cbs

620 nieuwsberichten gevonden
AZW smal: arbeidsmarkt, veiligheidsregio, maand, 19/’20
8 maanden
Zorg en welzijn smal: werknemers, arbeidsvolume, instroom en uitstroom van werknemers, naar veiligheidsregio en per maand, januari 2019 - april 2020
AZW-smal: Aandeel uitstroom, baanselectie, 2017-2020
8 maanden
Aandeel uitstroom van werknemers uit zorg en welzijn smal: leeftijdscategorie, branche, baanselecties, 2017-2020
Studie-uitval na 1e jaar, 2016/'17 - 2018/'19
8 maanden
Studie-uitval na het 1e jaar, zorg en welzijn opleidingen; ISCED, opleidingsniveau, 2016/'17 - 2018/'19
Hbo verpleegkunde (croho 34560) 2017/’18 - 2019/’20
8 maanden
Hbo verpleegkunde: Instroom, deelnemers, gediplomeerden, studie- en sectorendement 2017/’18 – 2019/’20
Studie-uitval, tekortberoepen, 2015/'16 - 2018/'19
8 maanden
Studie-uitval na het 1e jaar, HBO-verpleegkunde, MBO-verpleegkunde en MBO-verzorgende IG; opleidingsvorm (deeltijd/duaal/voltijd), leerweg (BOL/BBL), regio, 2015/'16 - 2018/'19
Tabellen re-integratievoorzieningen, 2e kwartaal 2020
8 maanden
Cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).
SRG-uitstroom Fase 2, 2019
8 maanden
Tabellen over startende banen in 2019 vanuit algemene bijstand of NUG-positie, met/zonder re-integratie.
Arbeidsdeelname vooral gedaald onder thuiswonende kinderen
8 maanden
In het tweede kwartaal van 2020 waren er 59 duizend minder werkenden (15 tot 75 jaar) dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De afname was het grootst bij werkenden die bij hun ouders thuis wonen. Vergeleken met een jaar eerder waren er 39 duizend minder thuiswonenden met betaald werk.
Gebruik Tozo in juni 2020
8 maanden
Aantal uitkeringen in het kader van de Tozo.
Verdere stijging werkloosheid in juli
8 maanden
In juli 2020 is de werkloosheid gestegen tot 4,5 procent. Tegelijk steeg ook het aantal werkenden.
Wisselingen arbeidsmarkt, juli
8 maanden
In juni waren 404 duizend mensen werkloos. Drie maanden eerder, in maart, waren er 273 duizend werklozen. In die periode is het aantal werklozen dus met 131 duizend gestegen.
Economie krimpt met 8,5 procent in tweede kwartaal 2020
9 maanden
Volgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, is het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2020 met 8,5 procent gedaald ten opzichte van een kwartaal eerder.
Economisch beeld wat minder negatief half augustus
9 maanden
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in augustus minder negatief. De economie ligt nog wel diep in een fase van laagconjunctuur.
Coronacrisis leidt tot ongekende daling aantal banen
9 maanden
In het tweede kwartaal van 2020 waren er 322 duizend banen minder dan een kwartaal eerder, een afname van 3,0 procent. Tegelijkertijd steeg het aantal werklozen met 72 duizend (+26 procent) naar 349 duizend. Aan het einde van het tweede kwartaal waren er 26 duizend vacatures minder dan een kwartaal eerder.
272 duizend flexwerknemers minder in tweede kwartaal 2020
9 maanden
In het tweede kwartaal van 2020 hadden 1,7 miljoen werknemers een flexibele arbeidsrelatie. Dat zijn er 272 duizend minder dan in het tweede kwartaal van 2019. Van het eerste op het tweede kwartaal van 2020 daalde het aantal flexwerknemers met 119 duizend.
Statistisch Bulletin nr. 08
9 maanden
Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.
ICT’ers werken vaakst vanuit huis tijdens coronacrisis
9 maanden
Werknemers met een ICT-beroep werkten in het tweede kwartaal van 2020 het vaakst (deels) vanuit huis. Vooral werknemers van het hoogste beroepsniveau doen hun werk of een deel daarvan thuis.
Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw1 2020
9 maanden
Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.
Bedrijfsoprichtingen en beroepsbevolking Flevoland 2019
9 maanden
Tabellen over oprichtingen van vestigingen en werkzame beroepsbevolking in en rondom Flevoland, naar sector, 2019.
Zelfstandigen zonder personeel naar beroep en arbeidsuren per week
9 maanden
Het aantal arbeidsuren per week van zelfstandigen zonder personeel in Nederland per beroep in de periode 2017-2019
AZW breed: werknemers, zorgkantoorplus-regio 2018-2019
9 maanden
Werknemers in zorg en welzijn breed: leeftijdscategorie, branche, zorgkantoorplus-regio, 4e kwartaal, 2018-2019
AZW breed: mobiliteit, zorgkantoorplus-regio 2018-2019
9 maanden
Mobiliteit zorg en welzijn breed: mobiliteitskenmerken, branche, zorgkantoorplus-regio, 4e kwartaal, 2018-2019
Wisselingen arbeidsmarkt, juni
10 maanden
In juni waren 404 duizend mensen werkloos. Drie maanden eerder, in maart, waren er 273 duizend werklozen. In die periode is het aantal werklozen dus met 131 duizend gestegen.
Iets meer mensen vinden werk in juni
10 maanden
Van april tot en met juni is het aantal werkenden afgenomen met 139 duizend. In deze periode daalde het aantal werkenden in april en mei, in juni was er een stijging.
Aantal werklozen in juni gestegen tot 404 duizend
10 maanden
Het aantal werklozen groeide in de afgelopen drie maanden met 131 duizend naar 404 duizend in juni. Dat is 4,3 procent van de beroepsbevolking.
Economisch beeld verslechtert verder in juli
10 maanden
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is medio juli verslechterd. De economie ligt diep in een fase van laagconjunctuur.
Moeder- en dochterbedrijven van WNT-instellingen
10 maanden
De tabel toont het aantal bestuurders van WNT-instellingen die in loondienst zijn van de WNT-instelling zelf, bij de dochteronderneming van de WNT-instelling, of bij de moederonderneming van de WNT-instelling per 1 december 2018.
Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers, 2017/’18
10 maanden
Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2018 en oktober 2019 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2017/’18.
Rapportage Waarschuwingen 2019
10 maanden
In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar het aantal waarschuwingen dat door gemeenten is gegeven in 2019 in het kader van de Fraudewet en de Participatiewet.
Statistisch Bulletin nr. 07
10 maanden
Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Pagina's

Abonneren op cbs