ornet

321 nieuwsberichten gevonden
Miljoenennota 2020: de maatregelen en de reacties
8 uur
De meeste huishoudens gaan er volgens de Miljoenennota 2020 ongeveer 2% in koopkracht op vooruit. Om de lasten van burgers te kunnen verlagen, gaat het tarief in de vennootschapsbelasting voor winsten vanaf € 200.000 het komende jaar niet omlaag, in tegenstelling tot eerdere plannen. Een overzicht … Het bericht Miljoenennota 2020: de maatregelen en de reacties verscheen eerst op ORnet.
Wijziging kwaliteitssysteem: overleggen met or?
10 uur
Moet de bestuurder met de ondernemingsraad overleggen als hij van de ene certificering naar de andere wil gaan, bijvoorbeeld van HKZ naar NIAZ? Over een wijziging van een kwaliteitssysteem moet de bestuurder overleg voeren met de or (WOR artikel 24: tweemaal per jaar overleg over de algemene gang … Het bericht Wijziging kwaliteitssysteem: overleggen met or? verscheen eerst op ORnet.
Krimpend FNV zet weer in op looneis van 5%
14 uur
Met een ledental dat dit jaar onder de 1 miljoen leden is gezakt zet vakbond FNV bij de cao-onderhandelingen in 2020 weer in op een loonsverhoging van 5%. Die looneis werd ook voor dit jaar gesteld. Volgens de FNV is het ledental door opschoning ‘nipt’ onder het miljoen gezakt, maar uit interne … Het bericht Krimpend FNV zet weer in op looneis van 5% verscheen eerst op ORnet.
Vrij willig
1 dag
Eerder deze maand las ik in de krant een uitgebreid stuk over twee vrijwilligsters die een rechtszaak hebben aangespannen tegen een werkgever die hen op staande voet had ontslagen. Rare zin. Werkgever, vrijwilliger, ontslag op staande voet. Wringt. Een werkgever geeft werk, in mijn associatie … Het bericht Vrij willig verscheen eerst op ORnet.
Or en deep democracy: weten wat medewerkers écht willen
1 dag
Meer organisaties willen transparant communiceren en weten wat medewerkers denken. Dat vraagt om een andere rol voor de ondernemingsraad. Met het vier-stappen-gespreksmodel uit de deep democracy-methode haalt de or waardevolle informatie uit de organisatie om gedragen besluiten te kunnen … Het bericht Or en deep democracy: weten wat medewerkers écht willen verscheen eerst op ORnet.
‘Werkgevers moeten hun visie op arbeid drastisch aanpassen’
4 dagen
Werkgevers stevenen af op een periode van structurele arbeidsmarkttekorten. Bedrijven die nu al moeite hebben om de juiste mensen aan te trekken, doen er goed aan om over te stappen op een bedrijfsvoering die beter aansluit op de huidige behoeften van werknemers; die zijn meer op waarden en … Het bericht ‘Werkgevers moeten hun visie op arbeid drastisch aanpassen’ verscheen eerst op ORnet.
Vragen
4 dagen
Experts voor verhoging rekenrente Eerst even dit: in het FD van 29 augustus jl. betogen de hoogleraren prof. dr. Sylvester Eijffinger en prof. dr. Lex Hoogduin overtuigend dat de rekenrente in pensioenland naar 2,5 tot 3% omhoog moet. Ik ga hier niet proberen hun analyse en wetenschappelijk betoog … Het bericht Vragen verscheen eerst op ORnet.
‘KPN lijkt bezwaren van XS4All volledig te ontkennen’
6 dagen
De ondernemingsraad van XS4All wil met de directie van KPN in gesprek gaan over de door KPN voorgenomen inlijving van XS4All. De or houdt wel de mogelijkheid open om naar de rechter te stappen. KPN lijkt volgens or- vice-voorzitter Daan Willems de bezwaren van de or ‘volledig te ontkennen’. De … Het bericht ‘KPN lijkt bezwaren van XS4All volledig te ontkennen’ verscheen eerst op ORnet.
E-HRM-systeem in de cloud: instemmingsplichtig?
6 dagen
Onze organisatie is overgegaan op een nieuw e-HRM-systeem. De personeelsgegevens zullen daarin opgeslagen worden in de cloud. Is het besluit hierover instemmingsplichtig? Het is niet zozeer de keuze waar de personeelsgegevens worden beheerd, maar hoe en wie daartoe toegang hebben. Dit moet … Het bericht E-HRM-systeem in de cloud: instemmingsplichtig? verscheen eerst op ORnet.
Gevolgen van eenzijdige opzegging oproepcontract
1 week
Nadat haar oproepcontract eenzijdig door de werkgever is beëindigd, vordert de werkneemster een billijke vergoeding, een vergoeding voor onregelmatige opzegging en de transitievergoeding. Verder vordert zij nabetaling van uren die zij niet heeft kunnen werken omdat zij niet was … Het bericht Gevolgen van eenzijdige opzegging oproepcontract verscheen eerst op ORnet.
Personeel vinden steeds lastiger, maar hoger loon blijft uit
1 week
Bijna de helft van de vacatures is inmiddels moeilijk vervulbaar, maar werkgevers lijken geen heil te zien in het verhogen van het salaris of het verbeteren van arbeidsvoorwaarden. Werkgevers proberen personeel te vinden door vaker of via meerdere kanalen te werven. In de horeca is het … Het bericht Personeel vinden steeds lastiger, maar hoger loon blijft uit verscheen eerst op ORnet.
Forse groei klachten over schending privacyrechten
1 week
Het aantal klachten over schending van privacy is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens in het afgelopen half jaar ‘enorm toegenomen’. De meeste klachten gaan over schending van een privacyrecht, zoals het recht op inzage van gegevens en het recht op verwijdering. De stroom aan klachten is de … Het bericht Forse groei klachten over schending privacyrechten verscheen eerst op ORnet.
Uitdagen
1 week
Het is al bijna weer oud nieuws, maar de nieuwe wet BIG ll is, nog voor de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer, in het ronde archief beland. De gang van zaken rondom de totstandkoming van het voorstel kon overigens niet anders dan tot deze uitkomst leiden. Allereerst bestond en … Het bericht Uitdagen verscheen eerst op ORnet.
Het mensenspel in de or: gedrag voorspellen en beïnvloeden
1 week
Bepaald menselijk gedrag roept een bepaalde reactie op. Dit laat zien dat de manier waarop mensen reageren vaak te voorspellen én te beïnvloeden is. In de ondernemingsraad kun je deze kennis goed gebruiken in de samenwerking met or-leden en met de bestuurder. Door Wanne van den Bijllaardt Dat … Het bericht Het mensenspel in de or: gedrag voorspellen en beïnvloeden verscheen eerst op ORnet.
Raak de kern van de adviesvraag met systematisch adviseren
1 week
Hoe voorkom je dat een advies van de ondernemingsraad de optelsom wordt van toevallige meningen in de or? En hoe zorgt de or ervoor dat de kern van de adviesvraag doeltreffend wordt beantwoord? Door systematisch te adviseren. Door Hans van den Hurk De ondernemingsraad had drie dagen geleden … Het bericht Raak de kern van de adviesvraag met systematisch adviseren verscheen eerst op ORnet.
‘Alarmerende groei verzuim en verloop in de zorg’
2 weken
In de zorgsector is sprake van een ‘alarmerende toename’ van het ziekteverzuim en van het personeelsverloop. De inzet van flexwerkers in de zorg is mede daardoor groter dan ooit. De operationele uitdagingen vormen vooral bij de inzet van personeel een steeds groter wordende bedreiging. Dat meldt … Het bericht ‘Alarmerende groei verzuim en verloop in de zorg’ verscheen eerst op ORnet.
Or XS4All verzet zich fel tegen plannen KPN
2 weken
De ondernemingsraad van XS4All adviseert KPN het merk XS4All niet op te heffen en het plan voor integratie van de internetprovider in KPN van tafel te halen. De or zegt op basis van onderzoek dat in de businesscase voor de integratie van XS4All ‘ernstige gebreken zijn gevonden’. ‘Dit plan is voor … Het bericht Or XS4All verzet zich fel tegen plannen KPN verscheen eerst op ORnet.
Verslagen openbaar maken
2 weken
De directie verlangt van onze ondernemingsraad dat wij de notulen openbaar maken voor het bedrijf. Kunnen wij dit afdoen met een door ons verstrekt verslag? Inderdaad zegt art. 14 WOR dat de ondernemingsraad zijn verslagen openbaar moet maken (in het kader van transparantie van de … Het bericht Verslagen openbaar maken verscheen eerst op ORnet.
Je or-voornemens écht waarmaken: 8 tips
2 weken
Wie kent ze niet, de goede voornemens voor de ondernemingsraad. Tijdens je vakantie kwamen dingen boven die je graag anders zou willen. En je maakt plannen om het anders te doen... Tips om die voornemens nu eens écht waar te maken. Door Caloe van Dijk We komen vaak ondernemingsraden tegen die … Het bericht Je or-voornemens écht waarmaken: 8 tips verscheen eerst op ORnet.
De transitievergoeding verandert ingrijpend in 2020
2 weken
Met ingang van 1 januari 2020 heeft elke werknemer al vanaf de eerste werkdag recht op de transitievergoeding. Deze en enkele andere maatregelen in de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) kunnen leiden tot grote verschillen vergeleken met de huidige berekening van de transitievergoeding. Werkgevers … Het bericht De transitievergoeding verandert ingrijpend in 2020 verscheen eerst op ORnet.
Hoe de or van Pon onderhandelt over arbeidsvoorwaarden
2 weken
De ondernemingsraad van Pon Logistics is de partij die onderhandelt over de arbeidsvoorwaarden met de bestuurder. Er is geen cao. Hoe doet de or dat? Door Harry Hartmann Or-voorzitter Ton de Wit, secretaris Henk Oskam en Mariska Veenstra, vicevoorzitter, geven een inkijkje. De Wit is één van … Het bericht Hoe de or van Pon onderhandelt over arbeidsvoorwaarden verscheen eerst op ORnet.
Beeldvorming
2 weken
De medezeggenschap (mz) in Nederland worstelt nog steeds met een negatieve beeldvorming. Met een waas van nietserieusnemen dat aan de ondernemingsraad hangt. Vaak niet terecht maar soms wel. Een paar jaar geleden sprak ik een directeur van een middelgroot bedrijf en toen hij hoorde dat ik … Het bericht Beeldvorming verscheen eerst op ORnet.
Een telefooncel
2 weken
Afgelopen vakantie was ik in de Vogezen. Mooi berggebied in het oosten van Frankrijk met, zoals we nu uit de Tour de France weten, best hoge bergen zoals de Col de la Planche de Belles Filles. Hier had ik, vanuit mijn vouwwagen, ook uitzicht op. Ik zal niet te veel uitweiden over de geneugten van de … Het bericht Een telefooncel verscheen eerst op ORnet.
‘Uitgesloten’ FNV hekelt Xenos en ‘pseudovakbond’ AVV
2 weken
Vakbond FNV beraadt zich op juridische stappen tegen de directie van winkelketen Xenos. De bond klaagt dat Xenos de FNV heeft uitgesloten van cao-besprekingen en zich heeft aangesloten bij de INretail-cao. Die gaat op 9 september in. Vakbond AVV zet alleen een handtekening onder het akkoord als de … Het bericht ‘Uitgesloten’ FNV hekelt Xenos en ‘pseudovakbond’ AVV verscheen eerst op ORnet.
Privacy en elektronisch cliëntdossier
2 weken
In het licht van bescherming van privacy van de medewerkers: in hoeverre is een zorgorganisatie verplicht om de naam (en eventuele andere persoonsgegevens) van haar medewerkers op te nemen in het voor de cliënt (en/of diens vertegenwoordiger) zichtbare gedeelte van het elektronisch … Het bericht Privacy en elektronisch cliëntdossier verscheen eerst op ORnet.
Discriminatie vanwege afkomst of leeftijd Marokkaanse sollicitant?
2 weken
Een Marokkaanse man solliciteerde tweemaal met verschillende motivatiebrieven en een vergelijkbaar cv naar de functie van financieel medewerker, eenmaal onder zijn eigen naam en eenmaal onder een Nederlandse naam. Onder zijn eigen naam werd hij afgewezen, maar onder de Nederlandse naam werd hij … Het bericht Discriminatie vanwege afkomst of leeftijd Marokkaanse sollicitant? verscheen eerst op ORnet.
‘Markt flexbemiddelaars heeft nul toegevoegde waarde’
3 weken
Nu honderden flexwerkers van ING voorlopig niet kunnen worden uitbetaald door payrollbedrijf TCP, is onrust ontstaan over de fors gegroeide markt van flexbemiddelaars. Die markt van bemiddelaars voor zzp’ers en andere flexwerkers heeft ‘nul toegevoegde waarde’, vindt Platform Zelfstandige … Het bericht ‘Markt flexbemiddelaars heeft nul toegevoegde waarde’ verscheen eerst op ORnet.
Bedrijven ontwijken de Wet cao
3 weken
In de mei-editie van OR magazine reageren vier or-trainers op mijn artikel waarin ik stelling neem tegen de arbeidsvoorwaardenregeling (avr). De trainers lijken allen voorstanders van een avr. Laten zij zich voor het karretje van de ondernemer spannen? Door Niko Manshanden Op grond waarvan … Het bericht Bedrijven ontwijken de Wet cao verscheen eerst op ORnet.
Kanker en Werk Dag laat zien wat er wél kan
3 weken
De Nationale Kanker en Werk Dag, op 5 november, gaat in op de dagelijkse praktijk van kanker op de werkvloer. Werkgevers, werknemers en leden van de ondernemingsraad krijgen tijdens deze dag inzicht in mogelijkheden om werkbehoud bij kanker beter mogelijk te maken. Aan de hand van door acteurs … Het bericht Kanker en Werk Dag laat zien wat er wél kan verscheen eerst op ORnet.
De organisatie advies groep als or-alternatief
3 weken
Geen animo meer voor de ondernemingsraad, die wel wettelijk verplicht is? Richt de medezeggenschap anders in en werk tóch zoveel mogelijk in de geest van de WOR. Zorgaanbieder Talma Borgh koos voor de organisatie advies groep (oag). ‘Een ideale opvolger van de or.’ Door Loek Kusiak Bij Talma … Het bericht De organisatie advies groep als or-alternatief verscheen eerst op ORnet.

Pagina's

Abonneren op ornet