ornet

186 nieuwsberichten gevonden
Eerste Kamer blijft kritisch over Wab
3 weken
Het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) baant zich niet zonder slag of stoot een weg door de senaat. De Eerste Kamerfracties hebben nog tal van kritische vragen; de VVD vraagt zich zelfs af of de wet nog wel nodig is en vindt op zijn minst uitstel aan de orde. Naar aanleiding van eerder … Het bericht Eerste Kamer blijft kritisch over Wab verscheen eerst op ORnet.
Minder stakingen en verloren arbeidsdagen in 2018
3 weken
Er is vorig jaar 28 keer gestaakt door werknemers. Dat is minder dan in 2017, toen personeelsleden 32 keer de barricaden op gingen. Daardoor zijn er 67.000 arbeidsdagen minder verloren gegaan dan een jaar eerder, bericht het CBS. 2018 staat daarmee in de top 3 van stakingsrijke jaren van de … Het bericht Minder stakingen en verloren arbeidsdagen in 2018 verscheen eerst op ORnet.
Vertrouwensprobleem rond fusie Tata Steel en ThyssenKrup
3 weken
Een gesprek met topman Chandrasekaran van de Indiase aandeelhouder  heeft de Europese ondernemingsraad (eor) van Tata Steel niet geruster gemaakt op de naderende fusie met ThyssenKrup. "De aandeelhouder heeft een serieus vertrouwensprobleem." De eor ging dinsdag in gesprek met Tata … Het bericht Vertrouwensprobleem rond fusie Tata Steel en ThyssenKrup verscheen eerst op ORnet.
Winstdelingsregeling verworven recht?
3 weken
Een werkgever verzoekt de kantonrechter om vervangende toestemming voor het wijzigen van de bestaande winstdelingsregeling. Verdedigt de ondernemingsraad dit terecht als ‘verworven recht’? De huidige winstdelingsregeling kent een vast percentage van 3% en een variabel deel van maximaal 5% … Het bericht Winstdelingsregeling verworven recht? verscheen eerst op ORnet.
Lichaamstaal: hoe or en bestuurder écht met elkaar omgaan
3 weken
In vergaderingen met de bestuurder lijken de onderwerpen vaak ondergeschikt aan de onderlinge verhoudingen. Om grip te krijgen op de totale communicatie moet je als lid van de ondernemingsraad niet alleen letten op wat er gezegd wordt, maar ook de lichaamstaal van jezelf én die van de bestuurder in … Het bericht Lichaamstaal: hoe or en bestuurder écht met elkaar omgaan verscheen eerst op ORnet.
Or afgetreden, nieuwe verkiezingen?
1 maand
De hele ondernemingsraad is afgetreden. Voor de nieuwe or hebben zich 5 personen gemeld en er mogen 7 personen totaal in de or zitten. Moeten wij nu verkiezingen houden of kunnen deze 5 aangemelde personen direct plaatsnemen in de or? Dat is afhankelijk van de volgende aspecten: Heeft de … Het bericht Or afgetreden, nieuwe verkiezingen? verscheen eerst op ORnet.
Checklist: medezeggenschap vernieuwen
1 maand
Veel organisaties zijn de afgelopen jaren flink veranderd. Ze zijn flexibeler, complexer en internationaler geworden. Ook de werknemer is veranderd. Beweegt jullie ondernemingsraad mee? Door Wanne van den Bijllaardt Sommige organisaties bestaan nu voor een groot deel uit flexwerkers. Hier past … Het bericht Checklist: medezeggenschap vernieuwen verscheen eerst op ORnet.
Explosieve stijging…
1 maand
'Het wettelijk minimumloon moet omhoog naar €14. Daarvoor pleit vakbond FNV in een nieuwe campagne. Volgens de bond is het huidige minimumloon van €9,30 niet meer van deze tijd'. Dit bericht las ik recent in verschillende media. 'Met een forse stijging van het minimumloon krijgen mensen eindelijk … Het bericht Explosieve stijging… verscheen eerst op ORnet.
Rechter: acties Shell-werknemers mogen doorgaan
1 maand
De werknemers van Shell in Moerdijk mogen doorgaan met actievoeren, zo heeft de rechtbank in Breda beslist. De medewerkers houden al drie weken acties voor een betere cao. Shell wil in de cao opnemen dat werknemers overwerken bij groot onderhoud niet mogen weigeren. Maar daar gaan de bonden niet … Het bericht Rechter: acties Shell-werknemers mogen doorgaan verscheen eerst op ORnet.
Stress
1 maand
Er zijn in ons leven vier gebieden waar we stress op kunnen lopen. Dat is gezondheid (fysiek en mentaal), de relaties, het werk en de financiën. Dit kunnen we ook gelijk toepassen op het functioneren van de ondernemingsraad. Elke keer in een OV-vergadering zitten en het gevoel hebben dat de or … Het bericht Stress verscheen eerst op ORnet.
‘Er wordt niet onderhandeld over pensioen’
1 maand
In tegenstelling tot wat wordt gesuggereerd, vinden er geen onderhandelingen plaats tussen kabinet en bonden over een pensioenakkoord. Dat laat vakbond FNV weten. Nieuwe pensioenacties staan op stapel. De bond reageert op berichten in de media dat de regering weer zou gaan praten met werkgevers- … Het bericht ‘Er wordt niet onderhandeld over pensioen’ verscheen eerst op ORnet.
AWVN: veel minder nieuwe cao’s gesloten
1 maand
Vorige maand zijn tien nieuwe cao's afgesloten, meldt werkgeversvereniging AWVN. Dat is veel minder dan normaal in maart: dan worden er doorgaans meer dan 30 nieuwe cao-akkoorden gesloten. De AWVN is betrokken bij het merendeel van alle ongeveer 800 Nederlandse cao's. De organisatie schrijft de … Het bericht AWVN: veel minder nieuwe cao’s gesloten verscheen eerst op ORnet.
Sneller lezen: tips en trucs
1 maand
Leden van de ondernemingsraad krijgen soms heel veel leeswerk te verstouwen en moeten onder tijdsdruk dan bijvoorbeeld nog eens een advies uitbrengen. Snellezen kan dan behulpzaam zijn. Dit artikel geeft je tips en trucs om daadwerkelijk sneller te lezen. Door Wanne van den Bijllaardt De … Het bericht Sneller lezen: tips en trucs verscheen eerst op ORnet.
Harmonisatie arbeidsvoorwaarden na integratie
1 maand
Na een aandelenoverdracht wordt de ondernemingsraad advies gevraagd over de integratie van IWAL als afdeling van Lucertis, onderdeel van de Parnassia Groep. Daar gelden andere arbeidsvoorwaarden. De ondernemingsraad van IWAL adviseert negatief over het voorgenomen besluit tot integratie van IWAL … Het bericht Harmonisatie arbeidsvoorwaarden na integratie verscheen eerst op ORnet.
Zo kan de or vernieuwen én invloed behouden
1 maand
Vernieuwing moet. Zo ervaart menige ondernemingsraad dat, onder druk van het management en collega’s. Hoe de or rechten en verworvenheden kan behouden én ook mee kan gaan met de veranderingen in de organisatie en belangen van medewerkers. Door Tineke de Rijk Wat te denken van de afdeling HR … Het bericht Zo kan de or vernieuwen én invloed behouden verscheen eerst op ORnet.
Instemmingsrecht voor verplichte training?
1 maand
De directie wil een bepaalde groep medewerkers een verplichte training aanbieden. Is hier het instemmingsrecht op van toepassing? Het Opleidingsplan valt onder artikel 27 lid 1-f WOR. De vraag ‘of een verplichte training voor een grote groep medewerkers instemmingsplichtig is’, hangt dan ook … Het bericht Instemmingsrecht voor verplichte training? verscheen eerst op ORnet.
De Notre Dame en de WOR
1 maand
The roof is on fire… Een icoon stond in brand, de Notre Dame in Parijs. De vlammen sloegen uit het dak. The roof is on fire! Prachtig gebouw in een prachtige stad, ik ben er vaak geweest, u misschien ook. Een gebouw van pakweg 850 jaar oud. Dat is echt hartstikke oud. De Notre Dame brandde … Het bericht De Notre Dame en de WOR verscheen eerst op ORnet.
Je bestuurder overtuigen met strategie en stem
1 maand
Natuurlijk, als lid van de ondernemingsraad heb je je goed ingelezen en je komt met een onderbouwd standpunt. Maar zul je de bestuurder ook overtuigen? Helaas, argumenten zijn daarvoor niet altijd genoeg. Vergroot je overtuigingskracht met positieve associaties, goed stemgebruik en de … Het bericht Je bestuurder overtuigen met strategie en stem verscheen eerst op ORnet.
Eerste Kamer aanvaardt aanpassingswet Wnra
1 maand
De Eerste Kamer heeft dinsdag de aanpassingswet van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) als hamerstuk aanvaard. Daarmee is een belangrijke stap gezet om de Wnra op 1 januari 2020 in werking te laten treden. Voor de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren moet een reeks … Het bericht Eerste Kamer aanvaardt aanpassingswet Wnra verscheen eerst op ORnet.
Ongeldig concurrentiebeding
1 maand
In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan onder strikte voorwaarden een concurrentiebeding worden overeengekomen. In de volgende zaak hield het beding geen stand. Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is doorgaans niet rechtsgeldig. Een werknemer ondervindt … Het bericht Ongeldig concurrentiebeding verscheen eerst op ORnet.
Zeker weten
1 maand
In het boek Dingen gedaan krijgen van Tali Sharot, las ik over een onderzoek waarin deelnemers werden gevraagd naar een film - over het moeilijke leven van immigranten in Tel Aviv - te kijken. De film duurde ongeveer 3 kwartier. Aan het eind moesten de deelnemers achter een computer een vragenlijst … Het bericht Zeker weten verscheen eerst op ORnet.
Meerderheid werknemers werkt 5 uur onbetaald over
1 maand
Onbetaald overwerken lijkt op de werkvloer ‘normaal’ te zijn geworden. Een ruime meerderheid (54%) van de Nederlandse werknemers maakt wekelijks overuren zonder daarvoor betaald te krijgen. Gemiddeld zeggen Europese werknemers wekelijks bijna 5 uur over te werken. Dat blijkt uit ‘The Workforce … Het bericht Meerderheid werknemers werkt 5 uur onbetaald over verscheen eerst op ORnet.
Vrees voor ‘onverantwoorde kortingen’ op pensioenen
1 maand
Een aantal grote pensioenfondsen zal ook na hervorming van het pensioenstelsel niet ontkomen aan het korten van pensioenen. Metaalfondsen PMT en PME luiden de noodklok. Ze voorzien ‘onverantwoorde’ kortingen in een tijd van economische voorspoed. De lage dekkingsgraad verslechtert de financiële … Het bericht Vrees voor ‘onverantwoorde kortingen’ op pensioenen verscheen eerst op ORnet.
Bescherming na opheffing ondernemingsraad
1 maand
Ik weet dat een or-lid tot 2 jaar na het lidmaatschap bescherming geniet. Maar hoe verloopt het met deze bescherming als de ondernemingsraad eerder wordt opgeheven? Het klopt dat een or-lid bescherming tegen benadeling geniet tot twee jaar na vertrek uit de ondernemingsraad, ook wanneer de or … Het bericht Bescherming na opheffing ondernemingsraad verscheen eerst op ORnet.
Voordelen en valkuilen van het overleg in de driehoek
1 maand
Het werken met een driehoek van overleg tussen bestuur, toezichthouder en ondernemingsraad wordt steeds gangbaarder. Wat zijn de voordelen en wat zijn de valkuilen? 7 tips om met aandacht voor ieders identiteit en rollen te komen tot goed overleg. Door Laura van Hofwegen en Arthur Hol De … Het bericht Voordelen en valkuilen van het overleg in de driehoek verscheen eerst op ORnet.
Waar zit het verschil in?
1 maand
Naast inmiddels zoveel bedrijven heeft ook meubelgigant Ikea arbeidsvoorwaarden afgesloten zonder de FNV. Het gaat nu echter niet om een arbeidsvoorwaardenreglement, maar om arbeidsvoorwaarden in een cao afgesloten met de bedrijfsvakbond Werknemersvereniging Ikea Medewerkers (WIM). In een periode … Het bericht Waar zit het verschil in? verscheen eerst op ORnet.
Verval arbeidsplaats door bedrijfseconomische redenen
1 maand
Een werkgever heeft de arbeidsovereenkomst met een werkneemster opgezegd met toestemming van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De werkneemster verzoekt daarop de kantonrechter om herstel van de arbeidsovereenkomst en wedertewerkstelling in een passende functie. Zij verzoekt … Het bericht Verval arbeidsplaats door bedrijfseconomische redenen verscheen eerst op ORnet.
TNO: Verslechterde werkomstandigheden bij flexwerkers
1 maand
Oproep- en invalkrachten en uitzendkrachten hebben de laatste jaren te maken gekregen met verslechterde werkomstandigheden. Hun fysieke belasting is hoger dan bij vaste werknemers. Ze werken ook veel vaker in ploegendiensten en ze hebben minder te zeggen over hun werkzaamheden. Dat blijkt uit het … Het bericht TNO: Verslechterde werkomstandigheden bij flexwerkers verscheen eerst op ORnet.
Medewerkers Jumbo vragen hulp Bedrijfscommissie
1 maand
Ontevreden distributiemedewerkers van Jumbo hebben een bemiddelingsverzoek ingediend bij de Bedrijfscommissie van de SER. Zij willen een cao en niet de arbeidsvoorwaardenregeling (avr) die volgens hen door de centrale ondernemingsraad van Jumbo is opgedrongen. De werknemers vinden dat de WOR, de Wet … Het bericht Medewerkers Jumbo vragen hulp Bedrijfscommissie verscheen eerst op ORnet.
Werken na de AOW
1 maand
Onze stichting heeft een nieuwe AOW-regeling ter kennisgeving voorgelegd. Hierin staat een aanvulling op de cao voor de medewerkers om buiten de AOW-gerechtigde leeftijd te kunnen blijven werken. Is dit instemmingsplichtig? Het verlengen van de arbeidsovereenkomst na de AOW-gerechtigde leeftijd … Het bericht Werken na de AOW verscheen eerst op ORnet.

Pagina's

Abonneren op ornet