ornet

178 nieuwsberichten gevonden
Met organisatieopstellingen inzicht krijgen in besluitvorming
7 uur
Als ambtelijk secretaris fungeer je als spin in het web van de medezeggenschap binnen jouw organisatie. Hoe zou het zijn als je een instrument had dat je helpt bij besluitvorming, teambuilding, krachtenveldanalyse en het bepalen van je eigen plek? De organisatieopstelling is zo’n instrument. Door … Het bericht Met organisatieopstellingen inzicht krijgen in besluitvorming verscheen eerst op ORnet.
Aantal flexbanen daalt voor het eerst in 10 jaar
12 uur
Voor het eerst in tien jaar tijd is het aantal flexbanen afgenomen. Onlangs werd ook duidelijk dat het aantal vaste banen flink is toegenomen. De cijfers voeden de twijfels over de noodzaak van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), die het vaste contract wil stimuleren door flexwerk duurder te … Het bericht Aantal flexbanen daalt voor het eerst in 10 jaar verscheen eerst op ORnet.
Hoeveel vermogen heeft de ondernemingsraad?
4 dagen
Soms zijn wetten heel erg duidelijk, lees je in één oogopslag wat je wel of niet moet of mag doen en snap je ook meteen wat dat inhoudt. Ik heb even geen voorbeeld bij de hand, maar ongetwijfeld zijn er van dit soort wetten. Soms zijn wetten wat ingewikkelder beschreven, maar snap je eigenlijk … Het bericht Hoeveel vermogen heeft de ondernemingsraad? verscheen eerst op ORnet.
Is advies or nodig bij naamswijziging?
5 dagen
Is advies van de ondernemingsraad nodig als bedrijven binnen een groep van naam veranderen? Verder verandert er niets. In artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (adviesrecht) staan de onderwerpen opgesomd die de bestuurder aan de or dient voor te leggen voor advies. Het gaat onder andere … Het bericht Is advies or nodig bij naamswijziging? verscheen eerst op ORnet.
All-in loon: toelaatbaar, mits duidelijk afgesproken
5 dagen
Mag een werkgever een loon inclusief vakantietoeslag en vakantiedagen overeenkomen met zijn werknemers? Volgens de rechtbank mocht dat hier wel. Normaliter betaalt een werkgever zijn werknemers eens per jaar vakantietoeslag, en betaalt hij het loon tijdens vakanties gewoon door. In de branche van … Het bericht All-in loon: toelaatbaar, mits duidelijk afgesproken verscheen eerst op ORnet.
Verbazing: prijzen stijgen harder dan de lonen
5 dagen
Terwijl de vraag naar arbeid maar blijft groeien en bedrijfswinsten de afgelopen jaren zijn toegenomen, blijft de loonontwikkeling achter. Inmiddels stijgen de prijzen harder dan de lonen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Centraal Planbureau (CPB) verbazen zich over de … Het bericht Verbazing: prijzen stijgen harder dan de lonen verscheen eerst op ORnet.
Wab moet doorgaan ‘en dat legt een grote druk’
6 dagen
Minister Koolmees heeft haast met de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Ondanks stevige kritiek van fracties in de Eerste Kamer en verzoeken om uitstel legt Koolmees veel nadruk op ‘de urgentie’ om met de Wab snel knelpunten op de arbeidsmarkt aan te pakken. Hij erkent dat dat een grote druk zal … Het bericht Wab moet doorgaan ‘en dat legt een grote druk’ verscheen eerst op ORnet.
Mijn mond viel open
6 dagen
In alle sectoren roepen de vakbonden, met de FNV zoals zo vaak voorop, alle werkenden op om het werk neer te leggen tijdens de pensioenactiedag woensdag 29 mei. Een landelijke stakingsdag in de sfeer van het legendarische “Willen jullie naar de Dam, dan gaan we naar de Dam!” zoals op 4 maart 1980 … Het bericht Mijn mond viel open verscheen eerst op ORnet.
Medezeggenschap bij ING: iedereen krijgt een stem
6 dagen
ING Nederland wil medezeggenschap een nieuwe invulling geven. Dit jaar komt er een medewerkersraad. Daarmee krijgt iedereen in de organisatie een stem. Bovendien wordt de agile werkwijze ook in de medezeggenschapsorganen doorgevoerd met als doel: meer betrokkenheid en efficiënter werken. Door … Het bericht Medezeggenschap bij ING: iedereen krijgt een stem verscheen eerst op ORnet.
‘We blijven in IJmuiden gewoon staal maken’
6 dagen
De ondernemingsraad van Tata Steel Nederland en vakbond FNV verwachten geen negatieve gevolgen nu de fusie tussen ThyssenKrupp en Tata Steel niet doorgaat. ThyssenKrupp, die al nooit blij was met het fusievoornemen, blies vorige week de fusie af toen duidelijk werd dat de Europese Commissie er niet … Het bericht ‘We blijven in IJmuiden gewoon staal maken’ verscheen eerst op ORnet.
Leefschaamte
1 week
U moet zich schamen! Heel erg schamen! Omdat u leeft! Ja, echt waar, iedereen moet zich schamen van de sinds enige tijd zeer actieve Groene Politie. Ik moet me schamen. We moeten ons allemaal heel erg schamen. Iedereen, elke dag. Want heel veel dingen mogen anno 2019 of binnenkort niet meer en … Het bericht Leefschaamte verscheen eerst op ORnet.
Medezeggenschap optimaliseren in wendbare organisaties
1 week
In wendbare organisaties moeten medewerkers snel beslissingen kunnen nemen. Maar de structuur van medezeggenschap past niet altijd meer bij moderne organisaties. Daarom moeten we werken vanuit de bedoeling: medezeggenschap organiseren dichtbij de betrokken medewerkers. Door Ilja van den … Het bericht Medezeggenschap optimaliseren in wendbare organisaties verscheen eerst op ORnet.
Fatsoen
1 week
‘Gele hesjes weigeren Ruttes hand’, kopte de Volkskrant. Rita van Trots op Nederland fulmineerde ooit over het feit dat haar uitgestoken hand door een moslim werd geweigerd. Volgens haar behoort (behoorde?) het aanreiken van een hand en het aannemen ervan tot de Nederlandse cultuur. Dat er … Het bericht Fatsoen verscheen eerst op ORnet.
Zelf arbeidsvoorwaarden overeenkomen
1 week
Onze werkgever heeft een instemmingsverzoek aan de ondernemingsraad gevraagd vanwege nieuwe arbeidsvoorwaarden voor de bergingsploeg. De huidige cao is enkele jaren geleden eenzijdig opgezegd door de werkgever. Heeft de or de mogelijkheid hierop in te gaan? Als tussen werkgever en de … Het bericht Zelf arbeidsvoorwaarden overeenkomen verscheen eerst op ORnet.
Goed betaalde bestuurder presteert beter
1 week
Industriële bedrijven met een hogere kwaliteit van het topmanagement presteren beter dan gemiddeld. Er is een duidelijke samenhang tussen de overall-kwaliteit van het management en de arbeidsproductiviteit. Er is ook een verband met beloning: topmanagers die meer betaald krijgen, presteren … Het bericht Goed betaalde bestuurder presteert beter verscheen eerst op ORnet.
Werkgevers investeren minder in scholing ouderen
1 week
Werkgevers investeren minder in scholing van oudere werknemers. De bereidheid tot investeren in menselijk kapitaal neemt af vanaf de leeftijd van 45 jaar. Een probleem is ook dat áls ouderen trainingen krijgen aangeboden, deze vaak niet passen bij hun situatie. Dat staat in een onderzoeksrapport … Het bericht Werkgevers investeren minder in scholing ouderen verscheen eerst op ORnet.
WET NORMALISERING RECHTSPOSITIE AMBTENAREN (WNRA) – DE ROL VAN DE ONDERNEMINGSRAAD
1 week
Dit boek verschaft op vlotte en praktische wijze inzicht in de belangrijkste veranderingen en de gevolgen voor de praktijk. Onder andere bevat dit boek informatie over het nieuwe ambtenarenbegrip, het overgangsrecht, de implementatie, het arbeidsrecht en de veranderingen van de positie van de … Het bericht WET NORMALISERING RECHTSPOSITIE AMBTENAREN (WNRA) – DE ROL VAN DE ONDERNEMINGSRAAD verscheen eerst op ORnet.
Vakbond zet zich buitenspel door eigen beleid
1 week
'Door de hoge looneis sluiten vakbonden en werkgevers aanzienlijk minder cao’s af'. Deze kop was recent te lezen in een artikel in Trouw. De reden voor de daling: de vakbonden blijven stug vasthouden aan hun looneis van maar liefst 5%. Een onrealistisch hoge looneis, waar nog geen enkele … Het bericht Vakbond zet zich buitenspel door eigen beleid verscheen eerst op ORnet.
Meer misstanden en ongevallen op de werkvloer
1 week
Het aantal wanpraktijken en misstanden op de Nederlandse arbeidsmarkt neemt toe. De meest voorkomende misstanden zijn onderbetaling en het in dienst houden van illegale werknemers uit het buitenland. Werknemers raken ook steeds vaker betrokken bij ernstige ongevallen op het werk. Het aantal … Het bericht Meer misstanden en ongevallen op de werkvloer verscheen eerst op ORnet.
Arbowet-checklist voor de ondernemingsraad
1 week
Sinds de wijziging van de Arbowet op 1 juli 2017 is de rol van de ondernemingsraad versterkt. De bedrijfsarts werkt nauw samen met de or en adviseert de werkgever over preventieve maatregelen. Medewerkers hebben recht op een spreekuur en een second opinion. Welke aandachtspunten brengt de Arbowet … Het bericht Arbowet-checklist voor de ondernemingsraad verscheen eerst op ORnet.
Schadevergoeding voor vakbond
2 weken
Een onderneming in de metaalsector heeft personeel ingeleend van een andere onderneming uit de groep. Na het faillissement van de uitlenende onderneming, vordert de FNV betaling van achterstallig loon voor haar leden, van de inlenende onderneming. Aan haar vordering legt de FNV ten grondslag dat … Het bericht Schadevergoeding voor vakbond verscheen eerst op ORnet.
De rol van de ondernemingsraad bij zelfsturing
2 weken
Een groeiend aantal organisaties ontwikkelt zich naar een netwerk van zelfsturende of zelforganiserende teams. Toch blijft er ook een formele structuur nodig. Hoe de ondernemingsraad zich in het proces van zelfsturing kan opstellen. Door drs. Louis Brackel RC, Erasmus OR Centre Organisaties … Het bericht De rol van de ondernemingsraad bij zelfsturing verscheen eerst op ORnet.
Eerste Kamer blijft kritisch over Wab
2 weken
Het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) baant zich niet zonder slag of stoot een weg door de senaat. De Eerste Kamerfracties hebben nog tal van kritische vragen; de VVD vraagt zich zelfs af of de wet nog wel nodig is en vindt op zijn minst uitstel aan de orde. Naar aanleiding van eerder … Het bericht Eerste Kamer blijft kritisch over Wab verscheen eerst op ORnet.
Minder stakingen en verloren arbeidsdagen in 2018
2 weken
Er is vorig jaar 28 keer gestaakt door werknemers. Dat is minder dan in 2017, toen personeelsleden 32 keer de barricaden op gingen. Daardoor zijn er 67.000 arbeidsdagen minder verloren gegaan dan een jaar eerder, bericht het CBS. 2018 staat daarmee in de top 3 van stakingsrijke jaren van de … Het bericht Minder stakingen en verloren arbeidsdagen in 2018 verscheen eerst op ORnet.
Vertrouwensprobleem rond fusie Tata Steel en ThyssenKrup
2 weken
Een gesprek met topman Chandrasekaran van de Indiase aandeelhouder  heeft de Europese ondernemingsraad (eor) van Tata Steel niet geruster gemaakt op de naderende fusie met ThyssenKrup. "De aandeelhouder heeft een serieus vertrouwensprobleem." De eor ging dinsdag in gesprek met Tata … Het bericht Vertrouwensprobleem rond fusie Tata Steel en ThyssenKrup verscheen eerst op ORnet.
Winstdelingsregeling verworven recht?
3 weken
Een werkgever verzoekt de kantonrechter om vervangende toestemming voor het wijzigen van de bestaande winstdelingsregeling. Verdedigt de ondernemingsraad dit terecht als ‘verworven recht’? De huidige winstdelingsregeling kent een vast percentage van 3% en een variabel deel van maximaal 5% … Het bericht Winstdelingsregeling verworven recht? verscheen eerst op ORnet.
Lichaamstaal: hoe or en bestuurder écht met elkaar omgaan
3 weken
In vergaderingen met de bestuurder lijken de onderwerpen vaak ondergeschikt aan de onderlinge verhoudingen. Om grip te krijgen op de totale communicatie moet je als lid van de ondernemingsraad niet alleen letten op wat er gezegd wordt, maar ook de lichaamstaal van jezelf én die van de bestuurder in … Het bericht Lichaamstaal: hoe or en bestuurder écht met elkaar omgaan verscheen eerst op ORnet.
Or afgetreden, nieuwe verkiezingen?
3 weken
De hele ondernemingsraad is afgetreden. Voor de nieuwe or hebben zich 5 personen gemeld en er mogen 7 personen totaal in de or zitten. Moeten wij nu verkiezingen houden of kunnen deze 5 aangemelde personen direct plaatsnemen in de or? Dat is afhankelijk van de volgende aspecten: Heeft de … Het bericht Or afgetreden, nieuwe verkiezingen? verscheen eerst op ORnet.
Checklist: medezeggenschap vernieuwen
3 weken
Veel organisaties zijn de afgelopen jaren flink veranderd. Ze zijn flexibeler, complexer en internationaler geworden. Ook de werknemer is veranderd. Beweegt jullie ondernemingsraad mee? Door Wanne van den Bijllaardt Sommige organisaties bestaan nu voor een groot deel uit flexwerkers. Hier past … Het bericht Checklist: medezeggenschap vernieuwen verscheen eerst op ORnet.
Explosieve stijging…
3 weken
'Het wettelijk minimumloon moet omhoog naar €14. Daarvoor pleit vakbond FNV in een nieuwe campagne. Volgens de bond is het huidige minimumloon van €9,30 niet meer van deze tijd'. Dit bericht las ik recent in verschillende media. 'Met een forse stijging van het minimumloon krijgen mensen eindelijk … Het bericht Explosieve stijging… verscheen eerst op ORnet.

Pagina's

Abonneren op ornet