hr praktijk

1129 nieuwsberichten gevonden
Aanpak duurzame re-integratie krijgt waardering
4 maanden
Uit het onafhankelijke Partner of Choice-onderzoek onder lezers van kennisplatform Arbo kwam Arbo Unie onlangs uit de bus als de arbodienstverlener waar organisaties het liefst zaken mee doen. Een mooi compliment natuurlijk en we vernieuwen onze dienstverlening continu om deze beoordeling te kunnen blijven ontvangen.11 september 2020Topic: Arbo
NOW 3.0 en bedrijfseconomisch ontslag
4 maanden
De coronacrisis houdt veel ondernemers nog in de greep. Omzet staat nog altijd onder druk, terwijl kosten doorlopen – zoals loonkosten. Het Kabinet heeft daarom een derde steunpakket aangekondigd dat aan ondernemers compensatie geeft voor door te betalen loonkosten. Ondernemers kunnen naar verwachting vanaf 16 november een aanvraag bij UWV doen voor loonkostensubsidie op basis van deze NOW 3.0. Die regeling wordt anders dan NOW 2.0. Wat betekent NOW 3.0 voor de ondernemer én de mogelijkheden...
Helft werknemers wil graag (weer) naar kantoor
4 maanden
Ongeveer de helft van de werknemers wil graag (weer) naar kantoor: 48% is het er mee eens of helemaal mee eens om weer op de werkvloer te verschijnen. Maar onder werknemers die ver - meer dan 30 km - moeten reizen is dit enthousiasme een stuk minder groot (38%). Van de werkende Nederlanders verwacht driekwart deze maand meerdere dagen naar kantoor te gaan.9 september 2020Topic: Tomorrow@work
Controle en eindafrekening NOW 1 vanaf 7 oktober
4 maanden
Vanaf begin oktober, UWV streeft naar 7 oktober, kunnen bedrijven de eindafrekening voor NOW 1 aanvragen. Hierbij wordt gekeken naar de daadwerkelijke omzetdaling in het eerste subsidietijdvak (maart, april en mei). Afhankelijk daarvan wordt de subsidie aangevuld. Maar het kan ook dat het bedrijf het beter heeft gedaan dan verwacht, en het omzetverlies hierdoor lager is dan begroot. Dan moet er subsidie worden terugbetaald. Ook daalt het subsidiebedrag als de loonsom is gedaald.9 september...
NOW 2: ruim 65.000 aanvragen ingediend
4 maanden
In het tweede noodpakket zijn voor de NOW ruim 65.000 aanvragen ingediend door bedrijven. Hiervan zijn er ruim 63.000 toegekend en 2000 afgewezen. In totaal vertegenwoordigen deze bedrijven ongeveer 1,3 miljoen werkenden.9 september 2020Topic: Loon & belonen
Wouter van Essenberg nieuwe directeur HR bij Sweco
4 maanden
Ingenieursadviesbureau Sweco Nederland versterkt per 1 oktober haar topmanagement door de aanstelling van Wouter van Essenberg als nieuwe directeur HR. Van Essenberg  (48) heeft veel ervaring in de professional services sector, zowel in HR- als in Business rollen.9 september 2020Topic: HR-afdeling
Corona en de no-riskpolis
4 maanden
De meeste werkgevers in Nederland hebben er momenteel mee te kampen: medewerkers met milde verkoudheidsklachten. Als je personeel vanuit huis werkt is het makkelijk om met zulke milde klachten gewoon door te werken. Maar bij werkzaamheden die op locatie moeten worden uitgevoerd is dit een stuk lastiger en leidt het sneller tot officieel ziekteverzuim.Topic: Loopbaan & opleiding
Wervings- en selectiewerk nogal veranderd in een paar maanden tijd
4 maanden
Picnic had dit voorjaar 25.000 sollicitanten. Om die massale toestroom te kanaliseren en verwerken heeft de supermarkt zijn werving- en selectiewerk anders ingericht. Zo ook Rijkswaterstaat, die videosolliciteren introduceerde.7 september 2020Topic: Recruitment 2.0
Nieuwe juridische kaders dwingen HR tot nadenken over flexibiliteit
4 maanden
Een verstrekkend advies aan de Hoge Raad maakt ‘inbedding in de organisatie’ mogelijk het leidend principe bij de beoordeling van arbeidsrelaties. Dat zet de wereld van inhuur van extern personeel op zijn kop. Ook voor HR. Topic: Arbeidsrelaties
Derde steunpakket: investerend de crisis uit
4 maanden
Investeringen stimuleren, een wendbare arbeidsmarkt en ondersteuning van ondernemers om hun bedrijf weer productiever te maken. MKB-Nederland onderschrijft van harte de maatregelen die het Nederlands Comité voor Ondernemerschap aanbeveelt om het midden- en kleinbedrijf door en uit de crisis te helpen en zijn rol als banenmotor te blijven waarmaken. Die sluiten goed aan op de eigen voorstellen die de ondernemersorganisatie bij het kabinet heeft ingebracht voor het derde steunpakket en om...
De HR Podcast – Afl. 24 Corona geeft boost aan datagedreven HR
4 maanden
Datagedreven HR is met stip gestegen op de prioriteitenlijst van organisaties. Klaarblijkelijk neemt het belang nu toe om op feiten gebaseerd HR-beleid toe te passen. Maar waarom is dat eigenlijk? Zijn het corona-dashboard en de dagelijkse cijfers vanuit het RIVM daarvoor de inspiratiebronnen? En waar zijn organisaties naar op zoek in deze tijd?3 september 2020Topic: HR Analytics
Werkgevers bereiden zich voor op hybride werkvormen
4 maanden
Thuiswerken wordt onderdeel van het nieuwe normaal. Enkele grote werkgevers stellen zich daar alvast op in zo meldt Nu.nl. "We houden er rekening mee dat een hybride werkvorm van thuiswerken en werken op kantoor de norm wordt."2 september 2020Topic: Tomorrow@work
Maximum aantal ontwikkeladviezen NL Leert Door bereikt
4 maanden
Sinds 1 augustus konden mensen in het kader van de regeling NL Leert Door een kortdurend traject aanvragen bij een loopbaanadviseur, om zicht te krijgen op de arbeidsmarktkansen die er in deze recessie voor hen zijn. Veel sneller dan verwacht is het maximum aantal inschrijvingen bereikt. In de tijdsspanne van één maand hebben 22.000 mensen zich geregistreerd. Deze mensen zullen dit najaar een ontwikkeladviestraject gaan volgen.2 september 2020Topic: Loopbaan & opleiding
Thuiswerken in coronatijd: meerderheid blijft na crisis ook thuiswerken
4 maanden
Tussen de 55 en 70% van de thuiswerkers heeft positieve ervaringen met thuiswerken tijdens de coronacrisis. Dit aandeel was tussen maart en juli stabiel. Ongeveer 40-60% van hen verwacht vaker te blijven thuiswerken als de crisis voorbij is. Hier is sinds het begin van de coronacrisis een stijging zichtbaar. De voorkeur gaat hierbij uit naar 1-3 dagen per week thuiswerken.1 september 2020Topic: Tomorrow@work
Bereik in vijf stappen de juiste sollicitanten via social media
4 maanden
Voor sommige HR-specialisten geweldig, maar voor anderen een hel. Het werven van personeel. Dit is de praktijk: een manager zoekt een nieuwe medewerker. Zelf is de manager druk met allerlei andere zaken dus dan wordt er al snel een mailtje gestuurd naar HR met de vraag 'Ik zoek er weer een! Kun jij die ene vacaturetekst weer online plaatsen?'31 augustus 2020Topic: Werving & selectie
Vakbond pleit voor thuiswerkvergoeding
4 maanden
Het massaal thuiswerken heeft voorlopig nog geen einddatum, zo blijkt uit een recente oproep van premier Rutte. Vakbond FNV wil daarom een thuiswerkregeling op de cao-tafel leggen, waarin een vaste vergoeding voor onder meer elektriciteitsverbruik en koffie wordt geregeld voor medewerkers.31 augustus 2020Topic: Arbeidsvoorwaarden
Kabinet verlengt NOW tot 1 juli 2021
5 maanden
Het kabinet komt met een nieuw steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, dat volgt op de twee eerdere noodpakketten. Het nieuwe pakket - waaronder verlenging van de NOW-regeling - loopt tot 1 juli 2021 en is gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren.28 augustus 2020Topic: Loon & belonen
5 redenen waarom ‘remote' werken onvermijdelijk is
5 maanden
De coronacrisis was de eerste grote kennismaking met werken op afstand - 'remote' werken. In eerste instantie ontstond er onrust: hoe continueren we de bedrijfsvoering, hoe houden we processen in gang? Iedereen in de organisatie moest alles op alles zetten om te zorgen dat alles zo snel mogelijk door kon gaan.28 augustus 2020Topic: Tomorrow@work
Online congres: Beoordelen & Performance tijdens en na covid-19
5 maanden
Aan het eind van het jaar moeten HR en de leidinggevenden weer aan de slag met de jaarlijkse beoordelingscyclus. Maar de coronacrisis heeft alles overhoop gehaald; kun je medewerkers nog beoordelen op basis van afspraken aan het begin van dit jaar? En wat is dan wél de juiste aanpak? Het online congres ‘Beoordelen & Performance tijdens en na covid-19’ biedt uitkomst met nieuwe inzichten en praktische oplossingen voor uw HR-cyclus.28 augustus 2020Topic: Beoordelen & functioneren
Langdurig thuiswerken beïnvloedt mentale en fysieke gezondheid
5 maanden
Het kabinet heeft de oproep om zo veel mogelijk vanuit huis te werken voor onbepaalde tijd verlengd. Veel werknemers waarvoor het mogelijk is, zijn tot nu toe erg positief over thuiswerken. Maar nu het structureel wordt, kun je hier kanttekeningen bij plaatsen: de mentale en fysieke gezondheid van medewerkers komt in het geding.28 augustus 2020Topic: Tomorrow@work
HR-dashboard voor data-gedreven besluitvorming bij een Retail organisatie
5 maanden
Bij een Retail bedrijf leeft de ambitie om meer waarde uit data te halen. De slag naar een data-gedreven aanpak voor beantwoording van HR- en organisatievraagstukken is echter nog niet gemaakt. Zodoende is besluitvorming nog vaak gebaseerd op opinies. In het beste geval is er data beschikbaar, maar ontbreken de inzichten. 26 augustus 2020Topic: HR Analytics
Werknemers zetten in op ontwikkeling en omscholing
5 maanden
26 procent van de werkende Nederlanders maakt zich door de coronacrisis zorgen over zijn of haar baan. Voor 47 procent van de werkende Nederlanders is het een extra stimulans om zich te blijven ontwikkelen of te laten omscholen. Opvallend is dat beneden modaal verdieners zich meer zorgen maken over hun baan maar de coronacrisis minder vaak als extra stimulans tot omscholing en ontwikkeling zien ten opzichte van (boven)modale verdieners.26 augustus 2020Topic: Loopbaan & opleiding
Druk op werknemers om fysiek naar het werk te komen
5 maanden
Veel overheden adviseren werknemers wereldwijd zo veel mogelijk thuis te werken. Toch durven werknemers niet altijd gebruik te maken van de mogelijkheden om flexibel te werken. Medewerkers blijven druk vanuit de werkgever ervaren om toch fysiek naar de werkplek te komen. Zelfs tijdens de pandemie heeft slechts één op de vier medewerkers in Europa het gevoel gebruik te mogen maken van de mogelijkheden om flexibel te werken.26 augustus 2020Topic: Tomorrow@work
Meeste bedrijven houden afgesproken loonsverhogingen in stand
5 maanden
De wereldwijde pandemie heeft over het algemeen geen invloed gehad op de loonsverhogingen die Nederlandse bedrijven dit jaar aan hun personeel hebben gegeven, blijkt uit onderzoek van Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW), hoewel dat niet voor alle sectoren geldt.26 augustus 2020Topic: Loon & belonen
NOW 3 langere looptijd maar wel soberder
5 maanden
Vanaf oktober loopt de 2e NOW-regeling af. Er komt dan een 3e regeling die tot de zomer van volgend jaar gaat lopen. Wel wordt het nieuwe steunpakket soberder zo berichten meerdere media op basis van bronnen in Den Haag.26 augustus 2020Topic: Arbeidsvoorwaarden
Het moment is nu: werken aan verbinding
5 maanden
Stel je voor dat je leeft in het voorjaar van 2021. Je denkt terug aan een jaar geleden, het moment dat we niet meer naar kantoor en school konden en we zoveel mogelijk binnen moesten blijven. De wereld leek stil te staan. Maar al gebeurde er weinig, terugkijkend was deze tijd toonaangevend voor medewerkers en organisaties.25 augustus 2020Topic: Leiderschap & Management Development
De verborgen kosten van de periodieke looncyclus
5 maanden
62% van de Nederlandse werkgevers heeft te maken met personeel met financiële problemen. Problemen die je via flexibele verloning grotendeels kunt voorkomen aldus Ties Roodhart, general manager Benelux bij Wagestream. 25 augustus 2020Topic: Loon & belonen
NOW en organisatie 3.0
5 maanden
De hittegolf is voorbij…de hete zomer ligt waarschijnlijk achter ons. Dus geen Corona (bier) of 0.0 (Radler) meer…, of in ieder geval minder. De voorbereidingen voor de 3e dinsdag in september (Prinsjesdag) zijn in volle gang. Grote vraag is of er een nieuw steunpakket komt, bijvoorbeeld een NOW 3.0. 25 augustus 2020Topic: Arbeidsvoorwaarden
CEO’s: ‘talentrisico’ inmiddels de belangrijkste bedreiging voor groei
5 maanden
De coronacrisis is van grote invloed op de wijze waarop bedrijven wereldwijd omgaan met hun werknemers en de maatschappij. Het uitbreken van Covid-19 heeft een groot aantal ondernemingen ertoe aangezet om meer aandacht te besteden aan hun werknemers en de rol die de onderneming in de samenleving zouden moeten vervullen. Dit blijkt uit de wereldwijde CEO Outlook van KPMG; een onderzoek onder ruim 1.800 CEO’s.25 augustus 2020Topic: Leiderschap & Management Development
Video: Bernard Marr over de 25 grootste technologie trends 2020 - 2030
5 maanden
Bernard Marr is een internationale bestseller auteur, specialist op het gebied van big data én keynote speaker op het Nationaal HR Analytics Congres. In deze video legt hij uit wat de komende 10 jaar de 25 grootste technologische trends zijn.24 augustus 2020Topic: HR Analytics

Pagina's

Abonneren op hr praktijk