hr praktijk

229 nieuwsberichten gevonden
Onderzoek & HR-analytics bij Ministerie van Defensie
2 maanden
Analisten zijn een ‘stelletje cowboys’ die snelle conclusies trekken zonder diepgang en onderzoekers rapporteren altijd te laat en op het verkeerde moment. Dat waren soms de clichés die het onderzoeksteam van Beatrice Snel en het business intelligence team van Jeffry Louvenberg over elkaar uitspraken toen hun werkvelden in oktober 2013 werden geïntegreerd binnen de afdeling Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS). 22 maart 2019Topic: HR Analytics
Driekwart bedrijven heeft beleid ontwikkeld voor flexibel werken
2 maanden
Driekwart van de Nederlandse managers ziet het aanbieden van flexibel werken als noodzaak om talent aan zich te binden. Bijna een derde van de respondenten vindt de vrijheid om de werkomgeving te kiezen belangrijker dan een verhoging van het vakantiegeld. Mede als gevolg van deze ontwikkeling heeft 75% van de ondervraagde bedrijven in de afgelopen 10 jaar een beleid ontwikkeld voor flexibel werken.22 maart 2019Topic: Verandermanagement
Werk actief aan het arbeidsperspectief van je medewerker
2 maanden
Vanuit het thema ‘Grip op Arbeidsperspectief’ ziet Robidus het als haar missie om werkgevers er bewust van te maken dat ze meer kunnen doen voor de inzetbaarheid van medewerkers. Commercieel directeur Robert Wondaal: "Ons uitgangspunt is dat het heel goed is dat er een vangnet is voor mensen die niet meer kunnen deelnemen aan het arbeidsproces, maar dat het tegelijkertijd heel belangrijk is ernaar te streven dat zo weinig mogelijk mensen van dat vangnet gebruik hoeven te maken."Topic: ...
Brengt onbeperkt vakantie echt werkgeluk?
2 maanden
In de nieuwe cao van ING is een prominente plek ingeruimd voor onbeperkt verlof. Of het ook werkt moet een pilot uitwijzen. Enkele bedrijven hebben er al ervaring mee.19 maart 2019Topic: Arbeidsvoorwaarden
Ziektewet: van goed naar optimaal eigenrisicodragerschap
2 maanden
Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet weet u wat de voordelen zijn voor uw organisatie. Zelf de regie hebben betekent meer grip op uw verzuimkosten en op de instroom in de WGA. Maar weet u ook of u het eigenrisicodrager-schap goed benut? Haalt u wel het maximale eruit?19 maart 2019Topic: Ziekteverzuim & re-integratie
Het begrip inzetbaarheid verandert radicaal
2 maanden
De betekenis van het begrip inzetbaarheid verandert radicaal. En dat zullen we weten ook. We gaan van voorspelbare aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, die jaren en jaren passend is geweest, naar duurzame inzetbaarheid. Dat betekent nu stoppen met Talent Management en onmiddellijk beginnen met Talent Development. 15 maart 2019Topic: Duurzame inzetbaarheid
Groeiend aantal werknemers krijgt eigen budget voor 'werkgeluk'
2 maanden
Vakbond CNV heeft werkgeluk op nummer 1 staan voor het nieuwe cao-seizoen. Zo hebben ze de ‘werkgelukbrengers’ ingebracht in de nieuwe cao van ING. De vakbond verwacht meer ING-achtige cao’s bij bedrijven als Achmea, Shell, KLM en Unilever zo meldt de Volkskrant.15 maart 2019Topic: Arbeidsvoorwaarden
Video: HR Analytics en datagedreven leren werken
2 maanden
Datagedreven werken als HR-professional vraagt om een plan. Een roadmap stelt je in staat om op dagelijkse basis te doen wat nodig is. Wat zijn de essentiële onderdelen van een HR Analytics roadmap? Tijdens een workshop op het 4e Nationaal HR Analytics Congres helpt Frank Osten je hiermee op weg.15 maart 2019Topic: HR Analytics
De mens op de eerste plek voor een vitale organisatie
2 maanden
Er zit zoveel waarheid in de uitdrukking “teamwork makes the dream work” maar deze uitdaging is nog nooit zo groot geweest. Dankzij de verstorende aard van de VUCA-wereld (volatile, uncertain, complex, ambiguous), de “always-on” cultuur en het wijdverspreide gebruik van technologieën, zien we steeds meer stress en ontevredenheid bij werknemers 14 maart 2019Topic: HR-afdeling
Compensatieregeling Transitievergoeding
2 maanden
Loondoorbetaling tijdens ziekte en de transitievergoeding zijn twee financiële verplichtingen die je als werkgever hebt wanneer je een medewerker in dienst hebt die langdurig ziek is.14 maart 2019Topic: Wet arbeidsmarkt in balans
Werkgever 'bemoeit' zich graag met scheiding en andere privéproblemen van medewerker
2 maanden
Werk en privé zijn steeds meer met elkaar verweven. Dit blijkt ook uit de mate waarin er volgens werkgevers een (belangrijke) rol voor hen is weggelegd wanneer een medewerker met privéproblemen, zoals een scheiding, kampt. 14 maart 2019Topic: Leiderschap & Management Development
4 voordelen van diversiteitsbeleid
2 maanden
Organisaties benutten het potentieel van medewerkers niet of onvoldoende. Voor HR is het zaak om beleid te maken dat gericht is op het erkennen en waarderen van verschillen tussen personen. De opbouw van het medewerkersbestand kan daarbij een belangrijk uitgangspunt zijn. Het afstemmen van de organisatiedoelen en diversiteitsbeleid lopen daarin synchroon.Topic: Strategisch HR
Optimaliseer de relatie tussen vast en flex
2 maanden
Door de flexibilisering van de arbeidsmarkt zijn er steeds meer manieren om de gevraagde capaciteit in te vullen. De vraag hoe je je flexibele schil inricht wordt zowel belangrijker als complexer. Wat is hier de toegevoegde waarde van een Managed Service Provider (MSP)? Brainnet-directeur Anne Meint Bouma legt het uit en voorspelt: ‘Vanuit de huidige ontwikkelingen zullen een MSP en HR elkaar steeds vaker vinden.’Topic: HR-afdeling
WAB: Deskundigen uiten zorgen in beraad Eerste Kamer
2 maanden
Dinsdag zullen deskundigen in een beraad in de Eerste Kamer hun zorgen uiten over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Onder anderen Evert Verhulp, hoogleraar Arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam ziet de wet liever niet ingevoerd worden zo meldt het Financieele Dagblad.12 maart 2019Topic: Wet arbeidsmarkt in balans
Maatwerk in Performance Management: waar moet je rekening mee houden?
2 maanden
In de moderne HR-cyclus is sprake van een continue dialoog. Dat vraagt om situationele ondersteuning en maatwerk. Waar houd je rekening mee? Wat is de leerstijl van de medewerker? 11 maart 2019Topic: Beoordelen & functioneren
Diversiteitsnorm: Minister gaat over op ‘namen en shamen’ bedrijven
2 maanden
De top van grote Nederlandse bedrijven bevat te weinig vrouwen volgens minister van Emancipatie, Ingrid van Engelshoven. Van de 200 grootste Nederlandse bedrijven voldoen slechts 13 aan de diversiteitsnorm van de overheid. Daarom is ze overgegaan op het openbaar maken van de lijst met namen van bedrijven en hun cijfers.8 maart 2019Topic: Participatiewet
3 Redenen waarom organisaties in 2019 zullen stoppen met het jaarlijkse MTO
2 maanden
Jaarlijkse medewerkerstevredenheidmetingen tonen alleen momentopnamen. Wij geloven dat dit anders kan én moet. En gelukkig zijn wij niet de enigen. Steeds meer bedrijven durven de stap te maken van traditionele jaarlijkse metingen naar pulse of continue metingen.8 maart 2019
1,6 miljard euro naar opleidingen en trainingen voor werknemers
2 maanden
Dat de arbeidsmarkt verandert wordt steeds duidelijker. De kans is heel groot dat een flink deel van de beroepsbevolking over tien jaar niet meer dezelfde werkzaamheden uitvoert. Werkgevers en werknemers moeten zich blijven ontwikkelen. Tijdige bij- en omscholing is noodzakelijk om werk te behouden tot aan de pensioenleeftijd.8 maart 2019Topic: Duurzame inzetbaarheid
'Streefcijferwet geflopt. Voer afdwingbare quota in’
2 maanden
De streefcijferwet, ingevoerd in 2015, moest zorgen voor minstens 30 procent vrouwen als bestuurders en commissarissen in grote bedrijven in 2020. Na vijf jaar moeten we concluderen dat de wet is geflopt aldus Linda Senden, hoogleraar Europees recht aan de Universiteit van Utrecht en Mirella Visser, strategisch adviseur Nederlandse VrouwenRaad. Zij pleiten in de volkskrant dan ook voor stevigere maatregelen.8 maart 2019Topic: Participatiewet
De vijf kenmerken van een goede leercultuur
2 maanden
Zoek ‘leercultuur’ in de Dikke Van Dale en je vindt het niet. Toch weten we allemaal wat we met een leercultuur bedoelen: de cultuur die heerst binnen een bedrijf als het gaat om het al dan niet blijvend leren en ontwikkelen. Hoe een goede leercultuur eruitziet verschilt per bedrijf. Dat gezegd hebbende zijn er natuurlijk wel randvoorwaarden om een goede leercultuur te creëren. Wij noemen hier vijf.Topic: Loopbaan & opleiding
Succesvolle organisaties investeren continu in kennis
2 maanden
Het gesprek over kennisontwikkeling binnen bedrijven blijft vaak beperkt tot de inhoud van trainingen. Er is zelden aandacht voor de onderliggende strategie en de gewenste leercultuur. 11 maart 2019Topic: Loopbaan & opleiding
Eenderde ziet het wel zitten om administratief werk uit te besteden aan ‘robotcollega’
2 maanden
Bijna een derde van werkend Nederland (29%) ziet robots als concurrentie. Zij zijn bang hun baan te verliezen als gevolg van robotisering en kunstmatige intelligentie op de werkvloer. Niet iedereen ziet de toekomst somber in. 34 procent staat positief tegenover deze komst. Mannen zien minder op tegen deze innovatie dan vrouwen. Bijna de helft van de mannelijke respondenten (48%) is positief, tegenover slechts een kwart van de vrouwen. 7 maart 2019Topic: e-HRM
Ministerie van SZW: Toekomstige schadeafhandelingen beroepsziekten makkelijker
2 maanden
Schadeafhandelingen van beroepsziekten zoals ziekten die veroorzaakt zijn door Chroom-6, moeten in de toekomst gemakkelijker worden; minder ingewikkeld, kostbaar en tijdrovend. Staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft besloten een commissie in te stellen die zal adviseren over het vergemakkelijken van toekomstige schadeafhandelingen van beroepsziekten. Dit schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.5 maart 2019Topic: Arbo
Gelijk werk, gelijk loon? Laat data voor je werken
2 maanden
In Nederland zijn de verschillen in beloning tussen mannen en vrouwen klein zo blijkt uit diverse Gelijk Loon voor Gelijk Werk onderzoeken. We zitten dus op het goede pad, maar er zijn mijns inziens twee zaken benodigd om ongelijkheid op basis van geslacht nog sneller de wereld uit te helpen.4 maart 2019Topic: HR Analytics
Werkgevers: Verdubbeling van geld voor duurzame inzetbaarheid
2 maanden
Nederlandse werknemers hebben dit jaar zeker 1,6 miljard euro beschikbaar voor zaken als opleiding, loopbaanoriëntatie, financiële scans en andere zaken die onder duurzame inzetbaarheid vallen. Het via cao’s beschikbare geldbedrag is sinds 2013 verdubbeld.4 maart 2019Topic: Duurzame inzetbaarheid
Werkgever wil rol spelen bij ongezonde levensstijl medewerker
2 maanden
Wanneer een medewerker er een ongezonde levensstijl op na houdt, door overgewicht of bijvoorbeeld het gebruik van alcohol of sigaretten, ziet de werkgever voor zichzelf een rol weggelegd om de medewerker te stimuleren zichzelf een andere levensstijl aan te meten. 57 procent van de bestuurders geeft aan dat werken aan een gezonde levensstijl niet alleen de verantwoordelijkheid van de medewerker is, maar ook die van de werkgever. De verantwoordelijkheid vanuit de werkgever moet volgens ruim de...
HR Benchmark 2019
2 maanden
Visma | Raet onderzocht hoe werkend Nederland aankijkt tegen belangrijke HR-thema's. Nu talent steeds schaarser is en nieuwe technologieën hun intrede doen op de werkvloer, wordt de rol van HR interessanter, inzicht door People Analytics cruciaal en hebben we flexibele arbeid meer dan ooit nodig, in welke vorm dan ook. 4 maart 2019Topic: Talent management
Renée van Tulder, Máxima Medisch Centrum: ‘Ik wil niet winnen. Ik wil dat het goed gaat’
2 maanden
Verbinding en alignment. Dat is voor Renée van Tulder de kern van wat zij toevoegt, als HR-manager bij het Máxima Medisch Centrum. Hoe geeft ze dat in de praktijk handen en voeten? En wat levert dat tot nu toe op? ‘Ik vind dat mijn afdeling zo klein mogelijk moet zijn.’Topic: Strategisch HR
Werkgeluk centraal in nieuwe, flexibele cao ING
2 maanden
Werknemers van ING gaan experimenteren met een flexibele cao, met een hoofdrol voor werkgeluk. De cao-partijen hebben hierover een cao-resultaat bereikt zo meldt CNV Vakmensen. Hoe het is gesteld met het werkgeluk wordt gemeten met een werkdrukmonitor.1 maart 2019Topic: Arbeidsvoorwaarden
60% executives ziet herinrichten functies als kans om rendement te behalen
2 maanden
Een derde van de werknemers wereldwijd vreest dat technologieën zoals AI en automatisering hun baan overbodig maakt. Zij staan hier niet alleen in. Bijna driekwart (73%) van de executives verwacht dat de arbeidsmarkt in de komende drie jaar flink verandert als gevolg van toenemende automatisering. Een forse stijging ten opzichte van vorig jaar, toen 26% deze voorspelling deed. 1 maart 2019Topic: HR Analytics

Pagina's

Abonneren op hr praktijk