hr praktijk

1116 nieuwsberichten gevonden
Thuiswerken in coronatijd: meerderheid blijft na crisis ook thuiswerken
7 maanden
Tussen de 55 en 70% van de thuiswerkers heeft positieve ervaringen met thuiswerken tijdens de coronacrisis. Dit aandeel was tussen maart en juli stabiel. Ongeveer 40-60% van hen verwacht vaker te blijven thuiswerken als de crisis voorbij is. Hier is sinds het begin van de coronacrisis een stijging zichtbaar. De voorkeur gaat hierbij uit naar 1-3 dagen per week thuiswerken.1 september 2020Topic: Tomorrow@work
Bereik in vijf stappen de juiste sollicitanten via social media
7 maanden
Voor sommige HR-specialisten geweldig, maar voor anderen een hel. Het werven van personeel. Dit is de praktijk: een manager zoekt een nieuwe medewerker. Zelf is de manager druk met allerlei andere zaken dus dan wordt er al snel een mailtje gestuurd naar HR met de vraag 'Ik zoek er weer een! Kun jij die ene vacaturetekst weer online plaatsen?'31 augustus 2020Topic: Werving & selectie
Vakbond pleit voor thuiswerkvergoeding
7 maanden
Het massaal thuiswerken heeft voorlopig nog geen einddatum, zo blijkt uit een recente oproep van premier Rutte. Vakbond FNV wil daarom een thuiswerkregeling op de cao-tafel leggen, waarin een vaste vergoeding voor onder meer elektriciteitsverbruik en koffie wordt geregeld voor medewerkers.31 augustus 2020Topic: Arbeidsvoorwaarden
Kabinet verlengt NOW tot 1 juli 2021
7 maanden
Het kabinet komt met een nieuw steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, dat volgt op de twee eerdere noodpakketten. Het nieuwe pakket - waaronder verlenging van de NOW-regeling - loopt tot 1 juli 2021 en is gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren.28 augustus 2020Topic: Loon & belonen
5 redenen waarom ‘remote' werken onvermijdelijk is
7 maanden
De coronacrisis was de eerste grote kennismaking met werken op afstand - 'remote' werken. In eerste instantie ontstond er onrust: hoe continueren we de bedrijfsvoering, hoe houden we processen in gang? Iedereen in de organisatie moest alles op alles zetten om te zorgen dat alles zo snel mogelijk door kon gaan.28 augustus 2020Topic: Tomorrow@work
Online congres: Beoordelen & Performance tijdens en na covid-19
7 maanden
Aan het eind van het jaar moeten HR en de leidinggevenden weer aan de slag met de jaarlijkse beoordelingscyclus. Maar de coronacrisis heeft alles overhoop gehaald; kun je medewerkers nog beoordelen op basis van afspraken aan het begin van dit jaar? En wat is dan wél de juiste aanpak? Het online congres ‘Beoordelen & Performance tijdens en na covid-19’ biedt uitkomst met nieuwe inzichten en praktische oplossingen voor uw HR-cyclus.28 augustus 2020Topic: Beoordelen & functioneren
Langdurig thuiswerken beïnvloedt mentale en fysieke gezondheid
7 maanden
Het kabinet heeft de oproep om zo veel mogelijk vanuit huis te werken voor onbepaalde tijd verlengd. Veel werknemers waarvoor het mogelijk is, zijn tot nu toe erg positief over thuiswerken. Maar nu het structureel wordt, kun je hier kanttekeningen bij plaatsen: de mentale en fysieke gezondheid van medewerkers komt in het geding.28 augustus 2020Topic: Tomorrow@work
HR-dashboard voor data-gedreven besluitvorming bij een Retail organisatie
7 maanden
Bij een Retail bedrijf leeft de ambitie om meer waarde uit data te halen. De slag naar een data-gedreven aanpak voor beantwoording van HR- en organisatievraagstukken is echter nog niet gemaakt. Zodoende is besluitvorming nog vaak gebaseerd op opinies. In het beste geval is er data beschikbaar, maar ontbreken de inzichten. 26 augustus 2020Topic: HR Analytics
Werknemers zetten in op ontwikkeling en omscholing
7 maanden
26 procent van de werkende Nederlanders maakt zich door de coronacrisis zorgen over zijn of haar baan. Voor 47 procent van de werkende Nederlanders is het een extra stimulans om zich te blijven ontwikkelen of te laten omscholen. Opvallend is dat beneden modaal verdieners zich meer zorgen maken over hun baan maar de coronacrisis minder vaak als extra stimulans tot omscholing en ontwikkeling zien ten opzichte van (boven)modale verdieners.26 augustus 2020Topic: Loopbaan & opleiding
Druk op werknemers om fysiek naar het werk te komen
7 maanden
Veel overheden adviseren werknemers wereldwijd zo veel mogelijk thuis te werken. Toch durven werknemers niet altijd gebruik te maken van de mogelijkheden om flexibel te werken. Medewerkers blijven druk vanuit de werkgever ervaren om toch fysiek naar de werkplek te komen. Zelfs tijdens de pandemie heeft slechts één op de vier medewerkers in Europa het gevoel gebruik te mogen maken van de mogelijkheden om flexibel te werken.26 augustus 2020Topic: Tomorrow@work
Meeste bedrijven houden afgesproken loonsverhogingen in stand
7 maanden
De wereldwijde pandemie heeft over het algemeen geen invloed gehad op de loonsverhogingen die Nederlandse bedrijven dit jaar aan hun personeel hebben gegeven, blijkt uit onderzoek van Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW), hoewel dat niet voor alle sectoren geldt.26 augustus 2020Topic: Loon & belonen
NOW 3 langere looptijd maar wel soberder
7 maanden
Vanaf oktober loopt de 2e NOW-regeling af. Er komt dan een 3e regeling die tot de zomer van volgend jaar gaat lopen. Wel wordt het nieuwe steunpakket soberder zo berichten meerdere media op basis van bronnen in Den Haag.26 augustus 2020Topic: Arbeidsvoorwaarden
Het moment is nu: werken aan verbinding
7 maanden
Stel je voor dat je leeft in het voorjaar van 2021. Je denkt terug aan een jaar geleden, het moment dat we niet meer naar kantoor en school konden en we zoveel mogelijk binnen moesten blijven. De wereld leek stil te staan. Maar al gebeurde er weinig, terugkijkend was deze tijd toonaangevend voor medewerkers en organisaties.25 augustus 2020Topic: Leiderschap & Management Development
De verborgen kosten van de periodieke looncyclus
7 maanden
62% van de Nederlandse werkgevers heeft te maken met personeel met financiële problemen. Problemen die je via flexibele verloning grotendeels kunt voorkomen aldus Ties Roodhart, general manager Benelux bij Wagestream. 25 augustus 2020Topic: Loon & belonen
NOW en organisatie 3.0
7 maanden
De hittegolf is voorbij…de hete zomer ligt waarschijnlijk achter ons. Dus geen Corona (bier) of 0.0 (Radler) meer…, of in ieder geval minder. De voorbereidingen voor de 3e dinsdag in september (Prinsjesdag) zijn in volle gang. Grote vraag is of er een nieuw steunpakket komt, bijvoorbeeld een NOW 3.0. 25 augustus 2020Topic: Arbeidsvoorwaarden
CEO’s: ‘talentrisico’ inmiddels de belangrijkste bedreiging voor groei
7 maanden
De coronacrisis is van grote invloed op de wijze waarop bedrijven wereldwijd omgaan met hun werknemers en de maatschappij. Het uitbreken van Covid-19 heeft een groot aantal ondernemingen ertoe aangezet om meer aandacht te besteden aan hun werknemers en de rol die de onderneming in de samenleving zouden moeten vervullen. Dit blijkt uit de wereldwijde CEO Outlook van KPMG; een onderzoek onder ruim 1.800 CEO’s.25 augustus 2020Topic: Leiderschap & Management Development
Video: Bernard Marr over de 25 grootste technologie trends 2020 - 2030
7 maanden
Bernard Marr is een internationale bestseller auteur, specialist op het gebied van big data én keynote speaker op het Nationaal HR Analytics Congres. In deze video legt hij uit wat de komende 10 jaar de 25 grootste technologische trends zijn.24 augustus 2020Topic: HR Analytics
Ontwikkelen is maatwerk
7 maanden
'Zo ben ik nu eenmaal' Dat was de titel van de theatershow georganiseerd voor alle medewerkers van onze gemeente als aftrap van de organisatieontwikkeling. Een logische ontwikkeling gezien het feit dat de wereld om ons heen razendsnel verandert en het werkterrein van de gemeenteambtenaar zich sterk ontwikkelt. De organisatie zal zich blijvend moeten aanpassen aan de veranderende samenleving.Topic: Loopbaan & opleiding
23 procent krijgt door coronacrisis verlofaanvraag moeilijker goedgekeurd
7 maanden
Maar liefst 46 procent van de Nederlandse werknemers verwacht dit jaar niet meer op vakantie te gaan. Zo stelt een kwart van de ondervraagden dat hun werkgever momenteel minder snel een verlofaanvraag goedkeurt, dan in de periode voorafgaand aan de coronacrisis.20 augustus 2020Topic: Arbeidsvoorwaarden
Hoe nu verder met de HR-cyclus?
7 maanden
Beoordelen van medewerkers is al jaren in ontwikkeling. En nu komt de Corona-crisis daar doorheen. Hét moment om beoordelen de transformatie te laten maken naar werkelijk performance- en talentmanagement.20 augustus 2020Topic: Beoordelen & functioneren
Werkgevers: zelfde fiscale behandeling thuiswerken als werken op kantoor
7 maanden
De vraag of werkgevers meer zouden moeten doen voor de thuiswerkende werknemer komt steeds meer naar voren. Zeker nu het dringende advies is om ook na 1 september zoveel mogelijk thuis te werken. Werkgevers willen wel, maar dan moeten dezelfde regels gelden als op kantoor zo laat een woordvoerder van AWVN aan Nu.nl weten.19 augustus 2020Topic: Arbo
Beëindiging arbeidsovereenkomst: altijd een getekende beëindigingsovereenkomst nodig?
7 maanden
Is voor het rechtsgeldig tot stand komen van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst altijd een getekende beëindigingsovereenkomst nodig? Deze vraag stond centraal in een procedure die leidde tot bijgevoegde uitspraak.19 augustus 2020Topic: Ontslag
Corona-uitspraak over eenzijdige loonverlaging
7 maanden
Recent boog de Rechtbank Amsterdam zich over een zaak, waarin een door de werkgever eenzijdig opgelegde salarisverlaging speelde. Het ging om een verlaging van 25% die samenhing met de coronacrisis. De uitkomst was, dat de werkgever de verlaging ten opzichte van de werknemer niet had mogen doorvoeren. Maar is een salarisverlaging altijd onmogelijk? Het antwoord is nee.19 augustus 2020Topic: Arbeidsvoorwaarden
Betaalt werkgever of werknemer voor thuisquarantaine?
7 maanden
Als je na een vakantie in een ‘oranje’ gebied twee weken in thuisquarantaine gaat, wie betaalt dan de rekening? De werkgever als het vakantieland van geel naar oranje ging.18 augustus 2020Topic: Arbo
De toekomst van online, onsite en offsite teambijeenkomsten
7 maanden
De afgelopen online-periode heb je ongetwijfeld ervaren hoe lastig het is om dat goede teamgevoel te behouden of verder uit te bouwen. Wij als teamcoaches hebben natuurlijk ons uiterste best gedaan om een bijdrage te leveren hierin. Toch heb ik het veelal ervaren als een soort van ‘Silent Disco.’ Het werkt heus wel een beetje, mensen gaan ook nog wel dansen, maar de echte onderlinge verbinding is minder. Iedereen zit toch een beetje naar zijn eigen muziek te luisteren en zijn eigen dansje te...
CPB: bouw loonsteun NOW af en richt op omscholing
8 maanden
Nu een deel van de bedrijven langdurig een lagere productiviteit kent, neemt het belang van zoeken naar ander werk toe. Het Centraal Planbureau adviseert het kabinet dan ook de NOW-regeling af te bouwen en werknemers te ondersteunen met omscholing en begeleiding van werk-naar-werk.14 augustus 2020Topic: Duurzame inzetbaarheid
Ns komt met aangepaste abonnementen voor thuiswerkers
8 maanden
Na de zomer komen er nieuwe abonnementen die aantrekkelijk zijn voor forensen die door Corona voorlopig vaker thuiswerken zo meldt Roger van Boxtel, president-directeur NS tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers. 14 augustus 2020Topic: Arbeidsvoorwaarden
Een historische hittegolf…
8 maanden
In de stilte voor de storm wordt er ondertussen hard gewerkt aan de voorbereiding – en soms al aan de uitvoering! – van personeelsingrepen. Niet alleen in de arbeidsvoorwaarden maar ook in het personeelsbestand.13 augustus 2020Topic: Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)
Heeft u het nou nog steeds druk? Vind dan de hefboom
8 maanden
Weet u hoe u een slechte manager herkent? Vrij eenvoudig: die klaagt voortdurend dat hij of zij het zo druk heeft. Waarom maakt klagen over drukte iemand tot slechte manager? Weer vrij eenvoudig: vraag u zichzelf af wat drukte is. Maar niet te vroeg juichen, dit is niet het zoveelste bash-the-manager stukje. In deze column ligt HR op het hakblok. Maar je kunt verschil maken. Door de hefboom te vinden.13 augustus 2020Topic: Leiderschap & Management Development
Werkgevers: Snel en verplicht testen na brononderzoek
8 maanden
VNO-NCW en MKB-Nederland willen dat werknemers die in contact zijn gekomen met corona besmette mensen, meteen verplicht worden getest. Dat zeggen zij in reactie op de verplichte thuisquarantaine die minister De Jonge (Volksgezondheid) voor deze mensen voorstelt. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat werkgevers de mogelijkheid moeten krijgen om medewerkers te verplichten zich te laten testen.12 augustus 2020Topic: Arbo

Pagina's

Abonneren op hr praktijk