cbs

619 nieuwsberichten gevonden
De arbeidsmarkt in cijfers 2019
1 jaar
Dit is de vijfde keer dat De arbeidsmark in cijfers verschijnt. In de nieuwe editie staan de jaarcijfers van 2019 centraal, op basis van de gegevens zoals die per begin april 2020 beschikbaar waren. In 2019 werden op de arbeidsmarkt verschillende recordcijfers uit 2018 verder aangescherpt. Zo was het aantal banen eind 2019 gestegen tot 10,8 miljoen. Sinds het dieptepunt van economische crisis begin 2014 waren er 1 miljoen banen bijgekomen. Er waren meer mensen aan het werk dan ooit. De werkzame...
AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 2e meting 2019
1 jaar
Rapportage met uitkomsten op basis van de 2e meting van de werkgeversenquête, uitgesplitst naar branche.
AZW: uitkomsten werknemersenquête, 2e meting 2019
1 jaar
Rapportage en maatwerktabellen met uitkomsten op basis van de 2e meting van de werknemersenquête, uitgesplitst naar (sub)branche.
Monitor Arbeid, zorg en kinderopvang, 2019
1 jaar
Cijfers over het gebruik en de behoefte aan verlof bij zorgsituaties en over het gebruik van kinderopvang in 2019.
WW-uitkeringen naar leeftijd/regio, februari/maart 2020
1 jaar
Aantal WW-uitkeringen naar leeftijdsklasse en provincie, februari en maart 2020
Medisch geschoolden naar arbeidspositie, 2018
1 jaar
Maatwerktabellen over werkzame en niet werkzame medisch geschoolden naar beroep, leeftijd en geslacht in 2018, en ontwikkeling 2009-2018.
Beroepenlijst Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn
1 jaar
Dit document bevat de beroepen die in het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn worden waargenomen ingedikt naar de beroepssegmenten van de Beroepenindeling ROA-CBS 2014 en de unit groups van de International Standard Classification of Occupation 2008.
Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw4 2019
1 jaar
Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.
Hoeveel mannen en vrouwen werken bij de getroffen branches?
1 jaar
In december 2019 werkten er in totaal zowel 1,1 miljoen mannen als 1,1 miljoen vrouwen in branches die in aanmerking komen voor overheidssteun volgens de zogeheten TOGS-regeling.
Vaak of altijd in contact met mogelijke besmettingen, 2014-2019
1 jaar
Maatwerktabel met cijfers over in welke beroepsgroepen werknemers vaak of altijd in contact komen met mogelijk besmette personen, dieren of materiaal.
6 procent werknemers in 2019 in contact met mogelijke besmettingen
1 jaar
Laboranten kwamen in 2019 het meest van alle werknemers in contact met mogelijk besmette personen, dieren of materiaal. Laboranten kwamen in 2019 het meest van alle werknemers in contact met mogelijk besmette personen, dieren of materiaal.
Minder werkenden in maart
1 jaar
Het percentage mensen van 15 tot 75 jaar met betaald werk is in maart gedaald naar 69,1. De daling was de sterkste in 6 jaar.
Wisselingen arbeidsmarkt, maart
1 jaar
In maart 2020 waren 273 duizend mensen werkloos. Drie maanden eerder, in december 2019, waren er 302 duizend werklozen.
1 op de 5 zelfstandigen schatte buffer in 2019 op hooguit 3 maanden
1 jaar
In 2019 schatte 20 procent van de zelfstandig ondernemers in dat hun huishouden niet langer dan 3 maanden financieel rond kon komen als het inkomen uit hun bedrijf geheel zou wegvallen.
Componenten van werkloosheid
1 jaar
Resultaten van een onderzoek naar componenten van werkloosheid volgens een statistische benadering.
Armoedemonitor gemeente Den Helder, 2018
1 jaar
Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Den Helder uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2018.
Beeldschermwerk werknemers 2019
1 jaar
Aan werknemers (15 tot 75 jaar) is gevraagd hoeveel uur per werkdag zij gemiddeld aan een beeldscherm werken. Een beeldscherm kan bijvoorbeeld zijn een desktop, laptop, notebook, tablet en smartphone.
Beeldschermwerk toegenomen tot ruim 4 uur per dag in 2019
1 jaar
In 2019 besteedden werknemers gemiddeld ruim 4 uur per werkdag aan werkzaamheden met een beeldscherm (zoals een desktop, laptop, notebook, tablet of smartphone), een half uur langer dan in 2005. Bijna 4 op de 10 werknemers werkten ten minste 6 uur per dag met een beeldscherm.
Werkgerelateerde psychische vermoeidheid werknemers, 2019
1 jaar
De tabel geeft informatie over werkgerelateerde psychische vermoeidheid (burn-outklachten) onder werknemers naar geslacht, leeftijd en type huishouden.
4 op de 10 werknemers ontmoetten in 2018 constant anderen op de werkvloer
1 jaar
39 procent van de werknemers had gedurende de hele werkdag daadwerkelijke ontmoetingen met andere mensen en nog eens 31 procent vele malen per dag.
Contact tijdens werk, 2018
1 jaar
Contact met mensen tijdens werk waarbij men elkaar daadwerkelijk ontmoet, werknemers 15 tot 75 jaar, 2018
Economisch beeld half april iets minder gunstig
1 jaar
In het economisch beeld van half april zijn de gebeurtenissen rondom het coronavirus nog niet of nauwelijks zichtbaar.
AZW: uitstroom cohort 2016, branche, SBI, 2016-2019
1 jaar
Uitstroom uit zorg en welzijn breed naar andere baan: cohort 1e kwartaal 2016, branche, SBI, 2e kwartaal 2016 - 3e kwartaal 2019
Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2019
1 jaar
In 2019 voerden het CBS en TNO samen de vijftiende NEA uit, in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken. Deze publicatie vormt de methodologische verantwoording bij de NEA 2019 en biedt een overzicht van eerste resultaten.
Statistisch Bulletin nr. 04
1 jaar
Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.
In 2019 onzeker dienstverband voor bijna 1,4 miljoen flexibele werknemers
1 jaar
In 2019 had 72,3 procent van de werknemers een minder zeker dienstverband, dat komt neer op 1 391 duizend flexwerknemers. Het CBS heeft op dit moment nog geen gegevens over de gevolgen van de coronacrisis voor het inkomen van werknemers met een flexibele arbeidsrelatie.
Migrantenmonitor, 2018
1 jaar
Bij de Migrantenmonitor is ook een dashboard beschikbaar. Dit dashboard presenteert de uitkomsten in de periode 2007 tot en met 2018.
Thuiswerkers per beroep, 2019
1 jaar
De hoogste percentages thuiswerkers waren in 2019 te vinden onder overheidsbestuurders, managers ICT en beleidsadviseurs.
Bijna 4 op de 10 werkenden werkten vorig jaar thuis
1 jaar
In 2019 werkte 39 procent van alle werkenden thuis. Het merendeel deed dat incidenteel en vaak niet op een vaste dag.

Pagina's

Abonneren op cbs