Nieuws

348 nieuwsberichten gevonden
Generieke ontwikkeling voor toptalent niet genoeg 2 dagen
In veel organisaties loopt de ontwikkeling van toptalent niet of nauwelijks synchroon met de strategie van de organisatie. Adviseur talent- en management development Rino Schreuder en organisatieadviseur Simon Noorman pleiten voor een specifieke talentontwikkeling voor topmedewerkers op cruciale posities. Maar hoe pak je dat aan als HR...
pw de gids management
De twee pijlers van een winnende verzuimaanpak 2 dagen
Zorginstelling Vincent van Gogh won dit jaar de Vernet Health Ranking Award in de categorie GGZ. Een nieuwe verzuimaanpak, ingegeven door stijgend verzuim na een reorganisatie, ligt volgens HR-manager Joep Janzing aan de basis van deze winst. Een best practice.
pw de gids management
Burn-out: Wat kunnen medewerkers zélf doen? 2 dagen
We raken er niet over uitgepraat. Veel Nederlandse werknemers krijgen te maken met burn-outklachten. Wat kan de medewerker zelf doen om burn-out tegen te gaan?
pw de gids management
Wees de startmotor voor vernieuwing 2 dagen
Verandermanagement is de laatste jaren zelf sterk in verandering. Er komt steeds meer nadruk op de leer- en ontwikkelkant van veranderen, naast de traditionele geplande veranderaanpak. Tijdens verandertrajecten wordt steeds vaker gesproken over experimenteren, leren en doen.
pw de gids management
Vakantiewerk door scholieren en studenten 2 dagen
Met vakantiewerkers worden bedoeld scholieren, studenten en andere studerenden die in de vakantieperioden van hun onderwijsinstelling of in de periode tussen twee opleidingen in tijdelijk werk verrichten.
pw de gids management
Vijf alternatieven voor de traditionele HR-gesprekscyclus 4 dagen
Steeds meer organisaties schaffen de traditionele gesprekscyclus, met een jaarlijks functionerings- en beoordelingsgesprek, af. Maar wat komt hiervoor in de plaats? Arbeids- en organisatiepyscholoog Mirjam Baars bespreekt vijf inspirerende alternatieven.
pw de gids management
Onbetrouwbaar leiderschap 4 dagen
Als er één ding is, waardoor personeel hard wegrent, dan is dat wel slecht leiderschap. Als er één reden is, waarom medewerkers gedemotiveerd raken, dan is dat wel de afwezigheid van betrouwbaar leiderschap.
pw de gids management
Wees het verzuim voor 4 dagen
Even uit de school klappen. In ‘mijn’ wereld, die van de uitgeverijen, is het ziekteverzuim laag. Het zijn vooral zwangeren (gek eigenlijk dat zij formeel ‘ziek’ zijn) en langdurig zieken die verzuimen. Kortdurende afwezigheid door ziekte komt relatief weinig voor.
pw de gids management
De PW.-Monitor: hoe denkt u over de WAB? 4 dagen
Doe mee aan de nulmeting van PW. en Flexmarkt over de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De resultaten worden eind deze maand gepubliceerd.
pw de gids management
Minimumloongrens naar 21 jaar 4 dagen
Vanaf 1 juli 2019 hebben werknemers vanaf 21 jaar recht op het minimumloon. Het minimumjeugdloon geldt dan voortaan voor werknemers tussen 15 en 21 jaar.
pw de gids management
Aanpak laaggeletterdheid is taak voor werkgever 5 dagen
Werknemers die laaggeletterd of laaggecijferd zijn, ervaren meer stress op het werk, zijn vaker ziek, minder productief en hebben waarschijnlijk een grotere kans op arbeidsongevallen. Werkgevers hebben er daarom een groot belang bij om een oplossing voor dit probleem te vinden.
pw de gids management
Talentontwikkeling: Mars Nederland kijkt altijd naar de volgende stap 5 dagen
Voortdurende talentontwikkeling houdt medewerkers bij Mars Nederland in beweging, vertelt HR-directeur Auke van Zandbergen. “Al tijdens het selectiegesprek praten we over je volgende rol.”
pw de gids management
Zo pas je workforce management succesvol toe 5 dagen
Hoe hou je werknemers langer fit én relevant? Met die vraag worstelt bijna elke werkgever. Want een gezonde, gelukkige en goed presterende workforce willen we allemaal. Nu, maar ook over tien jaar. Zes tips voor effectief workforce management.
pw de gids management
Hoe je medewerkers sterk op het werk helpt te worden 1 week
Werk is tegelijkertijd een bron van voldoening en van stress. Medewerkers kunnen te maken krijgen met pesten op het werk, werkdruk of juist saai en zinloos werk. Of het nu een project is dat misgaat of een organisatieverandering: een individuele medewerker moet hier op de een of andere manier mee omgaan.
pw de gids management
Wet overgang van onderneming in faillissement 1 week
De Wet overgang van onderneming in faillissement (WOOF) zorgt ervoor dat alle werknemers van een failliete onderneming na een doorstart in principe onder dezelfde arbeidsvoorwaarden in dienst komen bij de nieuwe eigenaar. Degenen voor wie echt geen plek is, mogen niet aan een concurrentiebeding worden gehouden.
pw de gids management
Schade woon-werkverkeer: heeft de werkgever zorgplicht? 1 week
Er is regelmatig onduidelijkheid over vergoeding van schade veroorzaakt door deelname aan het verkeer tijdens het werk. Een werknemer die slachtoffer is geworden van een arbeidsongeval, kan proberen zijn schade te verhalen bij de werkgever. Dat gebeurt doorgaans op grond van artikel 7:658 BW, het zogenoemde zorgplicht-artikel.
pw de gids management
Hoe je met inbound recruitment inspeelt op 5 trends uit de consumentenmarkt 1 week
Als consumenten zijn we verwend geraakt door organisaties als Uber en Coolblue. Zij gaan voor een excellente klantervaring. Enkele middelen die zij hiervoor inzetten zijn: persoonlijke content, met een paar kliks bestellen, same-day-delivery en een snelle klantenservice. Dit zet de standaard voor hoe wij als mens en dus ook als...
pw de gids management
HR moet minder weten 1 week
HR denkt dat het hebben van veel kennis helpt om een goede businesspartner te zijn. Objectieve kennis wordt echter steeds minder waard. De vraag is dus of HR nog steeds de meeste toegevoegde waarde kan leveren door veel te weten.
pw de gids management
Doormodderen 1 week
Onlangs is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de WAB, de Wet arbeidsmarkt in balans. Daarmee is de wet een feit. Maar het is zeer de vraag of de WAB de pretentieuze titel kan waarmaken. Zal hiermee de arbeidsmarkt echt in balans worden gebracht?
pw de gids management
WW-premie naar type contract: wat houdt dit in?  1 week
Met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wil het kabinet Rutte III het aanbieden van vaste contracten aantrekkelijker maken voor werkgevers. Er komt onder andere een WW-premie naar soort contract. De oude ‘sectorpremie’ verdwijnt hierbij.   
pw de gids management
Inschakeling van uitzendkrachten: arbeidsomstandigheden 1 week
Bij het inschakelen van uitzendkrachten is in het kader van de arbeidsomstandigheden de inlener medeverantwoordelijk voor de uitzendkracht. Zo heeft de inlener bijvoorbeeld de plicht om de uitzendkracht voor te lichten over het te gebruiken gereedschap.
pw de gids management
Pensioenakkoord: AOW-leeftijd stijgt minder snel 1 week
Het kabinet is bereid om de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen en trekt daar de komende jaren structureel vier miljard euro voor uit. Met dit eindbod lijken alle lichten op groen te staan voor het pensioenakkoord waarover negen jaar is onderhandeld.
pw de gids management
De opkomst van empathisch leiderschap 1 week
Het is geen geheim meer dat bedrijven over de hele wereld zich op een keerpunt bevinden. Ze komen tot de ontdekking dat ze zich moeten blijven aanpassen aan de markt en behoeften van hun klanten en medewerkers. De transformaties die hiervoor nodig zijn, vereisen echter visie, leiderschap en mensen die de benodigde technologische...
pw de gids management
Best practice: bouwen aan de gezondste werkomgeving 1 week
Pharos wil een baken van gezondheid zijn voor alle werknemers in het Hoofddorpse bedrijfsverzamelgebouw. Tientallen partijen innoveren er lustig op los om de ambitie van Pharos waar te maken: de gezondste werkcommunity van Europa worden.
pw de gids management
Fiscale scholingsaftrek vervangen door persoonlijk ontwikkelbudget 1 week
Om leven lang leren te stimuleren willen ministers Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de fiscale scholingsaftrek voor werknemers afschaffen. Daarvoor in de plaats komt dan een persoonlijk ontwikkelbudget waarmee jaarlijks 100.000 tot 200.000 mensen een diploma of...
pw de gids management
De WAB en oproepovereenkomsten: wat zijn de gevolgen? 1 week
Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans verandert er van alles op het gebied van arbeidsrecht. Ook de regels rondom oproepovereenkomsten veranderen.
pw de gids management
Ontslag wegens verstoorde arbeidsverhouding: wie is de schuldige? [rechtspraak] 1 week
In het arbeidsrecht is de inzet hoog. Het gaat om het werk en dus het inkomen van mensen. Wie zijn baas of werknemer beschuldigt van ernstig verwijtbaar handelen, moet dan ook met sterke bewijzen komen om zijn claim te onderbouwen. In deze zaak draait het om de vraag of de werknemer ziek is van het werk, of dat hij juist de werksfeer...
pw de gids management
Vakantiedagen: drie regels uitgelicht 1 week
Volgende maand is het weer zover: tijd voor de zomervakanties in Nederland. Het moment om te ontspannen en afstand te nemen van het werk. Om alvast in de stemming te komen en straks misverstanden te voorkomen: drie regels rondom vakantie uitgelicht.
pw de gids management
Vakantiedagen: drie regels uitgelicht 1 week
Volgende maand is het weer zover: tijd voor de zomervakanties in Nederland. Het moment om te ontspannen en afstand te nemen van het werk. Om alvast in de stemming te komen en straks misverstanden te voorkomen: drie regels rondom vakantie uitgelicht.
pw de gids management
‘We nemen geen functies aan, maar vakmensen’ 1 week
ING transformeert van een klassieke naar een agile organisatie. “HR moet daar niet in afremmen, maar juist versnelling aanbrengen”, zegt Maarten van Beek, HR-directeur voor de Benelux.
pw de gids management
Herschrijf de bejaarde arbeidsovereenkomst 2 weken
Laten we de hoogbejaarde arbeidsovereenkomst eens onder de loep nemen en er meteen ook maar een conclusie aan verbinden: achterhaald, ongepast en ouderwets.
pw de gids management
5 alternatieven voor het jaarlijkse beoordelingsgesprek 2 weken
We leven in een nieuwe tijd, met nieuwe werkvormen. Deze vragen om een andere manier van aansturen van medewerkers. Het traditionele jaarlijkse beoordelings- en functioneringsgesprek past hier niet langer bij. Het beoordelingsgesprek is niet afgeschaft, maar organisaties kiezen wel vaker voor andere manieren van beoordelen.
pw de gids management
‘Tijd wordt de belangrijkste arbeidsvoorwaarde in het ecosysteem van vakmensen’ 2 weken
ING transformeert van een klassieke naar een agile organisatie. “HR moet daar niet in afremmen, maar juist versnelling aanbrengen”, zegt Maarten van Beek, HR-directeur voor de Benelux. De pilot met het onbeperkt opnemen van vakantiedagen is een voorbeeld van die versnelling. Volgende week leest u bij PW het complete interview, maar nu...
pw de gids management
Inschakeling van uitzendkrachten: het fasensysteem 2 weken
De 26-wekenperiode inzake uitzendwerk betreft een periode waarin voor hetzelfde uitzendbureau is gewerkt. Elke gewerkte week telt mee. Het maakt niet uit hoeveel dagen of uren de uitzendkracht in een week heeft gewerkt. Ook al werkt hij maar een dag of een uur in een betreffende week, dan telt deze week mee als gewerkte week.
pw de gids management
Werken terwijl de meter loopt 2 weken
Welk effect heeft urenverantwoording op de werkstress van medewerkers? Hoe ongezond zijn tijdschrijfsystemen en een cultuur waarin declarabiliteit centraal staat? Onderzoek toont hoe vervelend de koppeling tussen tijd en geld kan zijn.
pw de gids management
‘Door de WAB moet HR aan de slag met een ander afwegingskader’ 2 weken
Dinsdag 28 mei stemde de Eerste Kamer in met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Dit betekent werk aan de winkel voor HR.
pw de gids management
Liefde als succesfactor 2 weken
Kunst kan ontroeren en tot de verbeelding spreken, zoals mensen dat ook kunnen. Mensen zijn kunstwerken. Levende kunstwerken.
pw de gids management
De inkomstenbelasting: dit verandert er 2 weken
De Eerste Kamer ging eind december 2018 akkoord met het Belastingplan 2019 met een ambitieus pakket belastingmaatregelen voor burgers en bedrijven. Zo komt er vanaf 2021 een tweeschijven- in plaats van een vierschijvenstelsel. Wat verandert er nog meer? Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.
pw de gids management
Je salaris in bitcoins. Goed voor je pensioen? 2 weken
We maken ons zorgen om ons pensioenen. Die lijken alleen maar minder waard te worden. Wat nu als je zelf als werknemer je pensioen bij elkaar spaart met cryptocurrency? BTC Direct maakt dat als eerste organisatie in Nederland mogelijk voor haar medewerkers. Het betaalt het personeel uit in bitcoins. Na het eerste jaar hebben zij daar al...
pw de gids management
Uitzonderingspositie voor gewetensbezwaarden in de WAB 2 weken
Wie gewetensbezwaren heeft bij werkweigering mag niet worden ontslagen in combinatie met andere ontslaggronden. Een meerderheid van de Eerste Kamer heeft de regering daartoe opgeroepen.
pw de gids management
Draagt biohacking bij aan duurzame inzetbaarheid? 2 weken
Stel je voor: een toekomst waarin we alles kunnen meten. Niet alleen IQ, ook Emotionele Quotient (EQ) en Spirituele Quotient (SQ). En misschien ook hoe gestrest u bent, wat uw hormoonhuishouding is, wat u heeft gegeten, hoe goed u heeft geslapen en hoeveel u heeft bewogen. Niet alleen tegen ziektes en burn-out, maar ook om te zorgen dat...
pw de gids management
Talentmanagement 2 weken
Hoe verzekert u de continuïteit van uw organisatie in tijden van onzekerheid en turbulente ontwikkelingen? Juist in een context waarin de houdbaarheid van vaardigheden en kennis van medewerkers steeds korter wordt, is het belangrijk om inzicht te krijgen in de talenten van medewerkers. Beschikken medewerkers over de talenten voor nu én de...
pw de gids management
Privacy in het personeelsdossier: wat mag ook al weer en wat niet? 2 weken
We zijn nu een jaar verder sinds de invoering van de nieuwe Europese privacyregels in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Nog steeds kampen veel organisaties met problemen rond de uitvoering van de richtlijn. Hoe zat het ook al weer met wat je allemaal mag opslaan qua gegevens?
pw de gids management
Werknemer trekt opzegging in: ziek melden is ‘slimmer’ [rechtspraak] 2 weken
Een werknemer maakt na haar zwangerschapsverlof volstrekt duidelijk dat ze wil stoppen met werken. Wanneer haar collega’s haar erop wijzen dat een ziekmelding financieel gunstiger is, wil zij haar opzegging intrekken. Daar gaat haar werkgever niet mee akkoord.
pw de gids management
Lucy Adams: ‘HR moet fundamenteel veranderen’ 2 weken
HR probeert de uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden met methodieken uit de jaren ’70. Het vak moet fundamenteel veranderen, stelt de Britse Lucy Adams, voormalig HR-directeur van de BBC en oprichter van Disruptive HR.
pw de gids management
Wijzigingen WAB op een rij 3 weken
Wat betekent de Wet arbeidsmarkt in balans voor werkgevers en waar moeten zij rekening mee houden voordat de wet op 1 januari aanstaande in werking treedt? De Eerste Kamer stemt dinsdag 28 mei.
pw de gids management
Opkomst keuzebudget verdringt traditionele vakantiegeld 3 weken
Liever meewerken extra vakantiedagen kopen dan in één klap al je vakantiegeld krijgen. Steeds meer organisaties bieden hun personeel het individueel keuzebudget aan. Is dit het einde van het traditionele vakantiegeldmoment in mei?
pw de gids management
‘Talentmanagement kan interne mobiliteit aanjagen’ 3 weken
Er zijn heel wat organisaties die worstelen met de interne mobiliteit van hun werknemers. Loopbaan- en talentmanagement is één van de manieren waarmee interne mobiliteit wel met succes gestimuleerd kan worden.
pw de gids management
Zo haal je optimaal resultaat uit detachering 3 weken
Detachering biedt een tijdelijke oplossing voor personeelstekort. Het voordeel dat je snel en flexibel een specialist kunt inhuren, is bekend. Maar er is nog veel meer winst te behalen met detachering. Vijf tips waarmee HR optimaal voordeel haalt uit de samenwerking met een detacheerder.
pw de gids management
Onboarding 3 weken
Iedereen die aan een nieuwe baan begint, heeft verwachtingen. Van zijn baan, zijn collega’s, de organisatie waar hij gaat werken.
pw de gids management

Pagina's