ornet

389 nieuwsberichten gevonden
‘Pensioenleeftijd’ in pensioenontslagbeding
1 dag
De pensioenleeftijd is lang hetzelfde gebleven. Nu deze is verschoven, kan dat leiden tot vragen bij de uitleg van de arbeidsovereenkomst. Wanneer een werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt, mag de werkgever in principe de arbeidsovereenkomst opzeggen. In veel arbeidsovereenkomsten is voor het … Het bericht ‘Pensioenleeftijd’ in pensioenontslagbeding verscheen eerst op ORnet.
Werkdrukonderzoek? 6 tips om het te laten slagen
2 dagen
Werkdruk is een veelbesproken thema dat in talloze organisaties tot schriftelijke onderzoeken heeft geleid. Maar na zo’n onderzoek heerst bij de ondernemingsraad vaak teleurstelling: alle inspanningen leiden maar zelden tot echte verbeteringen op de werkplek. Zes tips voor de or om van een … Het bericht Werkdrukonderzoek? 6 tips om het te laten slagen verscheen eerst op ORnet.
Advies bij selectie voor belangrijke functies
3 dagen
Is een bestuurder verplicht ons mee te nemen in de selectieprocedure bij de benoeming van belangrijke functies zoals een nieuw lid van de raad van toezicht of een manager? De ondernemingsraad heeft uitsluitend een wettelijk adviesrecht bij de benoeming en het ontslag van de WOR-bestuurder: de … Het bericht Advies bij selectie voor belangrijke functies verscheen eerst op ORnet.
Groeiende technostress jaagt verzuimkosten op
3 dagen
De verzuimkosten als gevolg van werkstress in de Nederlandse samenleving zijn opgelopen tot 2,8 miljard euro per jaar. Een belangrijke oorzaak van werkstress bij werknemers is 'technostress', door een informatie-overload en het altijd bereikbaar zijn, zeggen TNO en het CBS. Volgens TNO kan alleen … Het bericht Groeiende technostress jaagt verzuimkosten op verscheen eerst op ORnet.
Naïef en eigenwijs
4 dagen
Toen ik kind was, was ik ervan overtuigd dat je alles beter maar zelf kon doen zonder afhankelijk te worden van anderen. Mijn vader zag dat een tijdje met lede ogen aan, tot hij het zat was. Omdat ik extreem eigenwijs was en hij heel erg creatief kon zijn om mij iets duidelijk te maken, heeft hij … Het bericht Naïef en eigenwijs verscheen eerst op ORnet.
Werkgevers moeten slapend dienstverband beëindigen
6 dagen
Werkgevers mogen langdurig zieke werknemers niet in een slapend dienstverband houden. Dat heeft de Hoge Raad vrijdag geoordeeld. Door het dienstverband na twee jaar ziekte van de werknemer slapend te houden hoefden werkgevers de transitievergoeding niet te betalen. De vakbonden roepen werkgevers op … Het bericht Werkgevers moeten slapend dienstverband beëindigen verscheen eerst op ORnet.
Hoe de or diversiteit kan verbeteren
1 week
Bedrijven en overheid laten weten dat ze diversiteit hoog op de agenda hebben staan. Diversiteit is ‘in’. Wat kan de ondernemingsraad ermee? Dat diversiteit zoveel aandacht krijgt, heeft verschillende redenen. De eerste is dat de samenleving een enorme diversiteit kent. Dat was altijd al zo, maar … Het bericht Hoe de or diversiteit kan verbeteren verscheen eerst op ORnet.
Spelen met solidariteit, voor een beter pensioen
1 week
Pensioen dat medewerkers opbouwen via een werkgever, is gebonden aan strikte regels met verschillende keuzemogelijkheden. Die werken niet voor iedereen hetzelfde. Goed als de ondernemingsraad hiervan op de hoogte is. Advertorial / Door Erik Becker Voor de ene medewerker heeft een keuze of … Het bericht Spelen met solidariteit, voor een beter pensioen verscheen eerst op ORnet.
Ondertekenen verslag vergadering
1 week
De bestuurder ondertekende altijd het verslag van de overlegvergadering en stemde daarmee met het verslag in. Dit jaar wil hij dat niet meer doen. Verandert er iets aan de status van de verslagen? Het ondertekenen van het verslag is niet geregeld bij de Wet op de ondernemingsraden. Jullie hebben … Het bericht Ondertekenen verslag vergadering verscheen eerst op ORnet.
Stilte
1 week
Het voordeel van het lezen van een column is dat dit, voor de meeste mensen, in stilte gedaan kan worden. Dat kan meestal wel met lezen. Voor veel mensen is dat ook wel nodig, willen ze zich kunnen focussen op de inhoud van de tekst, bijvoorbeeld om  er iets van op te steken of van te … Het bericht Stilte verscheen eerst op ORnet.
Actiecomité XS4All lanceert nieuwe provider
1 week
Met de snelle oprichting van een nieuwe internetprovider zet het actiecomité ‘XS4All moet blijven’ KPN onder druk. Zolang KPN vasthoudt aan het plan om dochter XS4All te integreren in KPN, bouwt de actiegroep verder aan de alternatieve provider. Die wordt maandag 11 november om 11.11 uur gelanceerd. … Het bericht Actiecomité XS4All lanceert nieuwe provider verscheen eerst op ORnet.
Ontslag oud-voorzitter cor politie was terecht
1 week
Oud-voorzitter van de centrale ondernemingsraad bij de nationale politie Frank Giltay is in 2017 terecht ontslagen wegens plichtsverzuim. Er was sprake van 'structureel niet-integer handelen', zo oordeelde de bestuursrechter in Utrecht maandagmiddag. Maar er kwam geen licht in de kwestie van de 198 … Het bericht Ontslag oud-voorzitter cor politie was terecht verscheen eerst op ORnet.
Instemming wijziging beoordelingssysteem
1 week
De ondernemer vraagt de kantonrechter om vervangende toestemming om het beoordelingssysteem te wijzigen, en met succes. De kantonrechter oordeelt dat het onredelijk is dat de ondernemingsraad weigert om in te stemmen. De argumenten van de ondernemer wegen zwaarder dan die van de … Het bericht Instemming wijziging beoordelingssysteem verscheen eerst op ORnet.
Hoge werkdruk leidt vaak tot verslavingen
1 week
Dat hard werken de kans op burn-out en fysieke klachten vergroot is bekend. Maar er is ook een aanzienlijk risico op verslavingen na het werk, zoals te veel alcohol drinken, snacken of langdurig tv-kijken. Vooral de jonge mensen tot en met 35 jaar worstelen met werkdruk en de gevolgen ervan. Dat … Het bericht Hoge werkdruk leidt vaak tot verslavingen verscheen eerst op ORnet.
Help OR /net te verbeteren
1 week
Het team van OR /net wil graag weten welke informatie u nodig heeft om uw or-werk goed te kunnen doen. Waar heeft u behoefte aan? Wat kunnen wij verbeteren? We hebben een korte vragenlijst opgesteld. We gebruiken uw antwoorden om onze informatieproducten voor de or zo goed mogelijk op uw wensen … Het bericht Help OR /net te verbeteren verscheen eerst op ORnet.
De rechten van de or bij een SZW-inspectie
1 week
Een brief van de Inspectie SZW. Jullie bedrijf is geselecteerd voor een bezoek dat de komende maanden zal plaatsvinden. Hoe bereidt een ondernemingsraad zich daarop voor? Wordt de or hier überhaupt bij betrokken, en wat zijn de wettelijke rechten van de or? Door Peter Passenier Wat doen jullie … Het bericht De rechten van de or bij een SZW-inspectie verscheen eerst op ORnet.
Compensatie transitievergoeding gaat in per 1 april 2020
2 weken
De regeling voor compensatie van de transitievergoeding gaat in per 1 april 2020. Werkgevers kunnen vanaf die datum compensatie aanvragen als ze een werknemer ontslaan die langer dan 2 jaar ziek is. De regeling is bedoeld als tegemoetkoming aan werkgevers, maar moet ook bijdragen aan het … Het bericht Compensatie transitievergoeding gaat in per 1 april 2020 verscheen eerst op ORnet.
Schorsingsbesluit is geen ontslagbesluit
2 weken
Artikel 30 van de WOR gaat niet over een voorgenomen besluit tot schorsing van een bestuurder: een schorsingsbesluit is niet hetzelfde als een ontslagbesluit. Er is een conflict tussen een bestuurder enerzijds en de toezichthouders en ondernemingsraad anderzijds. De bestuurder staakt de … Het bericht Schorsingsbesluit is geen ontslagbesluit verscheen eerst op ORnet.
Status ambtelijk secretaris
2 weken
Kan een ambtelijk secretaris wel of geen (volwaardig) lid zijn van het dagelijks bestuur (db) van de ondernemingsraad? Een aantal zaken voor deze functie is in de WOR vastgelegd: de ambtelijk secretaris heeft geheimhoudingsplicht (art. 20), geen stemrecht in vergaderingen en dezelfde rechten en … Het bericht Status ambtelijk secretaris verscheen eerst op ORnet.
Duurzaam inzetbaar in tijden van vergrijzing: 11 tips voor de or
2 weken
Maatschappelijke veranderingen zoals vergrijzing, verhoging van de pensioenleeftijd en flexibilisering van de arbeidsmarkt vereisen een nieuw evenwicht tussen het organisatieresultaat en de bijdrage van medewerkers. Dat vraagt om een visie op duurzame inzetbaarheid, ook van de ondernemingsraad. 11 … Het bericht Duurzaam inzetbaar in tijden van vergrijzing: 11 tips voor de or verscheen eerst op ORnet.
Wijziging regels oproepkrachten en piketdiensten
2 weken
Eén van de nieuwe maatregelen voor oproepkrachten in de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) wordt aangepast. Bij bereikbaarheids- en consignatiediensten (ook wel piketdiensten genoemd) die niet per uur worden vergoed, maar per dienst, is er volgens de aanpassing geen sprake van een oproepovereenkomst. … Het bericht Wijziging regels oproepkrachten en piketdiensten verscheen eerst op ORnet.
Zzp’ers
2 weken
Mijn aardrijkskunde-leraar zei het begin jaren 60 al: ‘De enige manier om dit probleem op te lossen, is het openen van het jachtseizoen op koeien’. In de zestiger jaren was er, als gevolg van verregaande mechanisering van de veeteelt, een enorme boterberg ontstaan. Normaal gesproken leiden zulke … Het bericht Zzp’ers verscheen eerst op ORnet.
Richtbedragen scholing ondernemingsraad 2020
2 weken
De richtbedragen voor scholing van de ondernemingsraad voor 2020 zijn bekend. De SER stelt de richtbedragen elk jaar vast op voordracht van de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM). De bedragen zijn geen wettelijke norm, wel geven ze or en bestuurder een indicatie van wat volgens de SER … Het bericht Richtbedragen scholing ondernemingsraad 2020 verscheen eerst op ORnet.
Joeps Loep: Duurzame groei
3 weken
Voor de ondernemingsraad lijkt het ontwikkelen van duurzaamheidsbeleid in de organisatie niet direct een thema voor de al zo volle or-agenda. Maar het oppakken van duurzaamheid biedt de or veel kansen. Lees: Duurzaamheid biedt ondernemingsraad veel kansen Joeps Loep: de visie van Joep Bertrams … Het bericht Joeps Loep: Duurzame groei verscheen eerst op ORnet.
Or XS4All stapt naar rechter en overweegt inzet enquêterecht
3 weken
De ondernemingsraad van XS4All gaat bij de rechter proberen de inlijving van het merk XS4All door KPN tegen te houden. De or vindt dat het integratieplan slecht is onderbouwd en dat er selectief gebruik is gemaakt van te oude onderzoeken. Het plan zou ook strijdig zijn met in het verleden gemaakte … Het bericht Or XS4All stapt naar rechter en overweegt inzet enquêterecht verscheen eerst op ORnet.
Buitenlandse moeder en rechten or
3 weken
Wij zijn de ondernemingsraad van een Nederlands bedrijf en zijn onderdeel van een buitenlandse holding. Het is mogelijk dat er in de toekomst een overname van een ander Nederlands bedrijf plaatsvindt, door deze holding. Welke rechten hebben wij als or? Voor een Nederlandse onderneming met een … Het bericht Buitenlandse moeder en rechten or verscheen eerst op ORnet.
Cor houdt Tata Steel aan afspraken werkgelegenheid
3 weken
De centrale ondernemingsraad van Tata Steel IJmuiden gaat ervan uit dat bestaande afspraken over werkgelegenheid met Tata Steel Nederland in elk geval geldig blijven tot oktober 2021. Dat zegt de cor in reactie op een intern aangekondigde bezuiniging van 170 miljoen euro op personeelskosten. Op … Het bericht Cor houdt Tata Steel aan afspraken werkgelegenheid verscheen eerst op ORnet.
Einde contract zieke werknemer
3 weken
Wanneer sprake is van het opzegverbod tijdens ziekte, kan de rechter de arbeidsovereenkomst toch ontbinden in twee uitzonderingsgevallen. Eén van die uitzonderingsgevallen deed zich in deze zaak voor. Een werkgever verzocht de kantonrechter de arbeidsovereenkomst met een van haar werknemers te … Het bericht Einde contract zieke werknemer verscheen eerst op ORnet.
Klaar voor het Klimaatakkoord? Wat de or kan doen
3 weken
Het Klimaatakkoord is er om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. Bedrijven en instellingen moeten binnenkort anders gaan werken, met soms grote veranderingen tot gevolg. Een overzicht van wat de ondernemingsraad kan bijdragen en welk gereedschap de WOR daarbij biedt. Door Niko … Het bericht Klaar voor het Klimaatakkoord? Wat de or kan doen verscheen eerst op ORnet.
Advies SER: verhelp obstakels voor deelname aan or
3 weken
De bestaande mogelijkheden om flexwerkers te betrekken bij de medezeggenschap kunnen veel beter worden benut. Wel moet het actief en passief kiesrecht voor deelname van uitzendkrachten in de ondernemingsraad worden verruimd. Dat stelt de SER in een advies aan minister Koolmees van SZW. De SER … Het bericht Advies SER: verhelp obstakels voor deelname aan or verscheen eerst op ORnet.

Pagina's

Abonneren op ornet