cbs

620 nieuwsberichten gevonden
Verkenning culturele diversiteit in de top
7 maanden
Verkenning van de manieren om culturele diversiteit in de top te monitoren, op sectorniveau
BUS-E Extra uitvraag Tegenprestatie 2020
7 maanden
Onderzoek naar het aantal bijstandsgerechtigden dat een maatschappelijk nuttige activiteit als tegenprestatie heeft opgedragen gekregen en/of uitgevoerd in maart 2020.
In derde kwartaal 2020 cao-loonstijging 3,0 procent
7 maanden
In het derde kwartaal van 2020 zijn de cao-lonen met 3,0 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Die stijging is even groot als in het eerste kwartaal van dit jaar en iets groter dan in het tweede kwartaal, toen deze 2,8 procent bedroeg.
Tabellen Tozo nader voorlopig maart 2020
7 maanden
Aantal uitkeringen in het kader van de Tozo.
Tabellen bijstand, derde kwartaal 2020
7 maanden
Tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen
Door- en uitstroom mbo-deelnemers 2018/’19
7 maanden
Maatwerktabel over de door- en uitstroom van mbo-deelnemers uit schooljaar 2018/'19.
Ziekteverzuim zorg en welzijn hoogst sinds 2003
7 maanden
Het ziekteverzuim onder werknemers in zorg en welzijn was in het tweede kwartaal van dit jaar 6,1 procent. Dat is het hoogste verzuimcijfer van alle tweede kwartalen na 2003. Zo hoog is het verzuimpercentage bovendien in geen enkele andere bedrijfstak.
Labour Market Policy Database, 2019
7 maanden
Deelname van personen aan verschillende arbeidsmarktmaatregelen die zijn opgenomen in de Labour Market Policy Database.
Gebruik Tozo in juli 2020
7 maanden
Landelijke cijfers over het aantal uitkeringen en (bedrijven van) personen met een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), juli 2020.
Personen met meerdere functies als topfunctionaris
7 maanden
De tabel toont het aantal personen in loondienst van een WNT-instelling als leidinggevende topfunctionaris. Hierbij wordt een uitsplitsing gemaakt naar functionarissen die bij één of bij meerdere instellingen functionaris zijn.
Economie krimpt met 8,5 procent in tweede kwartaal 2020
7 maanden
Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2020 met 8,5 procent gekrompen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019.
Economisch beeld wat minder negatief half september
7 maanden
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in september minder negatief. De economie ligt nog wel diep in een fase van laagconjunctuur.
Recordaantal werkenden van eerste op tweede kwartaal zonder werk
7 maanden
Bijna 340 duizend mensen die betaald werk hadden in het eerste kwartaal van 2020 hadden in het tweede kwartaal geen werk meer. Zij werden werkloos of verlieten (tijdelijk) de arbeidsmarkt. Dit is een recordafname.
Wisselingen arbeidsmarkt, augustus
7 maanden
In augustus waren 426 duizend mensen werkloos. Drie maanden eerder, in mei, waren er 330 duizend werklozen. In die periode is het aantal werklozen dus met 96 duizend gestegen.
Werkloosheid stijgt minder sterk in augustus
7 maanden
In augustus waren 426 duizend mensen werkloos, dat is 4,6 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden kwamen er gemiddeld 32 duizend werklozen per maand bij. Het aantal werkenden nam in deze periode ook toe, met gemiddeld 18 duizend per maand.
Arbeidsmarktkenmerken uitstromers ho 2007/’08-2018/’19
7 maanden
Tabel over de arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde leerlingen uit het hbo en wo uit de schooljaren 2007/’08 tot en met 2018/’19.
Caribisch Nederland: relatief veel tijdelijke werknemers op Saba
8 maanden
In 2018 had 72 procent van de 15- tot 75-jarigen op Caribisch Nederland betaald werk. Bonaire, Sint Eustatius en Saba telden in 2018 respectievelijk 11,2 duizend, 1,9 duizend en 1,2 duizend werkenden.
Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2020-Q1
8 maanden
Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het eerste kwartaal van 2020
Statistisch Bulletin nr. 09
8 maanden
Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.
Hoe gaat het met Nederland in coronatijd?
8 maanden
Hoe vergaat het Nederland in de coronaperiode?
Nederland Handelsland, 2020
8 maanden
Nederland Handelsland 2019 – export, investeringen en werkgelegenheid is een publicatie bestaande uit jaarlijks terugkerende bedrijfseconomische kerngegevens en indicatoren. De publicatie bevat vele tijdreeksen, hoofdzakelijk op een hoog macro- of mesoniveau, met enkele onderwerpen specifiek gericht op prioriteiten uit de handelsagenda van het kabinet. Deze publicatie voorziet in de behoefte snel toegang te hebben tot de belangrijkste gegevens over internationalisering van het Nederlandse...
Genderscan van ondernemerschap in Nederland
8 maanden
Overzicht van statistieken over het zelfstandigenlandschap in Nederland naar geslacht en de ontwikkelingen daar in.
Labour Market Policy Database - 2019, YG- monitor
8 maanden
Deelname van personen van 15 tot en met 24 jaar aan verschillende arbeidsmarktmaatregelen die zijn opgenomen in de Labour Market Policy Database - Youth Guarantee Monitor.
VOG-aanvragen naar economische activiteit van het bedrijf, 2014-2018
8 maanden
Er is bepaald wat de economische activiteit van het bedrijf is waarvoor een Verklaring omtrent gedrag (VOG) is aangevraagd, voor de periode 2014-2018.
Vooral meer jongeren met bijstand in tweede kwartaal 2020
8 maanden
Eind juni 2020 telde Nederland 427 duizend personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd met een algemene bijstandsuitkering. Dat zijn er bijna 2 duizend meer dan een jaar eerder en 12 duizend meer dan in december 2019.
AZW: grootteklasse en werknemers van bedrijven 2020
8 maanden
Gemiddeld en mediaan aantal werknemers per grootteklasse bedrijven (naar AZW branche-sbi’s) 2020
AZW-smal: Uitstroom, mobiliteitskenmerk, 2017-2020
8 maanden
Aandeel uitstroom van werknemers uit zorg en welzijn smal: leeftijd, branche, mobiliteitskenmerk 2017-2020
Sociaal domein: cohort 2015, uitstroom 2015/’20
8 maanden
Cohort analyse; uitstroom van werknemers uit het sociaal domein, 1ste kwartaal 2015 - 1ste kwartaal 2020
AZW-verdieping: aandelen administratieve mobiliteit
8 maanden
Mobiliteit op de arbeidsmarkt zorg en welzijn: administratieve mobiliteit, branche, regio, 2010-2020
Kleinere groei aantal werknemers zorg en welzijn in eerste kwartaal 2020
8 maanden
De instroom van werknemers in de sector zorg en welzijn was in het eerste kwartaal van 2020 lager dan een jaar eerder. Tegelijkertijd was de uitstroom hoger. Per saldo groeide het aantal werknemers in het eerste kwartaal van 2020 nog steeds, maar minder sterk dan in de laatste jaren.

Pagina's

Abonneren op cbs