hr praktijk

1034 nieuwsberichten gevonden
Helft thuiswerkend Nederland vol lof over optreden HR tijdens lockdown
2 weken
De helft van de (volledig of gedeeltelijk) thuiswerkende Nederlanders vindt dat de HR-professionals een pluim verdienen voor hun werkzaamheden voor, tijdens en na de lockdown. De medewerkers (51%) geven aan dat zij zich in de beginperiode van het thuiswerken dankzij HR betrokken en onderdeel voelden van de organisatie. Nog eens 47 procent is trots op HR en geeft aan dat deze afdeling ervoor heeft gezorgd dat zij hun werk goed hebben kunnen uitvoeren.13 oktober 2020Topic: HR-afdeling
Regeling Stagefonds (2016-2019) wordt onderzocht, mogelijke verlenging
2 weken
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) evalueert de regeling Stageplaatsen zorg II (Stagefonds). Dit doen ze om dat de regeling per 1 augustus 2021 vervalt en ze graag inzicht willen krijgen over de werking van de regeling in de periode 2016 tot en met 2019. Op basis van dit onderzoek wordt gekeken of de regeling wellicht verlengd zal worden in een herziene versie.Topic: Loon & belonen
Premie Werkhervattingskas 2020
2 weken
Werkgevers ontvangen jaarlijks de vaststelling van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Het is belangrijk om deze vaststelling elk jaar weer goed te controleren want er gaat nog wel eens iets mis bij de berekening.Topic: Loon & belonen
Hoe kun je meer werkgeluk ervaren? - Interview
2 weken
Werkgeluk is soms ver te zoeken als je werkomstandigheden veranderen. Maar je hebt altijd mogelijkheden om toch werkgeluk te ervaren. Want werkgeluk is heel persoonlijk en meebewegen met de situatie een vaardigheid, die je kunt leren via coaching. In dit interview geeft Dorothée Vlamings haar visie op dit onderwerp. Ze is gespecialiseerd in het versterken van je autonomie en je emotionele veerkracht, waardoor je effectiever bent en meer geluk kunt ervaren. Topic: Tomorrow@work
ING wil lonen bevriezen tot 2024 in ruil voor vrij te besteden budget
2 weken
Vanwege de onvoorziene gevolgen van de coronacrisis en de sterke toename van de toezichtkosten wil ING Bank tot 2024 de salarissen van het personeel bevriezen. In ruil daarvoor ontvangen medewerkers een vrij te besteden budget dat men kan gebruiken voor bijvoorbeeld een ov-kaart, een leasefiets, een luxe thuiswerkplek of de nieuwste telefoon.12 oktober 2020Topic: Loon & belonen
Haal meer uit je e-mail
2 weken
Een quick guide over mensen, persoonlijkheid en e-mail – en hoe dit bijdraagt aan effectiviteit in organisaties 12 oktober 2020Topic: Loopbaan & opleiding
Bedrijfsbeëindiging of reorganisatie: toch niet altijd transitievergoeding verplicht?
2 weken
Veel ondernemers verwachten de komende maanden hun onderneming te moeten reorganiseren, met (collectieve) ontslagen tot gevolg. Daarnaast is er een groep ondernemers die, bijvoorbeeld omdat er geen bedrijfsopvolger is, moet besluiten om met de onderneming te stoppen door ziekte of pensioen. Ook al heeft de onderneming door die redenen geen of weinig geld meer, de wet verplicht om ook in die situaties aan de werknemers de transitievergoeding te betalen. Tóch zijn er mogelijkheden de financiële...
Implementeer een sterk vitaliteitsbeleid
2 weken
Er wordt lichamelijk en geestelijk veel van je medewerkers gevraagd. Dagelijks moet er gepresteerd worden en dienen alle ballen in de lucht gehouden te worden. Het is voor medewerkers lastig om de juiste balans te vinden en te behouden. Om in balans te blijven, ben je immers altijd in beweging. Geen dag is hetzelfde.Topic: Tomorrow@work
Hybrid Henry of Mobile Molly: wat voor type remote werker ben jij?
3 weken
Sinds de corona-uitbraak zijn er vier typen remote werkers te onderscheiden: Hybrid Henry, Mobile Molly, Desktop Dora en Frontline Fred. Wat zijn de onderlinge verschillen en hoe werken zij optimaal?7 oktober 2020Topic: Tomorrow@work
Meer dan 80 procent ziet volledige terugkeer naar kantoor niet zitten
3 weken
Ruim 80 procent van de Nederlandse werknemers wil na de corona-pandemie niet volledig terugkeren naar werken vanuit kantoor, een percentage dat overeenkomt met het wereldwijde gemiddelde. Dit ondanks dat een kwart van de werknemers uit ons land ook aangeeft dat het afgezonderd zijn van het team de grootste belemmering vormde voor de productiviteit de afgelopen periode.7 oktober 2020Topic: Tomorrow@work
Bloeiende relaties op het werk
3 weken
Fascinerend vind ik vragen over persoonlijke ontwikkeling en de rol die werk daarin speelt. Denk aan; hoe leef ik een leven vol voldoening? Wat maakt mijn leven zinvol en hoe draagt mijn werk daaraan bij? Wanneer ben ik succesvol? Hoe is de fit van organisatiecultuur en mijn persoonlijke waarden? 7 oktober 2020Topic: Arbeidsrelaties
Vergeten risico's: Is jouw RI&E al coronaproof?
3 weken
De coronapandemie grijpt diep in op de manier waarop we ons werk doen. En dat brengt weer gezondheidsrisico’s mee die zich niet beperken tot besmettingsgevaar. Er is geen organisatie die dit niet op het vizier heeft. Maar heb je overal aan gedacht?Topic: Arbo
Doorwerken tijdens Corona - Interview
3 weken
HR-professional Ingmar Torjuul is sinds februari 2020 actief bij landelijke arbodienst Capability. Daar kwam hij in een bijzondere tijd binnen, twee weken voor de Corona-crisis. Dat gaf een hele nieuwe dimensie aan zijn werk. Hoe ga je het beste met de omstandigheden om? Wat betekenen de ontwikkelingen voor de organisatie, klanten en de medewerkers? En wat is de impact richting de toekomst ook? Hij vertelt: "Hier waren veel organisaties niet op voorbereid, niemand had een draaiboek pandemie...
AWVN: starre arbeidsvoorwaarden zorgen voor onnodige ontslagrondes
3 weken
De arbeidsvoorwaarden van veel bedrijven en bedrijfstakken vormen een belangrijke hindernis bij het opvangen van de huidige crisis. Werknemers kunnen niet tijdelijk in een andere functie worden ingezet, loonkosten kunnen alleen worden verlaagd door ontslagrondes, terwijl inhaalslagen in de productie mislukken omdat de ploegendiensten niet mogen worden veranderd. De recente verergering van de pandemie heeft vergroting van de wendbaarheid van bedrijven nog urgenter gemaakt.6 oktober 2020Topic:...
'We hebben veel geleerd van de plotselinge noodzaak om met 14.000 mensen thuis te werken'
3 weken
Achmea streeft al sinds midden jaren 90 naar een goede balans tussen thuiswerken en werken op kantoor. Een aantal plannen kwam door de corona-crisis in een stroomversnelling terecht. Wat heeft de organisatie hiervan geleerd? En hoe ziet volgens de verzekeraar de ideale werkomgeving van de toekomst eruit?Topic: Tomorrow@work
Exclusieve focus op verzuim: lage instroom in de WGA
3 weken
TBI heeft relatief veel werknemers in zware beroepen. Actieve inzet op duurzame inzetbaarheid is daarom van groot belang. Met de introductie van TBI Vitaal creëerde de holding een afdeling die zich uitsluitend met vitaliteit en verzuimpreventie bezighoudt. Interview met Marjolein Kamp over het succes van TBI Vitaal, de specifieke uitdagingen en aandachtspunten en de toenemende urgentie van (extra) aandacht voor inzetbaarheid. Topic: Ziekteverzuim & re-integratie
Coronacrisis raakt nu ook werknemer in vaste dienst
3 weken
In juni, juli en augustus van dit jaar kreeg het UWV bijna 2,7 keer zoveel ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen binnen als diezelfde maanden vorig jaar zo blijkt uit cijfers die de uitkeringsinstantie op verzoek aan NRC heeft verstrekt.2 oktober 2020Topic: Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)
Meer zekerheid werkgevers over loondoorbetaling zieke werknemers
3 weken
Vanaf 1 september 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts leidend bij de toets op het re-integratieverslag (RIV-toets) door UWV. Hierdoor zijn loonsancties op basis van medisch verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en verzekeringsarts niet meer mogelijk. Deze wetswijziging biedt werkgevers meer zekerheid over de loondoorbetalingsverplichting bij zieke werknemers. Daarnaast gaan met name kleine ondernemers profiteren van een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling bij...
Bedrijven met meer genderdiversiteit in leidinggevende functies zorgen voor een positievere ervaring voor alle medewerkers
3 weken
Bedrijven met meer genderdiversiteit in leidinggevende functies en bij promoties, en met meer vrouwen in hoog betaalde en inkomsten genererende functies, zorgen voor een positievere ervaring voor alle werknemers in hun hele organisatie. Bovendien worden bedrijven met leiderschapsstructuren die diversiteit ondersteunen, zoals het hebben van een Chief Diversity Officer, door werknemers als inclusiever ervaren.2 oktober 2020Topic: Leiderschap & Management Development
Hybride werken: hoe voorkom je negatieve effecten?
3 weken
Voor veel organisaties geldt dat thuiswerken een permanent onderdeel wordt van de bedrijfsstrategie. Mede hierdoor onderzoeken bedrijven de mogelijkheid om kosten te besparen door de omvang van hun kantoorruimte terug te brengen. Maar besparen op vierkante meters zonder te investeren in een hybride werkplekstrategie heeft negatieve effecten op het ‘sociaal kapitaal’ van een organisatie.2 oktober 2020Topic: Tomorrow@work
Corona vraagt om nieuwe leiderschapsstijl
3 weken
De coronacrisis doet meer dan voorheen een beroep op het inlevingsvermogen en de communicatieve vaardigheden van leiders. Op deze belangrijke werkgelukdriverspresteren onze leiders echter onder verwachting. De communicatie (53% tevreden), de empathie (55% tevreden) en ook het vertrouwen (58% tevreden) en de hulpvaardigheid (61% tevreden) die ze aan de dag leggen, laten nog veel te wensen over.2 oktober 2020Topic: Leiderschap & Management Development
Voorwaarden en wijzigingen NOW 3
4 weken
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief met wijzigingen en precieze randvoorwaarden van deze tegemoetkoming in de loonkosten in het nieuwe subsidietijdvak naar de Tweede Kamer gestuurd.1 oktober 2020Topic: Loon & belonen
De HR Podcast – Afl. 26 TU Delft – Lastige vacatures eerder vervullen door innovatie in recruitment
4 weken
Voor het werven van onderzoekers begeeft de TU Delft zich op een internationale, uiterst competitieve arbeidsmarkt. Maar voor docenten en ondersteunend personeel is de arbeidsmarkt hoofdzakelijk nationaal. Door innovatie in talentrecruitment behaalt de TU Delft op beide markten betere resultaten, waarbij de diversiteit ook toeneemt.1 oktober 2020Topic: Recruitment 2.0
Vakbonden pleiten voor thuiswerkvergoeding
4 weken
De twee grootste vakbonden van Nederland, FNV en CNV, pleiten voor een thuiswerkvergoeding voor alle werknemers die veel vanuit huis moeten werken. Werkgeversvereniging AWVN adviseert haar leden op dit moment echter nog niet om een thuiswerkvergoeding te geven.1 oktober 2020Topic: Arbeidsvoorwaarden
Whitepaper Instroommanagement
4 weken
In deze whitepaper gaan wij in op de instroom van (nieuwe) medewerkers en de financiële voordelen die je hieruit kunt halen: van het aannemen en inwerken tot het behouden van (nieuwe) medewerkers.1 oktober 2020Topic: Loon & belonen
Aanpassing NOW 3: boete voor werkgever die niet bijdraagt aan omscholing
4 weken
Het derde steunpakket van het kabinet - NOW 3 - dat op 1 oktober is ingegaan, krijgt een kleine aanpassing. Werkgevers worden aangespoord mee te helpen bij het vinden van een nieuwe baan als zij iemand ontslaan. Doet een werkgever dat niet, dan volgt een boete van 5 procent op de NOW-uitkering.1 oktober 2020Topic: Loon & belonen
CNV-inventarisatie: duizenden ontslagenen krijgen geen ontslagvergoeding
1 maand
Duizenden mensen die dit jaar ontslagen zijn, krijgen geen ontslagvergoeding. Terwijl deze vergoeding wel wettelijk verplicht is. Dit blijkt uit een brede inventarisatie van het CNV onder leden in diverse marktsectoren.29 september 2020Topic: Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)
Verandermanagement; maatgevend voor het succes van e-HRM
1 maand
Een modern e-HRM systeem geeft een organisatie de juiste ondersteuning om ambitieuze HR-doelen als ‘werkplezier’ en ‘de juiste persoon op de juiste plek’ te behalen. Maar er komt best veel kijken bij de keuze, inrichting en borging van een e-HRM systeem. Natuurlijk is de systeemkeuze en het inrichten van het systeem/de technologie belangrijk. Maar minstens zo belangrijk is de manier waarop je de verandering die zo’n systeem moet brengen, vorm gaat geven.Topic: HR Tech
De voordelen van kunstmatige intelligentie (AI) in HR
1 maand
Kunstmatige intelligentie (AI) wordt op veel manieren gebruikt in onze maatschappij, maar de waarheid is dat we nog mijlenver van de volledige mogelijkheden van deze technologie zitten. We zitten in de beginfase, waar we met passen en meten kijken hoe AI ons van dienst kan zijn. Voor HR is AI een instrument dat een grote rol gaat spelen, blijkt uit een rapport van Ernst & Young (EY).29 september 2020Topic: HR Tech
Platforms om arbeidsmobiliteit te faciliteren
1 maand
De deeleconomie en de bijbehorende platforms zoals Airbnb en Uber zorgen ook op de arbeidsmarkt voor grote veranderingen. Er ontstaan steeds meer platforms waar organisaties en medewerkers zelf actief kunnen werken aan hun positie op de arbeidsmarkt.29 september 2020Topic: Loopbaan & opleiding

Pagina's

Abonneren op hr praktijk