hr praktijk

47 nieuwsberichten gevonden
6 tips om je HR-beleid naar een hoger niveau te tillen
13 uur
Betrokken en tevreden medewerkers zijn van groot belang voor het succes van een onderneming. Mensen maken immers het bedrijf. In een podcastreeks bespreekt Spod on zes HR-uitdagingen die je kunt ombuigen naar zes kansen met onderstaande tips.Topic: HR-afdeling
HR-Kalender 2023
3 dagen
Dit jaar heeft Visma Nmbrs speciaal voor HR professionals in Nederland een HR kalender gemaakt. In dit e-book vind je alle verplichte vrije dagen, feestdagen om bij stil te staan, interessante HR events en pro tips om jou te helpen met je werk! 25 november 2022Topic: Leiderschap & Management Development
Wat heeft 2023 in petto voor HR? De 5 belangrijkste trends en hoe daarop te anticiperen
3 dagen
Het is duidelijk dat ook 2022 weer een crisisjaar is. De gevolgen van de inflatie zullen tot ver in 2023 doorwerken en mogelijk zelfs verder toenemen. Na de pandemie blijven onzekerheid en angst voor de toekomst bestaan en zijn HR-managers crisismanagers geworden, die permanent een multi-strategisch scenario moeten managen. Meer dan ooit hebben ze een gevarieerd repertoire aan vaardigheden nodig. 25 november 2022Topic: HR-afdeling
5 manieren om jouw bedrijf aantrekkelijk te maken voor werknemers
4 dagen
Veel werknemers hebben een luxepositie: ze kunnen zelf kiezen waar ze wel en niet willen werken, want bedrijven staan voor ze in de rij. Hoe zorg je als bedrijf dat juist jij bij deze groep in de smaak valt?Topic: Werving & selectie
Hoe te voorkomen dat de leider 'doordraait'?
4 dagen
Leiders die succesvol zijn, gaan vaak ten onder aan dat succes. De kans dat een leider ontspoort, kan wel worden beperkt aldus gedragspsychologen en leiderschapsexperts. 24 november 2022Topic: Beoordelen & functioneren
Verkeersveiligheid als onderdeel van goed werkgeverschap
5 dagen
Het woon-verkeer neemt toe en dat vraagt om een mobiliteitsplan. Het wordt steeds drukker op de weg en het gevoel van verkeersveiligheid neemt af, blijkt uit een onderzoek van Interpolis. Echter, blijkt uit de Interpolis BedrijvenMonitor dat slechts een klein deel van de ondernemers een mobiliteitsplan heeft. En dat terwijl locatieonafhankelijk werken en het rijden in een bedrijfsauto een uitgelezen kans biedt om hier duidelijke afspraken over te maken.  23 november 2022Auteur: Interpolis
De-minimis? Een uitleg en antwoord op de meest gestelde vragen.
6 dagen
Wanneer de overheid financiële steun verleent aan ondernemingen, is de de-minimisregeling van toepassing. Organisaties kunnen maximaal €200.000,- aan ongeoorloofde steun ontvangen over een periode van drie belastingjaren. Dit is om te voorkomen dat de steun van invloed is op het Europees Handelsverkeer en om zo oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Topic: Loopbaan & opleiding
Aandeel baanvinders dat direct vast arbeidscontract krijgt weer toegenomen
6 dagen
In het derde kwartaal gaf 41,8% van de baanvinders aan dat ze direct een vast contract kregen (ten opzichte van 38,7% vorig kwartaal). Dat is bovendien een nieuw record sinds de metingen in 2015 zijn begonnen. Dit en meer blijkt uit Arbeidsmarkt in Cijfers van Intelligence Group.22 november 2022Topic: Arbeidsvoorwaarden
Meer werknemers met een autoregeling - Tevredenheid neemt echter af
1 week
83% van de werknemers heeft een autoregeling. Dit was in 2021 82% en is hiermee dus lichtjes gestegen. De tevredenheid over deze autoregeling is echter gedaald. 64% van de werknemers geeft aan tevreden te zijn over deze regeling. In 2021 was dit nog 68%. Dit en meer blijkt uit het mobiliteitsonderzoek van 2022 van Vereniging Zakelijke Rijders.21 november 2022Topic: Arbeidsvoorwaarden
'De vaste functieomschrijving leidt tot verdere schaarste op de arbeidsmarkt'
1 week
'Deel het werk in naar activiteiten en kijk welke vaardigheden nodig zijn om deze uit te voeren.' Dat is de boodschap van Ravin Jesuthasan. De human capital thought leader en futuroloog ontwikkelde daarvoor een stappenplan. Unilever deed de eerste goede ervaringen op. In het nieuwe boek dat Jesuthasan schreef met HR-deskundige John Boudreau, ‘Work Without Jobs’, gaan de twee in op de vraag hoe organisaties beter kunnen presteren - wendbaarder worden, innovatiever, efficiënter - door...
Michiel van Meer, CHRO Aon Group NL over inclusiviteit: 'We zorgen dat we op een andere manier interviewen'
1 week
Teams die divers van aard zijn en in een veilige setting kunnen werken, presteren beter dan niet-diverse teams. Dit wetende heeft verzekeraar Aon het recruitmentbeleid daar nu op aangepast. Topic: Duurzame inzetbaarheid
Wie bepaalt of werknemer ziek is?
1 week
Werkgever mag een ziekmelding niet weigeren of zelfstandig oordelen dat geen sprake is van ziekte. Dat lijkt een open deur, maar het komt toch nog regelmatig voor. Enkele uitspraken.21 november 2022Topic: Ziekteverzuim & re-integratie
HRM'ers zijn het met meerdere HR-wetten niet eens - Zo vindt 70% dat vertrouwenspersoonregeling verplicht moet zijn
1 week
HR-professionals staan niet achter de huidige wet- en regelgeving op hun vakgebied. Ook blijkt dat veel van de actuele HR-regelingen überhaupt niet bekend zijn onder HR-professionals.21 november 2022Topic: Arbeidsvoorwaarden
HR-profiling: onderken doelgroepen in de organisatie
1 week
Erik Marcelis is ervaringsdeskundige als het gaat om het uitvoeren van HR-projecten. Een ontwikkeling die hij waarneemt, is de behoefte aan segmentering binnen de organisatie. Oftewel HR-profiling: het onderkennen van doelgroepen in een organisatie. Topic: Beoordelen & functioneren
CHRO of the Year 2022: Thomas Mulder, VodafoneZiggo
1 week
Een innovatieve CHRO, met een sterke visie die hij weet te vertalen naar een krachtige HR-strategie, en die met zijn gedrevenheid mensen goed weet te motiveren. Zo omschreef de jury Thomas Mulder van VodafoneZiggo, winnaar van de CHRO of the Year Award 2022.17 november 2022Auteur: Jan BletzTopic: Strategisch HR
Enkele misverstanden over het concurrentiebeding
1 week
Momenteel wordt op het Ministerie van SZW gewerkt aan een wetsvoorstel dat mogelijk leidt tot een drastische wijziging van het concurrentiebeding. Waarschijnlijk wordt dit ergens volgend voorjaar naar de Tweede Kamer gestuurd. Over concurrentiebedingen bestaan nog steeds misverstanden. Zo hoor ik nog regelmatig dat een concurrentiebeding niets voorstelt en je hier "vrij eenvoudig onderuit kunt". Tja... Die misverstanden zijn er niet alleen bij werknemers, maar zeker ook bij werkgevers....
Succesvol matchen op skills: een stappenplan
1 week
In de werving en selectie van medewerkers is er steeds meer aandacht voor skills. Toch staan werkgevers nog niet zo te springen om hierop te selecteren. Ze weten niet precies wat de voordelen voor hen zijn. Erik Merx en co-auteurs Arjen Edzes en Harm van Lieshout hebben daarom een artikel geschreven over de voordelen van skillsmatching. En onderzochten welke stappen werkgevers en HR-managers moeten nemen om het een succes te laten zijn.Topic: Loopbaan & opleiding
De HR Podcast afl. 73 – Job crafting als tool om de organisatie flexibeler en medewerkers beter inzetbaar te maken
1 week
Om de organisatie flexibeler en medewerkers beter inzetbaar te maken, is de traditionele functieomschrijving achterhaald. Dat vraagt om anders omgaan met taken en rollen in de organisatie dan we gewend zijn, oftewel job crafting. Maar hoe zorg je ervoor dat medewerkers zelf de regie kunnen nemen over de invulling van hun taken en werkzaamheden? Hoe je dat aanpakt vertelt Jan Tjerk Boonstra in de nieuwste aflevering van de HR Podcast.17 november 2022Topic: Strategisch HR
Werving & Selectie - 8 tips voor succes
1 week
Het aantal openstaande vacatures rijst de pan uit en organisaties hebben moeite ze ingevuld te krijgen. Maar ook zonder krapte op de arbeidsmarkt is het zaak dat je snel de juiste kandidaat weet binnen te halen. Als je daarbij slim gebruikmaakt van de beschikbare data en techniek, scheelt je dat een hoop tijd en moeite. En geld, want naar schatting kost een mismatch je organisatie al gauw rond de 40.000 euro. In deze whitepaper lees je hoe je dat voorkomt. 15 november 2022Topic: Werving...
Kandidaten selecteren: de meest gemaakte fouten en hoe ze te vermijden
1 week
Kandidaten die willekeurig wat vragen op zich krijgen afgevuurd. Een manager die vooral zelf aan het woord is. Een spervuur aan clichévragen. Zomaar wat fouten die in selectieprocessen worden gemaakt. Dat kan veel beter aldus Bob Zeegers, auteur van het boek 'HR met Ballen'. Topic: Werving & selectie
Recht op compensatie geldt óók bij opzegging arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid vóór 1 juli 2015
2 weken
De transitievergoeding- en compensatiesluizen zijn nog verder open gezet. De Hoge Raad der Nederlanden oordeelde namelijk dat hetgeen in de Xella-beschikking van 8 november 2019 (over de slapende dienstverbanden) is overwogen ook betrekking heeft op dienstverbanden van diepslapers* en semi-diepslapers**, omdat een werkgever, indien aan de voorwaarden van art. 7:673e lid 1, aanhef en onder a, BW is voldaan, ook in die gevallen aanspraak kan maken op compensatie van de transitievergoeding door...
Welke (typen) loopbaan APK’s worden in Nederland ingezet? En op welke wijze? Een overzicht
2 weken
Met een loopbaan APK kun je inzicht krijgen in de waarde van je skills voor de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Inmiddels zijn in Nederland veel van deze instrumenten in gebruik. Een goed overzicht ervan ontbreekt echter. Om die reden hebben onderzoekers van de HAN University of Applied Sciences onlangs de resultaten van het verkennende onderzoek ‘Loopbaan APK’s gekeurd’ gepubliceerd in een artikel in het tijdschrift voor HRM. Topic: Loopbaan & opleiding
Loonverschil m/v wordt maar langzaam kleiner. Minister Van Gennip van SZW kondigt maatschappelijke dialoog aan
2 weken
Vrouwen verdienen in Nederland gemiddeld per uur 13 procent minder dan mannelijke collega’s. Dit loonverschil is de afgelopen jaren maar langzaam kleiner geworden, zo blijkt uit de ‘Monitor loonverschillen mannen en vrouwen, 2020’ van het CBS die 14 november, op Equal Pay Day, is verschenen. Om de bredere ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt te bespreken, kondigt minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een maatschappelijke dialoog aan. 14 november 2022
Verplicht salarisdata publiceren? 47% HR-professionals is voor
2 weken
Bijna de helft van HR-professionals stelt dat Nederlandse bedrijven verplicht hun salarisdata moeten publiceren, zoals dit ook al in het Verenigd Koninkrijk gebeurt. Zo kunnen ze meer inzicht krijgen in wat werknemers daadwerkelijk betaald krijgen. Hiermee willen de professionals onder andere de loonkloof bespreekbaar maken binnen hun bedrijf, want maar liefst 95 procent gelooft dat gelijke beloningen een vanzelfsprekend onderdeel van het organisatiebeleid moeten zijn.14 november 2022Topic:...
Eigentijdse arbeidsovereenkomst: 'Je hoeft geen taaie wetsteksten over te nemen in je arbeidsovereenkomst'
2 weken
De modelovereenkomsten die de leden van brancheorganisatie BOVAG kunnen downloaden als ze een nieuwe medewerker in dienst nemen, waren erg juridisch geformuleerd. Dat kon in begrijpelijkere taal en ook visueel aantrekkelijker. En nu ze toch bezig waren konden de modelovereenkomsten ook gelijk aan de nieuwe wetgeving worden aangepast. Topic: Arbeidsvoorwaarden
AOW-leeftijd in 2028 met drie maanden omhoog
2 weken
De leeftijd waarop Nederlanders recht hebben op AOW gaat in 2028 met drie maanden omhoog naar 67 jaar en drie maanden. Dat schrijft minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen in een brief aan de Tweede Kamer.9 november 2022Topic: Duurzame inzetbaarheid
Cameratoezicht op de werkvloer: hoe je dure fouten voorkomt (schakel iig tijdig de OR in)
2 weken
Camera’s op de werkvloer zijn nog altijd een hot topic, zo blijkt uit diverse recente mediaberichten: Camera’s zien wat mensen écht doen’ (NRC), Met camera’s bespied worden door de baas: verboden, maar het komt veel voor (FD) en Bespied door de baas: werkgevers schenden privacy met cameratoezicht’ (NOS). Werkgevers die (verborgen) cameratoezicht inzetten, nemen het kortom niet altijd even nauw met de regels. In een blog op CHRO leggen advocaten Willemijn Jansma en Mérien Voorboom uit hoe dure...
Talent binnenhalen én houden met je beloningsbeleid - Voorbeelden en tips voor een eigentijds en flexibel arbeidsvoorwaardenbeleid
2 weken
Organisaties moeten zich steeds sneller aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden en individuele wensen van de medewerkers. Dat betekent als werkgever: continu vernieuwen om aantrekkelijk en onderscheidend te blijven op de arbeidsmarkt. De sleutel tot aantrekkelijk werkgeverschap is niet soft. De oplossing zit hem voornamelijk in het aanbieden van een modern en wendbaar beloningsbeleid: beleid dat zich aanpast aan de omstandigheden. 9 november 2022Topic: Arbeidsvoorwaarden
Dit is waarom inclusief hybride werken meer aandacht verdient - En tips voor een inclusieve online vergadering
2 weken
Hybride werken. Sinds de coronacrisis is deze voor veel mensen prettige werkvorm waarbij je deels thuis werkt en deels op kantoor niet meer weg te denken. Toch is hybride werken niet voor iedereen makkelijk. Zo wordt bij digitale meetings nog weinig rekening gehouden met de 300.000 Nederlanders met een visuele beperking. De hoogste tijd dat inclusief hybride werken meer aandacht krijgt. 8 november 2022Topic: HR Tech
Geen compensatie feestdagen roostervrije dag: verboden onderscheid op arbeidsduur
2 weken
Een werkgever discrimineerde een werkneemster op grond van arbeidsduur door haar niet te compenseren voor de feestdagen die op haar roostervrije dag - de maandag - vielen. Dit oordeelde het College voor de Rechten van de Mens.8 november 2022Topic: Arbeidsvoorwaarden

Pagina's

Abonneren op hr praktijk