hr praktijk

219 nieuwsberichten gevonden
Ontwerpbesluit pensioenregeling payrollers open voor internetconsultatie
3 maanden
Payrollwerknemers hebben op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) recht op een adequate pensioenregeling zoals voor vergelijkbare werknemers van de inlener of in de betreffende sector een pensioenregeling geldt. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hiervoor een ontwerpbesluit opengesteld voor internetconsultatie.20 februari 2019Topic: Wet werk en zekerheid
WAB-aanpassingen naar Tweede Kamer
3 maanden
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een aanbiedingsbrief met lagere regelgeving rondom de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) naar de Tweede Kamer gestuurd. Het betreft vijf conceptbesluiten en een concept van een ministeriële regeling die vorig jaar waren opengesteld voor internetconsultatie met betrekking tot compensatie) transitievergoeding, het loonbegrip, oproepkrachten en de hoge en lage WW-premie.20 februari 2019Topic: Wet werk en zekerheid
Millennials werven? Meer persoonlijke aandacht en minder werkdruk
3 maanden
Hoe kunnen organisaties, managers en medewerkers zodanig naar elkaar toegroeien dat ze meer van hun werk genieten? En hoe zit dat bij millennials in het bijzonder? In zijn boek ‘Happyholics’ gaat Itamar Sharon hier nader op in. 19 februari 2019Auteur: Peter RunhaarTopic: Werving & selectie
'HR moet veel meer faciliteren en zich niet overal mee bemoeien'
3 maanden
Steeds meer verantwoordelijkheid voor HR-gerelateerde taken komt bij leidinggevenden en medewerkers zelf te liggen. Wat betekent dit voor de rol van HR zelf? En wat betekent dit concreet voor de HR-cyclus van functioneren en beoordelen?18 februari 2019Auteur: Peter RunhaarTopic: HR-afdeling
‘Vrouwelijke werknemers bovengemiddeld dupe van digitalisering‘
3 maanden
Het is geen verrassing dat de digitalisering een belangrijke factor is in het verdwijnen van banen in de bankensector. Maar wat je misschien niet direct ziet aankomen: vrouwelijke medewerkers worden hier harder door getroffen dan mannen. Rabobank heeft een analyse uitgevoerd op de vraag wat de impact is van digitalisering op de samenstelling van de populatie van medewerkers van de bank, vertelt Patricia Gielis, HR Director Center of Expertise. Die analyse leverde een verrassend inzicht op.18...
Video: HR Analytics en storytelling met data
3 maanden
Informatie in de vorm van verhalen wordt het beste verwerkt door onze hersenen. Het vertellen van verhalen is dan ook een logische stap om inzichten uit data over te brengen, zowel in woorden als in beeld. Hoe kun je dit principe effectief toepassen in het kader van HR Analytics? Hoe formuleer je een heldere boodschap, duidelijke structuur, spannende elementen en goede visualisaties? Tijdens een workshop op het 4e Nationaal HR Analytics Congres helpt Teun ter Welle je hiermee op weg.18 februari...
Zelfsturing bij ABN AMRO: ‘Wij gingen in één dag terug van 278 naar 25 leidinggevenden’
3 maanden
Er zijn veel verhalen over zelfsturing en zelforganisatie bij kleine en middelgrote organisaties. Maar dat een onderdeel van een grote corporate ‘kantelt’ komt minder vaak voor. Klaas Ariaans maakte met ABN AMRO Personal Banking wél die omslag.Topic: Verandermanagement
De voordelen van dynamische medewerker-persona’s
3 maanden
Persona’s zijn een krachtig middel om de medewerker centraal te stellen en, steeds toetsend en kalibrerend, passende oplossingen te ontwikkelen voor een bepaalde medewerkersgroep. Het heeft het grote voordeel dat hiermee de medewerkers als het ware tot leven komen. Het geeft een mensbeeld van de medewerker-in-de-business. Dit stimuleert de creativiteit en zorgt voor focus. En dat leidt tot beter beleid en ondersteuning. Een case.Topic: HR Analytics
Loondoorbetaling: Rechter steekt stokje voor ‘slapend dienstverband’
3 maanden
Om onder de ontslagvergoeding uit te komen hield een zorginstelling een terminaal zieke arts na twee jaar ziekteverlof nog ruim een jaar zonder salaris in dienst. De rechter veroordeelde de zorginstelling tot het ontslaan van de zieke arts en het uitbetalen van de ontslagvergoeding.12 februari 2019Topic: Ontslag
Top Employers zetten vaker technologie in bij uitvoering HR-beleid
3 maanden
De organisaties die voor 2019 zijn erkend als Top Employers zetten steeds vaker technologie in bij de uitvoering van hun HR-beleid, onder meer op het gebied van onboarding, e-learning en talent en performance management. Zo heeft 83% van de topwerkgevers hun loopbaanpaden digitaal beschreven en gebruikt 73% tools voor het identificeren van talent.12 februari 2019Topic: HR-afdeling
Omgaan met de overgang – handige tips voor HR en leidinggevenden
3 maanden
Van de 3,9 miljoen werkende vrouwen in Nederland zijn er naar schatting een miljoen in de overgang. Dat zijn aantallen om rekening mee te houden, want zo’n 80 procent van hen ontwikkelt overgangsklachten – meestal milde, soms ernstige. Die klachten kunnen maar al te makkelijk verward worden met bijvoorbeeld stress- of depressieklachten. Tijd voor meer voorlichting, voor leidinggevenden én voor de vrouwen zelf. Topic: Arbo
Verhogen zelfbewustzijn: wat zijn de organisatievoordelen?
3 maanden
Uit onderzoek blijkt dat meer zelfbewustzijn leidt tot een verbetering in vertrouwen, besluitvorming, leiderschap en stressmanagement. Het MBTI®-instrument is een hulpmiddel dat zelfbewustzijn vergroot. Lees in dit rapport hier meer over.11 maart 2019Topic: Leiderschap & Management Development
Aantal latente baanzoekers neemt toe
3 maanden
De groep ‘niet baanzoekers’ wordt kleiner en het aantal latente baanzoekers neemt toe. Het wordt daarom belangrijker om wervingscampagnes op de latente doelgroep te richten. Om ze te verleiden is een andere strategie nodig, want latente baanzoekers bekijken niet iedere week jobboards zo meldt Intelligence Group (IG).11 februari 2019Topic: Werving & selectie
Compensatie Transitievergoeding
3 maanden
Wel of geen compensatie voor transitievergoeding? 11 februari 2019Topic: Loopbaan & opleiding
Myers-Briggs Type Indicator: Rapport over persoonlijke effectiviteit
3 maanden
Dit MBTI®-rapport over persoonlijke effectiviteit is ontworpen om u te helpen uw MBTI-resultaten te gebruiken om uzelf en anderen beter te begrijpen en de omgang met anderen in uw dagelijks leven en in uw werk te verbeteren. 11 februari 2019Topic: Leiderschap & Management Development
Opleidingssubsidies
3 maanden
Als organisatie wil je natuurlijk beschikken over gemotiveerd en goed gekwalificeerd personeel. Het opleiden en scholen van medewerkers levert hier een belangrijke bijdrage aan. Maar opleiden kost tijd en geld. Gelukkig stelt de overheid financiële hulpmiddelen beschikbaar voor het opleiden van personeel. Maar welke hulpmiddelen zijn dit?Topic: Loopbaan & opleiding
Bent u tevreden over het vitaliteitsaanbod dat uw organisatie op dit moment biedt?
3 maanden
Een vitale en gezonde werkomgeving kan bijdragen aan beter presteren en werkgeluk van medewerkers. Maar wat maakt een werkomgeving echt vitaal? En hoe kunt u dit bewerkstelligen voor uw organisatie?8 februari 2019Topic: Duurzame inzetbaarheid
CSU ‘Top Employer’ door DI-programma ‘Fris in je Werk’
3 maanden
Voor de zesde keer op rij mag CSU zich ‘Top Employer Nederland’ noemen. Dit wereldwijde certificaat van het Top Employers Institute wordt jaarlijks uitgereikt aan organisaties die de allerbeste werkomgeving creëren. CSU doet dit onder meer met 'Fris in je Werk', een programma van activiteiten om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden.8 februari 2019Topic: Duurzame inzetbaarheid
Video: Zo overtuig je de organisatie van het nut van HR Analytics
3 maanden
Bij veel organisaties kost het HR nog steeds veel moeite om de lijn te overtuigen van nut en noodzaak om te analyseren: HR Analytics. Tijdens een workshop op het 4e Nationaal HR Analytics Congres leert Gido van Puijenbroek u hoe u consulting-technieken kunt gebruiken om tot de echte kern van een probleem te komen. En hoe u inzichtelijk kunt maken wat een bepaald probleem de organisatie kost.8 februari 2019Topic: HR Analytics
Bijna een op drie HR- en payrollprofessionals vreest dat organisatie vaardigheden mist voor Brexit
3 maanden
Een derde (32%) van de bedrijven binnen het VK en Europa denkt dat ze niet of over onvoldoende vaardigheden binnen het HR- en payrolldepartement beschikken om zich aan te passen aan de veranderingen door de Brexit in de komende maanden. De grootste uitdagingen zijn onder meer het begrijpen van de veranderende wetgeving en het vinden van interne vaardigheden om de veranderingen veroorzaakt door de Brexit te beheren.8 februari 2019Topic: Arbeidsvoorwaarden
Brochure Recruitment Process Outsourcing
3 maanden
Recruitment Process Outsourcing (RPO) is een vorm van outsourcing waarbij een organisatie een deel van of het gehele recruitmentproces uitbesteedt aan een externe provider. RPO van Yoores is innovatief en dynamisch. Wij ondersteunen je in jouw recruitmentprocessen, op de punten waar jij behoefte aan hebt.8 maart 2019Topic: Werving & selectie
Nieuwe HR-vraagstukken door Agile werken
3 maanden
Het succes van Agile werken leidt ertoe dat de afgelopen jaren ook organisaties in andere branches dan de IT Agile werken zijn gaan introduceren. Meestal kiezen organisaties ervoor om te starten met een beperkt team. Als de eerste ervaringen succesvol zijn - en dat zijn ze vaak - ontstaat de behoefte om de organisatie aan te passen aan de nieuwe gevormde werkwijze. Dit betekent onder andere dat voor de HR-afdeling aanpassingen nodig zijn. De rol van HR verandert dan van reguleren naar...
Meer rechten voor flexwerkers in de EU
3 maanden
Onderhandelaars van de lidstaten en het Europees Parlement hebben een akkoord gesloten over wetgeving voor meer zekerheid voor deeltijdwerkers.  Flexwerkers met een contract van meer dan 12 uur per maand krijgen hiermee meer rechten. Het gaat om afspraken over beschikbaarheid en over hoelang zij van tevoren moeten worden ingelicht over hun volgende klus.7 februari 2019Topic: Arbeidsvoorwaarden
WAB aangenomen door Tweede Kamer
3 maanden
De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel voor de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). De wet gaat volgens minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de verschillen tussen vast en flexwerk verkleinen. Het voorstel moet nu worden besproken in de Eerste Kamer.6 februari 2019Topic: Wet werk en zekerheid
Mobiele technologie en straling: waar moet je als organisatie op letten?
3 maanden
Smartphones, tablets, routers en zendmasten zijn niet meer weg te denken. Mobiele communicatie maakt ons werk en leven makkelijker. Toch zijn er ook zorgen. Bijvoorbeeld over de blootstelling aan elektromagnetische velden die met mobiele technologie gepaard gaat. Wat is er eigenlijk bekend over mogelijke effecten van elektromagnetische straling op de gezondheid en waar kun je in je organisatie op letten? Topic: Arbo
Vooral HRM’ers vinden flexwerken geen probleem
3 maanden
Twee op de vijf Nederlanders vindt thuiswerken zo prettig, dat ze dit het liefst meerdere dagen per week doen. Ook flexwerken is geen probleem voor de meerderheid. Dit blijkt uit onderzoek van Brunel onder 964 sollicitanten.5 februari 2019Topic: Verandermanagement
WGA in beeld - Feiten en cijfers
3 maanden
Om WGA kosten en risico’s te beperken zijn effectief casemanagement en optimale toepassing van regelgeving misschien nog wel belangrijker dan de financiering. Werkgevers moeten hun verantwoordelijkheid zien als kans en deze met beide handen aangrijpen.5 februari 2019Topic: Ziekteverzuim & re-integratie
Brochure Recruitment Marketing
3 maanden
Iedere vacature is anders, net als dat ieder mens uniek is. Dit maakt iedere doelgroep anders. Met deze kennis en vanuit onze expertise hebben wij een Recruitment Marketing model ontwikkeld, gebaseerd op 4 platformen. 4 februari 2019Topic: Werving & selectie
Zelfsturing in zorg op retour?
3 maanden
Steeds meer thuiszorgorganisaties gingen zoals Buurtzorg over op zelfsturende teams. Zo ook Cordaan Thuiszorg. Deze organisatie komt echter terug op zelfsturing. En niet alleen Cordaan.4 februari 2019Topic: Leiderschap & Management Development
Diversity bij Rabobank
3 maanden
Is een Chief Diversity Officer de beste manier om diversiteit te bereiken? Bij organisaties als Rabobank en KPN is men erg te spreken over de ervaringen die er tot op heden mee zijn opgedaan.Topic: Verandermanagement

Pagina's

Abonneren op hr praktijk