managers online

1268 nieuwsberichten gevonden
NBBU: houd uitzendkrachten waar mogelijk in dienst
2 maanden
De NBBU roept zijn leden op goed werkgeverschap te tonen en uitzendkrachten waar mogelijk in dienst te houden, al dan niet met gebruikmaking van de NOW-maatregel. Het is voor de branche en de samenleving belangrijk dat uitzendkrachten de crisis goed doorkomen en dat er ook voor deze groep werkenden goed wordt gezorgd, aldus het morele appel van de NBBU.
Zes tips voor thuiswerkers om de internetsnelheid te verhogen
2 maanden
Thuiswerken en online studeren is het nieuwe normaal in de anderhalvemetersamenleving, waarmee de verdere verspreiding van COVID-19 voorkomen moet worden. Dit zorgt echter voor uitdagingen voor de internetverbinding thuis, met allerlei technische problemen van dien.
Zes stappen om bedrijfswaarde uit data te halen
2 maanden
Bedrijven hebben toegang tot ontzettend veel data, maar de meeste organisaties staan voor de vraag hoe ze waarde uit deze data kunnen halen. Met de juiste aanpak is het mogelijk om slimme bedrijfsbeslissingen te maken die zowel intern als extern een positieve impact hebben.
Wat betekent de anderhalve-meter economie voor ons?
2 maanden
In deze tijd van sociale onthouding en de anderhalve-meter-economie, worden we gedwongen om te investeren in technologie, zoals werken op afstand. Ook de inrichting van werkplekken en het personeelsbeleid hangt daar mee samen. We moeten proactief denken over omgangsvormen, kennis en vaardigheden in de toekomst. Heb jij tips?
Digitalisering en transitie naar nieuwe werkvormen in hoogste versnelling
2 maanden
61 procent van de Nederlandse organisaties heeft drastisch in moeten grijpen in hun HR-processen na het uitbreken van het coronavirus. De organisaties hebben HR-processen opgeschort of zelfs stopgezet. Dat blijkt uit een steekproef die gehouden is onder 150 HR-professionals afkomstig uit alle sectoren, uitgevoerd door Berenschot, AFAS Software en Performa.
Fors meer rechtsbijstandverzekeringen afgesloten in corona-tijd, maar is dat zinvol?
3 maanden
Sinds het coronavirus het land in zijn greep heeft nemen aanvragen voor rechtsbijstandverzekeringen flink toe. Independer ziet een stijging van circa twintig procent t.o.v. februari. Er is daarbij ook toenemende belangstelling voor de modules die dekking bieden voor werk en inkomen. Deze wordt ingezet bij arbeidsgeschillen.
Rathenau Instituut waarschuwt voor doorgeschoten monitoring op werkvloer
3 maanden
Screenshots om thuiswerkers te controleren, gezichtsanalyses bij videosollicitaties en automatisch werkdrukadvies. Het Rathenau Instituut waarschuwt in een nieuw rapport voor de verdergaande monitoring op de werkvloer. Het onderzoek Werken op waarde geschat - Grenzen aan digitale monitoring op de werkvloer door middel van data, algoritmen en AI vraagt werkgevers, werkenden en de overheid met elkaar in gesprek te gaan om grenzen te stellen aan digitale hulpmiddelen.
Bedrijven halen onvoldoende rendement uit hun jaarverslag
3 maanden
Bij het opstellen van een jaarverslag is het voor zowel grote als kleinere bedrijven van essentieel belang dat deze voldoet aan alle eisen en kwaliteitsrichtlijnen. Er wordt dan ook veel tijd en energie in de realisatie van een jaarverslag gestoken. Desondanks falen nog veel bedrijven om het jaarverslag optimaal te laten renderen, zo blijkt uit onderzoek.
Coronapiek in ziekteverzuim eerste kwartaal 2020
3 maanden
De verzuimcijfers over het eerste kwartaal van dit jaar laten een duidelijke coronapiek zien in de tweede helft van maart. Na de aangekondigde maatregelen op 12 en 15 maart is het aantal ziektegevallen significant toegenomen met 26,9 procent ten opzichte van februari. Met name in de sectoren industrie en vervoer (46,1 procent), zorg (29,6 procent) en retail en zakelijk (29,3 procent).

Pagina's

Abonneren op managers online