ornet

456 nieuwsberichten gevonden
Onderzoek naar meer alcohol- en drugstesten en rol or
2 dagen
Werkgevers krijgen meer mogelijkheden om hun werknemers te controleren op het gebruik van alcohol en drugs. De ondernemingsraad kan volgens staatssecretaris Van Ark een belangrijke rol spelen bij het initiëren en toestaan van alcohol- en drugstesten. Zij verkent nu de mogelijkheden om alvast in de … Het bericht Onderzoek naar meer alcohol- en drugstesten en rol or verscheen eerst op ORnet.
Terugkomen op instemming
3 dagen
Wat zijn de mogelijkheden voor onze ondernemingsraad als een voorstel is goedgekeurd volgens Artikel 27 WOR, en wij daar achteraf toch nog bezwaar tegen hebben? Als de ondernemingsraad wil terugkomen op een eerder gegeven instemming, dan kan hij conform artikel 27 lid 5 WOR binnen een maand na … Het bericht Terugkomen op instemming verscheen eerst op ORnet.
WRR: Werknemer moet meer zeggenschap krijgen over werk
3 dagen
Werknemers moeten meer zeggenschap krijgen over hun werk en hun werktijden. Ondernemingsraden kunnen meer worden ingezet om de kwaliteit van werk te bevorderen. Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in het woensdag gepresenteerde rapport ‘Het betere werk. De nieuwe … Het bericht WRR: Werknemer moet meer zeggenschap krijgen over werk verscheen eerst op ORnet.
Vragen over het ziekteverzuimbeleid
4 dagen
Mag de bedrijfsarts arbeidsongeschikte werknemers verplichten om zich door een aangewezen expert te laten onderzoeken? Wat zijn de gevolgen voor werknemers als zij dit weigeren? De centrale ondernemingsraad en de werkgever verschillen van mening over deze vragen. Op gezamenlijk verzoek verschaft de … Het bericht Vragen over het ziekteverzuimbeleid verscheen eerst op ORnet.
‘Uitspraak slapende dienstverbanden was doorbraak’
4 dagen
De uitspraak van de Hoge Raad in november vorig jaar over slapende dienstverbanden was ‘een doorbraak’. Dat zegt jurist Myranda Cuijpers van CNV Vakmensen. Sinds de uitspraak heeft de vakbond de slapende dienstverbanden van 180 werknemers kunnen ontbinden. Daarbij is in totaal voor ruim 3 miljoen … Het bericht ‘Uitspraak slapende dienstverbanden was doorbraak’ verscheen eerst op ORnet.
Merk XS4ALL blijft bestaan, or en actiegroep verbaasd
4 dagen
KPN heeft dinsdagmiddag bekendgemaakt het merk XS4ALL toch te willen behouden. De organisatie en de technische voorzieningen van XS4ALL worden wel ondergebracht bij KPN. De ondernemingsraad van XS4ALL en de actiegroep XS4ALL Moet Blijven zijn verbaasd en verwerpen het plan. Volgens een … Het bericht Merk XS4ALL blijft bestaan, or en actiegroep verbaasd verscheen eerst op ORnet.
Personeel Juridisch Loket hekelt ‘wanbeleid’ directeur
5 dagen
Een groep FNV-leden van vestigingen van het Juridisch Loket overlegt donderdag 16 januari over mogelijke acties tegen het ‘wanbeleid van de directie’. De ondernemingsraad en medewerkers bij 23 van de 30 vestigingen hebben het vertrouwen in directeur Jan Albert Waal opgezegd. Binnen de … Het bericht Personeel Juridisch Loket hekelt ‘wanbeleid’ directeur verscheen eerst op ORnet.
Wie was er hier oud?
5 dagen
Ik weet het nog goed: toen ik nog een kind was, was iemand van 50 jaar al onnoemelijk oud. In de vage herinnering die ik nog van mijn opa heb, degene die ik gekend heb, leek hij ontelbaar oud, bij ons thuis zittend in de ‘stoel van opa’, zo’n stoel met oren. Hij is met 72 jaar overleden. Mijn vader … Het bericht Wie was er hier oud? verscheen eerst op ORnet.
Checklist: een aantrekkelijk or-jaarverslag maken
1 week
Binnenkort moet jouw ondernemingsraad weer een or-jaarverslag schrijven. Veel ondernemingsraden pakken het verslag van vorig jaar erbij en maken daar dan een variant op. Maar is dat interessant voor de lezer? Het verslag kan een goed pr-middel zijn voor de achterban. Aan de hand van tien punten kun … Het bericht Checklist: een aantrekkelijk or-jaarverslag maken verscheen eerst op ORnet.
Leidinggevenden 2025: V/M 50/50
1 week
Mijn beste baas ooit: een vrouw. Mijn slechtste baas ooit: een man. Dus… I rest my case. 30/70 OK, dat is wel tamelijk kort door de bocht, dus laten we er wat meer woorden aan besteden. Sinds kort moeten beursgenoteerde bedrijven hun RvC’s vullen met tenminste 30% vrouwen en daarmee … Het bericht Leidinggevenden 2025: V/M 50/50 verscheen eerst op ORnet.
‘Belangrijke’ investering: adviesrecht?
1 week
Heeft de ondernemingsraad adviesrecht wanneer de onderneming een investering doet van meer dan 100.000 euro? Artikel 25 Wet op de ondernemingsraden verplicht de bestuurder om de ondernemingsraad om advies te vragen in het geval van een besluit tot het doen van een belangrijke investering ten … Het bericht ‘Belangrijke’ investering: adviesrecht? verscheen eerst op ORnet.
De nieuwe regels voor inhuur van payrollkrachten
1 week
Sinds 1 januari 2020 gelden nieuwe regels voor payrollkrachten. Zij hebben volgens de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) nu minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie als de werknemers die in dienst zijn bij de inlenende werkgever. Een overzicht van de nieuwe regels en … Het bericht De nieuwe regels voor inhuur van payrollkrachten verscheen eerst op ORnet.
Veiligheidsrisico’s door taal? Gebruik nieuwe arbo-handreiking
1 week
Taalproblemen op het werk worden in toenemende mate erkend als belangrijk veiligheidsrisico. Met een nieuwe arbo-handreiking van de SER kan taal als oorzaak van veiligheidsrisico’s beter worden ingeschat. De handreiking kan opgenomen worden in de arbocatalogus en de RI&E. In Nederland hebben … Het bericht Veiligheidsrisico’s door taal? Gebruik nieuwe arbo-handreiking verscheen eerst op ORnet.
Beroepstermijn verstreken: wat nu?
1 week
Een termijn waarbinnen een ondernemingsraad tegen het bestreden besluit in beroep had kunnen gaan bij de Ondernemingskamer is verstreken. De or kan dan wel de kantonrechter nog verzoeken om naleving van de wet. De kantonrechter oordeelt in dit geval dat het besluit van de ondernemer niet … Het bericht Beroepstermijn verstreken: wat nu? verscheen eerst op ORnet.
‘Grote risico’s als or kiest voor bedrijfstakpensioenfonds’
1 week
Ondernemingsraden kiezen liever voor de lage premie van een bedrijfstakpensioenfonds (bpf) dan voor de hogere premie van een pensioenverzekeraar. Maar bedrijven lopen daardoor grote risico’s, omdat de lage premiedekkingsgraad uiteindelijk grote negatieve gevolgen kan hebben voor de … Het bericht ‘Grote risico’s als or kiest voor bedrijfstakpensioenfonds’ verscheen eerst op ORnet.
Leeghoofdigheid
1 week
Gemiddeld worden er 40 mensen per dag gedood door schietincidenten in de VS. Discussies over zelfs maar het beperken van de vrijheid van het in bezit hebben van vuurwapens, worden afgedaan met verwijzingen naar een grondwet uit 1791 en de andere drogredenen: wapens doden niet, maar degene die de … Het bericht Leeghoofdigheid verscheen eerst op ORnet.
Hoe de or veiligheids- en gezondheidsgedrag kan beïnvloeden
2 weken
Pogingen om veiligheids- en gezondheidsgedrag te beïnvloeden mislukken vaak. Om de kans op succes te verbeteren is het van belang te weten waarom beïnvloeding kan falen. Wat werkt niet en wat werkt juist wél? Tips om veiligheids- en gezondheidsgedrag van medewerkers daadwerkelijk te kunnen … Het bericht Hoe de or veiligheids- en gezondheidsgedrag kan beïnvloeden verscheen eerst op ORnet.
Nog maar één lid in de or
2 weken
Vanwege langdurige ziekte en recent vertrek van leden uit de ondernemingsraad is er nog maar één lid werkzaam in de or, die vijf zetels heeft. Hoe hiermee om te gaan? Indien de or nog maar één lid heeft, kunnen in samenspraak met de or geen rechtsgeldige besluiten meer worden genomen op grond van … Het bericht Nog maar één lid in de or verscheen eerst op ORnet.
EOR had geen recht op informatie en consultatie
2 weken
Had een Amerikaans moederbedrijf de Europese ondernemingsraad (EOR) moeten informeren over aankomende veranderingen? De moedervennootschap van het beursgenoteerd bedrijf X is gevestigd in de Verenigde Staten. Tussen X en de Europese ondernemingsraad bestaat een EOR-overeenkomst conform de WEOR, … Het bericht EOR had geen recht op informatie en consultatie verscheen eerst op ORnet.
Nieuwe subsidieregeling voor ontwikkelen personeel
2 weken
Werkgevers in het mkb kunnen met ingang van maart 2020 subsidie krijgen om hun personeel te helpen leren en ontwikkelen. Met de financiële steun kan bijvoorbeeld een bedrijfsschool worden opgericht en kunnen loopbaanadviezen of cursussen voor werknemers worden verkregen. Deze … Het bericht Nieuwe subsidieregeling voor ontwikkelen personeel verscheen eerst op ORnet.
Overzicht nieuwe wet- en regelgeving in 2020
2 weken
Een overzicht van de nieuwe wetten en regels die in 2020 in werking treden. Van Ambtenaren en hun nieuwe rechtspositie tot de medezeggenschap van cliënten in Zorginstellingen. Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) Met de veelbesproken Wet arbeidsmarkt in balans verandert per 1 januari 2020 het … Het bericht Overzicht nieuwe wet- en regelgeving in 2020 verscheen eerst op ORnet.
In balans
3 weken
Mijn laatste column van het jaar, zo net voor Kerst. Een uitnodiging om eens terug te kijken naar wat het jaar heeft gebracht en wat we er van hebben gemaakt. Misschien wat saai, maar ja, ik ben natuurlijk ook nog trainer en ‘plan, do, check, act’ (in goed Nederlands) is altijd van belang om naar … Het bericht In balans verscheen eerst op ORnet.
KPN mag provider XS4ALL opheffen
3 weken
Het is KPN toegestaan om zijn merk XS4ALL op te heffen. Dat oordeelt de Ondernemingskamer. ‘Het staat XS4ALL en KPN vrij om het besluit tot integratie uit te voeren’, zo luidt de conclusie van de rechters. De ondernemingsraad van XS4ALL is teleurgesteld. De ondernemingsraad was naar de … Het bericht KPN mag provider XS4ALL opheffen verscheen eerst op ORnet.
Het ondragelijke gewicht van de verandering
3 weken
Voor mij en mijn collega’s wordt 2020 een spannend jaar. Vanaf 1 januari heten we OR Consultancy bv. Omdat we eerder dit jaar zijn verkocht aan de stichting SBI was een nieuwe naam nodig. Altijd spannend of zo’n naam aanslaat en de plaats kan innemen van wat toch een oud gerenommeerd merk is geweest … Het bericht Het ondragelijke gewicht van de verandering verscheen eerst op ORnet.
Renske SP: held. Pieter CDA: held. Dennis VVD: held?
1 maand
Renske en Pieter Renske Leijten (SP) en Pieter Omtzigt (CDA) zijn helden. Ja, echt waar. Allebei lid van de Tweede Kamer, allebei met een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. En dat is een belangrijke kwaliteit voor een politicus, vind ik. Misschien wel de belangrijkste. U kent het verhaal … Het bericht Renske SP: held. Pieter CDA: held. Dennis VVD: held? verscheen eerst op ORnet.
Veel klachten over stagemisbruik in zorg en onderwijs
1 maand
Stagiairs in de zorg worden geregeld als volwaardige werknemers ingezet, krijgen vaak nauwelijks begeleiding en moeten soms medische handelingen uitvoeren waartoe ze niet bevoegd zijn. Dat blijkt uit een meldpunt van de FNV. Onlangs bleek ook dat cao-afspraken voor stagiairs in het onderwijs op … Het bericht Veel klachten over stagemisbruik in zorg en onderwijs verscheen eerst op ORnet.
Weigerde or brandweer A’dam terecht instemming?
1 maand
Brandweer Amsterdam-Amstelland wenst meer flexibiliteit binnen de organisatie. De Brandweer heeft met de burgemeester van Amsterdam en de ondernemingsraad in 2011 gesproken over de staat van de organisatie. Partijen hebben vervolgens toegezegd binnen een zekere periode bepaalde veranderingen tot … Het bericht Weigerde or brandweer A’dam terecht instemming? verscheen eerst op ORnet.
Instemmingsrecht bij kledingvoorschrift?
1 maand
Heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht over (wijzigingen in) een kledingreglement? Het invoeren of wijzigen van een reglement dat kledingvoorschriften bevat, is inderdaad een instemmingsplichtig besluit in de zin van WOR artikel 27 lid 1, onder d. Voorschriften van de werkgever over … Het bericht Instemmingsrecht bij kledingvoorschrift? verscheen eerst op ORnet.
OR Jaarboek 2020
1 maand
Het OR Jaarboek geeft helder en bondig een praktische uitleg aan bevoegdheden, werkwijze en faciliteiten van de or. Het boek helpt ieder lid van een ondernemingsraad om efficiënt en snel de informatie te vinden die hij of zij nodig heeft, voor, tijdens en na het overleg. Het boek geeft daarnaast … Het bericht OR Jaarboek 2020 verscheen eerst op ORnet.
Wijzigingen arboregels vragen attentie or
1 maand
Het jaar 2019 bracht drie wijzigingen in arbo-regelgeving. Het gaat om strengere regels voor alcohol- en drugstesten, strengere toetsing van de arbocatalogus en de zogenaamde ‘verlengde arm’ bij arbodiensten, waarbij bedrijfsartsen taken kunnen delegeren. Wat betekenen deze wijzigingen in de … Het bericht Wijzigingen arboregels vragen attentie or verscheen eerst op ORnet.

Pagina's

Abonneren op ornet