ornet

864 nieuwsberichten gevonden
‘3e NOW verloopt voorspoedig’
3 uur
Sinds het loket opende op maandag 16 november heeft het UWV meer dan 21.000 aanvragen ontvangen voor het eerste tijdvak van de derde Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De tweede NOW is ondertussen iets verruimd. Een week na opening van de 3e NOW-regeling zijn al 9781 … Het bericht ‘3e NOW verloopt voorspoedig’ verscheen eerst op ORnet.
‘Discriminatie zwangere vrouwen neemt niet af’
20 uur
Van elke 10 werkende vrouwen die zwanger zijn worden er 4 gediscrimineerd. Dat blijkt uit onderzoek naar zwangerschapsdiscriminatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. De situatie is niet verbeterd, meldt het College voor de Rechten van de Mens dat deze onderzoeken periodiek houdt. Het … Het bericht ‘Discriminatie zwangere vrouwen neemt niet af’ verscheen eerst op ORnet.
Moeizaam medisch onderzoek informatiebron voor or
1 dag
Vrij weinig bedrijven bieden hun medewerkers een medisch onderzoek aan, terwijl zo’n PAGO wettelijk is voorgeschreven. En de onderzoeken die wel worden uitgevoerd, leveren lang niet altijd bruikbare informatie op. Toch zijn medische onderzoeken niet zelden aanleiding voor preventieve maatregelen. De … Het bericht Moeizaam medisch onderzoek informatiebron voor or verscheen eerst op ORnet.
7 boeken voor een inspirerend 2021
1 dag
ORnet selecteerde 7 inspirerende boeken die je kunnen helpen van 2021 een succes te maken. 1. Zeven skills van moderne medezeggenschap  Medezeggenschap blijft mensenwerk; er zijn geen recepten voor hoe je succesvol bent. Wel zijn er skills, zeg maar een combinatie van vaardigheid en stijl, … Het bericht 7 boeken voor een inspirerend 2021 verscheen eerst op ORnet.
Moet je je straks verplicht laten vaccineren tegen corona?
2 dagen
Werkgevers proberen te anticiperen op de steeds veranderende situaties op de werkvloer door corona. Daarbij dienen zij zich te houden aan bestaande wet- en regelgeving, die eigenlijk niet geschreven is voor een maatschappelijk probleem als dit. Dus komt de vraag op: mogen werkgevers hun mensen … Het bericht Moet je je straks verplicht laten vaccineren tegen corona? verscheen eerst op ORnet.
Adviseren in de taal van de directie
5 dagen
Natuurlijk maak jij als or-lid gebruik van je initiatiefrecht. En dus kom je met ideeën, bijvoorbeeld om je bedrijf ook in tijden van corona beter te laten presteren. Of om het personeel veiliger te laten werken. Maar dat heeft alleen zin als je de directie weet te overtuigen. En dat lukt alleen als … Het bericht Adviseren in de taal van de directie verscheen eerst op ORnet.
Als thuiswerken dan toch blijvend is …
5 dagen
Van elke tien mensen die nu thuiswerkt, willen 7 dat ook na de coronacrisis blijven doen. Dus is het maar goed dat een van elke 3 bedrijfsorganisaties een vergoeding voor thuiswerken overweegt. Het eerste feit komt uit een onderzoek van het CNV onder 3.000 thuiswerkende leden. Het tweede uit een … Het bericht Als thuiswerken dan toch blijvend is … verscheen eerst op ORnet.
Over invloed van de werkvloer gesproken
5 dagen
Vooruitlopend op het eindrapport over de Toeslagenaffaire van de Commissie Uitvoeringsorganisaties, stonden in een ochtendkrant al wat aanbevelingen. Een ervan was dat het voor sommige burgers te ingewikkeld is om zich door de brei aan formulieren te slaan. En dat ‘sommige’ mag u gerust ruim … Het bericht Over invloed van de werkvloer gesproken verscheen eerst op ORnet.
Inspectie blijft het druk houden met corona
5 dagen
De Inspectie SZW heeft zijn handen vol aan klachten en vragen over corona. Tot en met 9 november kreeg de I-SZW 5.874 meldingen gekregen die gerelateerd zijn aan het coronavirus. Een stijging van ruim 2.300 meldingen sinds september. Het totaal aantal klachten, vragen en meldingen ligt dit jaar … Het bericht Inspectie blijft het druk houden met corona verscheen eerst op ORnet.
Komt Tata Steel Nederland eindelijk in rustiger vaarwater?
1 week
De fabriek van Tata Steel Nederland in IJmuiden komt mogelijk in Zweedse handen. Svenskt Stal AB (SSAB) zou een niet-verbindend bod hebben uitgebracht. Dat meldt het NRC. Tata Steel denkt dat het boekenonderzoek bij zijn Nederlandse activiteiten eind december al klaar kan zijn. Volgens topman … Het bericht Komt Tata Steel Nederland eindelijk in rustiger vaarwater? verscheen eerst op ORnet.
Cao-seizoen blijft haperen; lonen zakken verder weg
1 week
Ook in oktober bleef het aantal afgesloten cao’s achter bij de verwachting. Behalve de coronacrisis is ook het verschil tussen de wensen van vakbonden en de mogelijkheden bij werkgevers een struikelblok. Dat meldt werkgeversvereniging AWVN in haar maandelijkse bericht over de voortgang van de … Het bericht Cao-seizoen blijft haperen; lonen zakken verder weg verscheen eerst op ORnet.
In een reorganisatie staat iedereen stijf van de emotie
1 week
Van alle werknemers waren wij natuurlijk de eersten die hoorden dat er een deel van het bedrijf zou worden verkocht en dat de rest flink zou worden gereorganiseerd. Daar zit je dan als gelegenheids-OR, met het voltallig managementteam aan tafel. Je weet, nu gaat het er om spannen, nu komt het erop … Het bericht In een reorganisatie staat iedereen stijf van de emotie verscheen eerst op ORnet.
Hoog ziekteverzuim? Andere arbodienst niet altijd de beste oplossing
1 week
Toeval of niet, maar afgelopen twee weken vroegen tegelijkertijd twee ondernemingsraden mij om advies over hun betrokkenheid bij de keuze van een nieuwe arbodienst. De ondernemingsraden kwamen er per toeval achter dat het huidige contract met de arbodienstverlener was opgezegd. Ook waren al … Het bericht Hoog ziekteverzuim? Andere arbodienst niet altijd de beste oplossing verscheen eerst op ORnet.
Vernieuwing bedrijven broodnodig
1 week
De coronacrisis begon medio maart 2020 als een gezondheidscrisis. Door het oplopend aantal besmettingen en ziekenhuisopnames moest Nederland in een lockdown. De kantoorwerknemer of leerling mocht niet meer naar bedrijf, kantoor of school. Sommige sectoren waren dicht, anderen halfdicht en enkele … Het bericht Vernieuwing bedrijven broodnodig verscheen eerst op ORnet.
Hoe beoordeel je een adviesaanvraag?
1 week
Hoe analyseer je een organisatiestructuur, hoe betrek je de achterban, waarover onderhandel je met de directie, hoe ga je om met geheimhouding, wat gebeurt er bij een negatief advies? Het boek HOUVAST BIJ ADVIESAANVRAGEN geeft u antwoord op essentiële vragen bij de behandeling van … Het bericht Hoe beoordeel je een adviesaanvraag? verscheen eerst op ORnet.
Reorganisatie en selectiecriteria: de stoelendans anno 2020
1 week
Ondernemers hebben veel vrijheid bij het inrichten van hun onderneming. Maar als ze om bedrijfseconomische redenen afscheid moeten nemen van werknemers zijn ze vaak toch gebonden aan regels. Zoals het afspiegelingsprincipe. Dat geldt als het bij de bepaling van de ontslagvolgorde voor de vervallen … Het bericht Reorganisatie en selectiecriteria: de stoelendans anno 2020 verscheen eerst op ORnet.
Informatierecht en geheimhoudingsplicht: een spanningsveld
1 week
Een ondernemingsraad moet weten wat er in de onderneming speelt om zijn functie goed te kunnen vervullen. Soms wordt de informatie onder geheimhouding verstrekt. Soms wordt de informatie niet verstrekt omdat deze geheim of vertrouwelijk zou zijn. Hoe moet een ondernemingsraad omgaan hiermee omgaan? … Het bericht Informatierecht en geheimhoudingsplicht: een spanningsveld verscheen eerst op ORnet.
Democratie is meer dan stemmen tellen
1 week
Bij het geven van belangrijke adviezen hecht de ondernemingsraad vaak veel waarde aan de mening van de achterban. Maar moet de or dan elke uiting serieus nemen? In de kantine van een middelgrote metaalfabriek, zaten tientallen medewerkers te luisteren. De meesten in hun blauwe overal. De week … Het bericht Democratie is meer dan stemmen tellen verscheen eerst op ORnet.
Coronacrisis verdringt aanpak schijnzelfstandigheid
1 week
Dit kabinet maakt geen concrete plannen meer om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Niet genoeg tijd, vooral door de coronacrisis. Wel komt het kabinet met adviezen. Maar de uitwerking laat het kabinet aan de volgende regering. Vakbonden hebben verontwaardigd gereageerd op deze reactie op de … Het bericht Coronacrisis verdringt aanpak schijnzelfstandigheid verscheen eerst op ORnet.
Bedrijfsarts boven huisarts
2 weken
Mag de bedrijfsarts beslissen dat iemand 2 weken na een lichte operatie moet komen werken? De huisarts heeft betrokkene geadviseerd om langer rust te houden. De bedrijfsarts is degene die de werkgever adviseert of een werknemer wegens ziekte in staat is om zijn of haar werk te doen. De huisarts … Het bericht Bedrijfsarts boven huisarts verscheen eerst op ORnet.
Ook 1000 banen weg bij FrieslandCampina
2 weken
Zuivelconcern FrieslandCampina schrapt circa 1000 banen vanwege de coronacrisis. Vooral in Nederland, België en Duitsland gaan arbeidsplaatsen verloren. Herplaatsing en natuurlijk verloop heeft de voorkeur. Maar gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. Volgens topman Hein Schumacher is het … Het bericht Ook 1000 banen weg bij FrieslandCampina verscheen eerst op ORnet.
Reiskostenvergoeding bij thuiswerken weer belast
2 weken
Veel bedrijven schrappen vanaf 1 januari 2021 de vaste reiskostenvergoeding. Dat hebben meerdere werkgeversorganisaties bevestigd aan BNR Nieuwsradio. Reden: de extra vrijstelling vervalt. De vergoeding geldt nu vaak als compensatie voor thuiswerken. Alleen in het fiscale jaar 2020 kunnen … Het bericht Reiskostenvergoeding bij thuiswerken weer belast verscheen eerst op ORnet.
Brilletje
2 weken
Een van de lastige maar wel heel belangrijke zaken voor een ondernemingsraad is om voldoende overzicht te hebben en te houden van waar het werkelijk om gaat bij ingrijpende besluiten over hun organisatie. De verleiding is altijd om te kijken met de bril die je gewend bent: de bril van werknemer, de … Het bericht Brilletje verscheen eerst op ORnet.
Jonge or wil graag steun in de rug voor collega’s zijn
2 weken
Jonge werknemers zijn vaak moeilijk te motiveren voor de or. Twee vrouwelijke or-leden kozen er juist wel voor de spreekbuis van de werkvloer te zijn. 'Jij maakt je altijd hard voor de mensen op werkvloer, dus is een lidmaatschap van de or iets voor jou?' Over deze vraag van haar toenmalig … Het bericht Jonge or wil graag steun in de rug voor collega’s zijn verscheen eerst op ORnet.
Invloed medezeggenschap bij de overheid
2 weken
25 Jaar geleden is de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) voor de overheidssector ingevoerd. Reden voor een digitaal symposium over de invloed van de medezeggenschap bij de overheid op 26 november a.s. van 15.00 tot 17.00 uur. Grote uitdagingen komen op de overheid af: de coronacrisis, de … Het bericht Invloed medezeggenschap bij de overheid verscheen eerst op ORnet.
Aanzegverplichting en aanzegvergoeding
2 weken
Wanneer is een werkgever een aanzegvergoeding verschuldigd aan de werknemer met een aflopende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? De werkgever is verplicht om zijn werknemer tijdig te informeren (aan te zeggen) over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. … Het bericht Aanzegverplichting en aanzegvergoeding verscheen eerst op ORnet.
ING reorganiseert wereldwijd
2 weken
ING schrapt ongeveer 1000 banen bij de zakenbank en de activiteiten voor consumenten in het buitenland. Volgens het financiële concern is de ingreep onder meer nodig vanwege het tegenvallende economische klimaat. Mogelijk gaan ook in Nederland banen verloren. Dat hangt volgens ING af van overleg met … Het bericht ING reorganiseert wereldwijd verscheen eerst op ORnet.
Papiertje halen
2 weken
Mijn dochter heeft net haar rijbewijs gehaald. Zij is daar heel blij mee, net zoals ik. Naast dat ze nu weer iets meer mag, namelijk autorijden, heeft ze nu ook weer iets heel erg veel meer: financiële speelruimte. Mijn dochter is namelijk nog student, heeft het niet zo breed, maar koos er wel … Het bericht Papiertje halen verscheen eerst op ORnet.
Besluit jouw or via de helft plus 1?
2 weken
De or besluit vaak vanuit een democratisch referentiekader. Dat betekent: vaak stemmen. De meerderheid bepaalt. Maar is zo’n meerderheidskeuze altijd de beste? Een or is een democratisch orgaan. Elk or-lid mag iets voorstellen, meepraten en invloed uitoefenen op de (interne) besluitvorming. Als … Het bericht Besluit jouw or via de helft plus 1? verscheen eerst op ORnet.
Bedrijfsleven schreeuwt om hulp in strijd tegen corona
3 weken
Geen hoge WW-premie voor tijdelijke krachten. Gebruik die corona-app maar niet, anders moet je in quarantaine. Richt een quarantainefonds op. Het derde steunpakket is te mager. Kom met slimmer maatwerk. Het bedrijfsleven roept steeds harder om hulp in de stijd tegen corona. Hoe zit dat … Het bericht Bedrijfsleven schreeuwt om hulp in strijd tegen corona verscheen eerst op ORnet.

Pagina's

Abonneren op ornet