Nieuws

360 nieuwsberichten gevonden
Ontslag op staande voet na kleine fraude terecht? 2 dagen
Een werkgever die een werknemer op staande voet ontslaat voor fraude van een geringe waarde, moet het ontslag voor de rechter verdedigen. Houdt het ontslag stand? Wat eraan voorafging Een kassamedewerkster bij een bouwmarkt is sinds 2013 in dienst. Op haar arbeidsovereenkomst is een huishoudelijk reglement van toepassing. Een van haar taken is...
xperthr arbo
Hoe berekent u de transitievergoeding vanaf 1 januari 2020? 3 dagen
Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) verandert de regeling voor de transitievergoeding. Hoe berekent u de vergoeding vanaf 1 januari 2020? Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding), ook tijdens de proeftijd. Nu ontstaat dat recht pas vanaf het moment waarop een dienstverband twee jaar bestaat....
xperthr arbo
‘Verlofregels opgelegd door Europa is geen goed idee’ 3 dagen
Elke Europeaan heeft uiterlijk in 2022 recht minimaal tien dagen kraamverlof direct na de bevalling van zijn of haar partner. Ook krijgen beide ouders recht op twee maanden betaald ouderschapsverlof. Dat komt door een richtlijn die het Europees Parlement onlangs heeft aangenomen. Is dit een goede ontwikkeling? De Europese richtlijn geeft ouders...
xperthr arbo
Anders zijn 3 dagen
Pas las ik voor in de bibliotheek. Een maandelijks terugkerend ritueel waar ik veel plezier aan beleef. Die grote ogen van de kleintjes als ik een bulderende stem opzet, omdat de dialoog erom vraagt. Het boek waar ik uit voorlas: ‘Anders is niet minder goed’. Het gaat over een ezel die Anders wil … Het bericht Anders zijn verscheen eerst...
ornet or
‘Werkgever moet laaggeletterdheid aanpakken’ 3 dagen
Werkgevers moeten meer doen om het probleem van laaggeletterdheid aan te pakken. Bij beroepen als schoonmaker, hulp in de bouw, industrie of landbouw, machinebediener of keukenbediende bedraagt de laaggeletterdheid gemiddeld 40%. ‘Schokkend’, zegt Jacco Vonhof van MKB-Nederland. Het hoge … Het bericht ‘Werkgever moet laaggeletterdheid...
ornet or
Richtlijnen voor bespreken jaarverslag? 4 dagen
Binnenkort gaan wij in de overlegvergadering met de bestuurder het jaarverslag van onze organisatie bespreken. Wij willen in onze vragen niet te veel focussen op details. Zijn er richtlijnen voor de bespreking van het jaarverslag? Er bestaan geen officiële richtlijnen, u bepaalt zelf waarover u … Het bericht Richtlijnen voor bespreken...
ornet or
Het schriftelijkheidsvereiste bij een concurrentiebeding 4 dagen
In de tussen de werkgever en de werknemer overeengekomen eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een voorwaardelijk concurrentiebeding opgenomen. Na diverse verlengingen (bevestigd per brief) wordt de arbeidsrelatie omgezet naar 'onbepaalde tijd'. In de verlengingsbrieven wordt verwezen … Het bericht Het...
ornet or
Subsidiepot open voor eerlijk, veilig en gezond werk 4 dagen
Tot 31 juli kan een aanvraag worden gedaan voor een nieuwe subsidie, bedoeld voor projecten voor eerlijk, veilig en gezond werk in bedrijven en branches. Het gaat om projecten die gericht zijn op onderzoek, preventie of voorlichting over eerlijk, gezond of veilig werken. Juist in een krappe … Het bericht Subsidiepot open voor eerlijk,...
ornet or
Verroeste tijd 5 dagen
Afgelopen weekend eindelijk de tijd genomen om even naar de Kunstwandelroute Hummelo te gaan. Deze route werd dit jaar voor de 20e keer gehouden en ik was er nog nooit naar toe gegaan. Nu zijn er wel heel veel kunstroutes waar ik nog nooit naar toe ben gegaan, maar dit jaar deden er twee kunstenaars … Het bericht Verroeste tijd verscheen...
ornet or
Checklist: Arbozorg voor uitzendkrachten 6 dagen
Het gaat niet goed met de arbeidsomstandigheden van uitzendkrachten in Nederland. Zo zijn ze opvallend vaak betrokken bij een bedrijfsongeval. Bescherming van uitzendkrachten is daarom een belangrijk aandachtspunt voor werkgever en ondernemingsraad. Door Koen Langenhuysen Onlangs publiceerde … Het bericht Checklist: Arbozorg voor...
ornet or
RI&E is geen garantie voor veilig werk 6 dagen
Ieder jaar verliezen circa 280 mensen ledematen door een ongeval met een machine op hun werk, zo bleek onlangs uit een onderzoek van het RIVM. Recent werd ook duidelijk dat in de vleesverwerkende industrie vaak onveilig wordt gewerkt. De Inspectie vindt dat het veiligheidsbewustzijn er niet erg … Het bericht RI...
ornet or
Win de ‘war for talent’ met een cultuur die jong talent omarmt 6 dagen
De gemiddelde leeftijd van de beroepsbevolking stijgt, en de benodigde vaardigheden zijn veelal in handen van een nieuwe generatie werknemers. Veel bedrijven vragen zich dan ook af hoe ze voor deze nieuwe generatie relevant kunnen blijven als werkgever. Dit geldt in het bijzonder voor bedrijven die vaak slechts cosmetische veranderingen doorvoeren...
xperthr arbo
Wanneer is ontslag op grond van disfunctioneren voldoende? 1 week
Een verzoek tot ontbinding op grond van disfunctioneren wordt niet vaak toegewezen. Lukt het deze werkgever wel na twee verbetertrajecten? Wat eraan voorafging Een werknemer treedt in 2006 in dienst bij een werkgever als medewerker Logistiek. In de eerste jaren wordt zijn functioneren in de beoordelingen als voldoende gekwalificeerd, maar vanaf...
xperthr arbo
‘Een burn-out heeft niks te maken met werkdruk’ – Wat dan wel? 1 week
Mark Tigchelaar: ‘Een burn-out heeft niets te maken met werkdruk’. Hoewel de meningen verdeeld zijn, schijnt er wel een duidelijke oplossing te zijn: focus. Hierbij één hele simpele strategie voor HR. In het nieuwste boek “Focus aan|uit” van Mark Tigchelaar, staat dat het vergroten van focus de missing link is in stressreductie. Om er...
xperthr arbo
Onze kinderen 1 week
Deze column gaat nu eens over echt belangrijke mensen. Dus niet over Jesse ‘Backstabber’ Klaver, Thierry ‘Wanneer heeft u voor het laatst gehuild’ Baudet, Sophie ‘Show me the money’ in ’t Veld of andere triestige types die onze toekomst mede bepalen. Volgende keer misschien weer, maar nu even niet. … Het bericht Onze kinderen verscheen...
ornet or
OR verandertrajecten 1 week
De rol van de OR bij veranderingen Organisaties zijn aan het reorganiseren, herstructureren en fuseren... Soms sta je als OR-lid volledig achter de verandering en volg je moeiteloos de stappen die de bestuurder zet. Andere keren zie je het nut van de verandering minder en ben je kritisch op de … Het bericht OR verandertrajecten verscheen...
ornet or
Webinar: datagedreven werken in de praktijk 1 week
Hoe zet u een case op in HR Analytics en welke doelen stelt u daarbij? Specialist Rob van Dijk legt het u uit tijdens het XpertHR College ‘Datagedreven werken in de praktijk’. Met HR Analytics kunt u data inzetten als onderbouwing voor uw beslissingen en strategische keuzes. Verzuim, recruitment en personeelsplanning zijn onderwerpen die vaak...
xperthr arbo
Pensioenakkoord: de plannen en de reacties 1 week
Als de leden van FNV en CNV volgende week instemmen met het pensioenakkoord, dan kan de regeling voor de minder snel stijgende AOW-leeftijd mogelijk al per 1 januari 2020 ingaan. Het woensdag door minister Koolmees gepresenteerde pensioenakkoord is overwegend positief ontvangen. Een overzicht van de … Het bericht Pensioenakkoord: de...
ornet or
Talentenpaspoort vergemakkelijkt recruiten én talentmanagement 1 week
Kunt u vertellen waar u goed in bent? Het antwoord op deze vraag bestaat vaak uit maximaal drie talenten. Een talentenpaspoort kan het functionele talentmanagement- of recruitmenttool zijn voor professionals. Zo komen medewerkers achter al hun talenten en zien werkgevers dat ze werkelijk een huis vol aan talenten hebben. Talenten dashboard (foto:...
xperthr arbo
Overheidswerkgevers gaan van strafontslag naar ontslag op staande voet 1 week
Een gemeentemedewerker steelt een telefoon. Een opsporingsambtenaar vertelt een ondernemer dat op korte termijn een bouwcontrole zal plaatsvinden. En een gemeentemedewerker gebruikt een dienstauto privé. Dit zijn allemaal redenen voor strafontslag. Na de normalisering bestaat het strafontslag niet meer en moeten overheidswerkgevers op staande voet...
xperthr arbo
Bestuurder wil or geen financiële informatie geven 1 week
Onze bestuurder wil de ondernemingsraad geen financiële cijfers geven en heeft daar geen goede reden voor. Het jaarverslag moeten wij bij de Kamer van koophandel kopen. Hoe dit aan te pakken? Op grond van artikel 31 eerste lid WOR is de ondernemer verplicht desgevraagd aan de ondernemingsraad en … Het bericht Bestuurder wil or geen...
ornet or
Herplaatsing in functie met lager loon onterecht 1 week
Een werknemer, aanvankelijk docent en later adjunct-directeur van een school, wordt wegens disfunctioneren op non-actief gesteld en tegen een lager loon herplaatst. In een kort geding vordert hij wedertewerkstelling in zijn oude functie. De kantonrechter wijst dit verzoek af, omdat gelet op de … Het bericht Herplaatsing in functie met...
ornet or
Things to do before you die … 1 week
In mijn vrije tijd is wachten om iets te mogen doen of zien, een gruwel voor me. Toen mijn kinderen klein waren en een bezoek aan de Efteling onontkoombaar was, koos ik er - vanwege de verhalen over lange wachtrijen - voor om ze een dagje te laten spijbelen. Dat werkte: wachttijden van minder dan … Het bericht Things to do before you die...
ornet or
Or krijgt adviesrecht bij doorstart onderneming 1 week
Werknemers van een failliete onderneming moeten in het geval van een doorstart in principe onder dezelfde arbeidsvoorwaarden in dienst komen bij de nieuwe eigenaar. De ondernemingsraad krijgt adviesrecht over een voorgenomen doorstart. De rechter-commissaris die toestemming moet geven voor de … Het bericht Or krijgt adviesrecht bij...
ornet or
Ontwikkelbudget moet scholing een boost geven 1 week
In het kader van een Leven Lang Ontwikkelen wil het Kabinet scholing van werkenden en niet-werkenden beter stimuleren. Er komt een individueel STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie), waarmee jaarlijks tot 200.000 mensen een persoonlijk ontwikkelbudget kunnen krijgen van 1000 tot 2000 … Het bericht Ontwikkelbudget moet scholing een...
ornet or
Invloeden van slimme systemen beoordelen 1 week
Intelligente systemen en robots kunnen goede maar ook slechte invloeden hebben op ons werk. Veel van hun eigenschappen zien we nu al bij bestaande systemen. Hoe de ondernemingsraad de eigenschappen van die systemen in beeld kan krijgen en kan beoordelen. Door Erik Mulder De impact van robots … Het bericht Invloeden van slimme systemen...
ornet or
Kabinet werkt aan subsidie voor bijscholing 1 week
Zowel werkenden als niet-werkenden kunnen in de toekomst een persoonlijk ontwikkelbudget voor scholing en ontwikkeling aanvragen. Dat bedrag zal tussen de 1000 en 2000 euro bedragen. Het doel is dat meer mensen zo beter inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt. De datum van invoering is nog niet bekend. Minister Koolmees van Sociale Zaken en...
xperthr arbo
Compensatie transitievergoeding voor mkb’ers op komst 1 week
Een winkel met sportkleding moet dicht omdat de eigenaar ernstig ziek is en geen vervanger heeft. De twee medewerkers hebben recht op een transitievergoeding. Een financiële aderlating voor de eigenaar, maar vanaf 2021 krijgen mkb’ers die moeten stoppen compensatie. De regeling is onderdeel van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) die eind...
xperthr arbo
Ideaal: een m/v-competentiemix voor de or-voorzitter 1 week
Waarom zijn zo weinig vrouwen voorzitter van de ondernemingsraad? Shirley Mathoera sprak met dertig vrouwelijke or-voorzitters. In de praktijk stuiten velen nog altijd op weerstand. Daarvoor moet elke or aan de bak. Bijvoorbeeld door een m/v competentiemix op te stellen. Door Annet … Het bericht Ideaal: een m/v-competentiemix voor de or-...
ornet or
Is werken met oproepkrachten straks onmogelijk? 1 week
Met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) veranderen de regels rond oproepkrachten. Gevreesd wordt dat het werken met oproepkrachten voor werkgevers een stuk minder aantrekkelijk wordt. Is het werken met oproepkrachten straks nog wel te doen? Voor het werken met oproepkrachten pakken de veranderingen niet zo gunstig uit. Veel van de nieuwe regels...
xperthr arbo
HR-directeur: ‘Focus op de juiste organisatiecultuur en het bedrijfsdoel’ 1 week
Marianne Spaans is een nieuwe blogger voor XpertHR Actueel. Zij is global HR-directeur van Bynder met 30 jaar HR-ervaring. Ze zal bloggen over de elementen die nodig zijn voor een moderne organisatiecultuur. Een korte kennismaking met Marianne. 1. Wie ben je, wat doe je? Marianne Spaans ‘Ik ben Marianne Spaans, Global Director People en...
xperthr arbo
1 op de 6 werkenden wordt gepest. Werkgever moet verplicht ingrijpen 2 weken
Gemiddeld wordt één op de zes Nederlanders in loondienst weleens gepest door collega’s. De aanpak (en het voorkomen) van pesten is een wettelijk plicht van de werkgever die voortkomt uit de arbowetgeving. Wat zijn de gevolgen en wat gebeurt er in de praktijk? Zowel mannen als vrouwen maken pesterijen mee op de werkvloer. Hoewel het verschil tussen...
xperthr arbo
Zwangere sollicitant niet aannemen kost deze werkgever 37.000 euro 2 weken
Een werkgever neemt een zwangere sollicitant niet aan omdat ze in verwachting is. Ze stapt naar de rechter en vordert een schadevergoeding van 37.000 euro. Een volledig jaarsalaris. Wat eraan voorafging Een vrouw werkt tot 1 april 2015 via het uitzendbureau in een ondersteuningsfunctie bij het Centraal Opvang Orgaan Asielzoekers (COA). Na afloop...
xperthr arbo
Wab aangenomen: de maatregelen op een rij 2 weken
De Eerste Kamer heeft dinsdag de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. Ook twee moties werden aanvaard. Daarin wordt de regering onder meer gevraagd voorstellen te doen voor nieuw beleid voor zzp’ers. De Wab kan zeer waarschijnlijk per 1 januari 2020 in werking treden. De nieuwe … Het bericht Wab aangenomen: de maatregelen op een...
ornet or
Wat verandert er met de WAB? 2 weken
De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is aangenomen door de Eerste Kamer. De wet bevat een aantal samenhangende maatregelen. Hieronder de belangrijkste: Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond. Nu moet de werkgever aan een van de acht ontslaggronden volledig voldoen. Deze nieuwe...
xperthr arbo
Eerste Kamer stemt in met nieuwe arbeidsmarktwet WAB 2 weken
De Wet Arbeidsmarkt in Balans is op 28 mei 2019 aangenomen in de Eerste Kamer. Dit was de laatste horde die genomen moest worden voor de definitieve invoering van de nieuwe regels. De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) bevat een pakket aan maatregelen dat de verschillen tussen vast en flexwerk moet verkleinen. Hierdoor moet het voor werkgevers...
xperthr arbo
Hoe bereikt u de top van uw vakgebied? 2 weken
Wist u dat een arts met 6 jaar ervaring vaak iets beter presteert dan een arts met 20 jaar ervaring? We ontwikkelen ons vaak tot we goed genoeg zijn in ons werk. Dan bereiken we een plateau en houdt de professionele ontwikkeling in veel beroepen wel een beetje op. Maar hoe blijft u leren? Hoe anders is dat bij schaakgrootmeesters, toptennissers en...
xperthr arbo
Brede steun voor AOW op 66 jaar 2 weken
Ruim twee derde van de Nederlanders vindt dat de AOW-leeftijd te snel stijgt, blijkt uit een onderzoek van Maurice de Hond. Mensen met een zwaar beroep zouden eerder met pensioen moeten kunnen gaan, vindt 87% van de ondervraagden. Vakbond CNV liet het onderzoek uitvoeren in het kader van de … Het bericht Brede steun voor AOW op 66 jaar...
ornet or
Wijziging WOR: gesprek over beloning 2 weken
Per 1 januari 2019 is de WOR gewijzigd. Grote ondernemingen moeten voortaan elk jaar een gesprek organiseren met de ondernemingsraad over de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen. In artikel 23 lid 2 WOR is een extra overlegrecht aan de or toegekend: de verplichting tot een jaarlijks gesprek … Het bericht Wijziging WOR: gesprek over...
ornet or
Preventiemedewerker én or-lid? 2 weken
Ik heb mij kandidaat gesteld als or-lid maar ik ben ook preventiemedewerker. Nu komen er vragen vanuit het management of ik beide kan doen. De Wet op de ondernemingsraden stelt een paar voorwaarden aan het verkiesbaar stellen, met name: iemand moet minimaal een jaar in de onderneming werkzaam … Het bericht Preventiemedewerker én or-lid?...
ornet or
Moet de or conflicten helpen oplossen? 2 weken
Soms krijgt de ondernemingsraad het verzoek om behulpzaam te zijn om onenigheid, of zelfs conflicten, te helpen oplossen. Wat is dan verstandig? Door Hans van den Hurk De ambtelijk secretaris mailde aan de vooravond van de training: ‘Nog een laatste verzoekje. Is het ook mogelijk om het … Het bericht Moet de or conflicten helpen oplossen...
ornet or
Het nieuwe ontslagrecht volgens de Wab 2 weken
Met de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) wijzigt het ontslagrecht per 1 januari 2020. Ontslag wordt sneller mogelijk door een nieuwe ontslaggrond, de regeling voor tijdelijke contracten verandert en er komen nieuwe regels voor oproepkrachten en de ontslagvergoeding. Door Norbert Laane De … Het bericht Het nieuwe ontslagrecht volgens de...
ornet or
Werkgever vraagt om ontbinding zonder dossieropbouw 2 weken
Een werkgever krijgt klachten over het werk van een werknemer en wil het contract met deze werknemer al binnen het eerste half jaar beëindigen. Maar is vrijwel geen dossier. Maar één gesprek en geen verbeterplan. Ontbindt de rechter deze arbeidsovereenkomst? Wat eraan voorafging Een werknemer wordt door de werkgever benaderd voor een functie als...
xperthr arbo
Veel bedrijven worstelen nog met privacywet AVG 3 weken
Een jaar na de invoering van de Europese privacywetgeving AVG voldoen vooral veel midden- en kleinbedrijven nog altijd niet aan de regels. Het belang van bescherming van data staat ook niet meer hoog op de beleidsagenda’s, terwijl de Autoriteit Persoonsgegevens dit jaar juist steviger gaat inzetten … Het bericht Veel bedrijven worstelen...
ornet or
Vertrouwen versus wantrouwen 3 weken
Vertrouwen is binnen werkrelaties een belangrijke voorwaarde voor optimale samenwerking. Het begint met het kijken in de spiegel. Het vertrouwen in jezelf. Ben ik integer en heb ik de juiste intenties. Het gaat dan vooral om geloofwaardigheid. Maar ook, ben ik capabel en wil ik mezelf verbeteren. … Het bericht Vertrouwen versus...
ornet or
XpertHR College: ‘Staar je niet blind op cijfers’ 3 weken
Gebruik HR Analytics vooral om vooruit te kijken. Onderzoek niet alleen of de verzuimcijfers verschillen van vorig jaar, maar kijk ook naar de belangrijkste voorspellers voor ziektemeldingen. ‘Daar kan opeens iets verrassends uit komen’, vertelt HR Analytics-expert Rob van Dijk in het XpertHR College. Rob van Dijk In het online-college geeft de...
xperthr arbo
Verzuimverpleegkundige en privacy 3 weken
De directie wil een verzuimverpleegkundige aanstellen om het ziekteverzuim terug te dringen. Het gaat om frequent verzuim (vaker dan 2x per jaar ziek). Mag deze verzuimverpleegkundige advies uitbrengen aan de werkgever over het ziektebeeld? Zodra werknemers ziek worden, wisselen diverse partijen … Het bericht Verzuimverpleegkundige en...
ornet or
Adviestraject: ook aanvullende informatie telt mee 3 weken
Een medisch centrum kondigt aan de afdeling communicatie te willen reorganiseren. De ondernemingsraad brengt een negatief conceptadvies uit, omdat hij het plan onder andere niet concreet genoeg vindt en het niet voldoet aan toezeggingen. De bestuurder zegt open te staan voor een gesprek, waarbij … Het bericht Adviestraject: ook...
ornet or
Podcasts over jongeren en medezeggenschap 3 weken
Met een serie podcasts besteedt CNV Jongeren aandacht aan medezeggenschap in de zorg. Centrale vraag in de podcasts: waarom zijn jongeren in de zorg nauwelijks vertegenwoordigd in ondernemingsraden en wat kunnen we eraan doen? De vierdelige podcastserie ‘MZ Horen Zien Zeggen’ laat jonge … Het bericht Podcasts over jongeren en...
ornet or
Vernieuwing? Let op de kernwaarde van medezeggenschap 3 weken
De zoektocht naar vernieuwing levert de medezeggenschap vele positieve impulsen op. Maar het komt ook voor dat medewerkers wel meer kunnen meepraten, maar niet meer wezenlijke invloed hebben. Pas dus op dat je het kind niet met het badwater weggooit. Door Mathilde Dekker Alle begrip voor de … Het bericht Vernieuwing? Let op de kernwaarde...
ornet or

Pagina's