cbs

620 nieuwsberichten gevonden
Pilot Barometer culturele diversiteit – benchmark
2 jaar
Benchmark data over culturele diversiteit van werknemers
Pilot Barometer culturele diversiteit
2 jaar
Data over culturele diversiteit van werknemers en van het arbeidsmarktaanbod.
Pilot Barometer culturele diversiteit - aanbodzijde
2 jaar
Data over het arbeidsmarktaanbod van personen met een migratieachtergrond.
Werknemers vaker arbeidsongeval dan zelfstandigen
2 jaar
In 2017 had 1,6% van de werknemers (15 tot 75 jaar) een arbeidsongeval met ten minste één dag verzuim leidde, in 2015 was dat nog 1,4%. Onder zelfstandig ondernemers was dit met 1,2 procent iets lager, en bleef gelijk. Jonge werknemers (15 tot 25 jaar) krijgen het vaakst een arbeidsongeval met verzuim dan ouderen.
Indicatoren op gemeenteniveau over Apeldoorn, 2014-2018
2 jaar
Economische groei, omzetontwikkeling en onderwijsniveau en –richting van personen in Apeldoorn.
Meeste ongewenst gedrag in zorg- en welzijnsberoepen
2 jaar
Werknemers met een beroep in zorg of welzijn ervaren het vaakst ongewenst gedrag op het werk door externen, zoals klanten of patiënten (52%).1 op de 5 werknemers ervaart intimidatie op werk, maatschappelijk werkers melden dit het vaakst. Verpleegkundigen zijn het vaakst slachtoffer van ongewenste seksuele aandacht.
Jonge moeders dragen steeds meer bij aan gezinsinkomen
2 jaar
Bijdrage van jonge moeders aan het gezinsinkomen in 2005 en 2013
Verschil arbeidsdeelname mannen en vrouwen weer kleiner
2 jaar
Het verschil in nettoarbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen blijft slinken. Gemiddeld over 2018 was deze bij vrouwen 63,2 procent en bij mannen 72,5 procent. De afgelopen vier jaar was de toename in arbeidsparticipatie telkens iets sterker bij vrouwen dan bij mannen.
In 2017 gemiddeld 2 050 USD per baan op Bonaire
2 jaar
In 2017 bedroeg de gemiddelde beloning per werknemersbaan op Bonaire 2 050 US dollar bruto per maand. Op Saba en Sint-Eustatius was dat respectievelijk 2 285 en 3 150 US dollar.
Aantal werkenden eind 2018 verder toegenomen
2 jaar
De werkloosheid was in december 3,6 procent, iets hoger dan een maand eerder. In de voorafgaande drie maanden kwamen er gemiddeld 13 duizend werkenden per maand bij. Het aantal werklozen was in december 329 duizend. Het UWV registreerde eind december 263 duizend lopende WW-uitkeringen.
BUS-N Wet Taaleis 2018
2 jaar
Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek in 2018 naar de uitvoering van de Wet Taaleis.
Economisch beeld wat minder gunstig
2 jaar
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in januari een fractie minder gunstig dan in december.
Mobiliteit werknemers; AZW smal, landelijk, 2014-2016
2 jaar
Cijfers over mobiliteit van werknemers in aanvulling op tabellen in het project Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn.
Netto verloop; AZWsmal, landelijk & regionaal 2014-2016
2 jaar
Cijfers over netto verloop in aanvulling op tabellen in het project Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn.
Personen met re-integratie naar positie, 2018-Q2
2 jaar
Gemeentelijke cijfers over personen met een re-integratievoorziening op 30 juni 2018, naar uitkeringspositie
Statistisch Bulletin nr. 1
2 jaar
Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.
Vergelijking huishoudpositie AOW en BRP, 2016 en 2017
2 jaar
Personen met een AOW-uitkering ultimo 2016 of 2017 naar huishoudenspositie volgens AOW-registratie en BRP.
In 2018 grootste stijging cao-lonen na 2009
2 jaar
De cao-lonen zijn in 2018 gestegen met 2,1 procent. Dat is de grootste stijging na 2009.
Bbp groeit met 0,2 procent in derde kwartaal 2018
2 jaar
Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het derde kwartaal van 2018 met 0,2 procent gegroeid ten opzichte van het tweede kwartaal van 2018.
Economisch beeld vrijwel onveranderd
2 jaar
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in december nagenoeg hetzelfde als in de vier voorgaande maanden.

Pagina's

Abonneren op cbs