cbs

620 nieuwsberichten gevonden
Armoedescan, 2016-2018
11 maanden
Financieel kwetsbaren in gemeenten: inzicht in subgroepen en gebruik van minimaregelingen, 2016-2018
Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2016/’17
11 maanden
Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2017 en oktober 2018 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2016/’17
Maandcijfers gewerkte uren EBB
11 maanden
Om de uitwerking van de coronamaatregelen op de arbeidsmarkt zo actueel mogelijk in beeld te brengen, zijn maandcijfers over de gewerkte uren per werkende berekend vanaf 2013 tot nu.
2,1 procent minder uren gewerkt in eerste kwartaal
11 maanden
Alle werkenden van Nederland, werknemers en zelfstandigen, werkten in het eerste kwartaal van 2020 in totaal 3,4 miljard uren. Dat is 2,1 procent minder dan in het kwartaal ervoor (gecorrigeerd voor seizoeninvloeden).
Gebruik Tozo in april 2020
11 maanden
Aantal uitkeringen in het kader van de Tozo.
Vermogensonderzoeken in het buitenland 2018
11 maanden
In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar vermogensonderzoeken in het buitenland door gemeenten in 2018. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2019
11 maanden
Maatwerktabellen over de aansluiting van opleiding en werk van mbo’ers die in schooljaar 2017/’18 hun diploma hebben behaald uitgesplitst naar instelling en regio.
In maart 413 duizend personen met algemene bijstand
11 maanden
Eind maart 2020 telde Nederland 413 duizend personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd met een algemene bijstandsuitkering. Dat zijn er 2 duizend minder dan aan het eind van het vierde kwartaal van 2019, maar duizend meer dan eind februari 2020.
AZW: Pendel, woon- en werkregio, 2016-2018
11 maanden
Inkomende en uitgaande pendel van werknemers in zorg en welzijn naar woon- en werkregio, 2016-2018
AZW-smal: Uitstroom werknemers, baanselectie, 2017-2019
11 maanden
Uitstroom van werknemers uit zorg en welzijn smal: leeftijdscategorie, branche, baanselecties, 2017-2019.
Werkzame Beroep Bevolking verbijzonderd naar diverse onderwerpen
11 maanden
Werkzame Beroep Bevolking verbijzonderd naar diverse onderwerpen, 2003 - 2019
AZW: ontstane vacatures, branche, RegioPlus-(arbeidsmarkt)regio, 2017-2018
11 maanden
Ontstane online vacatures binnen zorg en welzijn naar AZW-hoofdbranche en RegioPlus-(arbeidsmarkt)regio, van 2017 en 2018.
AZW-smal: Uitstroom werknemers, 55+, branche, 2017-2018
11 maanden
Uitstroom van werknemers uit zorg en welzijn smal; 55+, branche, mobiliteitskenmerk, 2017-2018
Werkzame beroepsbevolking, 2019
11 maanden
Werkzame beroepsbevolking naar positie in de werkkring, geslacht en leeftijd in jaren
Wisselingen arbeidsmarkt, april
11 maanden
Overzicht van wisselingen van arbeidsposities in april
160 duizend minder mensen met werk in april
11 maanden
Het aantal mensen met betaald werk daalde in april met 160 duizend naar 8,9 miljoen. Een terugval van die omvang in een maand tijd is niet eerder voorgekomen sinds er maandcijfers worden samengesteld (vanaf 2003).
Werkloosheid en de coronacrisis: wat meet het CBS precies?
11 maanden
De bijzondere maatregelen die gelden tijdens de coronocrisis stelt het CBS voor uitdagingen bij het samenstellen van werkloosheidscijfers.
Europees Sociaal Fonds in Nederland, 2014-2019
12 maanden
Dashboard rondom de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in Nederland, 2014-2019.
Verhuizen en sociale voorzieningen in Almelo, 2016-2019
12 maanden
Verhuizingen van en naar Almelo gedurende 2016, 2017 en 2018 naar soort woning en mate waarin bewoners van corporatiehuurwoningen binnen Almelo gebruikmaken van sociale voorzieningen op 1 januari 2019.
Economie in laagconjunctuur
12 maanden
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is medio mei fors verslechterd. De economie is in een fase van laagconjunctuur gekomen.
Economie krimpt met 1,7 procent in eerste kwartaal 2020
12 maanden
Volgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, is het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2020 met 1,7 procent gedaald ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat is de grootste krimp na het eerste kwartaal van 2009.
Aantal vacatures daalt met 60 duizend in eerste kwartaal
12 maanden
Aan het einde van het eerste kwartaal van 2020 waren er 60 duizend vacatures minder dan een kwartaal eerder. Het gemiddelde aantal banen groeide met 23 duizend, minder dan in de voorgaande kwartalen. Het gemiddelde aantal werklozen daalde in het eerste kwartaal met 39 duizend.
Vooral uitzendkrachten in eerste kwartaal vaker zonder werk
12 maanden
IIn het eerste kwartaal van 2020 waren er 1,8 miljoen werknemers met een flexibel dienstverband. In het eerste kwartaal van 2019 waren dat er nog 1,9 miljoen. De afname is het grootst bij het aantal uitzendkrachten.
Statistisch Bulletin nr. 05
12 maanden
Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.
Gebruik Tozo in maart 2020
1 jaar
Landelijke cijfers over het aantal uitkeringen en het aantal personen met een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), maart 2020.
Ziekteverzuim eerste kwartaal hoogste in 17 jaar
1 jaar
In het eerste kwartaal van 2020 is het ziekteverzuim onder werknemers opgelopen tot 5,2 procent, het hoogste verzuim sinds het eerste kwartaal van 2003. De toename deed zich voor in vrijwel alle bedrijfstakken.
Aanvullende statistiek ziekteverzuim, 1e kwartaal 2020
1 jaar
Het CBS rapporteert elk kwartaal over ziekteverzuim
Standen en stromen van werknemers in de WIA 2019
1 jaar
Maatwerktabellen met gegevens over werknemers die in 2019 als gevolg van arbeidsongeschiktheid de WIA zijn ingestroomd of in 2019 na herstel zijn uitgestroomd en gegevens over werknemers die ultimo 2019 nog in de WIA zaten.
Recordaantal verloren arbeidsdagen in 2019 door stakingen onderwijs en zorg
1 jaar
In 2019 waren er 26 werkstakingen. Dat was minder dan in 2017 en in 2018, maar er gingen wel meer arbeidsdagen verloren. Een recordaantal werknemers (319 duizend) was betrokken bij de stakingen, waardoor het aantal verloren arbeidsdagen opliep tot 391 duizend. Dat was het grootste aantal in 25 jaar
Loonkloof mannen en vrouwen blijft slinken
1 jaar
De loonkloof tussen mannen en vrouwen is in 2019 weer kleiner geworden.

Pagina's

Abonneren op cbs