ornet

247 nieuwsberichten gevonden
Naleving arboregels bij veel bedrijven niet op orde
7 uur
De meerderheid van de bedrijven in Nederland leeft de arboregels niet of onvoldoende na. Dat blijkt uit het onderzoek 'Arbo in bedrijf' dat de Inspectie SZW heeft uitgevoerd. Wel blijkt de naleving iets te verbeteren in vergelijking met eerdere jaren. De inspectie bekeek in hoeverre bedrijven in … Het bericht Naleving arboregels bij veel bedrijven niet op orde verscheen eerst op ORnet.
Veel minder cao’s afgesloten in juni
14 uur
Het aantal nieuw afgesloten cao's is in juni uitgekomen op 14, meldt werkgeversvereniging AWVN. Dat is zeer laag vergeleken met andere jaren: juni is meestal een topmaand met 50 tot 60 nieuwe cao's. AWVN is betrokken bij het merendeel van alle ongeveer 800 Nederlandse cao's en bij een belangrijk … Het bericht Veel minder cao’s afgesloten in juni verscheen eerst op ORnet.
Proactief aan de slag met opleidingsplan?
16 uur
Er is geen officieel beleid geformuleerd over het opleidingsplan van de organisatie. Wat kunnen we als ondernemingsraad doen om hier meer proactief mee aan de slag te kunnen gaan? Hoe kunnen we in een eerder stadium meegenomen worden in processen? In het kader van een proactieve ondernemingsraad … Het bericht Proactief aan de slag met opleidingsplan? verscheen eerst op ORnet.
Geen sprake van verwijtbaar slecht beleid
1 dag
Bij de Ambulance Amsterdam bestaan al jaren problemen met de werkdruk. Ondanks afspraken met de vakbond FNV en diverse maatregelen daaromtrent lukt het niet om die problemen op te lossen. De FNV start daarom een enquêteprocedure. De Ondernemingskamer onderkent dat er sprake is van een serieus … Het bericht Geen sprake van verwijtbaar slecht beleid verscheen eerst op ORnet.
Verandertrajecten: de rol van de or bij fusie of overname
1 dag
De meerwaarde van fusies en overnames is lang niet altijd duidelijk. Hoe kan de ondernemingsraad daarmee omgaan? 5 belangrijke tips voor de or om het verandertraject te helpen slagen. Door Rob Latten Hans Schenk, hoogleraar economie aan de Universiteit Utrecht, betoogt dat 65 tot 85 procent … Het bericht Verandertrajecten: de rol van de or bij fusie of overname verscheen eerst op ORnet.
Wanneer is informatie uit de OV vertrouwelijk?
1 dag
Ondernemingsraden hebben een zelfstandig recht om met de medewerkers te communiceren. Toch is het verstandig als de or en de bestuurder samen afspraken maken over hoe zij het verslag van de overlegvergadering aan de medewerkers bekend maken. Door Hans van den Hurk De or-voorzitter trilde nog … Het bericht Wanneer is informatie uit de OV vertrouwelijk? verscheen eerst op ORnet.
M/V in medezeggenschap
5 dagen
Nu het Nederlands vrouwenelftal heel goed presteert op het WK is er weer veel zin en onzin geschreven over verschillen tussen mannen en vrouwen. Vrouwenvoetbal is bezig aan een inhaalslag en ja daarom is het soms slecht en soms goed. Dat Angela de Jong in het AD dat koppelt aan allerlei invalshoeken … Het bericht M/V in medezeggenschap verscheen eerst op ORnet.
Gall & Gall: or trekt zich terug uit overleg avr
5 dagen
Ruim een jaar nadat Gall & Gall overstapte op een arbeidsvoorwaardenregeling (avr) heeft de ondernemingsraad (or) van Gall & Gall zich teruggetrokken uit het overleg met de directie over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor de 1.400 werknemers. Onderhandelen is een taak van de vakbond, vindt de … Het bericht Gall & Gall: or trekt zich terug uit overleg avr verscheen eerst op ORnet.
Or Amsterdamse brandweer stapt op
6 dagen
De ondernemingsraad (or) van de brandweer Amsterdam stopt ermee. Het besluit tot opheffing is genomen omdat er volgens de voorzitter geen progressie is geboekt in het vertrouwen tussen de korpsleiding en de or. De or heeft een brief geschreven aan de medewerkers van de brandweer … Het bericht Or Amsterdamse brandweer stapt op verscheen eerst op ORnet.
Naast heffing ook bonusregeling in nieuwe banenafspraak
6 dagen
Werkgevers die te weinig mensen met een arbeidsbeperking in dienst hebben, staat straks een boete van € 5.000 per baan te wachten. Anderzijds stelt staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken) bedrijven met meer arbeidsbeperkten in dienst een bonus in het vooruitzicht. Van Ark informeert de Tweede … Het bericht Naast heffing ook bonusregeling in nieuwe banenafspraak verscheen eerst op ORnet.
Justitie verdeeld over vervolging klokkenluider WODC
1 week
De ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn sterk verdeeld over het strafrechtelijk onderzoek naar bronnen binnen het ministerie die vertrouwelijke informatie hebben gelekt over onderzoeksinstituut WODC. Dat blijkt uit een brief van de ondernemingsraad (or). Anderhalf jaar … Het bericht Justitie verdeeld over vervolging klokkenluider WODC verscheen eerst op ORnet.
Instelling or en de grens van 50 werknemers
1 week
Is het aantal van 50 werknemers een vast gegeven voor de instelling van een ondernemingsraad? En hoe zit het met flexibele tijdelijke contracten? Wanneer een organisatie 50 medewerkers heeft (in de onderneming werkzame personen), moet de bestuurder een ondernemingsraad instellen. Personeel dat … Het bericht Instelling or en de grens van 50 werknemers verscheen eerst op ORnet.
Kies niet automatisch voor een or-lid als secretaris
1 week
Het or-werk wordt steeds complexer. Kies daarom niet automatisch voor een or-lid als secretaris. Het mag anders: een freelance ambtelijk secretaris, de uitvoering van het secretariaat bij niet-or-leden of extern. Als de medezeggenschap maar goed gemanaged wordt. Daar heeft de bestuurder ook belang … Het bericht Kies niet automatisch voor een or-lid als secretaris verscheen eerst op ORnet.
Wangedrag van or-lid of niet?
1 week
Op verzoek van zowel de ondernemer als de ondernemingsraad heeft de kantonrechter in eerste aanleg een or-lid uitgesloten van de werkzaamheden van de ondernemingsraad, op grond van artikel 13 Wor. In hoger beroep oordeelt het Gerechtshof anders. Bij de vraag of sprake is van een ernstige … Het bericht Wangedrag van or-lid of niet? verscheen eerst op ORnet.
Spreek met stijl en verdubbel je impact
1 week
‘Ja dat is een goed idee! Gaan we doen!’ Hoe krijg je het voor elkaar dat de bestuurder dit zegt over jouw voorstel? Door af te stemmen, je woorden zó kiezen dat ze aansluiten bij de bestuurder en je boodschap onvermijdelijk lijkt. Dat is de truc. Door Isaäk Mol Voor dat afstemmen bestaan … Het bericht Spreek met stijl en verdubbel je impact verscheen eerst op ORnet.
De Mantel der Liefde
1 week
Ik schrijf deze column een ochtend later dan gepland. Gisteren lukte het me namelijk niet. Ik had een mantelzorgdag. Mijn schoonvader moest, voor eventuele verlenging van zijn rijbewijs, zijn rijvaardigheid laten testen. Vanwege de lange wachttijden bij het CBR mocht hij niet meer zelf naar de … Het bericht De Mantel der Liefde verscheen eerst op ORnet.
‘Nieuwe AOW-regels vragen om maatwerk pensioen’
1 week
De Eerste Kamer is dinsdagavond in grote meerderheid akkoord gegaan met de minder snelle verhoging van de AOW-leeftijd. De Vakcentrale voor Professionals wijst werkgevers en werknemers op de arbeidsrechtelijke gevolgen van de nieuwe AOW-regels. Zo kan het zijn dat het pensioen eerder moet worden … Het bericht ‘Nieuwe AOW-regels vragen om maatwerk pensioen’ verscheen eerst op ORnet.
Te laat voor or-verkiezingen?
1 week
Als ondernemingsraad hebben we in ons reglement een termijn ingesteld waarin iemand zich kan aanmelden als kandidaat. Voor de komende verkiezingen zijn er voldoende kandidaten om deze door te laten gaan, maar een kandidaat heeft zich één dag te laat aangemeld. Mag deze persoon nog meedoen met de … Het bericht Te laat voor or-verkiezingen? verscheen eerst op ORnet.
Zo kan de or invloed krijgen op veranderstrategieën
2 weken
Organisaties ondergaan voortdurend veranderingen. Voor de ondernemingsraad is het van belang om inzicht te verkrijgen in de veranderstrategie. Inzicht in de verschillende soorten veranderstrategieën is handig om te kunnen discussiëren over de risico’s. Zo kan de or de slaagkans van de verandering … Het bericht Zo kan de or invloed krijgen op veranderstrategieën verscheen eerst op ORnet.
WOR actueel: pvt en pensioen
2 weken
Eerder besprak ik de versterking van de positie van de ondernemingsraad in grote ondernemingen wat betreft beloningen. Dit artikel behandelt de uitbreiding van bevoegdheden van de personeelsvergadering en personeelsvertegenwoordiging in kleine ondernemingen inzake de arbeidsvoorwaarde … Het bericht WOR actueel: pvt en pensioen verscheen eerst op ORnet.
Cao-akkoord gemeenten, genoeg tijd voor Wnra
2 weken
Er is een principe-akkoord gesloten over de nieuwe Cao Gemeenten. Na volgens de bonden moeizame onderhandelingen is er een cao met een looptijd van 24 maanden. Dat geeft de gemeenten tijd en rust om de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) te implementeren, zo stelt de Vereniging … Het bericht Cao-akkoord gemeenten, genoeg tijd voor Wnra verscheen eerst op ORnet.
Communicatiestijlen voor de or
2 weken
Een ondernemingsraad bestaat uit mensen die allemaal een eigen stijl van communiceren hebben. De een houdt zich in, de ander uit zich meer. Iemand neemt ruimte terwijl een ander juist ruimte geeft. Welke stijlen zijn effectief en welke niet? Een goede communicatie is cruciaal om de effectiviteit … Het bericht Communicatiestijlen voor de or verscheen eerst op ORnet.
‘Stevige’ CO2-heffing voor vervuilende bedrijven
2 weken
Grote bedrijven in Nederland krijgen vanaf 2021 te maken met een CO2-heffing die kan oplopen tot 150 euro per ton in 2030. Bedrijven die onder een bepaald maximum aan CO2-uitstoot blijven hoeven de heffing niet te betalen. Dat voorstel maakt deel uit van het klimaatakkoord dat vrijdag wordt … Het bericht ‘Stevige’ CO2-heffing voor vervuilende bedrijven verscheen eerst op ORnet.
Vertrouwenspersoon: instemmingsplichtig
2 weken
Wat is de rol van de ondernemingsraad bij externe vertrouwenspersonen? Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting (PSA), en daarover beleid te voeren. Onderdeel van dat beleid kan zijn een vertrouwenspersoon aanwijzen, bij wie … Het bericht Vertrouwenspersoon: instemmingsplichtig verscheen eerst op ORnet.
Afspraak is afspraak
2 weken
Mag de werkgever na een fusie afwijken van de afspraak met de ondernemingsraad om over te gaan naar eenhoofdig bestuur? De stichtingen Volksbond Amsterdam, Streetcornerwork en Projecten Streetcornerwork fuseren bestuurlijk. Met de ondernemingsraad is onder meer afgesproken dat gestart wordt met … Het bericht Afspraak is afspraak verscheen eerst op ORnet.
Effectiever overleg na vernieuwing medezeggenschap
3 weken
In het veld van de medezeggenschap bestaat veel belangstelling voor vernieuwing. Een onderzoek op initiatief van de SER brengt aan het licht wat er verandert. Duidelijk is dat het betrekken van deskundige medewerkers kan leiden tot effectiever overleg tussen de ondernemingsraad en de … Het bericht Effectiever overleg na vernieuwing medezeggenschap verscheen eerst op ORnet.
Wat doet de or om op te vallen?
3 weken
Het belangrijkste machtsmiddel van de ondernemingsraad is niet de WOR, maar de steun van de achterban! De or moet zich zich dan wel kunnen beroepen op een sterke band met de achterban. Daar ligt vaak een probleem. Het lukt menig or niet goed om op te vallen. Hoe kun je dat verbeteren? Door Frank … Het bericht Wat doet de or om op te vallen? verscheen eerst op ORnet.
Verschil tussen vast en flex wordt veel kleiner
3 weken
De buitensporige groei van flexibele arbeid in Nederland komt voor een groot deel door een flink kostenverschil tussen zzp-werk en het vaste contract. Deze en andere verschillen tussen contractvormen moeten worden verkleind. Een eerste stap is er al, in de vorm van een aangekondigd minimumtarief … Het bericht Verschil tussen vast en flex wordt veel kleiner verscheen eerst op ORnet.
Snel akkoord over stijging AOW-leeftijd
3 weken
De Tweede Kamer heeft donderdag in grote meerderheid ingestemd met de langzamere stijging van de AOW-leeftijd. De nieuwe regeling is een belangrijk onderdeel van het pensioenakkoord. De bedoeling is om de AOW-regels per 1 januari 2020 te laten ingaan. Het wetsvoorstel ‘temporisering verhoging van … Het bericht Snel akkoord over stijging AOW-leeftijd verscheen eerst op ORnet.
Jubileumuitkering ongeldig geschrapt
3 weken
Een werkgever wil zonder instemming van de centrale ondernemingsraad (cor) een bestaande jubileumuitkering eenzijdig afschaffen. Drie werknemers verzetten zich daartegen bij de rechter – met succes. Op grond van een geldende jubileumregeling hadden werknemers bij hun 25- of 40-jarig jubileum … Het bericht Jubileumuitkering ongeldig geschrapt verscheen eerst op ORnet.

Pagina's

Abonneren op ornet