hr praktijk

1030 nieuwsberichten gevonden
HR-prio's: digitalisering en scholing essentieel voor inzetbaarheid medewerkers
5 maanden
Digitalisering gaat een nóg grotere rol spelen in de wijze waarop HR-professionals medewerkers inzetbaar houden, nu ontslagen worden verwacht en werving stokt als gevolg van de coronacrisis. Bovenaan de prioriteiten van HR-professionals wisselt het thema Ontwikkeling en scholing stuivertje met het thema Werving en selectie, dat vorig jaar nog op plek 1 stond. De top drie wordt gecompleteerd door Verzuim.27 mei 2020Topic: Loopbaan & opleiding
1,5 meter kantoor: 5 innovaties voor een veilige werkplek
5 maanden
Weer terug naar kantoor. Met afzetlinten, stickers, looprichtingen worden medewerkers opgeroepen zich aan de 1,5 meter afstand en andere richtlijnen te houden. Maar hoe kun je ervoor zorgen dat medewerkers zich daar daadwerkelijk aan houden? De volgende bedrijven hebben daarvoor slimme camera’s, sensoren en wifi-trackers ontwikkeld.26 mei 2020Topic: Tomorrow@work
Datagedreven cultuurverandering bij Protestantse Kerk Nederland
5 maanden
Onze klant, de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk Nederland (PKN), is in 2016 begonnen aan een datagedreven cultuurverandering. Om tot de benodigde inzichten te komen hebben we onderzoeken uitgevoerd onder PKN medewerkers. Aan de hand van verzamelde data konden de keuzes, richting en aanpak van de cultuurverandering worden bepaald, met positieve resultaten tot gevolg!25 mei 2020Topic: HR Analytics
De HR Podcast – Afl. 20 Organiseren door de crisis (heen)
5 maanden
Al ruim twee maanden trekt de coronacrisis verwoestend door Nederland. Wat is nu de impact op organisaties en organiseren? Zijn er al grote bewegingen te zien? Brengt de crisis alleen kaalslag of zijn er ook lichtpuntjes of zelfs innovaties? Aan de hand van gesprekken met 20 HR-directeuren maakt de HR Podcast de tussenbalans op.20 mei 2020Topic: Strategisch HR
Kabinet verlengt NOW onder extra voorwaarden
5 maanden
Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Het eerste noodpakket banen en economie loopt door en het kabinet neemt nieuwe maatregelen.20 mei 2020Topic: Arbeidsrelaties
Aanpassing NOW bij incidentele januaribetaling nog steeds mogelijk
5 maanden
De nieuwe steunmaatregelen zijn woensdag 20 mei bekend gemaakt, maar een aspect uit de eerste ronde verdient nog aandacht. Een grote groep werkgevers wordt namelijk binnenkort mogelijk geconfronteerd met een terugbetalingsplicht die al snel in de tienduizenden euro’s kan lopen. Oorzaak is de keuze voor de maand januari als grondslag voor de subsidieverstrekking uit hoofde van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid, waardoor allerlei eenmalige uitkeringen...
Compromis NOW-steunpakket in de maak
5 maanden
Vanaf juni komt het kabinet met een tweede steunpakket voor noodlijdende bedrijven. Bedrijven mogen dan wel werknemers ontslaan bevestigde minister Wouter Koolmees onlangs. Vakbonden en de linkse oppositie zijn het daar niet mee eens. Uitstel van de mogelijkheid tot ontslag ligt voor de hand zo meldt de Volkskrant.19 mei 2020Topic: Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)
Mag een werkgever de temperatuur van zijn werknemers meten?
5 maanden
Bij terugkeer naar de werkvloer leeft bij verschillende werkgevers de wens om de temperatuur van hun medewerkers te meten in verband met het coronavirus. Maar mag dit zomaar in het kader van de privacy? En zo ja, onder welke voorwaarden?19 mei 2020Topic: Ziekteverzuim & re-integratie
Medewerkers in deze tijd niet altijd solidair met flexibele schil
5 maanden
Nederlandse medewerkers blijken ten tijde van de coronacrisis weinig solidair met de flexibele schil van hun bedrijf. 39 procent ziet liever dat de organisatie afscheid neemt van zzp’ers, terwijl 31 procent eerder afziet van bonusregelingen. Hiermee wordt door een grote groep het eigenbelang duidelijk verkozen boven het groepsbelang.18 mei 2020Topic: Arbeidsvoorwaarden
Initiatiefwet D66 en Groenlinks: thuiswerken een recht
5 maanden
Nu thuiswerken steeds normaler wordt en beter gaat, is het iets om in het vervolg vast te houden. D66 en GroenLinks willen zelfs dat het een recht wordt. Daartoe hebben ze een initiatiefwet ingediend.18 mei 2020Topic: Arbeidsvoorwaarden
CNV: 8 procent leden krijgt geen vakantiegeld
5 maanden
8% van de Nederlanders zegt dat de werkgever hen geen vakantiegeld wil betalen door de coronacrisis. 11% van de werkenden weet niet of er vakantiegeld wordt uitgekeerd. Dit blijkt uit onderzoek van het CNV onder een representatieve groep van 1700 leden.18 mei 2020Topic: Arbeidsvoorwaarden
Wat is de impact van corona op (debat over) arbeidsmarkt van de toekomst?
5 maanden
Corona zet de discussie over de arbeidsmarkt op scherp en op zijn kop. Reden genoeg voor HR om juist nu alert te zijn. Wat wordt de impact op het politieke debat en op de dynamiek tussen ‘vast en flex’?Topic: Wet DBA en zzp'ers
Zo helpt HR bij Sanquin haar medewerkers de corona-crisis door
5 maanden
De corona-crisis heeft de druk op de werknemers van Sanquin enorm vergroot. Hoe zorg je vanuit HR dat je medewerkers en management optimaal begeleidt in zo’n a-typische situatie? Een interview dat wordt afgesloten met drie ‘lessons learned’.Topic: Verandermanagement
Fiscalisten: ‘grote fout’ in NOW-regeling. Deel werkgevers moet overheidssteun terugbetalen
5 maanden
Sommige werkgevers zullen een deel of alle loonsubsidie terug moeten betalen zo waarschuwen fiscalisten van KPMG Meijburg & Co in het FD.14 mei 2020Topic: Loon & belonen
Werken in high performance teams (HPT’s) wordt ‘the next big thing’ op de werkvloer
5 maanden
High performance teams veroveren de werkvloer, ook buiten IT. HPT’s zijn multidisciplinaire teams die op basis van een beproefde aanpak specifiek zijn samengesteld om een bepaald doel te realiseren. In deze teams werken mensen met verschillende profielen en achtergronden. Snel resultaat is de drijvende kracht achter de populariteit van HPT's.14 mei 2020Topic: Tomorrow@work
Startups: teamontwikkeling onder druk door corona
5 maanden
De coronacrisis heeft de manier van werken van startups sterk veranderd: 42% van de startups laat hun team minder hard groeien of zelfs krimpen. Het sociale contact tussen collega’s en het motiveren van het team wordt als uitdaging gezien. De ontwikkeling van het team van startups staat daarmee flink onder druk.13 mei 2020Topic: Beoordelen & functioneren
Medewerkers van Twitter mogen 'voor altijd' thuis blijven werken
5 maanden
Twitter heeft zijn medewerkers laten weten dat ze 'voor altijd' thuis mogen blijven werken, als ze dat willen. Zo blijkt uit een interne mail. Wie wel weer op locatie wil werken zodra dat kan, krijgt daartoe wel de mogelijkheid. Dat is op zijn vroegst vanaf september.13 mei 2020Topic: Tomorrow@work
Coronacrisis maakt belang leven lang leren duidelijk
5 maanden
De coronacrisis heeft een grote weerslag op werk en de arbeidsmarkt. Juist nu wordt duidelijk hoe belangrijk het is dat we blijven inzetten op een leven lang ontwikkelen. Met de Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen biedt de Sociaal Economische Raad (SER) een groot aantal inspirerende initiatieven die door heel Nederland zijn opgezet voor werkenden en werkzoekenden.13 mei 2020Topic: Loopbaan & opleiding
Klaar voor de 1,5 meter organisatie?
5 maanden
Voor wie dat kan, blijft thuiswerken voorlopig de norm. Ondertussen kijken organisaties vooruit: hoe richten we ons in op de 1,5 meter samenleving? Hoe kunnen we straks weer verantwoord terug naar de werkplek? De Corona Werkscan van Arbo Unie helpt je alles in beeld te krijgen wat daarbij komt kijken.Topic: Arbo
Reboarding: Checklist Terug naar kantoor
5 maanden
Wellicht ben je als organisatie al bezig na te denken over hoe je medewerkers straks weer terug naar kantoor kunnen. We zien dat organisaties vooral kijken naar aspecten die met de 1,5 meter afstand te maken hebben. Wat zijn de looproutes? Welke medewerkers mogen wanneer naar binnen? Welke hygiënemaatregelen nemen we?  We vinden het verstandig daarnaast na te denken over het welzijn en werkgeluk van medewerkers.12 mei 2020Topic: Tomorrow@work
Thuiswerken door corona: productiviteit vrijwel gelijk gebleven
5 maanden
De drastische toename van thuiswerken veroorzaakt door de COVID-19-pandemie heeft de productiviteit van het personeel in Nederland niet significant geschaad. In een peiling onder Nederlandse bedrijven zei 12% van de werkgevers dat nieuwe werkregelingen de productiviteit hebben verhoogd, 12% zei dat er geen verandering was opgetreden, terwijl 38% aangaf dat er slechts een kleine negatieve impact was op de productiviteit. Slechts 8% zei dat hun productiviteitsdaling gematigd was, en 2% noemde de...
Case: Datagedreven Diversiteit en Inclusie
5 maanden
Een Nederlandse overheidsinstantie wil van opinie naar datagedreven HR. Verder is diversiteit en inclusie een belangrijk thema. Daarom is besloten om aan de slag te gaan met twee vraagstukken: In hoeverre worden mannen en vrouwen gelijk beloond voor gelijk werk? Zijn er verschillen in In-, Door- en Uitstroom (Mobiliteit) tussen mannen en vrouwen én wordt de gender balans doelstelling (30% vrouw) behaald? 12 mei 2020Topic: HR Analytics
Praktische webinars over arbeidsrechtvragen rondom corona
5 maanden
HR Praktijk helpt u dagelijks met praktische antwoorden op vragen over wetten en regels voor personeelsmangement. U kunt nu ook, direct op afroep webinars bekijken over veel voorkomende arbeidsrechtelijke situaties rondom corona. 11 mei 2020Topic: Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)
Ziekteverzuim van een werknemer door een derde partij: wat nu?
5 maanden
Wat is regres? Wat levert het voor u op en wat is verder belangrijk om te weten? Onze regresspecialist, Rosita de Mos, krijgt regelmatig vragen over haar vakgebied. Ze neemt u graag in vogelvlucht mee in de wereld van regres.11 mei 2020Topic: Ziekteverzuim & re-integratie
NOW-regeling: in tweede steunpakket mag ontslag wel
5 maanden
Vanaf juni komt het kabinet met een tweede steunpakket voor noodlijdende bedrijven. Bedrijven mogen dan wel werknemers ontslaan bevestigde minister Wouter Koolmees afgelopen vrijdag in de uitzending van OP1.11 mei 2020Topic: Ontslag
HR-professionals zien stijging mentale gezondheidsproblemen door thuiswerken
5 maanden
Vier op de tien HR-professionals zien dat mentale gezondheidsproblemen toenemen bij werknemers die sinds de coronacrisis thuis aan het werk zijn. De meerderheid van de HR-professionals denkt wel dat zij ook in deze periode over de juiste tools, vaardigheden en kennis te beschikken om werknemers te helpen als zij mentale klachten ervaren van het thuiswerken.7 mei 2020Topic: Duurzame inzetbaarheid
De HR Podcast – Afl. 19 Reboarding als voorbereiding op een nieuwe realiteit
5 maanden
De coronacrisis heeft voor veel organisaties grote impact. De veranderingen zijn nu al groot en er zal nog veel meer veranderen. Medewerkers én leidinggevenden moeten voorbereid en aangehaakt worden op de nieuwe realiteit die zal ontstaan. Reboarding, als onderdeel van de employee journey, brengt weer een nieuwe wederkerige relatie tussen de organisatie en de medewerkers tot stand. 7 mei 2020Topic: Verandermanagement
Meer dan de helft organisaties geen duidelijke strategie voor Transformation of the Workforce
5 maanden
58 procent van de HR professionals geeft aan dat het niet helder is hoe hun organisatie op lange termijn de afstemming van techniek, processen en medewerkers wil vormgeven. De onduidelijkheid over deze zogeheten ‘workforce transformation’ wijt HR vooral aan gebrek aan tijd (36%), geen prioriteit en steun vanuit het bestuur (32%) en capaciteitstekorten (31%).7 mei 2020Topic: Strategisch HR
Agile werken vraagt om een leiderschapstransformatie. 6 stappen en tips
5 maanden
Als een organisatie besluit Agile te werken, heeft dat hoogstwaarschijnlijk vergaande consequenties voor het leiderschap. Aan het woord Harm Jan Brondijk, Ronald Buijs en Steven van den Heuvel de drie auteurs van het boek ‘Gids voor leiders – Hoe manage jij jouw agile transformatie?’ over wat managers kunnen doen om leiding te geven aan Agile transformatie.Topic: Verandermanagement
Transformatie naar agile organisatie: 40% gevallen HR niet actief bij betrokken
5 maanden
In 40% van de gevallen is HR niet actief betrokken bij de transformatie naar een agile organisatie. Dit betekent dat het initiatief elders in de organisatie genomen wordt en HR hier geen rol in krijgt of neemt. In verhouding met de bredere organisatie blijkt de HR afdeling nog maar beperkt bezig te zijn met agile werken, denken en organiseren. Met als gevolg dat zij hierdoor ook als minder geloofwaardige partner wordt gezien bij agile transformaties.6 mei 2020Topic: Verandermanagement

Pagina's

Abonneren op hr praktijk