Nieuws

145 nieuwsberichten gevonden
AWVN: veel minder nieuwe cao’s gesloten 10 uur
Vorige maand zijn tien nieuwe cao's afgesloten, meldt werkgeversvereniging AWVN. Dat is veel minder dan normaal in maart: dan worden er doorgaans meer dan 30 nieuwe cao-akkoorden gesloten. De AWVN is betrokken bij het merendeel van alle ongeveer 800 Nederlandse cao's. De organisatie schrijft de … Het bericht AWVN: veel minder nieuwe cao...
ornet or
Sneller lezen: tips en trucs 12 uur
Leden van de ondernemingsraad krijgen soms heel veel leeswerk te verstouwen en moeten onder tijdsdruk dan bijvoorbeeld nog eens een advies uitbrengen. Snellezen kan dan behulpzaam zijn. Dit artikel geeft je tips en trucs om daadwerkelijk sneller te lezen. Door Wanne van den Bijllaardt De … Het bericht Sneller lezen: tips en trucs...
ornet or
Harmonisatie arbeidsvoorwaarden na integratie 1 dag
Na een aandelenoverdracht wordt de ondernemingsraad advies gevraagd over de integratie van IWAL als afdeling van Lucertis, onderdeel van de Parnassia Groep. Daar gelden andere arbeidsvoorwaarden. De ondernemingsraad van IWAL adviseert negatief over het voorgenomen besluit tot integratie van IWAL … Het bericht Harmonisatie...
ornet or
Zo kan de or vernieuwen én invloed behouden 4 dagen
Vernieuwing moet. Zo ervaart menige ondernemingsraad dat, onder druk van het management en collega’s. Hoe de or rechten en verworvenheden kan behouden én ook mee kan gaan met de veranderingen in de organisatie en belangen van medewerkers. Door Tineke de Rijk Wat te denken van de afdeling HR … Het bericht Zo kan de or vernieuwen én...
ornet or
Instemmingsrecht voor verplichte training? 4 dagen
De directie wil een bepaalde groep medewerkers een verplichte training aanbieden. Is hier het instemmingsrecht op van toepassing? Het Opleidingsplan valt onder artikel 27 lid 1-f WOR. De vraag ‘of een verplichte training voor een grote groep medewerkers instemmingsplichtig is’, hangt dan ook … Het bericht Instemmingsrecht voor verplichte...
ornet or
De Notre Dame en de WOR 4 dagen
The roof is on fire… Een icoon stond in brand, de Notre Dame in Parijs. De vlammen sloegen uit het dak. The roof is on fire! Prachtig gebouw in een prachtige stad, ik ben er vaak geweest, u misschien ook. Een gebouw van pakweg 850 jaar oud. Dat is echt hartstikke oud. De Notre Dame brandde … Het bericht De Notre Dame en de WOR verscheen...
ornet or
Je bestuurder overtuigen met strategie en stem 6 dagen
Natuurlijk, als lid van de ondernemingsraad heb je je goed ingelezen en je komt met een onderbouwd standpunt. Maar zul je de bestuurder ook overtuigen? Helaas, argumenten zijn daarvoor niet altijd genoeg. Vergroot je overtuigingskracht met positieve associaties, goed stemgebruik en de … Het bericht Je bestuurder overtuigen met strategie...
ornet or
Eerste Kamer aanvaardt aanpassingswet Wnra 6 dagen
De Eerste Kamer heeft dinsdag de aanpassingswet van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) als hamerstuk aanvaard. Daarmee is een belangrijke stap gezet om de Wnra op 1 januari 2020 in werking te laten treden. Voor de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren moet een reeks … Het bericht Eerste Kamer aanvaardt...
ornet or
Ongeldig concurrentiebeding 6 dagen
In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan onder strikte voorwaarden een concurrentiebeding worden overeengekomen. In de volgende zaak hield het beding geen stand. Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is doorgaans niet rechtsgeldig. Een werknemer ondervindt … Het bericht Ongeldig concurrentiebeding...
ornet or
Zeker weten 6 dagen
In het boek Dingen gedaan krijgen van Tali Sharot, las ik over een onderzoek waarin deelnemers werden gevraagd naar een film - over het moeilijke leven van immigranten in Tel Aviv - te kijken. De film duurde ongeveer 3 kwartier. Aan het eind moesten de deelnemers achter een computer een vragenlijst … Het bericht Zeker weten verscheen...
ornet or
Meerderheid werknemers werkt 5 uur onbetaald over 1 week
Onbetaald overwerken lijkt op de werkvloer ‘normaal’ te zijn geworden. Een ruime meerderheid (54%) van de Nederlandse werknemers maakt wekelijks overuren zonder daarvoor betaald te krijgen. Gemiddeld zeggen Europese werknemers wekelijks bijna 5 uur over te werken. Dat blijkt uit ‘The Workforce … Het bericht Meerderheid werknemers werkt 5...
ornet or
Vrees voor ‘onverantwoorde kortingen’ op pensioenen 1 week
Een aantal grote pensioenfondsen zal ook na hervorming van het pensioenstelsel niet ontkomen aan het korten van pensioenen. Metaalfondsen PMT en PME luiden de noodklok. Ze voorzien ‘onverantwoorde’ kortingen in een tijd van economische voorspoed. De lage dekkingsgraad verslechtert de financiële … Het bericht Vrees voor ‘onverantwoorde...
ornet or
Bescherming na opheffing ondernemingsraad 1 week
Ik weet dat een or-lid tot 2 jaar na het lidmaatschap bescherming geniet. Maar hoe verloopt het met deze bescherming als de ondernemingsraad eerder wordt opgeheven? Het klopt dat een or-lid bescherming tegen benadeling geniet tot twee jaar na vertrek uit de ondernemingsraad, ook wanneer de or … Het bericht Bescherming na opheffing...
ornet or
Voordelen en valkuilen van het overleg in de driehoek 1 week
Het werken met een driehoek van overleg tussen bestuur, toezichthouder en ondernemingsraad wordt steeds gangbaarder. Wat zijn de voordelen en wat zijn de valkuilen? 7 tips om met aandacht voor ieders identiteit en rollen te komen tot goed overleg. Door Laura van Hofwegen en Arthur Hol De … Het bericht Voordelen en valkuilen van het...
ornet or
Waar zit het verschil in? 1 week
Naast inmiddels zoveel bedrijven heeft ook meubelgigant Ikea arbeidsvoorwaarden afgesloten zonder de FNV. Het gaat nu echter niet om een arbeidsvoorwaardenreglement, maar om arbeidsvoorwaarden in een cao afgesloten met de bedrijfsvakbond Werknemersvereniging Ikea Medewerkers (WIM). In een periode … Het bericht Waar zit het verschil in?...
ornet or
Verval arbeidsplaats door bedrijfseconomische redenen 1 week
Een werkgever heeft de arbeidsovereenkomst met een werkneemster opgezegd met toestemming van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De werkneemster verzoekt daarop de kantonrechter om herstel van de arbeidsovereenkomst en wedertewerkstelling in een passende functie. Zij verzoekt … Het bericht Verval arbeidsplaats door...
ornet or
TNO: Verslechterde werkomstandigheden bij flexwerkers 1 week
Oproep- en invalkrachten en uitzendkrachten hebben de laatste jaren te maken gekregen met verslechterde werkomstandigheden. Hun fysieke belasting is hoger dan bij vaste werknemers. Ze werken ook veel vaker in ploegendiensten en ze hebben minder te zeggen over hun werkzaamheden. Dat blijkt uit het … Het bericht TNO: Verslechterde...
ornet or
Medewerkers Jumbo vragen hulp Bedrijfscommissie 1 week
Ontevreden distributiemedewerkers van Jumbo hebben een bemiddelingsverzoek ingediend bij de Bedrijfscommissie van de SER. Zij willen een cao en niet de arbeidsvoorwaardenregeling (avr) die volgens hen door de centrale ondernemingsraad van Jumbo is opgedrongen. De werknemers vinden dat de WOR, de Wet … Het bericht Medewerkers Jumbo vragen...
ornet or
Werken na de AOW 1 week
Onze stichting heeft een nieuwe AOW-regeling ter kennisgeving voorgelegd. Hierin staat een aanvulling op de cao voor de medewerkers om buiten de AOW-gerechtigde leeftijd te kunnen blijven werken. Is dit instemmingsplichtig? Het verlengen van de arbeidsovereenkomst na de AOW-gerechtigde leeftijd … Het bericht Werken na de AOW verscheen...
ornet or
Luistervoorkeuren: horen wat de bestuurder wérkelijk vertelt 2 weken
Is de ondernemingsraad goed geïnformeerd? Het hangt er niet alleen vanaf of de bestuurder genoeg informatie aandraagt, het vereist ook een actieve rol van de ondernemingsraad als ontvanger. Hoe je tussen de regels door kunt luisteren naar wat de bestuurder wérkelijk vertelt, als je weet hoe … Het bericht Luistervoorkeuren: horen wat de...
ornet or
Topinkomens beoordelen in de non-profit 2 weken
Sinds 1 januari 2019 is de bestuurder verplicht informatie te bespreken over de topinkomens in de organisatie. Voor ondernemingsraden van overheid, zorg en andere maatschappelijke organisaties is de Wet Normering Topinkomens 2 (WNT2) een goed handvat om deze informatie te beoordelen. Door Agnes … Het bericht Topinkomens beoordelen in de...
ornet or
Menselijk gedrag 2 weken
De laatste vijfentwintig jaar ben ik intensief bezig met analyseren van menselijk gedrag. En het plezier zit er voor mij in om de beweegredenen van dat gedrag te ontrafelen. Want hoe kan het dat het algemeen belang hetzelfde kan zijn en dat politieke partijen er zo verschillend tegenaan kunnen … Het bericht Menselijk gedrag verscheen...
ornet or
Or ‘BV Nederland’ adviseert af te zien van CO2-heffing 2 weken
Met een verwijzing naar het adviesrecht in de WOR hebben 17 ondernemingsraden de regering in een brief geadviseerd geen CO2-belasting in te voeren. Ze schrijven ‘als ondernemingsraad van de BV Nederland’ bezorgd te zijn over dit mogelijk ‘beschadigende’ voorgenomen besluit en willen concrete … Het bericht Or ‘BV Nederland’ adviseert af...
ornet or
Cor KPN hekelt versoepeling bonusbeleid 2 weken
De centrale ondernemingsraad van KPN uit in een brief aan bestuursvoorzitter Maximo Ibarra kritiek op nieuwe bonusregels van het bedrijf. De criteria voor bonussen lijken te worden versoepeld en dat is volgens de cor ‘een gemiste kans’. Ook de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft … Het bericht Cor KPN hekelt versoepeling...
ornet or
Rolvervuiling 2 weken
In de neo-liberale samenleving lijkt vrijheid het hoogste goed. De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie gunt iedereen de vrijheid als je maar ondernemer bent. Want dan krijg je echte vrijheid. Daarom worden op het mbo leerlingen geschoold in ondernemersvaardigheden. Het barst tegenwoordig van … Het bericht Rolvervuiling verscheen...
ornet or
Werkgever schendt privacy werkneemster 2 weken
Een werkneemster is als assistente/verkoopster in dienst bij een werkgever. Op zekere dag meldt zij zich ziek, waarna de werkgever haar via een niet-gecertificeerd (onderzoeks)bureau zeven dagen laat volgen. De werkgever verdenkt haar van het verrichten van nevenwerkzaamheden tijdens haar ziekte en … Het bericht Werkgever schendt privacy...
ornet or
Checklist: ondernemingsraad en de RI&E 2 weken
De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is voor alle organisaties verplicht en speelt een grote rol bij de preventie en het arbobeleid in een organisatie. Waar moet je op letten? Door Wanne van den Bijllaardt De ondernemingsraad en de pvt hebben instemmingsrecht bij de RI&E. … Het bericht Checklist: ondernemingsraad en de RI...
ornet or
Or krijgt adviesrecht over beloning bestuurders 2 weken
De ondernemingsraad krijgt meer te zeggen over de beloning bij ondernemingen. Pas als de ondernemingsraad advies heeft uitgebracht over een voorstel voor beloning bij een vennootschap, mag dat voorstel worden voorgelegd aan de aandeelhouders. De or mag het advies van de or in de algemene vergadering … Het bericht Or krijgt adviesrecht...
ornet or
Heeft de or antwoordplicht? 2 weken
Mag ik als individuele werknemer en belanghebbende vragen stellen aan de ondernemingsraad en is de or deze verplicht te beantwoorden? Je mag zeker vragen stellen aan de or. De or hecht over het algemeen juist erg veel belang aan contact met collega’s ofwel achterban. Het moet dan natuurlijk wel … Het bericht Heeft de or antwoordplicht?...
ornet or
#Art28lid4WOR 3 weken
Deze ‘hekjescombinatie’ gebruik ik regelmatig sinds mijn vorige column voor dit medium. ‘De ondernemingsraad bevordert naar vermogen de zorg van de onderneming voor het milieu.’ Dit typte ik naar aanleiding van de eerste klimaatdemonstraties door scholieren, in de commentaren vaak meewarig besproken … Het bericht #Art28lid4WOR verscheen...
ornet or
Zo kan de or meerwaarde hebben als adviseur 3 weken
De ondernemingsraad kan op grond van de WOR de bestuurder over allerlei onderwerpen adviseren. De bestuurder kan zijn adviseurs meestal kiezen, maar om de or kan hij niet heen. Sterker nog, de or kan gevraagd én ongevraagd adviseren. Wat maakt de or tot een goede adviseur? Door Wanne van den … Het bericht Zo kan de or meerwaarde hebben...
ornet or
FNV schrapt 250 banen, penningmeester stapt op 3 weken
Vakbond FNV moet vanwege teruglopende inkomsten snoeien in het personeelsbestand. In 2019 en 2020 schrapt de bond in totaal 250 voltijdsbanen. Het gaat niet om gedwongen ontslagen. Het reorganisatieplan ligt nu bij de ondernemingsraad en de vakbond voor het FNV-personeel. FNV-bestuurslid en … Het bericht FNV schrapt 250 banen,...
ornet or
Krapte op arbeidsmarkt neemt snel toe 3 weken
In twee jaar tijd is de arbeidsmarkt in Nederland in hoog tempo krap geworden. Eind 2018 was de arbeidsmarkt in acht van de twaalf provincies krap. In 2016 was dat nog in geen enkele provincie het geval. Dat blijkt uit cijfers van het UWV, dat ook een top 15 'krappe beroepen' samenstelde. Vooral … Het bericht Krapte op arbeidsmarkt neemt...
ornet or
Weer verdere groei van arbeidsverzuim 3 weken
Het arbeidsverzuim in Nederland is ook in 2018 weer toegenomen. Het verzuim kwam uit op 4,2% van de gewerkte uren. In 2017 bedroeg het verzuim 3,8%, in 2016 was het 3,5%. Vooral bij grote bedrijven komt verzuim vaker voor. Psychische klachten zorgen voor een blijvend hoog aantal verzuimdagen. Dat … Het bericht Weer verdere groei van...
ornet or
Piloten eisen ontslag en miljoenen van Ryanair 3 weken
Negen Nederlandse piloten eisen hun ontslag en miljoenen euro’s van hun werkgever Ryanair vanwege ‘grove nalatigheid’. Ryanair heeft zijn basis in Eindhoven gesloten vanwege economische redenen, maar de piloten en de rechtbank denken dat de sluiting een wraakactie is van Ryanair voor stakingsacties … Het bericht Piloten eisen ontslag en...
ornet or
Overtuigen 3 weken
Luister naar wat de gewone man in de voetbalkantine zegt, maar besteed geen aandacht aan wat hij wellicht bedoelt te zeggen. Maak van die frustraties een samenhangend, in goed klinkend Nederlands, verhaaltje en plaats dit in een grotere context. Verzin vervolgens wat cijfers (wel makkelijk te … Het bericht Overtuigen verscheen eerst op...
ornet or
Bezorgers Deliveroo: arbeidsovereenkomst 4 weken
De kantonrechter kwalificeert de rechtsverhouding tussen Deliveroo en haar bezorgers niet als een overeenkomst van opdracht, maar als een arbeidsovereenkomst. In 2018 oordeelde de rechter in een geding dat tussen een Deliveroo-bezorger en Deliveroo een overeenkomst van opdracht bestond. Onlangs … Het bericht Bezorgers Deliveroo:...
ornet or
Wij hebben toch adviesrecht? 4 weken
In onze organisatie ligt een plan voor transitie van de managementstructuur. De staf wordt opgeheven waardoor er alleen nog lijnmanagement is. Sommige stafmanagers worden lijnmanagers. Onlangs hebben we ook een nieuwe bestuurder gekregen. Dit alles wordt ons als ondernemingsraad telkens alleen … Het bericht Wij hebben toch adviesrecht?...
ornet or
Talent ontwikkelen en taken verdelen in de or 4 weken
Iedere werknemer kan gekozen worden in de ondernemingsraad. Het ene or-lid kan heel talentvol blijken terwijl de ander nauwelijks uit de verf komt. Wie systematisch kijkt naar wat een or-lid moet kunnen, kan or-talent gericht ontwikkelen. De verdeling van taken kan daar vervolgens goed op … Het bericht Talent ontwikkelen en taken...
ornet or
18 tips: invloed uitoefenen op de werktijdenregeling 4 weken
Wijzigingen in werktijdenregelingen? De ene ondernemingsraad wil zich minder met werktijdenwijzigingen bezighouden maar wil wel goede kaders stellen. De andere or wil zelf zijn instemmingsrecht blijven uitoefenen. Aandachtspunten en tips voor beide. Door Walter van der Ploeg Krijgt jouw or ook … Het bericht 18 tips: invloed uitoefenen op...
ornet or
Drukkerij Telegraaf verliest eigen or 4 weken
Tegen de zin van de ondernemingsraad van de drukkerij van de Telegraaf wil de Telegraaf Media Groep (TMG) de medezeggenschap in het bedrijf vereenvoudigen. TMG wil in plaats van de centrale ondernemingsraad en vier ondernemingsraden één gemeenschappelijke ondernemingsraad instellen. De or van de … Het bericht Drukkerij Telegraaf verliest...
ornet or
Icarus 1 maand
De man Terwijl zijn collega’s in de Tweede Kamer de slachtoffers van Utrecht herdachten, was de man iets anders aan het doen. Wat doet niet ter zake: hij koos ervoor iets anders te doen. De collega’s Na de herdenking in de Kamer tuimelden politici van alle partijen over elkaar heen: hoe kon het … Het bericht Icarus verscheen eerst op...
ornet or
Registratie datalekken vaak niet op orde 1 maand
Datalekken moeten beter geregistreerd worden. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) komt met een reeks adviezen nu uit onderzoek van de AP is gebleken dat de kwaliteit van datalekregisters bij overheidsorganisaties vaak veel te wensen overlaat. Bedrijven en overheden moeten datalekken verplicht melden … Het bericht Registratie datalekken...
ornet or
Verhuizing onder primaat politiek 1 maand
Als het Rijk een nieuw pand huurt, gaat het dan om een concrete voorgenomen verhuizing waarover de ondernemingsraad moet adviseren? De GOR Rijk dient als groepsondernemingsraad voor zeven ministeries. Op basis van het Rijkshuisvestingsstelsel voor kantoren (hierna: het Vaststellingsbesluit) is op … Het bericht Verhuizing onder primaat...
ornet or
Vrijgesteld/ingepland? 1 maand
Mag een leidinggevende een or-lid inzetten voor zijn reguliere werkzaamheden in de tijd dat dit or-lid door de ondernemingsraad was ingepland voor or-werk? Een or-lid krijgt volgens artikel 18 van de WOR vrijstelling van zijn reguliere werkzaamheden om het or-werk te kunnen doen. Dat betekent dat … Het bericht Vrijgesteld/ingepland?...
ornet or
Neem je verlies 1 maand
Begin maart las ik in het Algemeen Dagblad een artikel over de ontstane situatie bij de distributiecentra van Jumbo. Vorig jaar heeft ruim 80% van de werknemers zich uitgesproken voor het met de ondernemingsraad afgesloten arbeidsvoorwaardenreglement (avr) ten opzichte van een cao via de … Het bericht Neem je verlies verscheen eerst op...
ornet or
Wnra en de or: is vernieuwing medezeggenschap nodig? 1 maand
Overheden dienen als voorbeeld en moeten hun medezeggenschap goed voor elkaar hebben. Maar werkt dit wel in complexe overheidsorganisaties, zeker gezien de aanstaande normalisering van de rechtspositie van ambtenaren en de complexe vraagstukken van het cao-recht? Of is vernieuwing van … Het bericht Wnra en de or: is vernieuwing...
ornet or
Cor politie: veel meer nieuwjaarsgeweld tegen agenten 1 maand
Volgens de centrale ondernemingsraad van de politie hebben politiemensen tijdens de afgelopen jaarwisseling veel meer geweld te verduren gekregen dan uit de officiële cijfers blijkt. Dat zegt de cor op basis van eigen onderzoek. De ondernemingsraad dringt aan op verbetering van veiligheid en … Het bericht Cor politie: veel meer...
ornet or
Met je bestuurder werken aan betere besluitvorming 1 maand
In de relatie tussen ondernemingsraden en bestuurders komen gevoelens van irritatie en onbegrip geregeld voor. Deze ontstaan door procesfouten bij de toepassing van advies- en instemmingsrecht. Voorkom ergernissen door samen met de bestuurder op te trekken in het proces van besluitvorming. Door … Het bericht Met je bestuurder werken aan...
ornet or
‘Samenwerking vakbonden en ondernemingsraden kan beter’ 1 maand
Vakbonden VCP, FNV en CNV vinden dat de samenwerking tussen de bonden en ondernemingsraden beter kan, met name bij het maken van afspraken over arbeidsvoorwaarden. Goede samenwerking kan voorkomen dat werknemers, vakbonden en ondernemingsraden door werkgevers tegen elkaar worden uitgespeeld, zeggen … Het bericht ‘Samenwerking vakbonden...
ornet or

Pagina's

Kies een rubriek

Kies een bron