hr praktijk

1129 nieuwsberichten gevonden
Ontwikkelen is maatwerk
5 maanden
'Zo ben ik nu eenmaal' Dat was de titel van de theatershow georganiseerd voor alle medewerkers van onze gemeente als aftrap van de organisatieontwikkeling. Een logische ontwikkeling gezien het feit dat de wereld om ons heen razendsnel verandert en het werkterrein van de gemeenteambtenaar zich sterk ontwikkelt. De organisatie zal zich blijvend moeten aanpassen aan de veranderende samenleving.Topic: Loopbaan & opleiding
23 procent krijgt door coronacrisis verlofaanvraag moeilijker goedgekeurd
5 maanden
Maar liefst 46 procent van de Nederlandse werknemers verwacht dit jaar niet meer op vakantie te gaan. Zo stelt een kwart van de ondervraagden dat hun werkgever momenteel minder snel een verlofaanvraag goedkeurt, dan in de periode voorafgaand aan de coronacrisis.20 augustus 2020Topic: Arbeidsvoorwaarden
Hoe nu verder met de HR-cyclus?
5 maanden
Beoordelen van medewerkers is al jaren in ontwikkeling. En nu komt de Corona-crisis daar doorheen. Hét moment om beoordelen de transformatie te laten maken naar werkelijk performance- en talentmanagement.20 augustus 2020Topic: Beoordelen & functioneren
Werkgevers: zelfde fiscale behandeling thuiswerken als werken op kantoor
5 maanden
De vraag of werkgevers meer zouden moeten doen voor de thuiswerkende werknemer komt steeds meer naar voren. Zeker nu het dringende advies is om ook na 1 september zoveel mogelijk thuis te werken. Werkgevers willen wel, maar dan moeten dezelfde regels gelden als op kantoor zo laat een woordvoerder van AWVN aan Nu.nl weten.19 augustus 2020Topic: Arbo
Beëindiging arbeidsovereenkomst: altijd een getekende beëindigingsovereenkomst nodig?
5 maanden
Is voor het rechtsgeldig tot stand komen van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst altijd een getekende beëindigingsovereenkomst nodig? Deze vraag stond centraal in een procedure die leidde tot bijgevoegde uitspraak.19 augustus 2020Topic: Ontslag
Corona-uitspraak over eenzijdige loonverlaging
5 maanden
Recent boog de Rechtbank Amsterdam zich over een zaak, waarin een door de werkgever eenzijdig opgelegde salarisverlaging speelde. Het ging om een verlaging van 25% die samenhing met de coronacrisis. De uitkomst was, dat de werkgever de verlaging ten opzichte van de werknemer niet had mogen doorvoeren. Maar is een salarisverlaging altijd onmogelijk? Het antwoord is nee.19 augustus 2020Topic: Arbeidsvoorwaarden
Betaalt werkgever of werknemer voor thuisquarantaine?
5 maanden
Als je na een vakantie in een ‘oranje’ gebied twee weken in thuisquarantaine gaat, wie betaalt dan de rekening? De werkgever als het vakantieland van geel naar oranje ging.18 augustus 2020Topic: Arbo
De toekomst van online, onsite en offsite teambijeenkomsten
5 maanden
De afgelopen online-periode heb je ongetwijfeld ervaren hoe lastig het is om dat goede teamgevoel te behouden of verder uit te bouwen. Wij als teamcoaches hebben natuurlijk ons uiterste best gedaan om een bijdrage te leveren hierin. Toch heb ik het veelal ervaren als een soort van ‘Silent Disco.’ Het werkt heus wel een beetje, mensen gaan ook nog wel dansen, maar de echte onderlinge verbinding is minder. Iedereen zit toch een beetje naar zijn eigen muziek te luisteren en zijn eigen dansje te...
CPB: bouw loonsteun NOW af en richt op omscholing
5 maanden
Nu een deel van de bedrijven langdurig een lagere productiviteit kent, neemt het belang van zoeken naar ander werk toe. Het Centraal Planbureau adviseert het kabinet dan ook de NOW-regeling af te bouwen en werknemers te ondersteunen met omscholing en begeleiding van werk-naar-werk.14 augustus 2020Topic: Duurzame inzetbaarheid
Ns komt met aangepaste abonnementen voor thuiswerkers
5 maanden
Na de zomer komen er nieuwe abonnementen die aantrekkelijk zijn voor forensen die door Corona voorlopig vaker thuiswerken zo meldt Roger van Boxtel, president-directeur NS tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers. 14 augustus 2020Topic: Arbeidsvoorwaarden
Een historische hittegolf…
5 maanden
In de stilte voor de storm wordt er ondertussen hard gewerkt aan de voorbereiding – en soms al aan de uitvoering! – van personeelsingrepen. Niet alleen in de arbeidsvoorwaarden maar ook in het personeelsbestand.13 augustus 2020Topic: Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)
Heeft u het nou nog steeds druk? Vind dan de hefboom
5 maanden
Weet u hoe u een slechte manager herkent? Vrij eenvoudig: die klaagt voortdurend dat hij of zij het zo druk heeft. Waarom maakt klagen over drukte iemand tot slechte manager? Weer vrij eenvoudig: vraag u zichzelf af wat drukte is. Maar niet te vroeg juichen, dit is niet het zoveelste bash-the-manager stukje. In deze column ligt HR op het hakblok. Maar je kunt verschil maken. Door de hefboom te vinden.13 augustus 2020Topic: Leiderschap & Management Development
Werkgevers: Snel en verplicht testen na brononderzoek
5 maanden
VNO-NCW en MKB-Nederland willen dat werknemers die in contact zijn gekomen met corona besmette mensen, meteen verplicht worden getest. Dat zeggen zij in reactie op de verplichte thuisquarantaine die minister De Jonge (Volksgezondheid) voor deze mensen voorstelt. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat werkgevers de mogelijkheid moeten krijgen om medewerkers te verplichten zich te laten testen.12 augustus 2020Topic: Arbo
Terecht ontslag op staande voet. Maar wel recht op transitievergoeding
5 maanden
Sinds invoering van de Wet werk en zekerheid geldt dat iedere werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd recht heeft op een transitievergoeding.....tenzij de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. De lat voor ernstige verwijtbaarheid ligt echter hoog.11 augustus 2020Topic: Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)
Werkgever is niet verplicht om voor een koele thuiswerkplek te zorgen
5 maanden
De werkgever is niet verplicht om voor een koele thuiswerkplek te zorgen en hoeft ook de kosten van bijvoorbeeld een ventilator of airco niet te vergoeden. Maar nu door het coronavirus veel meer werknemers grotendeels of zelfs permanent thuiswerken, kan het geen kwaad als u werknemers tips geeft over hoe zij kunnen omgaan met zomerse temperaturen op hun thuiswerkplek. Werknemers die vanwege een chronische ziekte extra last hebben van de hitte kunnen hierover contact opnemen met de bedrijfsarts...
Meesten positief over thuiswerken maar andere sturing nodig
5 maanden
56% van de thuiswerkers geeft aan na de maatregelen thuis te willen blijven werken. Opvallend is wel dat de antwoorden over thuiswerken een stuk genuanceerder zijn dan 3 maanden geleden zo blijkt uit doorlopendonderzoek door Fit-to-Position onder 2000 medewerkers, leidinggevenden, HR-medewerkers en HR-managers.11 augustus 2020
Rijksambtenaren horen eind augustus of thuiswerkadvies wordt aangepast
5 maanden
Op de persconferentie van afgelopen donderdag herhaalde premier Rutte dat het advies om thuis te werken van kracht blijft. Zo ook voor de rijksambtenaren. Eind augustus wordt daar de situatie opnieuw bekeken. En het advies wellicht aangepast, zo geeft een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan op NU.nl.10 augustus 2020Topic: Tomorrow@work
‘Veel beginnende re-integraties gepauzeerd’
5 maanden
Na een burn-out pak je normaal gesproken in stappen je werk weer op. De huidige situatie zorgt echter voor uitdagingen op dat gebied.10 augustus 2020
Onderzoeksrapport: Hoe vitaal is uw organisatie
5 maanden
Vanwege het grote belang van duurzame inzetbaarheid is het interessant om te kijken hoe vitaal organisaties in Nederland eigenlijk zijn. Heeft de gemiddelde organisatie een ‘gezonde’ leeftijdsopbouw? Is er sprake van hoog of laag verzuim? En welke activiteiten ondernemen ze om te werken aan een vitaal werknemersbestand? Wat doen ze om de gevolgen van vergrijzing te voorkomen? Welke instrumenten zetten ze in? En welke (subsidie) mogelijkheden benutten ze?10 augustus 2020Topic: Duurzame...
De uitdagingen van internationale payroll
5 maanden
In het speelveld van internationale, multi-country payroll krijgen organisaties met flinke uitdagingen te maken. De tijd dat er simpelweg aan leveranciers gevraagd werd om een softwarepakket te leveren voor salarisverwerking, is al lang voorbij. Wat zijn belangrijke uitdagingen waar organisaties, groot en klein, internationaal tegenaan lopen en wat is de impact daarvan? Hoe kunnen ze deze tackelen? Een ding is zeker: zonder goede partner lukt ze dat niet. Topic: Loon & belonen
Video: Bernard Marr over het creëren van een data-strategie
5 maanden
Bernard Marr is een internationale bestseller auteur, specialist op het gebied van big data én keynote speaker op het Nationaal HR Analytics Congres. In deze video legt hij uit hoe je een data-strategie opstelt.7 augustus 2020Topic: HR Analytics
Loon doorbetalen na schorsing?
5 maanden
Tot 1 januari 2020 hoefde de werkgever in beginsel geen loon te betalen als de werknemer geen arbeid had verricht. Het was dan aan de werknemer om aan te tonen dat hij recht had op loon. De nieuwe hoofdregel luidt: geen arbeid, toch loon, behalve als het niet werken voor rekening en risico van de werknemer zelf komt. Een interessant vraagstuk uit de praktijk: is loon ook verschuldigd voor een op non-actief gestelde werknemer? De kantonrechter heeft zich hier onlangs over uitgelaten.6 augustus...
Heeft u uw coronaprotocol al in de RI&E opgenomen?
5 maanden
Sociale partners hebben coronaprotocollen opgesteld voor hun sector. Daarin geven zij aan welke maatregelen zij in hun sector of branche nemen om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Een coronaprotocol heeft echter geen juridische status binnen de Arbeidsomstandighedenwet.6 augustus 2020Topic: Arbo
Video: Waarom je het HR Analytics Congres niet mag missen
5 maanden
Op 22 en 23 september is het zover: het 5e Nationaal HR Analytics Congres. Dit keer geheel online, verdeeld over twee ochtenden. Dagvoorzitter Irma Doze legt in deze video uit wat er allemaal op het programma staat.5 augustus 2020Topic: HR Analytics
9 ontwerpvragen voor je digitale (HR) transformatie
5 maanden
Zeggen dat technologie de wereld heeft veranderd is een understatement. De impact van de digitale ontwikkeling op onze economie, op de arbeidsmarkt en ons dagelijks leven is onnoemelijk groot. Toch zijn er veel organisaties die nog niet echt optimaal profiteren van de kansen die een digitale transformatie biedt, blijkt uit een artikel door McKinsey.Topic: HR Tech
Functie kantoor als werkomgeving: niet alleen om te overleggen, ook om geconcentreerd te kunnen werken
5 maanden
Werkgevers zien het kantoor steeds meer de rol innemen van een sociale trekpleister, waar hun werknemers graag naar toe komen om samen te werken, te overleggen of te ontmoeten. Maar tegelijkertijd toont recent onderzoek van kantoorinrichter Ahrend onder zo'n 600 werkgevers en werknemers in Nederland juist aan dat een aanzienlijk deel van de werknemers ook in de toekomst graag naar kantoor gaat om gewoon geconcentreerd te kunnen werken3 augustus 2020Topic: Tomorrow@work
Kosteloos een ontwikkeladvies volgen vanaf 1 augustus mogelijk
5 maanden
Alle werkenden en werkzoekenden in Nederland kunnen per 1 augustus kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Daarmee krijgen mensen zicht op de mogelijkheden die er voor hen zijn op de huidige arbeidsmarkt. Is het nodig om je bij te scholen, liggen er voor jou kansen in een andere sector of zit je goed op je plek? Dat zijn vragen waar de loopbaanadviseur mee kan helpen.31 juli 2020Topic: Loopbaan & opleiding
Riemen vast… over besparing personeelskosten KLM
5 maanden
Er kan sprake zijn van enige turbulentie… Een verlies van een kleine 800 miljoen euro in het 2e kwartaal. De benutting van de capaciteit blijft beperkt tot circa 30%. Mondkapjes verplicht, anders volgt een ‘notice of violation’ van de gezagvoerder. Of maakt het toestel een landing om je van boord te zetten. Dit is allebei gebeurd onlangs. Het banenverlies wordt vooralsnog geschat op 4.500 tot 5.000. 31 juli 2020Topic: Arbeidsvoorwaarden
Math Hoenen (Evean): ‘Werkplezier, dat is dé opgave van deze eeuw’
5 maanden
Niets is zo bepalend voor prestaties van een organisatie als diens organisatiecultuur, stelt Math Hoenen. Maar hoe krijg je zo’n cultuur in beweging, de goede kant op? Als HR-manager bij de Noord-Hollandse zorgorganisatie Evean was hij er het afgelopen jaar hard mee bezig. En toen kwam corona…Topic: Strategisch HR
Google pakt diversiteit na #BLM serieus aan
5 maanden
Discriminatie is altijd al een moeilijk onderwerp geweest, maar de Black Lives Matter beweging lijkt echt iets in beweging te zetten. Het onderwerp wordt opgepakt niet alleen als het gaat over ras, maar ook over geslacht, leeftijd en afkomst. Zo kondigt Google aan vergaande maatregelen te nemen die, gezien hun dominantie als zoekmachine, impact gaan hebben op ieders Employer Branding aanpak.30 juli 2020Topic: Recruitment 2.0

Pagina's

Abonneren op hr praktijk