cbs

620 nieuwsberichten gevonden
Gebruik Tozo in mei 2020
10 maanden
Cijfers over het aantal uitkeringen in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), mei 2020.
Het effect van het wegvallen van het zelfstandigeninkomen
10 maanden
Als bij zelfstandigen de inkomsten drie maanden wegvallen, dan zakken bij 19 procent van hen de resterende financiële middelen van het huishouden onder de minimumloongrens. Dit blijkt uit een modelmatige berekening van het wegvallen van het inkomen van zelfstandigen.
Incassoratio vorderingen algemene bijstand
10 maanden
Incassoratio terug- en boetevorderingen uit de algemene bijstand voor de instroomcohorten 2013 tot en met 2019.
Migratie zorgt voor groei van cruciale groep voor arbeidsmarkt tot 2050
10 maanden
Alleen met een migratiesaldo van boven de 50 duizend migranten per jaar groeit de bevolkingsgroep van 20 jaar tot de AOW-leeftijd in de komende dertig jaar.
Personen met re-integratie naar positie, 2019-Q2
10 maanden
Gemeentelijke cijfers over personen met een re-integratievoorziening op 31 december 2018, naar uitkeringspositie.
Personen met re-integratie naar positie, 2019-Q4
10 maanden
Gemeentelijke cijfers over personen met een re-integratievoorziening op 31 december 2018, naar uitkeringspositie.
Personen met re-integratie naar positie, 2018-Q4
10 maanden
Gemeentelijke cijfers over personen met een re-integratievoorziening op 31 december 2018, naar uitkeringspositie.
Indicatoren Verdeelmodellen Inkomensdeel 2020
10 maanden
Tabellen met informatie over indicatoren voor het inkomensdeel van de Participatiewet ten behoeve van de verdeelmodellen
Tozo met persoons- en bedrijfskenmerken, april 2020
10 maanden
Landelijke cijfers over het aantal uitkeringen en (bedrijven van) personen met een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), april 2020.
Personen met bijstandsuitkering naar gemeente, HY2 2019
10 maanden
Deze tabellen bevatten regionale cijfers over (personen met) een bijstandsuitkering. Het betreft uitkeringen voor bijstand en bijstandsgerelateerde uitkeringen.
Jongeren die geen onderwijs volgen, met een startkwalificatie
10 maanden
Jongeren 15 tot 27 jaar in Zaanstreek-Waterland met startkwalificatie, die geen onderwijs volgen.
WW-uitkeringen naar leeftijd, januari 2020 - mei 2020
10 maanden
Aantal WW-uitkeringen naar leeftijdsklasse, januari 2020 - mei 2020
Tabellen bijstand, tweede kwartaal 2020
10 maanden
Tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen
Beroep naar migratieachtergrond, 2019
10 maanden
Deze tabellenset bevat de beroepsklassen, beroepssegmenten en beroepsgroepen van werkenden in 2019, uitgesplitst naar migratieachtergrond.
Economie krimpt met 1,5 procent in eerste kwartaal 2020
10 maanden
Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2020 met 1,5 procent gekrompen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019.
Economie in laagconjunctuur in juni
10 maanden
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is medio juni fors verslechterd. De economie is diep in een fase van laagconjunctuur gekomen.
AZW-smal: Uitstroom (%), mobiliteitskenmerk, 2017-2019
10 maanden
Aandeel uitstroom van werknemers uit zorg en welzijn smal: leeftijd, branche, mobiliteitskenmerk 2017-2019
AZW-smal: Aandeel uitstroom, baanselectie, 2017-2019
10 maanden
Aandeel uitstroom van werknemers uit zorg en welzijn smal: leeftijdscategorie, branche, baanselecties, 2017-2019
Culturele diversiteit Politie Nederland 2019
10 maanden
Culturele diversiteit van politiewerknemers, onder andere uitgesplitst naar politie-eenheid, in- en uitstroom, 2019
Achtergrondkenmerken van zzp'ers, 2009-2016
10 maanden
De tabellenset bevat achtergrondkenmerken van personen die in 2009 tot en met 2013 actief waren als zzp’er. Deze populatie wordt tot en met 2016 gevolgd.
Aantal werknemersbanen krimpt met 23 duizend in maart
10 maanden
Het aantal werknemersbanen is van februari op maart 2020 met 23 duizend afgenomen. Nog niet eerder sinds het begin van de maandstatistiek in 2006 kromp het aantal banen in maart.
Ruim 200 duizend werkenden minder sinds maart 2020
10 maanden
Het aantal mensen met betaald werk is vanaf maart 2020 met 201 duizend gedaald tot 8,9 miljoen. In mei van dit jaar nam het aantal werkenden af met 24 duizend.
Wisselingen arbeidsmarkt, mei
10 maanden
In mei waren 330 duizend mensen werkloos. De maandcijfers over werkloosheid worden samengesteld op basis van de Enquête beroepsbevolking (EBB) en geven het gemiddelde over de gehele maand.
Aantal oproepbanen naar leeftijdsklasse, 2019
10 maanden
Aantal oproepbanen naar leeftijdsklasse, 2019
Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2019-Q4
11 maanden
Tabellenset in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het vierde kwartaal van 2019.
Tabellen re-integratievoorzieningen, 1e kwartaal 2020
11 maanden
Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).
Arbeidsdeelname van technici, 2013-2019
11 maanden
Technisch opgeleiden die werkzaam zijn in een technisch beroep en/of sector, 2013-2019
Technische beroepen: sectoren en ranglijsten, 2013-2019
11 maanden
Technici in technische beroepen en sectoren naar regio, 2013-2019
Statistisch Bulletin nr. 06
11 maanden
Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.
Mutaties AOW-uitkeringen, mei 2019- mei 2020
11 maanden
Mutaties aantal AOW-uitkeringen naar provincie en landsdeel, mei 2019 - mei 2020

Pagina's

Abonneren op cbs