hr praktijk

1116 nieuwsberichten gevonden
Zes stappen die je niet mag missen in je HR digitalisering
3 weken
Digitalisering: het lijkt het sleutelwoord van het huidige tijdperk. Tegelijkertijd is het een woord dat menig HR-manager stress oplevert, want digitaliseren, hoe doe je dat eigenlijk? Sonia Mooney komt op Unleash met een aantal stappen hoe je de digitale transformatie kunt vormgeven.Topic: HR Tech
Thuiswerk productiever dan kantoorwerk
3 weken
Een meerderheid van de thuiswerkers is thuis productiever dan op kantoor. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek onder ruim 40.000 kantoorwerkers bij onder meer de Rijksoverheid. Een goede werk-privébalans en de tevredenheid over thuiswerken blijken een aanwijsbare positieve invloed te hebben op de productiviteit van thuiswerkers.18 maart 2021Auteur: Foto: Kees RuttenTopic: Tomorrow@work
De HR Podcast – Afl. 37 ANWB - Thuiswerken of reizen: altijd een vergoeding op maat
3 weken
Thuiswerken is door de coronacrisis hét gespreksonderwerp aan de onderhandelingstafels. Met praktische vragen. Want hoort daar ook een thuiswerkvergoeding bij? En zo ja, hoe gaat die samen met vergoedingen voor woon-werkverkeer of de leaseauto-regeling?18 maart 2021Topic: Arbeidsvoorwaarden
Reorganisaties: de belangrijkste valkuilen…
3 weken
‘Laat mij/ons (van HR) dat maar even doen…’ HR neemt de leiding, maar…. heeft niets te vertellen, dus wordt achteraf en soms publiekelijk gecorrigeerd. Het gevolg: verlies van vertrouwen in het reorganisatieproces. Het geloof in eigen kunnen wordt aangetast en leidt tot verminderde motivatie bij HR. En, dat terwijl er juist nog zo veel moet gebeuren! Acties moeten vooraf afgestemd zijn, zowel qua inhoud als qua timing. De kans op ‘terugfluiten’ moet zo klein mogelijk zijn. Liever geen VAR-...
Reorganisaties: wie doet wat?
3 weken
Reorganisaties zijn momenteel weer aan de orde van de dag. Ze zijn ook niet van vandaag of gisteren. We hebben er al heel wat achter de rug. Toch gaat het meestal mis…, zo horen we achteraf. 16 maart 2021Topic: Ontslag
Eén jaar thuiswerken: betrokkenheid en weerbaarheid werknemers belangrijk aandachtspunt
4 weken
Nu veel werknemers inmiddels een jaar thuiswerken, is het voor werkgevers van groot belang nog meer te investeren in betrokkenheid, weerbaarheid en fysiek en mentaal welzijn van hun personeel. Hoewel de coronacrisis in algemene zin nog geen effect heeft op de mate waarin werknemers zich weerbaar en betrokken bij hun werkgever voelen, dreigt de pandemie onderliggende pijnpunten uit te vergroten.15 maart 2021Topic: Duurzame inzetbaarheid
Triodos Bank wint prijs voor Beste (Thuis)Werkgever
4 weken
Triodos Bank (Nederland, hoofdkantoor en Investment Management) heeft vandaag de Zo Werkt Het Award voor Beste (Thuis) Werkgever van de regio Utrecht gewonnen. De prijs is bedoeld om het aanpassingsvermogen van bedrijven in het afgelopen jaar te vieren. Volgens de jury heeft Triodos Bank veel oog voor de menselijke maat en duurzaamheid. De wekelijkse half uur online sessies voor de teambuilding zijn door heel veel medewerkers genomineerd. Echt oog voor de werkdruk aldus de medewerkers.15 maart...
Hoe werken we in de toekomst? Kijkje in werken 2025
4 weken
De coronacrisis heeft de manier waarop we werken drastisch veranderd. En het ziet ernaar uit dat we niet meer helemaal teruggaan naar hoe het was, zeker niet voor iedereen met een kantoorbaan. Hoe wordt het wel? Hoe zien onze werkdagen en werkplekken er over vijf jaar uit? Een kijkje in de glazen bol van Erwin Speklé, ergonoom bij Arbo Unie.Topic: Arbo
Datagedreven aanpak sleutel tot vitale en veerkrachtige medewerkers
1 maand
Vitale en veerkrachtige medewerkers dragen bij aan succesvolle organisaties. Door te werken vanuit een gezondheids- en vitaliteitsbeleid wordt een duurzame gedragsverandering bereikt waardoor medewerkers gezonder, vitaler en productiever door het leven gaan. De inzet van data bij dit gezondheidsbeleid is echter binnen veel organisaties nog beperkt. Dat is zonde, want een datagedreven aanpak geeft inzicht, zorgt ervoor dat je de vinger op de juiste plek legt en daarmee echt stappen kunt zetten....
Vaker en langer verzuim tijdens tweede golf
1 maand
Tijdens de tweede golf is er sprake van vaker en langer verzuim door besmetting met het corona-virus. Was tijdens de eerste golf de helft van de door corona gevelde mensen na twee maanden weer volledig aan het werk. Nu in de huidige tweede golf duurt dat bijna drie maanden. Volgens Arbo Unie hebben mentale factoren zoals somberheid en teleurstelling door de vele beperkende corona maatregelen invloed op de veerkracht van mensen, die daardoor minder snel herstellen van hun corona besmetting.11...
Als er nu iets prioriteit moet krijgen, dan is het employee alignment
1 maand
Employee alignment/engagement: waar te beginnen? En vooral nu, in deze onzekere tijden waar verandering de enige constante is. Dat is de vraag die we bij PROOF vaak gesteld krijgen. En ik heb een heel duidelijk antwoord: you can’t eat the elephant in one bite, maar geef employee alignment nu wel extra veel prioriteit.9 maart 2021Topic: Duurzame inzetbaarheid
Talentmanagement met People Analytics
1 maand
Talentmanagement. Vroeger dacht je bij die term aan het werven van jonge high potentials. In dit interview door GiTP/Picompany met HR directeur Marco Winkel van Visma | Raet lees je hoe HR zich richt op álle medewerkers: hoe komen die het best tot hun recht? Bovendien maakt het bedrijf bij talentmanagement gebruik van HR Analytics. Al noemen ze dat daar liever People Analytics.Topic: HR Analytics
Topoefeningen om een thuiswerk burn-out onder controle te krijgen
1 maand
Thuiswerken is de status quo geworden sinds de uitbraak van de Covid-19-pandemie. Hoewel thuiswerken zeker zijn voordelen heeft, gaat het ook gepaard met een reeks uitdagingen, waaronder de thuiswerk-burn-out, die met gemiddeld 325.000 zoekopdrachten per maand wereldwijd toeneemt.9 maart 2021Topic: Duurzame inzetbaarheid
Thuiswerken: wat doet dit met het werkplezier?
1 maand
Al bijna honderd organisaties zetten de afgelopen tijd de Monitor Thuiswerken in. Dit instrument brengt in beeld hoe medewerkers thuis werken ervaren, wat goed gaat en waar ze last van hebben. Welke grote gemene delers tekenen zich af? En hoe kun je daar als werkgever op inspelen?Topic: Arbo
Bijna eenderde van de bedrijven verwacht mensen aan te moeten nemen met andere skills
1 maand
Bedrijven moeten een eigen visie gaan ontwikkelen op de toekomst van werk. Dat blijkt uit het Future of Work Report waarvan Monsterboard (onderdeel van Monster Global) de resultaten deelt. Het onderzoek toont positieve vooruitzichten voor het aannemen van personeel in 2021, maar toont ook een verscheidenheid aan uitdagingen waarmee recruiters dit jaar geconfronteerd worden, waaronder het oplossen van skill gaps.4 maart 2021Topic: Werving & selectie
Digitaal en hybride werken: 'Blijf mensen betrekken. Ook of juist waar je niet direct mee samenwerkt'
1 maand
Op kantoor zitten we niet alleen met collega’s uit ons eigen team. Terloops krijg je op een dag ook mee waar de mensen van een andere afdeling mee bezig zijn. Met het thuiswerken is dat opeens weggevallen. Het ‘social intranet’ moet dat vervangen. Mujibor de Graaf van Fellow Digitals: 'Probeer zoveel mogelijk open te stellen voor iedereen.'Topic: HR Tech
Passende functie weigeren? Transitievergoeding kan vervallen
1 maand
Een werknemer wiens functie vervalt en die meerdere keren een aanbod voor passende arbeid weigert, loopt het risico om het recht op de transitievergoeding te verliezen. In de Wet werk en zekerheid is aangegeven dat dit vervallen van de transitievergoeding terughoudend moet worden toegepast. Toch heeft het Gerechtshof in Den Bosch deze lijn recentelijk gevolgd. In dit blog legt AWVN-advocaat Jop Ringeling deze opmerkelijke uitspraak uit.4 maart 2021Topic: Ontslag
De HR Podcast – Afl. 36 Met aandacht mentaal verzuim de baas
1 maand
Nu er veel thuis wordt gewerkt , ontbreekt het sociale vangnet van directe collega’s. Dit kan leiden tot mentaal verzuim; je medewerker is er dan met z’n hoofd niet meer bij. En dat heeft mogelijk productiviteits- en rendementsverlies tot gevolg. En als het langer duurt kan de medewerker zelfs uitvallen. Maar hoe herken je nu in de praktijk mentaal verzuim bij medewerkers, zeker als ze op afstand werken? En wat kan je als HR doen om het te voorkomen?4 maart 2021Topic: Duurzame inzetbaarheid
Grote stijging verzuimdagen vanwege psychische beroepsziekten
1 maand
Werknemers die een beroepsziekte oplopen, verzuimen gemiddeld 39 dagen méér dan werknemers die geen beroepsziekte opliepen. De drie werkkenmerken die het meest samenhangen met alle beroepsziekten zijn: ontevredenheid met het werk, hoge taakeisen en herhalende bewegingen. Dit blijkt uit de Arbobalans 2020 van TNO.2 maart 2021Topic: Ziekteverzuim & re-integratie
Is je wervingsstrategie klaar voor AQ?
1 maand
Bedrijven worden gedwongen zich continu aan te passen. Dat houdt ook in dat medewerkers de juiste mindset moeten hebben om in deze omgeving te presteren. Nadat jarenlang de focus lag op IQ (intelligentiequotiënt) en EQ (emotionele intelligentie) bij het werven van nieuwe medewerkers, zien we daarom nu dat deze wordt verlegd naar AQ. AQ staat voor het aanpassingsvermogen, een vaardigheid die in tijden van verandering goed van pas komt. Hoe test je dit bij toekomstige medewerkers en wat kan je...
Diversiteit en gelijkheid nog ver te zoeken in het bedrijfsleven
1 maand
Gelijkheid en diversiteit is een mantra geworden voor HR-managers die zoeken naar nieuw talent voor hun bedrijf. Onderzoek laat zien dat het personeelsbestand, met name bij grote, traditionelere bedrijven, nog steeds zeer monotoon is. Ondanks alle pogingen om daar verandering in te brengen is er nog steeds een lange weg te gaan, zo toont een studie van Josh Bersin aan.1 maart 2021Auteur: Redactie HR Tech ReviewTopic: HR Tech
Rapport: De mentale gezondheid van werknemers tijdens corona
1 maand
Oracle (maker van HR-software) en Workplace Intelligence (een HR-onderzoeks- en adviesbureau) hebben een omvangrijk internationaal onderzoek gedaan onder ruim 11.000 werknemers naar hun mentale welzijjn.26 februari 2021Topic: Strategisch HR
Rapport: Employee Experience in Nederland 2021
1 maand
Integron heeft voor de twaalfde keer het medewerkerbelevingsonderzoek uitgevoerd via een steekproef van 5.100 Nederlanders. Een representatieve afspiegeling van de Nederlandse beroepsbevolking. Het onderzoek is in januari 2021 uitgevoerd en geeft inzage in de jaarlijkse ontwikkelingen omtrent medewerkerbeleving in Nederland. 25 februari 2021Topic: Strategisch HR
Sollicitanten onderhandelen minder vaak over hun arbeidsvoorwaarden tijdens de sollicitatieprocedure
1 maand
Sollicitanten accepteren vaker blindelings het aanbod van de werkgever.  Het percentage van mensen dat niet onderhandelt is gestegen van 11% in 2019 naar 14% in 2020. Daarbij komt een opvallend verschil tussen mannen en vrouwen naar voren: in 2020 onderhandelden 18% van de vrouwen over geen enkel onderwerp, tegenover 11% van de mannen. Dit blijkt uit onderzoek van Intelligence Group, op basis van het Arbeidsmarkt Gedragsonderzoek (AGO).25 februari 2021Topic: Arbeidsvoorwaarden
Werknemers geven weinig gehoor aan de basisprincipes voor vitaal thuiswerken
1 maand
TNO heeft een aantal basisprincipes opgesteld om zo vitaal mogelijk vanuit huis te werken. Deze basisprincipes zijn het maken van een dagplanning, zorgen voor voldoende beweging en momenten van ontspanning en in contact blijven met collega’s. Dit zijn het soort tips die werkgevers met hun werknemers zouden kunnen delen. Het is echter ook de verantwoordelijkheid van de werknemer om zich in te zetten voor zijn eigen gezondheid en deze instructies op te volgen.  Uit oonderzoek van Capterra blijkt...
Nog geen ruimte voor gesprek over secundaire arbeidsvoorwaarden
1 maand
Werknemers voelen inmiddels de effecten van de crisis. Bij vijftien procent is (de jaarlijkse) salarisverhoging op de lange baan geschoven. Tien procent van de ondervraagden geeft aan dat hun opleidingsbudget op dit moment is bevroren. Bijna een vijfde (19%) van de werkenden heeft inmiddels werktijden zien aangepast worden door de leidinggevende. Het ontbreekt echter nog aan samen naar oplossingen zoeken.25 februari 2021Topic: Arbeidsvoorwaarden
Nederlanders meer dan ooit verbonden met hun werkgever
1 maand
Werkend Nederland is in deze coronatijd meer dan ooit verbonden met de werkgever. Het enthousiasme, berekend via de zogenoemde employee Net Promoter Score, steeg van -3 in 2020 naar +12 in 2021. Dat betekent dat er voor het eerst sinds jaren meer promoters (enthousiaste medewerkers) dan detractors (minder of niet-enthousiaste medewerkers) zijn.25 februari 2021Topic: Strategisch HR
'Medewerkers vragen vooral om het faciliteren van spontane ontmoetingen'
1 maand
Hoe ondersteun je een organisatie bij een complex traject naar een nieuwe manier van werken? En wat gebeurt er als je tijdens zo’n traject in een pandemie terechtkomt? Bas Drijfhout vertelt over zijn ervaringen bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug: 'De gemeente zit voorop de golf. Dat is knap en moedig.'Topic: Tomorrow@work
Thuiswerk moet maatwerk blijven
1 maand
Er ligt een initiatiefwetsvoorstel voor de Wet werken waar je wil. In dat voorstel wordt onder andere een wettelijk recht op thuiswerken verankerd. Een verzoek om thuis te werken zou, als het aan de initiatiefnemers ligt, alleen nog maar kunnen worden geweigerd als de werkgever over een zwaarwegend belang beschikt. Maar gaat dat niet te ver? Senior jurist arbeidsrecht Pascal Besselink en Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt Tilburg University, pleiten voor maatwerk.Topic: Tomorrow@work
Zo houden we samenwerken op afstand vol
1 maand
Veelal zijn we vanuit onze oude vertrouwde manier van werken een nieuwe werkelijkheid in gegaan. Veel organisaties waren technisch niet voorbereid op werken op afstand, maar hadden er ook geen visie op. Laat staan dat medewerkers en leidinggevenden er op ingesteld waren, de systemen en procedures er op in gericht. Want samenwerken op afstand vraagt echt wel wat meer van ons dan een goede digitale verbinding. Hoe kunnen medewerkers samen met leidinggevenden het werken op afstand goed vormgeven...

Pagina's

Abonneren op hr praktijk