hr praktijk

229 nieuwsberichten gevonden
Leren bij één werkgever of ervaring opdoen bij meerdere organisaties?
2 weken
Driekwart van de werkenden gaat liever de diepte in bij één werkgever dan ervaringen op te doen bij meerdere organisaties. Ook zegt 29 procent gerust te willen werken in een bedrijf waar gereorganiseerd wordt. Dat blijkt uit onderzoek van financieel detacheerder FBD onder 1029 in loondienst werkende Nederlanders van 18 jaar en ouder 8 mei 2019Topic: Loopbaan & opleiding
HR kan niet zonder bedrijfskundige kennis
2 weken
Wat is de invloed van medewerkers op het succes van de organisatie? En hoe kun je individuen, teams en de organisatie zelf zo laten functioneren dat dit het beste aansluit bij de bedrijfsdoelen? Je hebt kennis van bedrijfskunde nodig om deze vragen adequaat te kunnen  beantwoorden.8 mei 2019Topic: Strategisch HR
Aantal uitgegeven vaste contracten weer aan het dalen
2 weken
De signalen dat de arbeidsmarkt in Nederland aan het afkoelen is, zijn in het eerste kwartaal van 2019 duidelijker geworden. De laatste cijfers van het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek uit het eerste kwartaal van 2019 laten zien dat het aantal uitgegeven vaste contracten weer aan het dalen is. Zo krijgt 36% van de nieuwe werknemers een vast contract, ten opzichte van 43% in het kwartaal daarvoor. En het aantal tijdelijke contracten neemt toe.7 mei 2019Topic: Recruitment 2.0
Klokkenluider meldde vermoeden van een misstand, maar werd toch ontslagen
2 weken
Een werknemer bij een bedrijf dat industriële verpakkingen maakt, meldde vanaf maart 2010 op verschillende niveaus bij zijn werkgever dat de verpakkingen mankementen vertoonden. Bij vervoer van gevaarlijke stoffen zou dat gevaar voor de veiligheid of het milieu op kunnen leveren. De werkgever deed onderzoek. Bij de uitkomst daarvan kon de werknemer zich terecht niet neerleggen. Hij werd uiteindelijk ontslagen als gevolg van de melding die hij deed.6 mei 2019Topic: Ontslag
Bezorger Deliveroo toch werknemer?
2 weken
De rechter in Amsterdam oordeelde eerder dat de overeenkomst tussen de bezorger en Deliveroo niet als arbeidsovereenkomst aangemerkt dient te worden. Op 15 januari 2019 oordeelt de rechtbank Amsterdam echter dat wél sprake is van een arbeidsovereenkomst. Wat zijn de overwegingen van deze rechter?6 mei 2019Topic: Ontslag
Nudging, ook iets voor HR?
2 weken
Bent u bekend met het fenomeen 'nudging'? Het Engelse woord 'nudge' betekent letterlijk 'duwtje' en is populair als een gedragspsychologische motivatietechniek, waarbij je mensen subtiel kunt stimuleren om zich op een gewenste wijze te gedragen. Wat kun je hiermee vanuit HR-oogpunt?6 mei 2019Topic: Loopbaan & opleiding
Stress? Elke dag een ‘nature pill’ helpt
3 weken
Groen kan goed doen. Dat blijkt ook maar weer eens uit een onderzoek door de University of Michigan. Zij adviseren voor stedelingen een dagelijkse dosis natuur van minstens 20 minuten.3 mei 2019Auteur: Foto: Van den Berk BoomkwekerijenTopic: Duurzame inzetbaarheid
Het ideale scholingsbeleid: enkele tips
3 weken
Lijnmanagement en directe collega’s hebben de grootste invloed op de scholingsintentie van medewerkers zo blijkt uit onderzoek. HR krijgt dus steeds meer een strategisch faciliterende rol. Vanuit die rol heeft HR een duidelijk scholingsbeleid neer te zetten, waarin ruimte is voor een individueel budget van rond de € 1.500 en waarin ook wordt geborgd dat medewerkers de tijd hebben om hier invulling aan te geven. Enkele tips.1 mei 2019Topic: Loopbaan & opleiding
Werving: succesvolle werkgevers gebruiken meer arbeidsmarktdata
3 weken
In een zeer krappe arbeidsmarkt met veel concurrentie om talent binnen te halen, is een deel van de werkgevers in staat om voldoende goede mensen aan te nemen en het aantal bad hires te reduceren. Ze doen dat tegen veel lagere kosten en in procedures die bijna twee keer zo snel verlopen. Uit het Recruitment Kengetallen Onderzoek 2019 van Intelligence Group, in samenwerking met Compagnon, Werf...
Medewerkers spenderen budget liever aan sport, beweging en ontspanning dan aan coaching
3 weken
De behoefte onder de medewerkers om een persoonlijk budget te spenderen aan sport, beweging en ontspanning is groot. Kijkend naar de HR-managers stelt ruim de helft van hen (55%) het persoonlijk budget indien mogelijk het liefst beschikbaar voor sport en beweging van medewerkers. Uit de praktijk blijkt echter dat bij nog geen kwart van de organisaties (24%) een budget beschikbaar is die de vitaliteit aanmoedigt.2 mei 2019Topic: Duurzame inzetbaarheid
Ontslag van medewerker gemeente stond los van melding over misstand
3 weken
Een beleidsmedewerker bij een gemeente die in 2005 en 2006 een misstand meldde bij zijn werkgever (de gemeente) over het illegaal storten van grond uit sloten en bermen op een gesloten gemeentelijke stortplaats, is geen 'klokkenluider' volgens de Wet Huis voor klokkenluiders. Zijn ontslag in 2009 was het gevolg van een verstoorde arbeidsverhouding. Het Huis ziet geen causaal verband met de melding over het storten van de grond.1 mei 2019Topic: Ontslag
HR heeft nauwelijks invloed op de scholingsintentie van medewerkers
3 weken
Hoewel 89% van de medewerkers het belangrijk vindt om zichzelf te ontwikkelen door opleidingen, heeft maar 32% de laatste 3 jaar geen enkele opleiding gevolgd. Hoe ga jij daar als HR een rol in spelen, wanneer je invloed op de scholingsintentie zo beperkt is?1 mei 2019
Gezondheidsprogramma’s op het werk: werknemers gemiddeld een à twee kilo lichter
3 weken
Om werknemers aan zich te binden en gezond te krijgen en/of te houden, ontplooien steeds meer werkgevers gezondheidsinitiatieven. Maar heeft die ‘bemoeienis’ door de baas zin?1 mei 2019Topic: Duurzame inzetbaarheid
Colt Technology Services benoemt Melanie Halsey tot executive vice president HR
3 weken
Colt Technology Services heeft Melanie Halsey benoemd tot executive vice president (EVP) Human Resources. Halsey treedt toe tot het managementteam en rapporteert aan Carl Grivner, de CEO van Colt.1 mei 2019Topic: Strategisch HR
Deze 5 trends hebben impact op je pensioen
3 weken
Online pensioenuitvoerder BeFrank heeft 5 belangrijke pensioentrends in kaart gebracht. Het gaat om maatschappelijke ontwikkelingen die de komende jaren veel impact hebben op het leven van pensionado’s en het beleid van pensioenuitvoerders. Topic: Employee benefits
Einde aan slapend dienstverband na twee jaar ziekte?
3 weken
Komt er met de Wet compensatie transitievergoeding een einde aan de slapende dienstverbanden? En heeft iedere werknemer na twee jaar ziekte recht op opzegging van de arbeidsovereenkomst, zodat hij de transitievergoeding ontvangt? Kort na elkaar zijn twee rechterlijke uitspraken gepubliceerd met tegenstrijdige antwoorden op deze vragen.Topic: Ziekteverzuim & re-integratie
Top 5 tijdvreters op de werkvloer
3 weken
Vergaderen, administratie en e-mail ervaren mensen als notoire tijdvreters. Maar de productiviteit op de werkvloer kan ook flink onder druk komen te staan door afleiding van collega’s. Een grote groep medewerkers wordt één tot vijf keer op een dag gestoord door collega’s (32%).29 april 2019Topic: Arbeidsvoorwaarden
Wieneke Goedvolk, Sweco: ‘HR moet de voortrekker van verandering zijn’
1 maand
Groei in aantallen medewerkers staat niet meer centraal bij ingenieurs- en adviesbureau Sweco. In plaats daarvan is 2019 uitgeroepen tot het jaar van groei in kwaliteit. Wat betekent dat voor de HR-strategie? Heel veel, aldus Wieneke Goedvolk, die daarbij niet bang is de lat hoog te leggen. ‘En als managers daar moeite mee hebben? Dat zij dan maar zo.’Topic: Verandermanagement
Video: Zo zet u HR Analytics effectief en succesvol in binnen uw organisatie
1 maand
In veel organisaties wordt het belang van HR Analytics inmiddels onderkend; het analyseren en interpreteren van data is onmisbaar om te komen tot datagedreven HR-beleid. Maar hoe zet je de volgende stap, met HR Analytics echt waarde creëren voor de organisatie?18 april 2019Topic: HR Analytics
Video: Hoe ga je van functies naar rollen?
1 maand
Per organisatietype zijn er kenmerken die maken of je wel of niet gaat werken in generieke functies eventueel in combinatie met rollen. Wilma van Vuuren, docent Bouwen aan een dynamisch functiehuis, legt in deze video uit hoe je van functies naar rollen gaat.16 april 2019Topic: Beoordelen & functioneren
Talenten aantrekken in IT: kansen in diversiteit en inclusiviteit
1 maand
IT'ers zijn moeilijk te vinden en toppers al helemaal. Toch liggen er kansen voor organisaties die het net iets anders doen om die toppers binnen te halen. En die kansen liggen in diversiteit en inclusiviteit. 12 april 2019Topic: Recruitment 2.0
Video: Voorbeelden systemen van functiewaardering
1 maand
Wat zijn de kenmerken van een functiewaarderingsysteem? Wilma van Vuuren, docent Bouwen aan een dynamisch functiehuis, laat in deze video zien uit welke elementen een functiewaarderingsysteem bestaat en zoomt in op twee systemen: een marktconform systeem en een overheidsgerelateerde.19 april 2019Topic: Beoordelen & functioneren
Slechts 3 op de 10 Nederlandse bedrijven werft succesvol flexibele workforce
1 maand
71 procent van organisaties in Nederland heeft moeite met het werven van flexibele arbeidskrachten en medewerkers voor onregelmatige en ploegendiensten. Dat betekent dat slechts drie op de tien organisaties erin slaagt om een flexibele workforce te vinden. Daarnaast geeft 67 procent van de Nederlandse werkgevers aan te worstelen met het behouden van deze flexibele arbeidskrachten. Met alle gevolgen van dien: een tekort aan arbeidskrachten kan zorgen voor 14 procent minder bedrijfsgroei en 14...
Video: Hoe moet een dynamische functiebeschrijving eruit zien?
1 maand
Een functiebeschrijving die je enerzijds goed kunt gebruiken om functiewaardering toe te passen en die anderzijds voldoende ruimte laat voor de wendbare medewerker/organisatie, hoe ziet die eruit? In deze video legt Wilma van Vuuren, docent Masterclass Bouwen aan een dynamisch functiehuis van HR Academy, uit wat het format van een functieomschrijving bepaalt.15 april 2019Topic: Beoordelen & functioneren
Vitaliteit, zo maak je er werk van
1 maand
Steeds meer organisaties – met name de HR-professionals – buigen zich over de vraag: Hoe houd je medewerkers gemotiveerd en vitaal? Dit wordt niet alleen gedreven door marktomstandigheden als hogere pensioenleeftijden, snelle technologische ontwikkelingen en problemen om goed gekwalificeerde en getalenteerde medewerkers te vinden. Een succesvolle organisatie kan niet zonder vitale medewerkers. Ze zijn creatiever, loyaler, werken beter samen en zijn minder vaak ziek.15 april 2019Topic: ...
De vacature is het belangrijkste in het aantrekken van talent
1 maand
Recent was de uitreiking van de Europese Cande's. De Candidate Experience Awards. Een van oorsprong Amerikaans onderzoek naar hoe kandidaten de sollicitatieprocedure bij deelnemende organisaties hebben ervaren. Dus geen onderzoek naar wat mensen zouden willen ervaren, maar naar hoe ze het hebben ervaren. Dit onderzoek geeft ook veel inzicht in het tegenwoordige sollicitatiegedrag.12 april 2019Topic: Recruitment 2.0
Niet het systeem, maar de mensen centraal. Een praktijkverhaal
1 maand
Al decennia organiseren managers mensen op mechanische wijze. Maar hierdoor vervreemden medewerkers van hun klanten, het bedrijf en zichzelf. Tijd voor organisch organiseren.12 april 2019Topic: Leiderschap & Management Development
Facilicom Group benoemt 50 ‘Happy Officers’ om werkgeluk op de vloer te vergroten
1 maand
Het zijn geen nieuwe werknemers, maar eigen medewerkers die een training krijgen om ‘expert in werkgeluk’ te worden. De groep wil met de nieuwe functie het geluk op de werkvloer letterlijk en figuurlijk meer inhoud geven. Niet alleen intern, maar ook bij opdrachtgevers.11 april 2019Topic: Duurzame inzetbaarheid
1 op 3 werkenden ervaart regelmatig burn-outklachten
1 maand
De hoeveelheid werknemers die stress ervaren neemt elk jaar toe. In 2018 had ruim 17 procent van de werknemers met burn-outklachten te maken, in 2016 was dat 16 procent zo blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van CBS en TNO.11 april 2019Topic: Arbo
Bijna 3 op de 10 werknemers ervaren informatieovervloed
1 maand
In 2018 kreeg 28 procent van alle werknemers (ruim 2,1 miljoen mensen) op een werkdag zoveel informatie dat zij vaak of altijd moeite hadden om dit snel genoeg te verwerken. In 2014 was dat nog 25 procent. Werknemers die een overvloed aan informatie ervaren, zijn ontevredener over hun arbeidsomstandigheden en hebben een sterkere wens om te vertrekken bij hun huidige werkgever.11 april 2019Topic: Duurzame inzetbaarheid

Pagina's

Abonneren op hr praktijk