hr praktijk

846 nieuwsberichten gevonden
Case: Strategische Personeelsplanning bij Financiële dienstverlener
17 uur
Onze klant, een financiële dienstverlener (100-200 medewerkers), heeft te maken met algemene veranderingen zoals een economie die aantrekt en een toename in automatisering. Daarnaast overweegt de financiële dienstverlener om nieuwe diensten te gaan leveren. Dit zorgt waarschijnlijk voor een verschuiving in het personeelsbestand. AnalitiQs heeft met de klant input opgehaald, verwerkt en geanalyseerd. Vervolgens is er inzichtelijk gemaakt voor welke functies alleen op korte termijn een toename in...
HR Podcast: vakgenoten over HR Analytics
17 uur
In de HR Podcast geven we je elke twee weken inzichten in spannende innovaties die op allerlei manieren gevolgen hebben voor HR. Hier een selectie op het gebied van HR Analytics.5 juni 2020Topic: HR Analytics
Loonafspraken veel lager – behalve bij overheid
17 uur
De gemiddelde loonafspraak bedroeg in mei 2,6 procent, iets lager dan vóór het begin van de coronacrisis. Achter dat gemiddelde zit een tweedeling tussen lagere afspraken in de marktsector (1,8 procent sinds de crisis) en hogere afspraken in de collectieve sector (3,5 procent sinds de crisis).5 juni 2020Topic: Loon & belonen
Denktank Coronacrisis: maak deeltijd thuiswerken mogelijk
22 uur
Faciliteer in deeltijd thuiswerken van werknemers en de spreiding van arbeidstijden. Houd daarbij rekening met de sector, specifieke omstandigheden en het type werkzaamheden. Maak een goede combinatie tussen online en fysiek onderwijs en houd daarbij rekening met de eigenschappen en vereisten van een opleiding en het type student. Stimuleer de kwaliteit van online onderwijs door op korte termijn te investeren. Verruim het tijdsslot voor het fysieke onderwijs. En stimuleer het gebruik van de...
De HR Podcast – Afl. 21 Rabobank: HR innoveren in een hub
1 dag
Om te innoveren in HR heeft de Rabobank een speciale afdeling: de HR Innovations Hub. De hub heeft al voor een aantal bijzondere HR-innovaties gezorgd. Zoals Furhead, een robot om moeilijke gesprekken mee te oefenen. Het nieuwste product is de Career Wallet, een app die moet bijdragen aan de arbeidsmobiliteit van werkend Nederland. Hoe kom je tot dat soort innovaties?4 juni 2020Topic: Verandermanagement
Heeft u corona-alerte, -gevoelige, -vermijdbare of -neutrale taken?
2 dagen
Opstarten en doorwerken tijdens de coronacrisis. Hoe doen we dat gezond, productief en verantwoord? Hoe kunnen we slim om covid-19 heen werken? En hoe coronagevoelig zijn uw taken eigenlijk? Er is een handig hulpmiddel om te bepalen in hoeverre uw werkzaamheden corona-alert, -gevoelig, -vermijdbaar en -neutraal zijn.4 juni 2020Topic: Tomorrow@work
Gaan we ooit weer terug naar kantoor?
2 dagen
De komende tijd zal een groot deel van de kantoorwerkers gewoon thuisblijven. Toch vraagt de versoepeling van de coronamaatregelen om een visie op een nieuwe manier van werken. Wat als de medewerkers weer vaker naar kantoor komen? De verwachting is dat het kantoor van de toekomst om meer ruimte voor minder mensen vraagt.3 juni 2020Auteur: Marc SeijlhouwerTopic: Tomorrow@work
47% wil het liefst zo snel mogelijk weer terug naar zijn originele werkplek
3 dagen
De helft van de medewerkers wil zodra het kan weer meerdere keren per week naar kantoor. Toch wil de meerderheid ook na corona vaker thuiswerken en zijn/haar tijd flexibeler indelen. Dat blijkt uit het nationaal coronawerkgeversonderzoek van marktonderzoeksbureau Motivaction en PROOF.2 juni 2020Topic: Arbeidsvoorwaarden
Planbureaus: thuiswerkers weer 1x per week naar het werk
3 dagen
Ongeveer de helft van de woonwerkverplaatsingen in het OV wordt doorgaans gemaakt door mensen die ook vanuit huis kunnen werken. Volledig vanuit huis werken kan echter leiden tot grotere sociaaleconomische verschillen in de samenleving. Ook zal thuisblijven een langeretermijneffect hebben op de kwaliteit van werk. Wanneer deze thuiswerkers éénmaal per week een dag naar het werk gaan én de gekozen dag goed over de week gespreid wordt, zal dat de druk op de spits nog steeds binnen de perken...
Compensatie transitievergoeding: een moeilijke start
3 dagen
Heb jij sinds 1 juli 2015 transitievergoedingen betaald voor bepaalde werknemers? Dan zou het kunnen zijn dat je nu compensatie kunt krijgen voor die vergoedingen. Op 1 april 2020 ging bij het UWV namelijk een nieuw aanvragen-portaal open, voor de compensatie transitievergoedingen. Het is nu voor sommige organisaties mogelijk om met terugwerkende kracht compensatie aan te vragen voor hun betaalde transitievergoedingen sinds 1 juli 2015.Topic: Ziekteverzuim & re-integratie
Wet banenafspraak in een eenvoudiger systeem
3 dagen
In 2018 kondigde staatssecretaris Van Ark van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een vereenvoudiging van de Wet banenafspraak aan. Ook het quotum arbeidsbeperkten zou worden versimpeld, en dat alles samen in een nieuw systeem.Topic: Loopbaan & opleiding
Zo vind je wel de tijd en energie voor kennisontwikkeling
3 dagen
Als je kiest voor een carrière in Human Resources, is de kans groot dat je doet omdat je iets wilt betekenen voor de mensen in een bedrijf. Je kunt je goed inleven in anderen, kunt op situaties inspelen en zoekt steeds verbinding met iedereen binnen het bedrijf, zo schreven we al eerder. In de praktijk heb je vaak te maken met allerlei administratieve rompslomp en gedoe, waardoor je steeds minder tijd overhoudt voor je kerntaken. En dan moet je je ook nog eens druk maken om kennisontwikkeling....
Nederlandse werkgevers bevriezen, verlagen of vertragen loon(sverhogingen)
3 dagen
Bedrijven in Nederland hebben de werving van nieuwe mensen geschrapt en willen besparen op lonen en bonussen terwijl ze worstelen om de economische tegenwind als gevolg van de wereldwijde pandemie het hoofd te bieden, blijkt uit onderzoek van adviesbureau Willis Towers Watson.2 juni 2020Topic: Loon & belonen
Terug naar kantoor? Grote bedrijven terughoudend
3 dagen
De horeca is inmiddels weer open, maar verder luidt het advies van het kabinet nog steeds: werk zo veel mogelijk thuis als het kan. Veel grote bedrijven maken dan ook geen haast om hun medewerkers weer naar kantoor te laten komen, zo blijkt uit een rondgang van nieuwssite NU.nl.2 juni 2020Topic: Tomorrow@work
Gevolgen bedrijfseconomisch ontslag voor subsidie NOW 2.0
1 week
Bedrijven die voor een grote reorganisatie staan en gebruikmaken van de verlengde NOW, moeten vanaf 29 mei 2020 rekening houden met de aanvullende voorwaarden uit het nieuwe noodpakket. Dit houdt onder meer in dat bedrijven die om bedrijfseconomische redenen meer dan twintig mensen moeten ontslaan, de vakbond of de personeelsvertegenwoordiging moeten betrekken. Dat schrijven de ministers Koolmees, Hoekstra en Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer.29 mei 2020Topic: Wet arbeidsmarkt in...
Facebook: meer op afstand werken. Salaris afhankelijk van locatie
1 week
Facebook heeft minder tot geen kantoren meer nodig. Ceo Mark Zuckerberg wil zijn 48.000 medewerkers namelijk ook na de versoepeling van coronamaatregelen toestaan om vanuit huis te werken. Het salaris wordt dan afgestemd op de lokale kosten voor levensonderhoud.29 mei 2020Topic: Tomorrow@work
Wat gebeurt er met ongebruikt verlof nu Nederlandse werknemers vakanties annuleren door Covid-19?
1 week
Bijna de helft van de Nederlandse bedrijven weet niet hoe ze met hun vakantiedagenbeleid om moeten gaan tijdens de huidige coronacrisis, blijkt uit onderzoek van Willis Towers Watson, een wereldwijd adviesbureau.29 mei 2020Topic: Arbeidsvoorwaarden
We schaffen vergaderen nú af
1 week
Corona brengt heel veel ellende. Maar zoals met alles: er is ook een keerzijde. Corona maakt namelijk ook een aantal dingen mogelijk die lang muurvast zaten. Één daarvan is vergaderen. Nú is het moment om vergaderen definitief af te schaffen.28 mei 2020Topic: Tomorrow@work
NOW-regeling: Noodpakket 2 met maand verlengd en ontslagboete afgeschaft
1 week
De ontslagboete wordt toch afgeschaft in het tweede NOW-noodpakket. Er komt wel een kleinere heffing bij massaontslagen als de vakbonden niet zijn betrokken. Ook wordt het steunpakket met een maand verlengd en loopt daarmee tot en met september. Dat zegt NU.nl van Haagse bronnen bevestigd te hebben gekregen.28 mei 2020Topic: Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)
Eerste kamer stemt in met nieuwe regels Wajong
1 week
De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetvoorstel vereenvoudiging Wajong van staatssecretaris Van Ark, Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Nieuw is dat de studiemaatregelen al met het nieuwe studiejaar ingaan. Ook is er een uitzondering gemaakt voor een specifieke groep Wajongers. De regels die te maken hebben met de hoogte van de aanvullende Wajong-uitkering voor werkende Wajongers gaan per 2021 in, net als het uitbreiden en verbreden van de regels rond het eindigen en herleven van het recht...
Onboarding op afstand: Plan van aanpak voor de strategische HR-afdeling
1 week
Steeds meer organisaties kiezen ervoor om nieuwe medewerkers op afstand in te werken. Recruitmentbureau Robert Walters spreekt dagelijks met HR professionals over hun ervaringen, en stelde met deze informatie een plan van aanpak op voor het opzetten van een onboardingsprogramma op afstand.28 mei 2020Topic: Tomorrow@work
Virtueel kantoor in plaats van 'stenen'?
1 week
Het 'gedwongen' thuiswerken van de afgelopen maanden bevalt veel werknemers zo goed, dat ze niet meer terug willen naar kantoor. Zo'n tweederde wil graag één tot twee dagen thuis blijven werken, blijkt uit onderzoek. Tegelijkertijd moeten veel organisatie op de (huur)kosten letten door de coronacrisis. Is een virtueel kantoor de oplossing?28 mei 2020Topic: Tomorrow@work
HR-prio's: digitalisering en scholing essentieel voor inzetbaarheid medewerkers
1 week
Digitalisering gaat een nóg grotere rol spelen in de wijze waarop HR-professionals medewerkers inzetbaar houden, nu ontslagen worden verwacht en werving stokt als gevolg van de coronacrisis. Bovenaan de prioriteiten van HR-professionals wisselt het thema Ontwikkeling en scholing stuivertje met het thema Werving en selectie, dat vorig jaar nog op plek 1 stond. De top drie wordt gecompleteerd door Verzuim.27 mei 2020Topic: Loopbaan & opleiding
1,5 meter kantoor: 5 innovaties voor een veilige werkplek
1 week
Weer terug naar kantoor. Met afzetlinten, stickers, looprichtingen worden medewerkers opgeroepen zich aan de 1,5 meter afstand en andere richtlijnen te houden. Maar hoe kun je ervoor zorgen dat medewerkers zich daar daadwerkelijk aan houden? De volgende bedrijven hebben daarvoor slimme camera’s, sensoren en wifi-trackers ontwikkeld.26 mei 2020Topic: Tomorrow@work
Datagedreven cultuurverandering bij Protestantse Kerk Nederland
1 week
Onze klant, de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk Nederland (PKN), is in 2016 begonnen aan een datagedreven cultuurverandering. Om tot de benodigde inzichten te komen hebben we onderzoeken uitgevoerd onder PKN medewerkers. Aan de hand van verzamelde data konden de keuzes, richting en aanpak van de cultuurverandering worden bepaald, met positieve resultaten tot gevolg!25 mei 2020Topic: HR Analytics
De HR Podcast – Afl. 20 Organiseren door de crisis (heen)
2 weken
Al ruim twee maanden trekt de coronacrisis verwoestend door Nederland. Wat is nu de impact op organisaties en organiseren? Zijn er al grote bewegingen te zien? Brengt de crisis alleen kaalslag of zijn er ook lichtpuntjes of zelfs innovaties? Aan de hand van gesprekken met 20 HR-directeuren maakt de HR Podcast de tussenbalans op.20 mei 2020Topic: Strategisch HR
Kabinet verlengt NOW onder extra voorwaarden
2 weken
Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Het eerste noodpakket banen en economie loopt door en het kabinet neemt nieuwe maatregelen.20 mei 2020Topic: Arbeidsrelaties
Aanpassing NOW bij incidentele januaribetaling nog steeds mogelijk
2 weken
De nieuwe steunmaatregelen zijn woensdag 20 mei bekend gemaakt, maar een aspect uit de eerste ronde verdient nog aandacht. Een grote groep werkgevers wordt namelijk binnenkort mogelijk geconfronteerd met een terugbetalingsplicht die al snel in de tienduizenden euro’s kan lopen. Oorzaak is de keuze voor de maand januari als grondslag voor de subsidieverstrekking uit hoofde van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid, waardoor allerlei eenmalige uitkeringen...
Compromis NOW-steunpakket in de maak
2 weken
Vanaf juni komt het kabinet met een tweede steunpakket voor noodlijdende bedrijven. Bedrijven mogen dan wel werknemers ontslaan bevestigde minister Wouter Koolmees onlangs. Vakbonden en de linkse oppositie zijn het daar niet mee eens. Uitstel van de mogelijkheid tot ontslag ligt voor de hand zo meldt de Volkskrant.19 mei 2020Topic: Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)
Mag een werkgever de temperatuur van zijn werknemers meten?
2 weken
Bij terugkeer naar de werkvloer leeft bij verschillende werkgevers de wens om de temperatuur van hun medewerkers te meten in verband met het coronavirus. Maar mag dit zomaar in het kader van de privacy? En zo ja, onder welke voorwaarden?19 mei 2020Topic: Ziekteverzuim & re-integratie

Pagina's

Abonneren op hr praktijk