hr praktijk

43 nieuwsberichten gevonden
Vijf lessen uit het onderzoek ‘employee experience in Nederland 2022’
1 dag
“In 2021 was werkend Nederland in de ban van de effecten van de COVID-19-maatregelen. Toen concludeerden we vanuit ons medewerkerbelevingsonderzoek dat de pandemie een positieve impact had op de werkbeleving door toenemende aandacht voor het individu en het welzijn van medewerkers. Kunnen we dit in 2022 vasthouden? Op basis van de uitkomsten van het Employee experience-onderzoek 2022 zeggen we voluit: ja! De resultaten zijn nog steeds van een hoog niveau. Wel zien we nieuwe thema’s en...
Werving medewerkers: actief MVO-beleid kan net het verschil maken
2 dagen
Naast salaris, aansprekend werk en persoonlijke ontwikkeling weegt bij de keuze voor een baan de maatschappelijke betrokkenheid van het bedrijf steeds zwaarder. Zeker nu de krapte op de arbeidsmarkt enorm is en werknemers het vaak voor het uitzoeken hebben, kan een actief MVO-beleid net het verschil maken. Een meerderheid van de Nederlanders in loondienst vindt het belangrijk om te werken bij een bedrijf met een actief MVO-beleid.17 mei 2022Topic: Werving & selectie
Heeft langdurig zieke werknemer tijdens vakantie recht op volledig loon?
3 dagen
Een werknemer heeft recht op doorbetaling van het loon tijdens zijn of haar vakantie. Dit geldt ook voor zieke/arbeidsongeschikte werknemers. Maar wat is de waarde van zo’n vakantiedag voor een zieke werknemer? Eind 2021 gaf het Europese Hof van Justitie in een uitspraak antwoord op deze vraag. In deze bijdrage lichten we aan de hand van deze uitspraak toe wat de waarde van een vakantiedag tijdens ziekte is. 16 mei 2022Topic: Ziekteverzuim & re-integratie
Hoe groot wordt de impact van AI op de werkvloer en HR nu écht?
3 dagen
Ja, AI gaat grote invloed hebben op de behoefte aan arbeidskrachten. Maar het tempo waarin valt te overzien, aldus vier digitale experts in gesprek met CHRO Magazine over de impact van AI op HR en werkvloer.Topic: HR Tech
Posters verkrijgbaar om het gesprek aan te gaan over o.m. seksuele oriëntatie, burn-out, overgang
6 dagen
LHBTI-werknemers lopen tegen extra uitdagingen aan op de werkvloer, mede doordat zij vaker niet worden gehoord of worden gezien door werkgevers. Organisaties slagen er onvoldoende in om de problemen van deze en andere ongeziene en ongehoorde groepen boven tafel te krijgen en aan te pakken. Om werkgevers te helpen op een goede manier het gesprek aan te gaan met LHBTIQ+-werknemers en andere groepen die op de werkvloer met extra uitdagingen te maken krijgen, heeft een groep Nederlandse...
Vijf lessen uit het onderzoek ‘employee experience in Nederland 2022’
1 week
“In 2021 was werkend Nederland in de ban van de effecten van de COVID-19-maatregelen. Toen concludeerden we vanuit ons medewerkerbelevingsonderzoek dat de pandemie een positieve impact had op de werkbeleving door toenemende aandacht voor het individu en het welzijn van medewerkers. Kunnen we dit in 2022 vasthouden? Op basis van de uitkomsten van het Employee experience-onderzoek 2022 zeggen we voluit: ja! De resultaten zijn nog steeds van een hoog niveau. Wel zien we nieuwe thema’s en...
'Innovatie is gebaat bij informeel leiderschap'. Zo stimuleer je dat
1 week
Peter van Lonkhuyzen looft in zijn nieuwe boek 'Informeel Leiderschap' het 'meest pure leiderschap dat er bestaat'. Hoe kunnen organisaties dit stimuleren?Topic: Leiderschap & Management Development
De HR Podcast – Afl. 63 – ING: Duurzame vooruitgang door focus op wellbeing en verbinding
1 week
Grootbank ING streeft duurzame vooruitgang na voor iedereen, voor klanten én medewerkers. Dat uitgangspunt is richtinggevend voor het HR-beleid waarin wellbeing en sociale verbinding belangrijke pijlers zijn. Daarbij draait het om het geven van tijd en flexibiliteit aan de medewerkers. Dat is terug te zien in de CAO die ING vorig jaar heeft afgesloten. Die bevat innovatieve elementen zoals rouwverlof en betaald ouderschapsverlof. Ook de invulling van de bedrijfsbrede pilot met hybride werken...
‘Wie de komende tijd ziet als terugkeer naar kantoor, mist het grotere geheel’
1 week
De eerste ‘Chief Hybrid Officer’ van Nederland. Zo presenteert Microsoft de recente benoeming van Shanna Bosmans, die zich gaat bezighouden met alles rondom de 3 P's: People, Places en Process. Maar wat houdt dat dan precies in? 'De focus verschuift steeds meer van medewerkersproductiviteit naar medewerkerservaring.'Topic: Tomorrow@work
Hoe ga je het gesprek aan over leefstijl?
1 week
Als een medewerker fors overgewicht heeft, of een straffe roker is, kun je als werkgever denken: dat zijn privézaken, daar heb ik niets mee te maken. Toch is dat maar ten dele waar, want leefstijl speelt een steeds bepalendere rol bij duurzame inzetbaarheid. Daar mag je het best met je medewerkers over hebben. Hoe pak je dat aan?Topic: Arbo
Contact met zieke werknemer. Wat kan wel en wat kan niet?
1 week
Werkgevers willen contact houden met een zieke werknemer, vaak ook in een fysiek gesprek. Wat als de werknemer niet komt of zegt daartoe niet in staat te zijn?10 mei 2022Topic: Ziekteverzuim & re-integratie
Grootste deel werkende Nederlanders beveelt hun werkgever actief aan
1 week
Het vertrouwen in de arbeidsmarkt krabbelt steeds verder op. Het merendeel schat zijn eigen kansen voor de komende twee jaar positief in. Dit en meer blijkt uit de HR-trendmonitor van Sparkey HR strategy & insights (powered by Motivaction) en PROOF.10 mei 2022Topic: Leiderschap & Management Development
Hoe kunnen organisaties hun medewerkers 'empoweren' in het (willen en kunnen) nemen van eigen regie?
1 week
Employability wordt gezien als een verantwoordelijkheid van organisatie, manager en medewerker. In de praktijk worstelen organisaties echter vaak met de vraag hoe de eigen inbreng van medewerkers kan worden vergroot. Zo ook Aegon, die om die reden Human Capital Group gevraagd heeft een studieonderzoek te doen naar de voorwaarden die het nemen van eigen regie voor medewerkers verder mogelijk maken en stimuleren. Bevindingen uit het studieonderzoek hebben mede tot dit artikel geleid. Topic: ...
Zo ga je het gesprek aan over leefstijl
1 week
Als een medewerker fors overgewicht heeft, of een straffe roker is, kun je als werkgever denken: dat zijn privézaken, daar heb ik niets mee te maken. Toch is dat maar ten dele waar, want leefstijl speelt een steeds bepalendere rol bij duurzame inzetbaarheid. Daar mag je het best met je medewerkers over hebben. Hoe pak je dat aan?Topic: Duurzame inzetbaarheid
'Stimuleer bewegen als werkgever ook tijdens thuiswerkdagen'
1 week
Tijdens de coronapandemie bewogen Nederlanders gedurende de werkdag vanwege het thuiswerkadvies minder. Dit kwam met name door het wegvallen van actief woon-werkverkeer zoals fietsen of wandelen naar het werk. Nu de trend ontstaat om niet meer volledig terug te gaan naar werken op kantoor, lijkt deze beweegtijd daarmee structureel voor een deel te vervallen. Bied als werkgever dan ook ruimte om ook tijdens thuiswerkdagen te bewegen zo bepleit Noor Willemsen, Specialist beweegstimulering bij...
Vakantiegeld 2022: enkele euro's meer voor meeste werknemers
1 week
Het netto vakantiegeld valt voor de meeste werknemers  een paar euro's hoger uit vergeleken met vorig jaar als gevolg van de iets lagere belastingtarieven. Verdien je modaal dan ontvang je in 2022 vier euro meer aan vakantiegeld dan in 2021. Twee keer modaal ontvangt acht euro meer. Alleen werknemers die minder verdienen dan het fulltime minimumloon van € 1.725 bruto per maand, krijgen dit jaar iets minder vakantiegeld gestort dan in 2021.10 mei 2022Topic: Loon & belonen
Personio H.U.G Digital 2022 + lokaal event Amsterdam - 24 + 25 mei 2022
1 week
Op 24 en 25 mei 2022 vindt H.U.G. Digital 2022 plaats: een tweedaags gratis digitaal HR-event (met een lokaal event in Amsterdam op 25 mei) dat wordt georganiseerd door Personio, de alles-in-één HR-software voor het mkb. Dit event brengt HR-experts uit tal van bedrijven en industriesectoren bij elkaar, samen met onderzoekers, zakelijke experts en journalisten. Deelnemers kunnen rekenen op diepgaande kennis, inzichten en bruikbare strategieën voor de toekomst van HR.10 mei 2022Topic: HR-...
Voorbeelden en oefeningen voor een positieve organisatiecultuur: leren en autonomie (deel 4)
1 week
Een positieve organisatiecultuur bestaat uit vier elementen. Deze vier elementen versterken elkaar. Je kunt ze ontwikkelen met gerichte teamsessies en interventies. In deze blog bespreekt consultant organisatiecultuur en positief leiderschap Marcella Bremer het 4e element Leren en autonomie en geeft ze voorbeelden en oefeningen. 9 mei 2022Topic: Duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid straks verplicht onderdeel van jaarrekeningen
1 week
Voor de jaarrekening van volgend jaar is het voor bedrijven met (meer dan) 250 werknemers nodig om te vermelden hoe ze de duurzame inzetbaarheid van hun personeel verbeteren. Veel HR-afdelingen zijn hier nog niet mee bezig. Daarom in dit artikel vijf stappen hoe aan deze nieuwe eis voldaan kan worden. Inclusief 25 KPI’s waarop de duurzame inzetbaarheid gemeten kan worden.Topic: Duurzame inzetbaarheid
Als de overgang werken in de weg staat
1 week
Ongeveer 1,8 miljoen werkende vrouwen in Nederland zijn in de overgang. Een cijfer om rekening mee te houden, want zo’n 80 procent van hen ontwikkelt overgangsklachten. In de praktijk worden deze lang niet altijd herkend. Reden om hier extra aandacht voor te vragen in de landelijke Week van de Overgang van 11 t/m 17 april.Topic: Arbo
Gezonde leefstijl en de belangrijke voortrekkersrol van werkgevers
1 week
Het belang van een gezonde leefstijl wordt steeds breder in de samenleving erkend. Op de werkvloer is het nog geen vanzelfsprekend gesprekonderwerp. Werkgevers kunnen meer doen om het belang van een gezonde leefstijl bespreekbaar te maken en werknemers hierin te faciliteren.Topic: Arbo
Webinar: Ontdek de populairste arbeidsvoorwaarden in 2022
2 weken
Een auto van de zaak, onbeperkt vakantiedagen of een individueel keuzebudget: je arbeidsvoorwaarden kunnen nét het verschil maken voor (toekomstige) medewerkers. Maar hoe pak je dit succesvol aan anno 2022? Ontdek alles wat je moet weten tijdens het gratis webinar op 19 mei!Topic: Arbeidsvoorwaarden
Ebook: Matching in een krappe markt
2 weken
Nu de coronacrisis achter de rug lijkt te zijn en we weer terug naar kantoor gaan, is de spanning op de arbeidsmarkt alleen maar toegenomen. Het goede nieuws is dat de economie ondanks de crisis toch in de plus staat, maar de keerzijde voor bedrijven is dat het nu nog moeilijker is om geschikt personeel te vinden dan voor corona. Het aantal openstaande vacatures breekt record na record, terwijl de werkloosheid historisch laag staat.4 mei 2022Topic: Recruitment 2.0
‘Als het gaat om het klimaat, vragen we HR een beetje rebellie te tonen’
2 weken
Cruciaal! Een sleutelrol! Vraag Charlotte Extercatte wat we mogen verwachten van de HR-manager in het realiseren van klimaatdoelen van organisaties, en ze is er meteen duidelijk over: die rol mag op geen enkele manier onderschat worden. 'Het is juist de HR-manager die samen met de facility manager de brug kan slaan tussen beleid en praktijk. We kunnen versnellen door woorden om te zetten in daden. Een beter klimaat begint op je werk!'Topic: Duurzame inzetbaarheid
Verbod nevenwerkzaamheden straks enkel toegestaan met rechtvaardigingsgrond
2 weken
Op 19 april jl. heeft de Tweede Kamer het Wetsvoorstel transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden aangenomen. Het wetsvoorstel is momenteel in behandeling bij de Eerste Kamer en beoogt de gelijknamige EU-richtlijn uiterlijk op 1 augustus 2022 te implementeren. Eén van de onderdelen van die richtlijn is een (significante) wijziging in de regelgeving omtrent nevenwerkzaamheden. In dit artikel leest u wat deze wijziging inhoudt.3 mei 2022Topic: Arbeidsvoorwaarden
Het stay-gesprek: eenvoudige interventie met grote impact op werknemer en organisatie
2 weken
Wie goed en enthousiast zijn werk doet is tevreden. Menige leidinggevende maakt deze vergissing. Die steekt er daarom weinig energie in om bij individuele medewerkers te peilen hoe het is gesteld met motieven om te blijven in een bepaalde baan. Toch is het raadzaam om te investeren in samen zoeken naar ervaringen die medewerkers overtuigen om te blijven. Topic: Beoordelen & functioneren
Wie wordt de Hybride Werkgever van het Jaar? Doe mee met de Zo Werkt Het Award 2022
2 weken
Om het inspirerende aanpassingsvermogen van bedrijven te vieren, reikt landelijk mobiliteitsplatform Zo Werkt Het op 14 juni de awards uit aan de beste Hybride Werkgevers van het Jaar! Deze campagne is een blijk van waardering voor organisaties die in het afgelopen jaar een stap verder zijn gegaan om het hybride werken een stuk makkelijker en leuker te maken voor hun werknemers.3 mei 2022Topic: Tomorrow@work
Medewerkerstevredenheid: wat is slim om te meten?
2 weken
Gewoon tevredenheid meten lijkt inmiddels voorgoed achterhaald. Maar wat is dan wél slim om te meten? De overtreffende trap van medewerkerstevredenheid.3 mei 2022Topic: HR Analytics
Verlagen salarissen toegestaan. Ook zonder instemming (deel) werknemers
2 weken
Met Bedrijf X ging het niet goed. Ook een reorganisatie mocht niet baten. Na overleg met de ondernemingsraad en het personeel besloot Bedrijf X dan ook om per 1 januari 2021 de salarissen te verlagen. Een deel van de werknemers ging niet akkoord en startte een procedure.3 mei 2022Topic: Loon & belonen
H.U.G. Digital. Dé plek om elkaar (online) te ontmoeten als HR
2 weken
H.U.G: niet zomaar een HR-conferentie. Personio heeft H.U.G in 2019 opgericht om een uniek evenement te creëren waarin de HR-branche met elkaar in contact kan komen, kan groeien en van elkaar kan leren door best practices, eerlijke lessen en inspirerende inzichten te delen. H.U.G Digital biedt je de inzichten waarvan je niet wist dat je ze nodig had, in formats die uitdagen en inspireren. Mis het daarom niet: koop nu je ticket en neem in 2022 deel, zodat je op het scherpst van de snede kunt...

Pagina's

Abonneren op hr praktijk