hr praktijk

1119 nieuwsberichten gevonden
Selectie als basis van je HR-beleid
6 maanden
Ik ben natuurlijk bevooroordeeld als een adviseur die organisaties bijstaat met het optimaliseren van hun werving en met name hun selectie, maar ik ben toch wel heel erg verbaasd over het gebrek aan aandacht dat het thema Selectie heeft bij HR-professionals en met name bij het hogere HR-management. 25 september 2020Topic: Recruitment 2.0
Video: Achmea – Van HR-data naar impactvolle inzichten
6 maanden
Achmea HR is afgelopen jaar gestart met een project om data vanuit meerdere HR- en business-systemen te ontsluiten, bewerken en visualiseren. In een inspiratievolle sessie tijdens het online HR Analytics congres werden deelnemers meegenomen in het proces dat is doorlopen.24 september 2020Topic: HR Analytics
Mensen noemen werkvloer steeds meer als bron besmetting
6 maanden
De laatste weken loopt het percentage mensen op dat zegt waarschijnlijk in de werksituatie te zijn besmet. Waar het een week eerder nog 9,5 procent was, is het deze week 11,1 procent aldus het RIVM.24 september 2020Topic: Ziekteverzuim & re-integratie
Ruim één op de vijf organisaties heeft geen HR-strategie
6 maanden
23 Procent van de organisaties in Nederland heeft geen HR-strategie. Het zijn voornamelijk de kleinere organisaties die geen HR-strategie hebben gedefinieerd. Zo heeft meer dan een kwart (27%) van de organisaties met minder dan 250 medewerkers geen HR-strategie, terwijl dit van de organisaties met meer dan 250 medewerkers slechts 9 procent is.24 september 2020Topic: Strategisch HR
Sociaal pakket uitgewerkt voor passende begeleiding bij zoeken naar nieuw werk en inkomen
6 maanden
Door het corona-virus verdwijnt of verschuift werk. Tegelijkertijd ontstaat er ook nieuw werk. Het kabinet wil de mensen die nu in onzekerheid verkeren de zekerheid geven dat ze aanspraak kunnen maken op passende begeleiding bij het zoeken naar nieuw werk en inkomen. Kabinet, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, UWV, gemeenten en scholen gaan hiervoor intensief samenwerken. En waar dat nodig is achter één loket. De inzet is dat mensen direct van de ene baan naar de andere gaan zonder...
Versoepelde maatregelen voor administratie opleidingssubsidies
6 maanden
De gevolgen van Covid-19 hebben overal in de zorg een gigantische impact. De werkdruk is alleen maar opgelopen en voor zorgmedewerkers is het nog belangrijker om zich te kunnen focussen op hun primaire taak, namelijk patiëntenzorg verlenen. Gelukkig worden er overal maatregelen genomen om dit zoveel mogelijk te kunnen waarborgen, ook bij subsidieverstrekkers.Topic: Loopbaan & opleiding
Wat doet u om medewerkers inzetbaar te houden?
6 maanden
Kent u de uitvalrisico’s onder de medewerkers van uw organisatie? Heeft u een effectief beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid? Hoeveel tijd besteedt u aan dit onderwerp? En heeft de corona-uitbraak impact op uw beleid op dit gebied? Wilt u weten waar u nu staat? Doe dan mee aan dit onderzoek van HR-dienstverlener Robidus en HR Praktijk.21 september 2020Topic: Duurzame inzetbaarheid
Wanneer is je RI&E verlopen?
6 maanden
Gezonde en veilige arbeidsomstandigheden voor alle medewerkers zijn geen vanzelfsprekendheid. Daarom is een actuele Risico-Inventarisatie & -Evaluatie ook zo belangrijk: die brengt de risico’s van iedere functie helder in beeld en vormt daarmee een goede basis voor je arbobeleid. Elke organisatie moet een RI&E met bijbehorend plan van aanpak hebben. En up-to-date houden. Hoe doe je dat en wat zijn daarvoor de natuurlijke momenten?Topic: Arbo
Voor 6 op de 10 werknemers is het werk veranderd door corona-maatregelen
7 maanden
Drie maanden in de corona-crisis geeft 6 op de 10 werknemers aan dat hun werk is veranderd. Het aantal gerapporteerde burn-out klachten is van hetzelfde niveau als voor de crisis. Ook de werk-privé balans is niet veranderd, blijkt uit onderzoek van TNO onder ruim 10.000 werknemers*. De resultaten lijken te duiden op een goede veerkracht bij de werknemers.18 september 2020Topic: Duurzame inzetbaarheid
Aegon komt met moderne cao. Onder meer met recht op onbereikbaarheid
7 maanden
Deze week is er met FNV Finance, CNV Vakmensen en De Unie een nieuwe cao voor de werknemers van Aegon gesloten. De cao is in corona tijd onderhandeld, waaronder een groot deel virtueel. Gedurende de coronacrisis heeft Aegon haar medewerkers zoveel mogelijk de ruimte geboden om de juiste balans tussen werk en privé te creëren. Zo werd het minimum aan werkuren per dag voor medewerkers met jonge kinderen op 4 uur gesteld, zodat zij de ruimte hadden om ook zorgtaken te verrichten.18 september...
Kom uit je stoel onder werktijd
7 maanden
Lichamelijke activiteit houdt je lichamelijk en mentaal fit. Het is goed voor je creativiteit, je humeur, voor je productiviteit. Het versterkt je afweersysteem, ook niet onbelangrijk in tijden van corona. Niks nieuws, maar toch lijken we dat tijdens het werk massaal te vergeten. Thuis misschien nog meer dan op kantoor. Hoe maak je er een gewoonte van om regelmatig uit je stoel te komen?Topic: Arbo
De HR Podcast – Afl. 25 Shell - Een nieuwe kijk op talentontwikkeling en leren
7 maanden
Shell innoveert ingrijpend in talentontwikkeling en leren. In een van de belangrijkste bedrijfsonderdelen moesten daarvoor de muren tussen afdelingen worden afgebroken om helder zicht te krijgen op het potentieel van de organisatie. Het formeel ‘classroom leren’ is minder belangrijk en learning on the job staat nu centraal.17 september 2020Topic: Talent management
Doe je voordeel met de no-riskpolis
7 maanden
De no-riskpolis is een financiële tegemoetkoming voor werkgevers die momenteel nog weinig bekendheid heeft. Té weinig zelfs, vinden wij. Niet alleen voor de organisaties die een beroep kunnen doen op de regeling weten is het vaak onbekend, maar ook de mensen op wie de regeling van toepassing is weten dit doorgaans zelf niet.17 september 2020Topic: Loopbaan & opleiding
Daling werkgeluk door corona onder alleenstaande thuiswerkers
7 maanden
Thuiswerken als gevolg van corona heeft een negatieve op medewerkers zonder gezin of partner. Alleenstaanden gaven hun werkgeluk vóór corona een 7,4 en dit is in juni gedaald naar een 6,9, een significant verschil. Medewerkers met een partner en medewerkers met kinderen beoordelen hun werkgeluk nagenoeg hetzelfde voor en tijdens corona.16 september 2020Topic: Tomorrow@work
Netto maandsalaris werknemers stijgt in 2021
7 maanden
Het netto maandsalaris van Nederlanders met een modaal inkomen (€2.778) stijgt in 2021 met 45 euro. Dat is een stijging van 2,0 procent. Werknemers die twee keer modaal verdienen, zien hun nettosalaris stijgen met 50 euro per maand. Dit is een stijging van 1,4 procent.16 september 2020Topic: Loon & belonen
Werk en inkomen: belangrijkste kabinetsplannen voor 2021
7 maanden
De impact van het coronavirus op de economie houdt aan en zal ook komend jaar bepalend zijn voor de arbeidsmarkt, aldus het kabinet op Prinsjesdag. Het kabinet richt zich het komend jaar dan ook op het behouden van werkgelegenheid. Tegelijk oworden mensen en bedrijven ondersteund bij de omschakeling naar de veranderde economie.16 september 2020Topic: Loon & belonen
Een future-proof HR beleid: vandaag werken aan het personeel van morgen
7 maanden
In de nasleep van de recente uitbraken van COVID-19 bevinden veel bedrijven zich in een overgangsperiode. Organisaties zijn gedwongen om snel moeilijke beslissingen te nemen door teams te herstructureren, hun bedrijfsmodel te veranderen of over te stappen op werken op afstand. Hoe we vandaag reageren op deze uitdagingen zal uiteindelijk bepalen hoe goed we ons aanpassen aan het ‘nieuwe normaal’ dat op ons wacht na deze economische en gezondheidscrisis.15 september 2020Topic: Loopbaan...
De volgende stap in Talent Management volgens Bersin is de Talent Marketplace
7 maanden
Talent Management tools hebben het vorige decennium voor een samensmelting van losse disciplines gezorgd binnen HR. De volgende stap is het koppelen van de interne recruitment functie voor doorstroom, ook wel interne mobiliteit, in een Talent Marketplace.14 september 2020Topic: HR Tech
Meer zekerheden voor uitzendkrachten: via cao of wet? Onderhandelaars nieuwe cao starten verdeeld
7 maanden
De onderhandelingen met de vakbonden over een nieuwe Cao voor uitzendkrachten zijn gestart. De ABU en de NBBU willen uitzendwerk verder verbeteren en zetten in op meer perspectief voor uitzendkrachten via de cao. Vakbond FNV pleit juist voor verandering van wetgeving.14 september 2020Auteur: Hugo-Jan Ruts ZipconomyTopic: Uitzenden
Martijn Scheen (WUR): ‘Je moet altijd proberen te verleiden op inhoud’
7 maanden
Mensen verleiden op inhoud van je voorstellen. Dat werkt altijd beter dan verplichten, zegt Martijn Scheen, HR-directeur van de Wageningen University & Research (WUR). Maar hoe lastig is dat in een wereld vol autonome wetenschappers? ‘Als de basis niet op orde is, vinden ze HR een kostenpost. Maar als je waarde levert, zien ze ook echt wel: hé, ze helpen mij. Dat maakt het werk hier zo leuk.’ Topic: Strategisch HR
Aanpak duurzame re-integratie krijgt waardering
7 maanden
Uit het onafhankelijke Partner of Choice-onderzoek onder lezers van kennisplatform Arbo kwam Arbo Unie onlangs uit de bus als de arbodienstverlener waar organisaties het liefst zaken mee doen. Een mooi compliment natuurlijk en we vernieuwen onze dienstverlening continu om deze beoordeling te kunnen blijven ontvangen.11 september 2020Topic: Arbo
NOW 3.0 en bedrijfseconomisch ontslag
7 maanden
De coronacrisis houdt veel ondernemers nog in de greep. Omzet staat nog altijd onder druk, terwijl kosten doorlopen – zoals loonkosten. Het Kabinet heeft daarom een derde steunpakket aangekondigd dat aan ondernemers compensatie geeft voor door te betalen loonkosten. Ondernemers kunnen naar verwachting vanaf 16 november een aanvraag bij UWV doen voor loonkostensubsidie op basis van deze NOW 3.0. Die regeling wordt anders dan NOW 2.0. Wat betekent NOW 3.0 voor de ondernemer én de mogelijkheden...
Helft werknemers wil graag (weer) naar kantoor
7 maanden
Ongeveer de helft van de werknemers wil graag (weer) naar kantoor: 48% is het er mee eens of helemaal mee eens om weer op de werkvloer te verschijnen. Maar onder werknemers die ver - meer dan 30 km - moeten reizen is dit enthousiasme een stuk minder groot (38%). Van de werkende Nederlanders verwacht driekwart deze maand meerdere dagen naar kantoor te gaan.9 september 2020Topic: Tomorrow@work
Controle en eindafrekening NOW 1 vanaf 7 oktober
7 maanden
Vanaf begin oktober, UWV streeft naar 7 oktober, kunnen bedrijven de eindafrekening voor NOW 1 aanvragen. Hierbij wordt gekeken naar de daadwerkelijke omzetdaling in het eerste subsidietijdvak (maart, april en mei). Afhankelijk daarvan wordt de subsidie aangevuld. Maar het kan ook dat het bedrijf het beter heeft gedaan dan verwacht, en het omzetverlies hierdoor lager is dan begroot. Dan moet er subsidie worden terugbetaald. Ook daalt het subsidiebedrag als de loonsom is gedaald.9 september...
NOW 2: ruim 65.000 aanvragen ingediend
7 maanden
In het tweede noodpakket zijn voor de NOW ruim 65.000 aanvragen ingediend door bedrijven. Hiervan zijn er ruim 63.000 toegekend en 2000 afgewezen. In totaal vertegenwoordigen deze bedrijven ongeveer 1,3 miljoen werkenden.9 september 2020Topic: Loon & belonen
Wouter van Essenberg nieuwe directeur HR bij Sweco
7 maanden
Ingenieursadviesbureau Sweco Nederland versterkt per 1 oktober haar topmanagement door de aanstelling van Wouter van Essenberg als nieuwe directeur HR. Van Essenberg  (48) heeft veel ervaring in de professional services sector, zowel in HR- als in Business rollen.9 september 2020Topic: HR-afdeling
Corona en de no-riskpolis
7 maanden
De meeste werkgevers in Nederland hebben er momenteel mee te kampen: medewerkers met milde verkoudheidsklachten. Als je personeel vanuit huis werkt is het makkelijk om met zulke milde klachten gewoon door te werken. Maar bij werkzaamheden die op locatie moeten worden uitgevoerd is dit een stuk lastiger en leidt het sneller tot officieel ziekteverzuim.Topic: Loopbaan & opleiding
Wervings- en selectiewerk nogal veranderd in een paar maanden tijd
7 maanden
Picnic had dit voorjaar 25.000 sollicitanten. Om die massale toestroom te kanaliseren en verwerken heeft de supermarkt zijn werving- en selectiewerk anders ingericht. Zo ook Rijkswaterstaat, die videosolliciteren introduceerde.7 september 2020Topic: Recruitment 2.0
Nieuwe juridische kaders dwingen HR tot nadenken over flexibiliteit
7 maanden
Een verstrekkend advies aan de Hoge Raad maakt ‘inbedding in de organisatie’ mogelijk het leidend principe bij de beoordeling van arbeidsrelaties. Dat zet de wereld van inhuur van extern personeel op zijn kop. Ook voor HR. Topic: Arbeidsrelaties
Derde steunpakket: investerend de crisis uit
7 maanden
Investeringen stimuleren, een wendbare arbeidsmarkt en ondersteuning van ondernemers om hun bedrijf weer productiever te maken. MKB-Nederland onderschrijft van harte de maatregelen die het Nederlands Comité voor Ondernemerschap aanbeveelt om het midden- en kleinbedrijf door en uit de crisis te helpen en zijn rol als banenmotor te blijven waarmaken. Die sluiten goed aan op de eigen voorstellen die de ondernemersorganisatie bij het kabinet heeft ingebracht voor het derde steunpakket en om...

Pagina's

Abonneren op hr praktijk