hr praktijk

937 nieuwsberichten gevonden
Vanaf 1 juli gaat de WIEG in: Geboorteverlof uitgebreid
1 maand
Vanaf 1 juli wordt het geboorteverlof voor partners met nog eens vijf weken uitgebreid. Volgens Emiel Maliepaard van Atria, - Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis zorgt dit voor een cultuuromslag.24 juni 2020Topic: Arbeidsvoorwaarden
Verstoorde arbeidsrelatie tussen zorgorganisatie en haar professionals door COVID-19; wat nu?
1 maand
Het psychologisch contract, de arbeidsrelatie tussen de werkgever in de zorg en de werknemer, de professional, krijgt door de COVID-19 een ander karakter. Zorgprofessionals, lees ook begeleiders hebben door COVID-19 meer risico in de uitvoering van hun vak ervaren. Ze hebben veel moeten dragen. Een applaus of een extra presentje is dat dan wel genoeg? 24 juni 2020Topic: Leiderschap & Management Development
Medewerker betrokken bij werkgever, maar wel vanuit huis
1 maand
De betrokkenheid van medewerkers bij hun werkgever is tijdens de coronacrisis gegroeid. Tegelijkertijd zijn medewerkers ook zeer tevreden over thuiswerken en staan maar weinigen te trappelen om weer naar kantoor te gaan.24 juni 2020Topic: Duurzame inzetbaarheid
Meer inzicht in diversiteit
1 maand
De afgelopen jaren is er vanuit de overheid veel aandacht geweest voor het bevorderen van diversiteit op de werkvloer. Politieke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat ook werkgevers het belang van een divers personeelsbestand zijn gaan inzien. En niet zonder reden. Topic: Werving & selectie
Aanvragen tegemoetkoming TOFA vanaf maandag 22 juni
1 maand
Flexwerkers die door de coronacrisis hun inkomsten (grotendeels) zijn kwijtgeraakt en geen uitkering kunnen krijgen, kunnen vanaf 22 juni een aanvraag doen voor de tegemoetkoming TOFA.22 juni 2020Topic: Loon & belonen
Communicatiestrategie: Zonder goede content gebeurt er niks
1 maand
Om veranderingen succesvol door te voeren is goede communicatie met medewerkers essentieel. De basis van efficiënte communicatie is altijd een communicatie- en HR strategie die stapsgewijs omschrijft wat er moet gebeuren om te zorgen dat (potentiële) medewerkers kunnen en willen bijdragen aan de doestellingen van de organisatie. Maar behalve die strategie is er meer nodig om daadwerkelijk succesvol te zijn: goede content. Communicatiestrateeg Lyn Spooner bij PROOF deelt haar ervaringen. Topic:...
Het nieuwe normaal vraagt om het opnieuw alignen van medewerkers
1 maand
De meeste medewerkers hebben na drie maanden thuiswerken een eigen modus daarvoor gevonden, volgens de laatste cijfers van de corona engagement monitor van Motivaction’s label voor arbeidsmarktonderzoek Sparkey en communicatiebureau PROOF. Ruim de helft van de ondervraagden (56%) geeft aan ook na corona vaker thuis te willen werken. Hierin schuilt precies het gevaar aldus Bea Aarnoutse van PROOF: ‘Iedereen richt op dit moment op zijn eigen manier het werk in en is allang blij als dat een beetje...
Britt Breure (AFAS): ‘Het gaat best ver wat wij doen voor onze mensen’
1 maand
Een chef-kok en een masseur, en in coronatijd met enige regelmaat een presentje voor alle 500 medewerkers. Bij AFAS is op HR-gebied weinig te gek. Toch telt de HR-afdeling maar één medewerker: HR-directeur Britt Breure. Hoe flikt ze dat toch allemaal? ‘Het gaat om de creativiteit om van dingen een feestje te maken.’Topic: Strategisch HR
Case: Employee Value Proposition bij Retailer
1 maand
Een internationale retailer met ongeveer 4.500 medewerkers, heeft te maken met verhoogde competitie op de arbeidsmarkt waardoor het moeilijk is om talenten te werven en huidig personeel te behouden. AnalitiQs heeft onderzoek gedaan onder het personeel van de retailer. Met de uitkomsten is de klant in staat gesteld om beloningen én een werkomgeving aan te bieden gebaseerd op de behoeften van specifieke werknemersgroepen.22 juni 2020Topic: HR Analytics
De HR Podcast – Afl. 22 Slimme antwoorden van HR op corona-challenges
1 maand
Op de website Coronaworkarounds.nl staan tal van praktische werkgerelateerde oplossingen om slim om covid-19 heen te werken. Maar baaningenieur Dr. Luc Dorenbosch vindt dat het ook tijd wordt voor innovaties vanuit HR, die meer intelligente antwoorden geven op corona-challenges. En die moeten komen vanuit de herinrichting van taken of het creëren van nieuwe taken.18 juni 2020Topic: Tomorrow@work
Diversiteit en inclusiviteit geen topprioriteit op werkvloer
1 maand
Op de Nederlandse werkvloer is nog steeds weinig aandacht voor diversiteit en inclusie. Twee derde van de organisaties geeft aan niet actief te sturen op diversiteit. Van die organisaties die niet sturen, geeft ruim een derde aan dit wel wenselijk te achten. Slechts bij twintig procent van de Nederlandse bedrijven wordt een actief diversiteitsbeleid gevoerd.17 juni 2020Topic: Verandermanagement
‘Gebruik deze tijd om doorbraken in de werkomgeving te creëren’
1 maand
Onno Willemse heeft een aanpak om grip te krijgen op de werkomgeving in de 1,5 meter maatschappij, die nog wel even zal blijven bestaan. En het liefst ziet hij daar structurele veranderingen uit voortkomen. Drie stappen naar de werkomgeving als belangrijke waardedrager.Topic: Tomorrow@work
Webmodule zzp start als pilot
1 maand
Een deel van de bedrijven zal in de toekomst de werkrelatie anders moeten vormgeven als ze een opdracht door een zzp’er willen laten uitvoeren. Dat blijkt uit de testfase van de webmodule, een hulpmiddel bij het beoordelen van de werkrelatie. Deze webmodule is naar verwachting vanaf het najaar in een pilot vrijwillig te consulteren, zodat bedrijven en zzp’ers zich kunnen voorbereiden.17 juni 2020Topic: Wet DBA en zzp'ers
Werkgevers: ‘Arbeidsvoorwaarden bespreken en heroverwegen’
1 maand
‘Gezonde bedrijven en maximale werkgelegenheid op de lange termijn moeten de doelstellingen zijn van het arbeidsvoorwaardenoverleg. Daarom doen werkgevers en vakbonden er verstandig aan kritisch te kijken naar eerder gemaakte cao-afspraken als die herstel van de coronacrisis in de weg staan. Voor bedrijven die negatieve gevolgen ondervinden van de crisis kan dat betekenen dat loonsverhogingen niet kunnen worden doorgevoerd. Ook afspraken rond bijvoorbeeld roosters, reistijden en reiskosten bij...
Na coronapiek forse daling verzuim
1 maand
Na de forse stijging van het aantal verzuimmeldingen in de maand maart 2020 met 30%, neemt het aantal nieuwe verzuimmeldingen in april en mei fors af. Toch duurt het gemiddeld langer voordat iemand weer is hersteld. Arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare waarschuwen voor langdurend verzuim door psychische klachten als gevolg van het coronavirus en de nieuwe werksituatie. Alertheid en contact met werknemers, duidelijke kaders en op tijd hulp inschakelen van experts is het devies.17 juni...
Een gedegen onboardingstraject, hoe pak je dat (ook nu) aan?
1 maand
Het onboarden van collega’s blijkt bij veel organisaties een ondergeschoven kindje. Werkgevers steken veel energie en geld in dure wervingscampagnes, maar er is nauwelijks sprake van een gedegen, doordacht onboardingsprogramma op maat om die nieuw geworven collega’s aan boord te houden. Uit onderzoek van Integron blijkt dan ook dat maar 37% van de 4.400 bevraagde nieuwe medewerkers in de onboardingsfase het gevoel heeft met voldoende kennis en vaardigheden hun klus te kunnen klaren. En dit zijn...
28 procent minder vacatures sinds lockdown
1 maand
Sinds de intelligente lockdown in ons land zijn er gemiddeld 28 procent minder vacatures geplaatst. De grootste klap aan de vraagkant van de arbeidsmarkt ligt daarin bij directe werkgevers (profit en non-profit) met een krimp van 37 procent, terwijl de krimp bij bemiddelaars kleiner is (-22%).15 juni 2020Topic: Werving & selectie
Re-integratie en coronavirus: hoe zit het?
1 maand
Als werkgever moet u uw poortwachtersverplichtingen nakomen, ook nu. Komt u uw poortwachtersverplichtingen niet na, dan kan UWV u verplichten het loon van uw zieke werknemer gedurende maximaal een jaar door te betalen.15 juni 2020Topic: Ziekteverzuim & re-integratie
Racisme op de werkvloer: hoe staan we ervoor?
1 maand
Door de wereldwijde protesten een onvermijdelijke vraag: hoe staat het met racisme op de Nederlandse werkvloer? Vaak gaat het al mis bij de werving, maar ook binnen organisaties blijft het nastreven van diversiteit een heet hangijzer voor veel organisaties.15 juni 2020Topic: Verandermanagement
Corona-arbeidsuitspraak: vakantieuren inleveren
1 maand
Werkgever stuurt haar personeel op 31 maart 2020 een brief met een overzicht van maatregelen die zij wil treffen n.a.v. door overheid getroffen corona-maatregelen. Een van die maatregelen luidt: “Uitgangspunt is dat stafmedewerkers tot 1 juni 2020 20% van hun tijd in overleg met hun leidinggevende als vakantie opnemen. Indien de operatie bij de klant het toelaat – dit ter beoordeling van de leidinggevende – wordt van medewerkers in de operatie hetzelfde gevraagd.”12 juni 2020Topic: Wet...
Geweldloze Communicatie: de stappen
1 maand
‘Geweldloze communicatie’ (GC) is een manier om gedrag te bespreken op een oprechte, verbindende en empathische wijze. GC ondersteunt gespreksvaardigheden in dialoog met een ander. De stappen en enkele voorbeelden.12 juni 2020Topic: Leiderschap & Management Development
Doe je huiswerk over thuiswerk. Een aantal conclusies en overwegingen
1 maand
Voor HR-managers, werkplekstrategen, FM- en vastgoedmanagers is dit een waanzinnig interessante tijd. Op de korte termijn is het natuurlijk belangrijk om medewerkers perspectief te bieden dat ze op een veilige manier weer terug naar kantoor kunnen. Maar voor de middellange termijn is het belangrijk je huiswerk goed te doen in plaats van de strategie te bepalen op basis van generieke onderzoeken en anekdotisch bewijs over thuiswerken.12 juni 2020Topic: Tomorrow@work
Veranderbare organisaties vragen om data
2 maanden
De crisis heeft eens te meer duidelijk gemaakt dat het zich goed kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden voor organisaties een van de (wellicht dé) meest kritieke succesfactoren voor lange termijn succes is. In dit artikel betogen Gido van Puijenbroek en Jan Tjerk Boonstra dat data daarvoor een belangrijke basis vormen.Topic: HR Analytics
Waar als HR de komende tijd mee aan de slag?
2 maanden
In een paar maanden tijd kan de wereld compleet veranderen. Sinds maart zijn we in de ban van een pandemie, hebben we een ‘intelligente’ lockdown achter de rug, worden meer dan 2 miljoen werknemers in ons land door de overheid gesubsidieerd en is de arbeidsmarkt radicaal veranderd. En niemand die het eind vorig jaar zag aankomen. Voor wie bekend is met het fenomeen van de zwarte zwaan: dit is er een.11 juni 2020Topic: Tomorrow@work
Geen recht op (gedeeltelijke) transitievergoeding bij herplaatsing in passende functie
2 maanden
Als er sprake is van een substantiële en structurele vermindering van de arbeidsduur, bijvoorbeeld bij een reorganisatie of bij herplaatsing na langdurige arbeidsongeschiktheid, kan de werknemer recht hebben op een evenredige transitievergoeding. Heeft een werknemer die voor dezelfde arbeidsduur is herplaatst, maar met een lager loon, ook recht op een pro rato transitievergoeding? Het Hof Amsterdam stelde daar vragen over aan de Hoge Raad. De Hoge Raad gaf antwoord.10 juni 2020Topic: Wet...
Ebook: Gids voor succesvolle onboarding
2 maanden
Het is één van de hot topics in de HR-wereld van vandaag: onboarding. Wist je dat het verlies van een werknemer tijdens het eerste jaar van hun contract bedrijven minstens drie keer het salaris van die werknemer kost? Bedrijven met een succesvol onboarding-programma hebben bijna twee keer zoveel kans op aanzienlijk lagere wervingskosten dan andere.10 juni 2020Topic: Werving & selectie
Onderzoek naar thuiswerken: meer voordelen dan nadelen
2 maanden
Werknemers ervaren dat thuiswerken beter aansluit op hun eigen sociale voorkeuren, dat ze efficiënter kunnen werken en meer regie hebben over hun werkdag. Dit blijkt uit recent onderzoek uitgevoerd door Tilburg University in samenwerking met Veldhoen + Company onder 5.000 respondenten uit heel Europa.10 juni 2020Topic: Tomorrow@work
Toekomst van werk: 'Nooit meer normaal'
2 maanden
Herken je dat. De wekker gaat en je drukt nog even de 'snooze-knop' in. Heerlijk nog 9 minuten in dromenland, in een wereld rustig en normaal. Maar, terwijl jij verder slaapt verandert de wereld om je heen in een rap tempo en zit je ineens midden in een onverwachte COVID-19 crisis…10 juni 2020Topic: Tomorrow@work
Helft Nederlanders werkt liefst thuis tot er een vaccin is
2 maanden
Maar liefst 53 procent van de Nederlanders die momenteel vanuit huis werken, keert liever niet terug naar kantoor totdat ze zijn ingeënt tegen het coronavirus. Een belangrijke verklaring hiervoor lijkt een gebrek aan vertrouwen in collega’s te zijn; meer dan de helft van de ondervraagden is er namelijk niet gerust op dat zij zich aan alle coronamaatregelen houden.10 juni 2020Topic: Tomorrow@work
Ongekende personele operatie bij Amphia Ziekenhuis
2 maanden
Terwijl er de afgelopen drie maanden ruim 400 COVID-19 patiënten op de IC en speciaal daartoe ingerichte cohort-afdelingen werden verzorgd, draaide er achter de schermen van het Amphia Ziekenhuis in Breda een ongekende personele operatie. De recentelijk aangetreden HR-directeur Job Meijs kijkt tijdens het online congres Tomorrow@work terug op deze roerige periode.10 juni 2020Topic: Tomorrow@work

Pagina's

Abonneren op hr praktijk