Nieuws

250 nieuwsberichten gevonden
AWVN: veel minder nieuwe cao’s gesloten 9 uur
Vorige maand zijn tien nieuwe cao's afgesloten, meldt werkgeversvereniging AWVN. Dat is veel minder dan normaal in maart: dan worden er doorgaans meer dan 30 nieuwe cao-akkoorden gesloten. De AWVN is betrokken bij het merendeel van alle ongeveer 800 Nederlandse cao's. De organisatie schrijft de … Het bericht AWVN: veel minder nieuwe cao...
ornet or
Sneller lezen: tips en trucs 12 uur
Leden van de ondernemingsraad krijgen soms heel veel leeswerk te verstouwen en moeten onder tijdsdruk dan bijvoorbeeld nog eens een advies uitbrengen. Snellezen kan dan behulpzaam zijn. Dit artikel geeft je tips en trucs om daadwerkelijk sneller te lezen. Door Wanne van den Bijllaardt De … Het bericht Sneller lezen: tips en trucs...
ornet or
Harmonisatie arbeidsvoorwaarden na integratie 1 dag
Na een aandelenoverdracht wordt de ondernemingsraad advies gevraagd over de integratie van IWAL als afdeling van Lucertis, onderdeel van de Parnassia Groep. Daar gelden andere arbeidsvoorwaarden. De ondernemingsraad van IWAL adviseert negatief over het voorgenomen besluit tot integratie van IWAL … Het bericht Harmonisatie...
ornet or
Zo kan de or vernieuwen én invloed behouden 4 dagen
Vernieuwing moet. Zo ervaart menige ondernemingsraad dat, onder druk van het management en collega’s. Hoe de or rechten en verworvenheden kan behouden én ook mee kan gaan met de veranderingen in de organisatie en belangen van medewerkers. Door Tineke de Rijk Wat te denken van de afdeling HR … Het bericht Zo kan de or vernieuwen én...
ornet or
Vragen over slapend dienstverband voorgelegd aan Hoge Raad 4 dagen
Moet een werkgever meewerken aan het beëindigen van een slapend dienstverband als de werknemer daar om vraagt? Met de compensatiewet voor de transitievergoeding in het vooruitzicht is dit een veelbesproken onderwerp. Deze kantonrechter roept de hulp in van de Hoge Raad. Wat eraan voorafging Deze rechtszaak gaat over een monteur die al meer dan 30...
xperthr arbo
Instemmingsrecht voor verplichte training? 4 dagen
De directie wil een bepaalde groep medewerkers een verplichte training aanbieden. Is hier het instemmingsrecht op van toepassing? Het Opleidingsplan valt onder artikel 27 lid 1-f WOR. De vraag ‘of een verplichte training voor een grote groep medewerkers instemmingsplichtig is’, hangt dan ook … Het bericht Instemmingsrecht voor verplichte...
ornet or
De Notre Dame en de WOR 4 dagen
The roof is on fire… Een icoon stond in brand, de Notre Dame in Parijs. De vlammen sloegen uit het dak. The roof is on fire! Prachtig gebouw in een prachtige stad, ik ben er vaak geweest, u misschien ook. Een gebouw van pakweg 850 jaar oud. Dat is echt hartstikke oud. De Notre Dame brandde … Het bericht De Notre Dame en de WOR verscheen...
ornet or
Whitepaper | Oproepovereenkomst in de WAB, hoe zit dat? 5 dagen
Met de wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) verandert er één en ander in de regelgeving rondom oproepkrachten. In deze whitepaper bespreekt arbeidsrechtjurist Edith van Schie wat de regering wil aanpassen aan de oproepovereenkomst. Het is belangrijk om te definiëren wanneer sprake is van een oproepovereenkomst. Als sprake is van een...
xperthr arbo
Zo werkt het kopen en verkopen van vakantiedagen 5 dagen
Het kopen en verkopen van vakantiedagen kan een handig middel zijn om werknemers te helpen die tijdelijk meer vrije tijd nodig hebben of juist wat meer inkomen willen. In dit voorbeelddocument zijn regelingen opgenomen voor het kopen en verkopen van vakantiedagen. De werkgever kan uiteraard ook alleen voor één van beide regelingen kiezen....
xperthr arbo
Het XpertHR College – AVG: een jaar later 6 dagen
De invoering van de AVG bezorgde HR vorig jaar een drukke periode. Een jaar later helpen wij u opnieuw met het opfrissen van de hoofdzaken. Krijg het mee tijdens het XpertHR College op 14 mei! Steffie Schepers HR bereidde zich begin 2018 voor op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 van kracht ging. Een jaar later...
xperthr arbo
Je bestuurder overtuigen met strategie en stem 6 dagen
Natuurlijk, als lid van de ondernemingsraad heb je je goed ingelezen en je komt met een onderbouwd standpunt. Maar zul je de bestuurder ook overtuigen? Helaas, argumenten zijn daarvoor niet altijd genoeg. Vergroot je overtuigingskracht met positieve associaties, goed stemgebruik en de … Het bericht Je bestuurder overtuigen met strategie...
ornet or
Eerste Kamer aanvaardt aanpassingswet Wnra 6 dagen
De Eerste Kamer heeft dinsdag de aanpassingswet van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) als hamerstuk aanvaard. Daarmee is een belangrijke stap gezet om de Wnra op 1 januari 2020 in werking te laten treden. Voor de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren moet een reeks … Het bericht Eerste Kamer aanvaardt...
ornet or
Slapende dienstverbanden verboden, asociaal of geen van beide? 6 dagen
Kan een werkgever worden verplicht om een langdurig zieke werknemer te ontslaan en hem de transitievergoeding te betalen? Arbeidsrechtjurist Edith van Schie vindt van niet. Een aantal recente uitspraken zetten de discussie over slapende dienstverbanden op scherp.  Wie in de media leest over slapende dienstverbanden ziet vooral de kant van zieke...
xperthr arbo
Ongeldig concurrentiebeding 6 dagen
In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan onder strikte voorwaarden een concurrentiebeding worden overeengekomen. In de volgende zaak hield het beding geen stand. Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is doorgaans niet rechtsgeldig. Een werknemer ondervindt … Het bericht Ongeldig concurrentiebeding...
ornet or
Zeker weten 6 dagen
In het boek Dingen gedaan krijgen van Tali Sharot, las ik over een onderzoek waarin deelnemers werden gevraagd naar een film - over het moeilijke leven van immigranten in Tel Aviv - te kijken. De film duurde ongeveer 3 kwartier. Aan het eind moesten de deelnemers achter een computer een vragenlijst … Het bericht Zeker weten verscheen...
ornet or
Meerderheid werknemers werkt 5 uur onbetaald over 1 week
Onbetaald overwerken lijkt op de werkvloer ‘normaal’ te zijn geworden. Een ruime meerderheid (54%) van de Nederlandse werknemers maakt wekelijks overuren zonder daarvoor betaald te krijgen. Gemiddeld zeggen Europese werknemers wekelijks bijna 5 uur over te werken. Dat blijkt uit ‘The Workforce … Het bericht Meerderheid werknemers werkt 5...
ornet or
Vrees voor ‘onverantwoorde kortingen’ op pensioenen 1 week
Een aantal grote pensioenfondsen zal ook na hervorming van het pensioenstelsel niet ontkomen aan het korten van pensioenen. Metaalfondsen PMT en PME luiden de noodklok. Ze voorzien ‘onverantwoorde’ kortingen in een tijd van economische voorspoed. De lage dekkingsgraad verslechtert de financiële … Het bericht Vrees voor ‘onverantwoorde...
ornet or
Bescherming na opheffing ondernemingsraad 1 week
Ik weet dat een or-lid tot 2 jaar na het lidmaatschap bescherming geniet. Maar hoe verloopt het met deze bescherming als de ondernemingsraad eerder wordt opgeheven? Het klopt dat een or-lid bescherming tegen benadeling geniet tot twee jaar na vertrek uit de ondernemingsraad, ook wanneer de or … Het bericht Bescherming na opheffing...
ornet or
Voordelen en valkuilen van het overleg in de driehoek 1 week
Het werken met een driehoek van overleg tussen bestuur, toezichthouder en ondernemingsraad wordt steeds gangbaarder. Wat zijn de voordelen en wat zijn de valkuilen? 7 tips om met aandacht voor ieders identiteit en rollen te komen tot goed overleg. Door Laura van Hofwegen en Arthur Hol De … Het bericht Voordelen en valkuilen van het...
ornet or
4 vragen over de beeldschermbril 1 week
Wat is een beeldschermbril, moet de werkgever die verstrekken en mag dat onbelast? De belangrijkste vragen en antwoorden op een rij. 1. Wat is een beeldschermbril? De speciale beeldschermbril is in feite een zwakke leesbril, geschikt voor een tussenafstand van circa 50 cm (40 cm tot het toetsenbord, 60 cm tot het scherm), de afstand tussen de...
xperthr arbo
Is het stellen van een maximale werkervaringseis leeftijdsdiscriminatie? 1 week
Een 54-jarige man solliciteert op een vacature voor een traineeship in de IT. Als hij niet wordt uitgenodigd voor een gesprek omdat hij teveel werkervaring heeft, stapt hij naar het College voor de Rechten van de Mens. Die oordeelt dat er sprake is van indirecte leeftijdsdiscriminatie. Maar de rechter oordeelt anders. Wat eraan voorafging Een 54-...
xperthr arbo
Waar zit het verschil in? 1 week
Naast inmiddels zoveel bedrijven heeft ook meubelgigant Ikea arbeidsvoorwaarden afgesloten zonder de FNV. Het gaat nu echter niet om een arbeidsvoorwaardenreglement, maar om arbeidsvoorwaarden in een cao afgesloten met de bedrijfsvakbond Werknemersvereniging Ikea Medewerkers (WIM). In een periode … Het bericht Waar zit het verschil in?...
ornet or
Thuiswerken? Ja, maar let op deze punten 1 week
Vaak wordt thuiswerken gedoogd. Maar het is beter om vooraf een schriftelijke overeenkomst op te stellen, zegt arbeidsrechtadvocaat Karin Maessen. Ze  loopt de belangrijkste aandachtspunten bij thuiswerken langs met de Wet flexibel werken in de hand. Betere concentratie, minder ziekteverzuim, een grotere productiviteit, werk-privé in balans en...
xperthr arbo
Wat moet u regelen voor de compensatie transitievergoeding? 1 week
Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers de compensatie van transitievergoeding aanvragen als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslagen vanaf 1 juli 2015. Voor reeds betaalde transitievergoedingen geldt: bewaar de gegevens goed. Een werkgever heeft de wettelijke verplichting om het loon van een langdurig zieke...
xperthr arbo
De rol van HR door de ogen van een HR-directeur 1 week
‘HR draagt bij aan het optimaal laten functioneren van de organisatie, waarbij het HR-team managers en medewerkers het beste uit hunzelf laat halen.’ Is de visie van HR-directeur Ton Broekhuis. Wat is volgens u de rol van HR? Over de rol van HR heeft Broekhuis zich tijdens zijn werkzaam leven het nodige voorbij zien en horen komen....
xperthr arbo
Verval arbeidsplaats door bedrijfseconomische redenen 1 week
Een werkgever heeft de arbeidsovereenkomst met een werkneemster opgezegd met toestemming van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De werkneemster verzoekt daarop de kantonrechter om herstel van de arbeidsovereenkomst en wedertewerkstelling in een passende functie. Zij verzoekt … Het bericht Verval arbeidsplaats door...
ornet or
TNO: Verslechterde werkomstandigheden bij flexwerkers 1 week
Oproep- en invalkrachten en uitzendkrachten hebben de laatste jaren te maken gekregen met verslechterde werkomstandigheden. Hun fysieke belasting is hoger dan bij vaste werknemers. Ze werken ook veel vaker in ploegendiensten en ze hebben minder te zeggen over hun werkzaamheden. Dat blijkt uit het … Het bericht TNO: Verslechterde...
ornet or
Transitievergoeding regeling blokkeert pensioen 66-jarige ondernemer 1 week
Een 66-jarige ondernemer heeft 45 jaar hard gewerkt. Maar met pensioen kan hij niet. De regeling transitievergoeding zit hem daarbij in de weg. Hoe zit dat? En hoe kan dat worden opgelost? Hoe zit dat? Hans heeft een eenmanszaak met vier medewerkers die respectievelijk 29, 26, 6 en 4 jaar bij hem in dienst zijn. Hij zorgt goed voor zijn personeel...
xperthr arbo
Medewerkers Jumbo vragen hulp Bedrijfscommissie 1 week
Ontevreden distributiemedewerkers van Jumbo hebben een bemiddelingsverzoek ingediend bij de Bedrijfscommissie van de SER. Zij willen een cao en niet de arbeidsvoorwaardenregeling (avr) die volgens hen door de centrale ondernemingsraad van Jumbo is opgedrongen. De werknemers vinden dat de WOR, de Wet … Het bericht Medewerkers Jumbo vragen...
ornet or
Werken na de AOW 1 week
Onze stichting heeft een nieuwe AOW-regeling ter kennisgeving voorgelegd. Hierin staat een aanvulling op de cao voor de medewerkers om buiten de AOW-gerechtigde leeftijd te kunnen blijven werken. Is dit instemmingsplichtig? Het verlengen van de arbeidsovereenkomst na de AOW-gerechtigde leeftijd … Het bericht Werken na de AOW verscheen...
ornet or
Luistervoorkeuren: horen wat de bestuurder wérkelijk vertelt 2 weken
Is de ondernemingsraad goed geïnformeerd? Het hangt er niet alleen vanaf of de bestuurder genoeg informatie aandraagt, het vereist ook een actieve rol van de ondernemingsraad als ontvanger. Hoe je tussen de regels door kunt luisteren naar wat de bestuurder wérkelijk vertelt, als je weet hoe … Het bericht Luistervoorkeuren: horen wat de...
ornet or
Topinkomens beoordelen in de non-profit 2 weken
Sinds 1 januari 2019 is de bestuurder verplicht informatie te bespreken over de topinkomens in de organisatie. Voor ondernemingsraden van overheid, zorg en andere maatschappelijke organisaties is de Wet Normering Topinkomens 2 (WNT2) een goed handvat om deze informatie te beoordelen. Door Agnes … Het bericht Topinkomens beoordelen in de...
ornet or
Menselijk gedrag 2 weken
De laatste vijfentwintig jaar ben ik intensief bezig met analyseren van menselijk gedrag. En het plezier zit er voor mij in om de beweegredenen van dat gedrag te ontrafelen. Want hoe kan het dat het algemeen belang hetzelfde kan zijn en dat politieke partijen er zo verschillend tegenaan kunnen … Het bericht Menselijk gedrag verscheen...
ornet or
Or ‘BV Nederland’ adviseert af te zien van CO2-heffing 2 weken
Met een verwijzing naar het adviesrecht in de WOR hebben 17 ondernemingsraden de regering in een brief geadviseerd geen CO2-belasting in te voeren. Ze schrijven ‘als ondernemingsraad van de BV Nederland’ bezorgd te zijn over dit mogelijk ‘beschadigende’ voorgenomen besluit en willen concrete … Het bericht Or ‘BV Nederland’ adviseert af...
ornet or
Download: Het nieuwe ambtenarenrecht – 9 wijzigingen 2 weken
Op 1 januari 2020 gaat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in. Ambtenaren krijgen dan grotendeels dezelfde rechten als werknemers in het bedrijfsleven. Met deze checklist weet u of uw organisatie goed is voorbereid op het civiele arbeidsrecht. Op deze poster zet senior advocaat arbeids- en ambtenarenrecht alvast de belangrijkste...
xperthr arbo
Slapend dienstverband wel of niet in strijd met goed werkgeverschap? 2 weken
Een langdurig zieke werkneemster vraagt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met toekenning van een transitievergoeding. Is het slapend houden van het dienstverband door de werkgever in dit geval ernstig verwijtbaar handelen of nalaten? Lees het oordeel van de rechter. Wat eraan voorafging Een medewerker bij een ziekenhuis valt in 2015 uit...
xperthr arbo
Cor KPN hekelt versoepeling bonusbeleid 2 weken
De centrale ondernemingsraad van KPN uit in een brief aan bestuursvoorzitter Maximo Ibarra kritiek op nieuwe bonusregels van het bedrijf. De criteria voor bonussen lijken te worden versoepeld en dat is volgens de cor ‘een gemiste kans’. Ook de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft … Het bericht Cor KPN hekelt versoepeling...
ornet or
Ouders krijgen recht op betaald ouderschapsverlof 2 weken
Op dit moment krijgen ouders niets betaald tijdens het ouderschapsverlof. De EU wil dat dat verandert naar twee betaalde maanden en stemt definitief in. Nieuwe ouders hebben momenteel alleen recht op zes maanden onbetaald verlof. Daarin komen dankzij een nieuwe EU-richtlijn twee betaalde maanden voor beide ouders. Het Europese land waar de ouders...
xperthr arbo
Rolvervuiling 2 weken
In de neo-liberale samenleving lijkt vrijheid het hoogste goed. De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie gunt iedereen de vrijheid als je maar ondernemer bent. Want dan krijg je echte vrijheid. Daarom worden op het mbo leerlingen geschoold in ondernemersvaardigheden. Het barst tegenwoordig van … Het bericht Rolvervuiling verscheen...
ornet or
Werkgever schendt privacy werkneemster 2 weken
Een werkneemster is als assistente/verkoopster in dienst bij een werkgever. Op zekere dag meldt zij zich ziek, waarna de werkgever haar via een niet-gecertificeerd (onderzoeks)bureau zeven dagen laat volgen. De werkgever verdenkt haar van het verrichten van nevenwerkzaamheden tijdens haar ziekte en … Het bericht Werkgever schendt privacy...
ornet or
Checklist: ondernemingsraad en de RI&E 2 weken
De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is voor alle organisaties verplicht en speelt een grote rol bij de preventie en het arbobeleid in een organisatie. Waar moet je op letten? Door Wanne van den Bijllaardt De ondernemingsraad en de pvt hebben instemmingsrecht bij de RI&E. … Het bericht Checklist: ondernemingsraad en de RI...
ornet or
Or krijgt adviesrecht over beloning bestuurders 2 weken
De ondernemingsraad krijgt meer te zeggen over de beloning bij ondernemingen. Pas als de ondernemingsraad advies heeft uitgebracht over een voorstel voor beloning bij een vennootschap, mag dat voorstel worden voorgelegd aan de aandeelhouders. De or mag het advies van de or in de algemene vergadering … Het bericht Or krijgt adviesrecht...
ornet or
Slapend dienstverband in strijd met goed werkgeverschap 2 weken
Een zieke werkneemster wil dat haar werkgever haar na twee jaar ziekte ontslaat, onder toekenning van een transitievergoeding van 150.000 euro. De werkgever wil het dienstverband slapend houden. De werkneemster stapt met succes naar de rechter. Lees hoe de rechter tot dit oordeel komt. Wat eraan voorafging Een werkneemster is statutair directeur...
xperthr arbo
Heeft de or antwoordplicht? 2 weken
Mag ik als individuele werknemer en belanghebbende vragen stellen aan de ondernemingsraad en is de or deze verplicht te beantwoorden? Je mag zeker vragen stellen aan de or. De or hecht over het algemeen juist erg veel belang aan contact met collega’s ofwel achterban. Het moet dan natuurlijk wel … Het bericht Heeft de or antwoordplicht?...
ornet or
#Art28lid4WOR 3 weken
Deze ‘hekjescombinatie’ gebruik ik regelmatig sinds mijn vorige column voor dit medium. ‘De ondernemingsraad bevordert naar vermogen de zorg van de onderneming voor het milieu.’ Dit typte ik naar aanleiding van de eerste klimaatdemonstraties door scholieren, in de commentaren vaak meewarig besproken … Het bericht #Art28lid4WOR verscheen...
ornet or
Een nieuw HR-strategie: 2020-2025 3 weken
Welke HR-strategie sluit het best aan bij de ambities, het potentieel en de omvang van het personeelsbestand? Tijd om met een meerjarenstrategie aan de slag te gaan en dit agenda-item af te vinken! In veel organisaties staat dit jaar de vorming van een nieuwe meerjarenstrategie op de agenda. En bij een nieuwe strategie voor de organisatie hoort...
xperthr arbo
Dit zijn de data voor schoolvakanties in Nederland 3 weken
Wanneer vallen de schoolvakanties in 2019? Wij zetten het voor u op een rij. Niet alle schoolvakanties in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs beginnen op hetzelfde moment. De overheid bepaalt de data voor de schoolvakanties en geeft adviesdata voor bijvoorbeeld de herfstvakantie. Mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten mogen...
xperthr arbo
Zo kan de or meerwaarde hebben als adviseur 3 weken
De ondernemingsraad kan op grond van de WOR de bestuurder over allerlei onderwerpen adviseren. De bestuurder kan zijn adviseurs meestal kiezen, maar om de or kan hij niet heen. Sterker nog, de or kan gevraagd én ongevraagd adviseren. Wat maakt de or tot een goede adviseur? Door Wanne van den … Het bericht Zo kan de or meerwaarde hebben...
ornet or
Waarom werkende moeder vergrootte kans op burn-out heeft 3 weken
Vrouwen houden zich op het werk vaak bezig met allerlei vraagstukken rondom hun kind(eren). Durf als HR buiten werkzaken om ook te vragen naar de thuissituatie. Hierbij alle handvatten voor HR.  De afgelopen maanden stortte ik mij op een project dat een waardevolle bijdrage kan leveren in het voorkomen van een burn-out. Zij interviewde een groep...
xperthr arbo
FNV schrapt 250 banen, penningmeester stapt op 3 weken
Vakbond FNV moet vanwege teruglopende inkomsten snoeien in het personeelsbestand. In 2019 en 2020 schrapt de bond in totaal 250 voltijdsbanen. Het gaat niet om gedwongen ontslagen. Het reorganisatieplan ligt nu bij de ondernemingsraad en de vakbond voor het FNV-personeel. FNV-bestuurslid en … Het bericht FNV schrapt 250 banen,...
ornet or

Pagina's