hr praktijk

929 nieuwsberichten gevonden
Startups: teamontwikkeling onder druk door corona
2 maanden
De coronacrisis heeft de manier van werken van startups sterk veranderd: 42% van de startups laat hun team minder hard groeien of zelfs krimpen. Het sociale contact tussen collega’s en het motiveren van het team wordt als uitdaging gezien. De ontwikkeling van het team van startups staat daarmee flink onder druk.13 mei 2020Topic: Beoordelen & functioneren
Medewerkers van Twitter mogen 'voor altijd' thuis blijven werken
2 maanden
Twitter heeft zijn medewerkers laten weten dat ze 'voor altijd' thuis mogen blijven werken, als ze dat willen. Zo blijkt uit een interne mail. Wie wel weer op locatie wil werken zodra dat kan, krijgt daartoe wel de mogelijkheid. Dat is op zijn vroegst vanaf september.13 mei 2020Topic: Tomorrow@work
Coronacrisis maakt belang leven lang leren duidelijk
2 maanden
De coronacrisis heeft een grote weerslag op werk en de arbeidsmarkt. Juist nu wordt duidelijk hoe belangrijk het is dat we blijven inzetten op een leven lang ontwikkelen. Met de Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen biedt de Sociaal Economische Raad (SER) een groot aantal inspirerende initiatieven die door heel Nederland zijn opgezet voor werkenden en werkzoekenden.13 mei 2020Topic: Loopbaan & opleiding
Klaar voor de 1,5 meter organisatie?
2 maanden
Voor wie dat kan, blijft thuiswerken voorlopig de norm. Ondertussen kijken organisaties vooruit: hoe richten we ons in op de 1,5 meter samenleving? Hoe kunnen we straks weer verantwoord terug naar de werkplek? De Corona Werkscan van Arbo Unie helpt je alles in beeld te krijgen wat daarbij komt kijken.Topic: Arbo
Reboarding: Checklist Terug naar kantoor
2 maanden
Wellicht ben je als organisatie al bezig na te denken over hoe je medewerkers straks weer terug naar kantoor kunnen. We zien dat organisaties vooral kijken naar aspecten die met de 1,5 meter afstand te maken hebben. Wat zijn de looproutes? Welke medewerkers mogen wanneer naar binnen? Welke hygiënemaatregelen nemen we?  We vinden het verstandig daarnaast na te denken over het welzijn en werkgeluk van medewerkers.12 mei 2020Topic: Tomorrow@work
Thuiswerken door corona: productiviteit vrijwel gelijk gebleven
2 maanden
De drastische toename van thuiswerken veroorzaakt door de COVID-19-pandemie heeft de productiviteit van het personeel in Nederland niet significant geschaad. In een peiling onder Nederlandse bedrijven zei 12% van de werkgevers dat nieuwe werkregelingen de productiviteit hebben verhoogd, 12% zei dat er geen verandering was opgetreden, terwijl 38% aangaf dat er slechts een kleine negatieve impact was op de productiviteit. Slechts 8% zei dat hun productiviteitsdaling gematigd was, en 2% noemde de...
Case: Datagedreven Diversiteit en Inclusie
2 maanden
Een Nederlandse overheidsinstantie wil van opinie naar datagedreven HR. Verder is diversiteit en inclusie een belangrijk thema. Daarom is besloten om aan de slag te gaan met twee vraagstukken: In hoeverre worden mannen en vrouwen gelijk beloond voor gelijk werk? Zijn er verschillen in In-, Door- en Uitstroom (Mobiliteit) tussen mannen en vrouwen én wordt de gender balans doelstelling (30% vrouw) behaald? 12 mei 2020Topic: HR Analytics
Praktische webinars over arbeidsrechtvragen rondom corona
2 maanden
HR Praktijk helpt u dagelijks met praktische antwoorden op vragen over wetten en regels voor personeelsmangement. U kunt nu ook, direct op afroep webinars bekijken over veel voorkomende arbeidsrechtelijke situaties rondom corona. 11 mei 2020Topic: Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)
Ziekteverzuim van een werknemer door een derde partij: wat nu?
2 maanden
Wat is regres? Wat levert het voor u op en wat is verder belangrijk om te weten? Onze regresspecialist, Rosita de Mos, krijgt regelmatig vragen over haar vakgebied. Ze neemt u graag in vogelvlucht mee in de wereld van regres.11 mei 2020Topic: Ziekteverzuim & re-integratie
NOW-regeling: in tweede steunpakket mag ontslag wel
2 maanden
Vanaf juni komt het kabinet met een tweede steunpakket voor noodlijdende bedrijven. Bedrijven mogen dan wel werknemers ontslaan bevestigde minister Wouter Koolmees afgelopen vrijdag in de uitzending van OP1.11 mei 2020Topic: Ontslag
HR-professionals zien stijging mentale gezondheidsproblemen door thuiswerken
2 maanden
Vier op de tien HR-professionals zien dat mentale gezondheidsproblemen toenemen bij werknemers die sinds de coronacrisis thuis aan het werk zijn. De meerderheid van de HR-professionals denkt wel dat zij ook in deze periode over de juiste tools, vaardigheden en kennis te beschikken om werknemers te helpen als zij mentale klachten ervaren van het thuiswerken.7 mei 2020Topic: Duurzame inzetbaarheid
De HR Podcast – Afl. 19 Reboarding als voorbereiding op een nieuwe realiteit
2 maanden
De coronacrisis heeft voor veel organisaties grote impact. De veranderingen zijn nu al groot en er zal nog veel meer veranderen. Medewerkers én leidinggevenden moeten voorbereid en aangehaakt worden op de nieuwe realiteit die zal ontstaan. Reboarding, als onderdeel van de employee journey, brengt weer een nieuwe wederkerige relatie tussen de organisatie en de medewerkers tot stand. 7 mei 2020Topic: Verandermanagement
Meer dan de helft organisaties geen duidelijke strategie voor Transformation of the Workforce
2 maanden
58 procent van de HR professionals geeft aan dat het niet helder is hoe hun organisatie op lange termijn de afstemming van techniek, processen en medewerkers wil vormgeven. De onduidelijkheid over deze zogeheten ‘workforce transformation’ wijt HR vooral aan gebrek aan tijd (36%), geen prioriteit en steun vanuit het bestuur (32%) en capaciteitstekorten (31%).7 mei 2020Topic: Strategisch HR
Agile werken vraagt om een leiderschapstransformatie. 6 stappen en tips
3 maanden
Als een organisatie besluit Agile te werken, heeft dat hoogstwaarschijnlijk vergaande consequenties voor het leiderschap. Aan het woord Harm Jan Brondijk, Ronald Buijs en Steven van den Heuvel de drie auteurs van het boek ‘Gids voor leiders – Hoe manage jij jouw agile transformatie?’ over wat managers kunnen doen om leiding te geven aan Agile transformatie.Topic: Verandermanagement
Transformatie naar agile organisatie: 40% gevallen HR niet actief bij betrokken
3 maanden
In 40% van de gevallen is HR niet actief betrokken bij de transformatie naar een agile organisatie. Dit betekent dat het initiatief elders in de organisatie genomen wordt en HR hier geen rol in krijgt of neemt. In verhouding met de bredere organisatie blijkt de HR afdeling nog maar beperkt bezig te zijn met agile werken, denken en organiseren. Met als gevolg dat zij hierdoor ook als minder geloofwaardige partner wordt gezien bij agile transformaties.6 mei 2020Topic: Verandermanagement
7 tips voor beter videovergaderen
3 maanden
We zijn er inmiddels al aardig aan gewend geraakt: videovergaderen. Nu het steeds meer een vast onderdeel van ons werk is geworden, is het tijd voor een online etiquette. Zeven tips voor beter online vergaderen.Topic: Tomorrow@work
Kantoor: van werkplek naar 'ontmoetingsplek'
3 maanden
Sinds een groot deel van de Nederlandse werknemers vanuit huis aan het werk is, is in veel gevallen de boardroom vervangen door de keukentafel. Uit een rondgang van de Volkskrant langs de CEO's van de tien grootste werkgevers van Nederland, blijkt dat vijf van hen momenteel volledig vanuit huis werken; nog eens vier geven aan dit zoveel mogelijk te doen.6 mei 2020Topic: Tomorrow@work
Corona en HR Analytics: datagedreven kijken naar verzuim, verlof en betrokkenheid
3 maanden
Dagelijks krijgen we vanuit het RIVM de laatste Nederlandse coronacijfers door en wereldwijd volgen we trends rondom de verspreiding van het virus. Data maken ineens een heel belangrijk deel van - letterlijk - ons bestaan uit. Sterker nog, onze regering baseert er beleid op dat direct impact heeft op ons leven. Wat kunnen we hiervan leren voor HR-thema's zoals verzuim, verlof of medewerkersbetrokkenheid?4 mei 2020Topic: HR Analytics
Recruitment in de 1,5 meter-economie: ‘Stilte voor de storm’
3 maanden
HR-specialisten zijn drukker dan ooit en zelfstandig recruiters raken opdrachten kwijt, merkt recruitmentspecialist Compagnon. De coronacrisis heeft flinke impact op de branche, maar directeur Frank Roders is positief over de toekomst en deelt zijn inzichten.1 mei 2020Topic: Recruitment 2.0
Reboarding: 5 vragen en 5 tips
3 maanden
Reboarding is onderdeel van de employee journey. En toch voor veel mensen nog een onbekend begrip. Zeker nu, in coronatijden, gaan we deze term vaak terug horen. ‘Het gaat namelijk om het meenemen van medewerkers in de transitie naar een nieuwe realiteit. En dat is waar veel organisaties nu voor staan. We passen reboarding dagelijks toe in de praktijk. Het is niet nieuw, maar vraagt wel de juiste aanpak’. 5 vragen aan Wenda Bolink en Sascha Becker, auteurs van de het boek ‘De employee journey’....
Meeste werkgevers klaar voor herstart: top 5 maatregelen
3 maanden
Werkgevers maken zich op voor de her- of opstart van hun bedrijf. 95 procent heeft maatregelen getroffen om volgens de nieuwe overheidsvoorschriften van de ‘1,5-metersamenleving’ te kunnen werken of is bezig zulke maatregelen te treffen. Ook hebben bedrijven een scala aan andere maatregelen getroffen om de klappen van de coronacrisis op te vangen.30 april 2020Topic: Arbeidsvoorwaarden
Ouderschapsverlof wordt deels betaald
3 maanden
Ouders van jonge kinderen krijgen vanaf augustus 2022 negen weken van het ouderschapsverlof deels doorbetaald. Het kabinet wil het daarmee aantrekkelijker maken voor ouders om het ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen.29 april 2020Topic: Arbeidsvoorwaarden
Van crisis naar werkgeluk - hoe maak je de draai?
3 maanden
Iedere medewerker beleeft de coronacrisis weer anders. Daar komt nog bij dat een groot deel van het personeelsbestand op afstand in wisselende thuisomstandigheden moet werken. Hoe geef je vanuit de organisatie sturing en hoe achterhaal je vanuit HR wat er werkelijk ‘leeft’ bij de medewerker? En hoe neem je mensen mee in de transitie van de business? In deze webinaropname helpen Duco Molenaar en Jan Tjerk Boonstra u op weg!29 april 2020Topic: Leiderschap & Management Development
'Kantoren nu corona-proof maken is niet goed genoeg'
3 maanden
Niet alleen voor de komende maanden zullen kantoren Covid-19-proof gemaakt moeten worden, ook voor de tijd daarna is het goed om na te denken over de functie van het kantoor. Deze zullen blijvend anders gebruikt gaan worden. Dit stelt CBRE. De vastgoedadviseur heeft daartoe een lijst opgesteld van eisen aan het kantoor van de toekomst.29 april 2020Topic: Strategisch HR
Concepthandleiding ondernemersorganisaties voor inrichting kantoor: einde aan flexplekken
3 maanden
Het kantoorleven gaat ingrijpend op de schop door corona. Zo komt er een einde aan flexplekken en fysieke personeelsbijeenkomsten. En er moet minimaal tien vierkante meter ruimte zijn per werknemer, veel meer dan nu vaak de praktijk is. Dat blijkt uit een concepthandleiding voor bedrijven en instellingen voor de inrichting van hun kantoor, die ingezien is door de redactie van De Monitor (KRO-NCRV).28 april 2020
Fitheid Nederland holt terug tijdens lockdown
3 maanden
Sinds het begin van de intelligente lockdown besteedt werkend Nederland gemiddeld 40% minder tijd aan sport. De waardering van de mentale fitheid is gezakt van een royale 7,5 naar een 6,9. Dat blijkt uit een onderzoek onder 1000 werkende Nederlanders, in opdracht van online pensioenuitvoerder BeFrank. BeFrank pleit voor het keren van deze tendens.Topic: Employee benefits
Case: analytics aantrekken en behouden jonge medewerkers
3 maanden
Een Nederlandse gemeente heeft als doel om jonge medewerkers vast te houden & aan te trekken. Om dit doel te bereiken is een onderzoek uitgevoerd onder de doelgroep: jonge (18-35 jaar) medewerkers & potentiele sollicitanten in dezelfde leeftijdscategorie in de omgeving van de gemeente. Kernvragen daarbij zijn: Wat is het imago van de gemeente onder de doelgroep?, Hoe kan de gemeente de huidige jonge medewerkers behouden? en Hoe kan de gemeente meer jongeren aantrekken?27 april 2020Topic: ...
Thuiswerken: Volgens 31% staat de professionele ontwikkeling even stil nu
3 maanden
Ondanks de grotere fysieke afstand tussen werkgevers en medewerkers, heeft de meerderheid thuis inmiddels een plek gevonden om goed te kunnen werken en voelt een groot deel zich gezien en gewaardeerd door leidinggevenden. Sterker nog, een groot deel van de respondenten wil ook na corona vaker thuis kunnen werken. Dat neemt niet weg dat veel mensen hun collega’s missen en er extra aandacht moet zijn voor (virtuele) samenwerking en dialoog over het werk zelf.24 april 2020Topic: ...
NLWerktDoor brengt vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen tijdens coronacrisis
3 maanden
Werkgeversorganisaties, gemeenten, vakbonden en de landelijke overheid slaan de handen ineen om werkend Nederland zo goed mogelijk door de coronacrisis heen te helpen. Via de lancering van het platform NLWerktDoor brengen de organisaties vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen. Dit maakt snelle matches in de regio mogelijk om mensen tijdens deze crisis aan het werk te houden en sectoren van voldoende personeel te voorzien.23 april 2020Topic: Strategische personeelsplanning
Waarom medewerkers juist nu op 1, 2 en 3?
3 maanden
Wendy Bilsen is agency director bij PROOF en daarnaast is ze verantwoordelijk voor een aantal klanten van het bureau. Al tien jaar draagt Wendy uit dat niet klanten op 1 horen te staan maar dat een organisatie juist haar medewerkers op 1, 2 en 3 hoort te zetten om succesvol te zijn. We spraken Wendy in deze corona-tijden en stelden een aantal vragen. Topic: Leiderschap & Management Development

Pagina's

Abonneren op hr praktijk