cbs

143 nieuwsberichten gevonden
Trends in Nederland 2019
4 weken
Trends in Nederland 2019 geeft antwoord op deze en nog veel meer vragen. Deze editie besteedt extra aandacht aan het gebruik van internet, de psychosociale arbeidsbelasting van werknemers en de ontwikkeling van onze economie.
Stapelingsmonitor gemeenten Foodvalley, 2016
1 maand
Gebruik van regelingen en voorzieningen door inwoners van de gemeenten van de Foodvalley, 2016.
AZW-smal: Mobiliteit; uitstroom, 2010KW01-2018KW04
1 maand
Deze tabel bevat cijfers over de uitstroom van werknemers op de arbeidsmarkt zorg en welzijn smal.
Werkloosheid verder gedaald naar 300 duizend
1 maand
In april 2019 waren er 8,9 miljoen werkenden. Het aantal werklozen daalde in de afgelopen 3 maanden met gemiddeld 10 duizend per maand tot 300 duizend.
Economisch beeld onveranderd
1 maand
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in mei hetzelfde als een maand eerder.
Bbp groeit met 0,5 procent in eerste kwartaal 2019
1 maand
Het bruto binnenlands product (bbp) is in het eerste kwartaal van 2019 met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder.
Krapte arbeidsmarkt neemt verder toe
1 maand
De spanning op de arbeidsmarkt is opgelopen naar een nieuw hoogtepunt. In het eerste kwartaal van 2019 waren er gemiddeld 88 vacatures per 100 werklozen.
Armoedemonitor gemeente De Ronde Venen, 2017
1 maand
Gebruik van minimaregelingen in de gemeente De Ronde Venen uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.
Armoedemonitor gemeente Schagen, 2018
1 maand
Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Scahgen uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2018.
Aantal verpleegkundigen toegenomen
1 maand
In 2017 nam het aantal werkzame verpleegkundigen toe tot ruim 186 duizend. Alleen in de geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg daalde hun aantal. Meer mbo’ers en hbo’ers haalden in de periode 2016-2018 een diploma verpleegkunde. De werkdruk onder verpleegkundigen is bovengemiddeld hoog.
Statistisch Bulletin nr. 5
1 maand
Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.
Percentage mensen in opleidingsniveau en leeftijdgroep
1 maand
Percentage van mensen van 18 jaar en ouder naar opleidingsniveau naar provincie en leeftijdsgroepen naar provincies, 2018
Horeca arbeidsduur per sector, Tabel 1716 deel II
1 maand
Tabel_1716_deel_II Sector Horeca bevat cijfers over de arbeidsduur en positie in de werkkring van werkzame personen van 15 tot 75 jaar in de sector I Horeca 2017-2018.
In 2018 minder stakingen dan jaar eerder
1 maand
In 2018 staakten werknemers 28 keer, in 2017 was dat 32 keer. Er gingen zo’n 67 duizend arbeidsdagen minder verloren dan een jaar eerder. In alle gevallen riepen vakbonden de stakingen uit. De belangrijkste aanleiding om te gaan staken was een conflict vanwege de cao.
Meer mensen op Caribisch Nederland aan het werk in 2018
1 maand
Op de drie eilanden van Caribisch Nederland was de arbeidsdeelname in 2018 hoger dan in 2016. Op Bonaire had 70% van de bevolking van 15 tot 75 jaar in 2016 betaald werk, in 2018 was dat 73%. Het percentage werkenden op Sint-Eustatius nam toe van 66 naar 72, op Saba van 62 naar 66.
SRG-uitstroom Fase 3, 2017
2 maanden
Maatwerk over startende banen in 2017 vanuit algemene bijstand of NUG-positie, met/zonder re-integratie.
Voor het eerst minder werklozen dan voor crisis
2 maanden
Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 16 duizend per maand toegenomen. In maart waren er ruim 8,9 miljoen werkenden. Het aantal werklozen daalde met gemiddeld 7 duizend per maand tot 307 duizend.
Minder deeltijders die meer uren zouden willen werken
2 maanden
Sinds 2014 neemt het aantal personen dat in deeltijd werkt en meer uren zou willen werken af. Waren er in 2014 nog 583 duizend deeltijdwerkers die meer uren willen werken, in 2018 was dit teruggelopen tot 382 duizend.
Eerstegeneratiemigranten werkzaam in de bouw, 2017
2 maanden
Eerstegeneratiemigranten werkzaam als werknemer of zelfstandig ondernemer in de bouwsector, 2017
Arbeidsmarkt in cijfers 2018
2 maanden
Voor de arbeidsmarkt was 2018 een jaar van records. Er waren meer mensen aan het werk dan ooit, het aantal banen steeg naar een nieuwe recordhoogte en aan het einde van het jaar bereikte het aantal werklozen de laagste stand na januari 2009. Deze publicatie blikt terug op een jaar waarin de spanning op de arbeidsmarkt verder opliep. De meeste cijfers zijn eerder gepubliceerd, maar worden nu in samenhang gepresenteerd. Ook worden facetten uitgelicht die niet eerder aan de orde zijn geweest....
Armoedemonitor gemeente Nieuwegein, 2017
2 maanden
Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Nieuwegein uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.
Familiebedrijven in Gelderland
2 maanden
Cijfers over familiebedrijven in de provincie Gelderland
Geestelijke gezondheidszorg en arbeidsmarktpositie 2016
2 maanden
Tabellen die meer inzicht geven in de arbeidsmarktpositie van personen met geestelijke gezondheidsproblemen.
Economisch beeld een fractie minder positief
2 maanden
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in april opnieuw wat minder positief dan een maand eerder.
Statistisch Bulletin nr. 4
2 maanden
Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.
Bijna 3 op de 10 werknemers ervaren informatieovervloed
2 maanden
In 2018 kreeg 28 procent van alle werknemers (ruim 2,1 miljoen mensen) op een werkdag zoveel informatie dat zij vaak of altijd moeite hadden om dit snel genoeg te verwerken.
Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2018
2 maanden
In 2018 voerden het CBS en TNO samen de veertiende NEA uit, in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken. Deze publicatie vormt de methodologische verantwoording bij de NEA 2018 en biedt een overzicht van eerste resultaten.
Verwacht pensioen van mannen derde meer dan van vrouwen
2 maanden
Mannen komen gemiddeld uit op een hoger te bereiken pensioen dan vrouwen, namelijk 13 700 tegen 9 200 euro. Gemiddeld is het te bereiken pensioen voor mensen van 25 jaar tot de AOW-leeftijd 11 600 euro bruto per jaar. Dat blijkt uit de pensioenaansprakenstatistiek van het CBS.
Cao-lonen stijgen minder hard dan consumentenprijzen
2 maanden
In het eerste kwartaal van 2019 zijn de cao-lonen met 2,2 procent gestegen. Dat is gelijk aan de loonontwikkeling over het laatste halfjaar van 2018. Anders dan toen is de stijging nu lager dan die van de consumentenprijzen. Deze bedroeg in het eerste kwartaal 2,5 procent.
Bijna 60 procent arbeidsmigranten binnen zes jaar weg
2 maanden
In 2011 schreven ruim 31 duizend arbeidsmigranten zich in bij een Nederlandse gemeente. Eind 2016 was hiervan 59 procent weer uit ons land vertrokken.

Pagina's

Abonneren op cbs