cbs

620 nieuwsberichten gevonden
Statistisch Bulletin nr. 04
1 maand
Het Statistisch Bulletin van deze maand bevat gegevens over Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Inkomen en bestedingen, Internationale handel en Prijzen.
Culturele diversiteit De Haagse Hogeschool, september 2020
1 maand
Culturele diversiteit onder werknemers van De Haagse Hogeschool, september 2020
Tabellen bijstand, eerste kwartaal 2021
1 maand
Tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen
AZW breed: aandeel uitstroom ervaring, leeftijd, opleiding, contract
1 maand
AZW breed: aandeel uitstroom uitgesplitst naar ervaring, leeftijd, opleiding, contract, 2010-2020
Beroepen van mensen met betaald werk, 2020
1 maand
Werkzame beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar naar beroep in 2020
Culturele diversiteit ProRail december 2020
1 maand
Culturele diversiteit onder werknemers van ProRail, december 2020
Verdeelmodel BUIG-budget
1 maand
Onderzoek naar overeenstemming verdeelmodel BUIG met werkelijk aantal uitkeringsgerechtigden.
Culturele diversiteit APG december 2020
1 maand
Culturele diversiteit onder werknemers van APG, november 2020
Bbp krimpt met 0,1 procent in vierde kwartaal 2020
1 maand
Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het vierde kwartaal van 2020 met 0,1 procent gekrompen ten opzichte van het derde kwartaal van 2020.
Economisch beeld iets minder negatief
1 maand
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in maart iets minder negatief. De economie ligt diep in een fase van laagconjunctuur.
SRG-uitstroom Fase 1, 2020
1 maand
Maatwerk over startende banen in de eerste helft van 2020 vanuit algemene bijstand of NUG-positie, met/zonder re-integratie.
Selectie uit de BIG naar spec., arbeidspositie, sector, woonregio; 2014/19
1 maand
BIG-beroepen: selectie uit de tabel "Medisch geschoolden; specialisme, arbeidspositie, sector, woonregio" 2014-2019.
Aantal banen per SBI per maand, okt 2020 – dec* 2020
1 maand
Aantal banen van werknemers per SBI per maand, oktober 2020 – december* 2020
Minder voltijds werkende zelfstandigen in laatste drie kwartalen 2020
1 maand
Sinds de eerste lockdown vorig jaar is het aantal voltijds werkende zelfstandigen elk kwartaal van 2020 lager geweest dan in dezelfde kwartalen een jaar eerder. Vorig jaar werkten in het vierde kwartaal 895 duizend zelfstandigen voltijds, 44 duizend minder dan in het vierde kwartaal van 2019.
Tabellen Tozo voorlopig januari 2021
1 maand
Voorlopige cijfers over het aantal uitkeringen in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), januari 2021.
Tabellen Tozo nader voorlopig, Q3 2020
1 maand
Nader voorlopige cijfers over het aantal uitkeringen in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), Q3 2020
Culturele diversiteit Gemeente Amsterdam november 2020
1 maand
Culturele diversiteit onder werknemers van Gemeente Amsterdam, november 2020
Incassoratio vorderingen algemene bijstand
1 maand
Incassoratio terug- en boetevorderingen uit de algemene bijstand voor de instroomcohorten 2013 tot en met 2020.
Wisselingen arbeidsmarkt, februari
1 maand
In februari waren 340 duizend mensen werkloos. Drie maanden eerder, in november 2020, waren er 378 duizend werklozen. In die periode is het aantal werklozen dus met 38 duizend afgenomen.
Werkloosheidspercentage blijft in februari 3,6
1 maand
In februari 2021 waren 340 duizend mensen werkloos, dat is net als in januari 3,6 procent van de beroepsbevolking. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met 13 duizend per maand. In dezelfde periode kwamen er gemiddeld per maand 16 duizend mensen met betaald werk bij.
Werknemersbanen Caribisch Nederland 2019
1 maand
Aantal werknemersbanen in Caribisch Nederland naar bedrijfstak, woongemeente en geslacht, 2019
Re-integratievoorzieningen, 4e kwartaal 2020
1 maand
Cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).
Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en bedrijfstak, 2010 en 2019
1 maand
Aantal banen van werknemers naar bedrijfstak en arbeidsmarktregio, 2010 en 2019
Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2020-Q3
2 maanden
Tabellenset in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het derde kwartaal van 2020.
Statistisch Bulletin nr. 03
2 maanden
Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.
Culturele diversiteit PostNL Nederland november 2020
2 maanden
Culturele diversiteit onder werknemers van PostNL Nederland, november 2020
Culturele diversiteit VPRO 2019
2 maanden
Culturele diversiteit onder werknemers van VPRO, 2019
Culturele diversiteit Ahold Delhaize september 2020
2 maanden
Culturele diversiteit onder werknemers van Ahold Delhaize, september 2020
Werknemers bij familiebedrijven in Overijssel, 2018
2 maanden
Cijfers over werknemers en werknemersbanen bij familiebedrijven in de provincie Overijssel per gemeente
Samenwonende werknemers uit EU/EFTA-landen, 2019
2 maanden
CBS-gegevens over personen uit de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) en het aantal werknemers met een (niet-Nederlandse) EU/EFTA-nationaliteit dat op hetzelfde adres samenwoont met andere personen uit deze doelgroep in 2019.

Pagina's

Abonneren op cbs