hr praktijk

633 nieuwsberichten gevonden
Je kunt banen beter aanpassen aan de mens in plaats van andersom. Enkele tips
1 dag
Waarom bestaan banen al voordat we de kwaliteiten kennen van de mensen die deze banen gaan vervullen? Waarom hebben veel organisaties slechts oog voor de talenten van 5-10% van hun medewerkers? En waarom managen zij de competenties van hun medewerkers vooral door naar de negatieve afwijkingen van de gouden standaard te kijken? Dit zijn de vragen die centraal staan in de oratie ‘Bouwen op unieke kwaliteiten. Versterken van ontwikkeling en welbevinden in organisaties’ van prof. dr. Marianne van...
SPP: voorbeeld van een gap-analyse
1 dag
Een van de laatste stappen in strategische personeelsplanning is Confrontatie en beleidsdiscussie. Je vergelijkt dan de uitkomsten van wat je nodig hebt in een bepaald scenario met de uitkomsten van wat je mag verwachten aan bezetting. Zit daar een discrepantie tussen is de vraag en zo ja, wat wil je daarmee doen? 21 januari 2020Topic: Strategische personeelsplanning
De vijf belangrijkste kenmerken van managers voor het komende decennium
1 dag
Nieuw onderzoek van het World Economic Forum in samenwerking met Accenture identificeert vijf elementen die de basis vormen van een nieuw model voor verantwoordelijk leiderschap. Het model is met name gericht op goede bedrijfsprestaties in combinatie met positieve sociale en milieu-impact.21 januari 2020Topic: Leiderschap & Management Development
Mensenwerk blijft groeien: de top-100 snelst groeiende beroepen
2 dagen
De meest kansrijke beroepen van de toekomst zijn de helft beroepen en banen die niet of nauwelijks gevoelig zijn voor technologische revoluties. Dat blijkt uit onderzoek van Intelligence Group naar de 100 snelst groeiende beroepen in de komende vijf tot tien jaar. Het onderzoek weerspreekt de veel gehoorde mening dat robots en kunstmatige intelligentie het meeste mensenwerk zullen overnemen en banen zullen vernietigen. Het gaat bijvoorbeeld om gespecialiseerde lassers, verslavingsartsen,...
Duurzaam HR vraagt om moed maar is nodig om burnoutklachten tegen te gaan
2 dagen
“Economisch gaat het goed, we gaan volgend jaar ook nog eens meer verdienen. Maar als je beter kijkt, zie je dat de huidige geflexibiliseerde arbeidsmarkt zorgt voor onzekerheid, stress en spanning bij werknemers. Dat vraagt een ander denkpatroon vanuit HRM. Organisaties zijn immers gebaat bij gezonde, gemotiveerde en opgeleide mensen.” Dat betoogt prof. dr. Pascale Peters tijdens haar benoeming tot hoogleraar Strategic Human Resource aan Nyenrode Business Universiteit. Ze geeft daartoe drie...
Baas van Morgen: recordaantal kinderen tijdelijk aan top bedrijven
2 dagen
Niet eerder stelden zoveel Nederlandse CEO’s, directeuren en politici hun functie beschikbaar aan kinderen uit wijken met sociaaleconomische achterstand als dit jaar. Maar liefst 317 bazen doen op 23 januari 2020 mee aan JINC Baas van Morgen, tegen ruim 200 vorig jaar. Onder hen bevinden zich burgemeester Femke Halsema en minister Ank Bijleveld, evenals de directeuren van Ziggo Dome, ING, DAF Trucks en het Van Gogh Museum.20 januari 2020Topic: Loopbaan & opleiding
Cao-akkoord Achmea. Urenvermindering en proef onbeperkt opleidingsbudget
5 dagen
Medewerkers bij Achmea krijgen een nieuwe cao van 2 jaar en een contractloonstijging van 1%. Verder zijn er diverse andere afspraken gemaakt zoals een urenvermindering met behoud van salaris. De nieuwe cao is een verdere invulling van de ‘Agenda voor de toekomst’ uit de vorige cao met als centrale thema's: ‘een leven lang werken, leren en zorgen’ en ‘inkomen nu & later’.17 januari 2020Topic: Duurzame inzetbaarheid
Loonafspraken in december hoger dan ooit
5 dagen
De gemiddelde afgesproken loonstijging bedroeg in december 3,10 procent. De loonstijgingen zoals afgesproken in december waren hoger dan ooit. Hiermee wordt de stijgende trend van het afgelopen maanden voortgezet.17 januari 2020Topic: Loon & belonen
Nederland geen voorloper als het gaat om goed werk
6 dagen
Er zijn de laatste jaren veel banen bijgekomen. Maar als het gaat om goed werk, is Nederland in Europees perspectief geen voorloper, zo blijkt uit studies van de OESO en Eurofound. In het rapport 'Het betere werk' formuleert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid drie condities voor goed werk, die passen bij de wensen vanuit de Nederlandse samenleving en de aard van de economie: grip op geld, grip op het werk, grip op het leven.16 januari 2020Topic: Employee benefits
Werkgevers: ‘Meer investeren in werknemers’
6 dagen
‘Het arbeidsvoorwaardenoverleg zit komend jaar bekneld tussen enerzijds uitdagende en onzekere economische omstandigheden en anderzijds aanhoudende arbeidsmarktkrapte. Er moeten vooral investeringsafspraken worden gemaakt gericht op gezond langer werken, met gelijke kansen voor alle medewerkers, meer aandacht voor hun persoonlijke ontwikkeling en bijvoorbeeld het met elkaar bewaken van de werk- privébalans. Zorgen dat bedrijven wendbaar en innovatief kunnen zijn is daarbij essentieel.’16...
De transitievergoeding vanaf 1 januari 2020, een stuk eenvoudiger
6 dagen
Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020 wordt de regeling van de transitievergoeding aanmerkelijk vereenvoudigd. De vergoeding bedraagt voortaan voor iedere werknemer 1/3de maandsalaris per dienstjaar. De uitzonderingen die golden voor werknemers die korter dan twee jaar of juist langer dan 10 jaar in dienst waren en voor 50-plussers vervallen. Alleen via cao’s blijven uitzonderingen mogelijk. Een uniforme regeling dus.16 januari 2020Topic: Wet arbeidsmarkt in...
De HR Podcast – Afl. 11 Jumbo: Met 7 zekerheden van opinies naar datagedreven HR
6 dagen
Net als veel andere organisaties onderneemt Jumbo initiatieven om van opinies en buikgevoel naar een meer fact based HR-beleid te komen. Aan de hand van 7 zekerheden heeft Jumbo daarin grote stappen gezet.16 januari 2020Topic: HR Analytics
Modernisering HR-cyclus draagt bij aan hogere engagement
1 week
Hoewel veel bedrijven nog steeds werken met een traditionele HR-cyclus van (half)jaarlijkse functionering- en beoordelingsgesprekken heeft dit een negatief effect op de engagement van medewerkers. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van Intuo onder 104 bedrijven. 15 januari 2020Topic: Beoordelen & functioneren
Ervaren werkdruk toegenomen door technologie en maatschappelijke veranderingen
1 week
De werkdruk die werknemers ervaren is de afgelopen twintig jaar sterk toegenomen, onder meer door het gebruik van technologie en door veranderende normen en waarden in de samenleving. Dat blijkt uit onderzoek van Tilburg University in opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).15 januari 2020Topic: Duurzame inzetbaarheid
Bijna helft MKB-ondernemers weet niet precies hoe digitale ontwikkelingen in te zetten voor groei
1 week
Volgens twee derde van de MKB-ondernemers is digitalisering noodzakelijk voor de toekomstige groei van hun organisatie. Desondanks weet 49 procent van de ondervraagden niet precies hoe digitale ontwikkelingen kunnen worden ingezet om de onderneming te laten groeien, zo blijkt uit onderzoek van October onder 1.023 Nederlandse ondernemers.14 januari 2020Topic: HR Tech
Compensatie transitievergoeding
1 week
Bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst met een medewerker kan werkgever gehouden zijn aan betaling van een transitievergoeding. Dit is ook het geval als de werkgever het dienstverband met een medewerker beëindigt wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Aangezien de wetgever dit onwezenlijk acht is de Wet compensatie transitievergoeding tot stand gekomen.14 januari 2020Topic: Ziekteverzuim & re-integratie
De ‘carrièrenomade’ is in opkomst
1 week
Getalenteerde professionals die sneller dan gebruikelijk van baan veranderen worden niet langer als risico door organisaties gezien. Hun veelzijdige ‘succesprofielen’ krijgen steeds meer aandacht vanwege hun inzetbaarheid voor verschillende rollen. Dit blijkt uit een recent onderzoek van management adviesbureau Korn Ferry onder een wereldwijd panel van HR-professionals.10 januari 2020Topic: Strategische personeelsplanning
Meer transparantie over salaris en beloning
1 week
“Hoeveel verdien je?” Vroeger was die vraag taboe, maar met veranderende sociale normen wordt transparantie over de hoogte van loon steeds normaler. Uit een recent Korn Ferry-onderzoek onder professionals is gebleken dat bijna een kwart van de respondenten (24 procent) het gepast vindt om hun salaris met collega's te bespreken, terwijl meer dan een derde (37 procent) van mening is dat het nu acceptabeler is om te praten over beloningen dan dit vijf jaar geleden was.10 januari 2020Topic: ...
Jezelf blijven ontwikkelen volgens Lidl
1 week
In deze video laat Lotte van Oppenraaij, opleidingsadviseur bij Lidl de mogelijkheden zien die zij hun medewerkers bieden om zowel verticaal als horizontaal door te groeien. Ook delen medewerkers hoe zij een dergelijk traject hebben ervaren en de begeleiding en ondersteuning die zij hebben ontvangen vanuit Lidl. Topic: Loopbaan & opleiding
HR van de toekomst: verdiep je in iedere individuele medewerker (met data)
1 week
Tijd voor verandering. Tijd voor HRX: Human Resource eXperience. Hoe je dat vormgeeft? Leer je werknemers kennen. Ook als je er 10.000 hebt. En dat is echt niet zo tijdrovend en ingewikkeld als het klinkt. Zeker niet met alle technologische mogelijkheden van nu. Topic: Duurzame inzetbaarheid
Medewerkers motiveren? Geef geen bonus, maar een compliment
1 week
Zo'n 10 procent van de werknemers in Nederland is met 'mentaal pensioen', zij zijn fysiek aanwezig bij hun werkgever maar tellen vooral af naar hun pensioen. Zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht. Wat kun je doen om medewerkers te motiveren? Bonus of... 9 januari 2020Topic: Beoordelen & functioneren
Arbeidsongeschiktheid en re-integratie: het traject
2 weken
Hoe ziet het traject van arbeidsongeschiktheid en re-integratie eruit? Wat zijn de verplichtingen en de mogelijkheden? Arbeidsrechtadvocaat en docent Arbeidsrecht bij HR Academy, Marjolein Gobes, vertelt in deze video wat de te nemen stappen zijn en wat de loondoorbetalingsverplichting precies behelst.8 januari 2020Topic: Ziekteverzuim & re-integratie
Achmea sinds 1 januari 100% rookvrij
2 weken
Achmea is sinds 1 januari 2020 een rookvrije organisatie. Dit betekent dat roken in en om de Achmea-kantoren verboden is. Behalve voor zo’n 14.000 medewerkers geldt dat ook voor klanten, leveranciers en andere bezoekers. Achmea heeft vestigingen in Amsterdam, Apeldoorn, Leeuwarden, Leiden, Leusden, Tilburg en Zeist.8 januari 2020Topic: Arbo
Nationaal HR Analytics Congres 2020: van intuïtief naar fact based HR
2 weken
Of het nu gaat om recruitment, engagement, talentmanagement of verzuim, op al deze terreinen moet u HR-beleid met data onderbouwen om tot succesvolle interventies te komen. Hoe zet u metrics en people analytics optimaal in om van buikgevoel over te stappen naar structureel datagedreven werken? Op het 5e Nationaal HR Analytics Congres op 19 mei in Nieuwegein staat deze vraag centraal.9 januari 2020Topic: HR Analytics
5 belangrijke ontwikkelingen in Employer Branding in 2020
2 weken
Employer branding zorgt voor succesvollere organisaties. Daar zijn Hans Kroonen en Jari Kloppenburg van Steam van overtuigd. Zij delen hier een aantal ontwikkelingen en trends die zij signaleren en waarvan zij verwachten dat ze in 2020 alleen maar groter zullen worden. 7 januari 2020Topic: Werving & selectie
Vijf trends op het gebied van Employee Experience in 2020
2 weken
Het is weer januari: het perfecte moment om de balans op te maken voor 2019 en vooruit te kijken naar 2020. Ook op het gebied van werkbeleving. Als we terugkijken naar het afgelopen jaar, zien we dat er grote stappen zijn gemaakt in het begrijpen van Employee Experience (EX). 7 januari 2020Topic: Employee benefits
Het TalentTech decennium
2 weken
Een nieuw decennium is gestart. Een happy en techie nieuw jaar iedereen. Wij voorspellen een decennium waarin het technisch gezien eindelijk om de werkende mens, al het 'talent', zelf zal gaan draaien. Die accepteren namelijk steeds minder de ingewikkelde processen en tools die stafafdelingen, met name HR, hen 'opleggen'. Van P&O software naar TalentTech.7 januari 2020Topic: HR Tech
Hoe kijkt u aan tegen datagedreven HR?
2 weken
Wat doet u op dit moment op het gebied van datagedreven HR? In hoeverre bent u tevreden over het gebruik van data en analytics voor het onderbouwen van uw HR-beleid? 7 januari 2020Topic: HR Analytics
Werkende Nederlander gaat in 2020 extra in zichzelf investeren
2 weken
Bijna vier op de tien werkende Nederlanders wil in 2020 een cursus, training of opleiding volgen. Dat blijkt uit het grote nieuwjaarsonderzoek van online pensioenuitvoerder BeFrank. Verder ambieert bijna een kwart van de werkende Nederlanders het komende jaar een betere balans tussen werk en privé.6 januari 2020Topic: Duurzame inzetbaarheid
Suzanne Verzijden (Philips): ‘Talent is hier van iedereen’
2 weken
Philips heeft als missie om in 2030 het leven van 3 miljard mensen te verbeteren. En dat begint intern, aldus Suzanne Verzijden, HR-directeur van de Benelux én van Personal Health. “We willen vooral stimuleren dat mensen in gesprek gaan over hun ontwikkeling.”Topic: Strategisch HR

Pagina's

Abonneren op hr praktijk