Nieuws

210 nieuwsberichten gevonden
Anders zijn 3 dagen
Pas las ik voor in de bibliotheek. Een maandelijks terugkerend ritueel waar ik veel plezier aan beleef. Die grote ogen van de kleintjes als ik een bulderende stem opzet, omdat de dialoog erom vraagt. Het boek waar ik uit voorlas: ‘Anders is niet minder goed’. Het gaat over een ezel die Anders wil … Het bericht Anders zijn verscheen eerst...
ornet or
‘Werkgever moet laaggeletterdheid aanpakken’ 3 dagen
Werkgevers moeten meer doen om het probleem van laaggeletterdheid aan te pakken. Bij beroepen als schoonmaker, hulp in de bouw, industrie of landbouw, machinebediener of keukenbediende bedraagt de laaggeletterdheid gemiddeld 40%. ‘Schokkend’, zegt Jacco Vonhof van MKB-Nederland. Het hoge … Het bericht ‘Werkgever moet laaggeletterdheid...
ornet or
Richtlijnen voor bespreken jaarverslag? 4 dagen
Binnenkort gaan wij in de overlegvergadering met de bestuurder het jaarverslag van onze organisatie bespreken. Wij willen in onze vragen niet te veel focussen op details. Zijn er richtlijnen voor de bespreking van het jaarverslag? Er bestaan geen officiële richtlijnen, u bepaalt zelf waarover u … Het bericht Richtlijnen voor bespreken...
ornet or
Het schriftelijkheidsvereiste bij een concurrentiebeding 4 dagen
In de tussen de werkgever en de werknemer overeengekomen eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een voorwaardelijk concurrentiebeding opgenomen. Na diverse verlengingen (bevestigd per brief) wordt de arbeidsrelatie omgezet naar 'onbepaalde tijd'. In de verlengingsbrieven wordt verwezen … Het bericht Het...
ornet or
Subsidiepot open voor eerlijk, veilig en gezond werk 4 dagen
Tot 31 juli kan een aanvraag worden gedaan voor een nieuwe subsidie, bedoeld voor projecten voor eerlijk, veilig en gezond werk in bedrijven en branches. Het gaat om projecten die gericht zijn op onderzoek, preventie of voorlichting over eerlijk, gezond of veilig werken. Juist in een krappe … Het bericht Subsidiepot open voor eerlijk,...
ornet or
Verroeste tijd 5 dagen
Afgelopen weekend eindelijk de tijd genomen om even naar de Kunstwandelroute Hummelo te gaan. Deze route werd dit jaar voor de 20e keer gehouden en ik was er nog nooit naar toe gegaan. Nu zijn er wel heel veel kunstroutes waar ik nog nooit naar toe ben gegaan, maar dit jaar deden er twee kunstenaars … Het bericht Verroeste tijd verscheen...
ornet or
Checklist: Arbozorg voor uitzendkrachten 6 dagen
Het gaat niet goed met de arbeidsomstandigheden van uitzendkrachten in Nederland. Zo zijn ze opvallend vaak betrokken bij een bedrijfsongeval. Bescherming van uitzendkrachten is daarom een belangrijk aandachtspunt voor werkgever en ondernemingsraad. Door Koen Langenhuysen Onlangs publiceerde … Het bericht Checklist: Arbozorg voor...
ornet or
RI&E is geen garantie voor veilig werk 6 dagen
Ieder jaar verliezen circa 280 mensen ledematen door een ongeval met een machine op hun werk, zo bleek onlangs uit een onderzoek van het RIVM. Recent werd ook duidelijk dat in de vleesverwerkende industrie vaak onveilig wordt gewerkt. De Inspectie vindt dat het veiligheidsbewustzijn er niet erg … Het bericht RI...
ornet or
Onze kinderen 1 week
Deze column gaat nu eens over echt belangrijke mensen. Dus niet over Jesse ‘Backstabber’ Klaver, Thierry ‘Wanneer heeft u voor het laatst gehuild’ Baudet, Sophie ‘Show me the money’ in ’t Veld of andere triestige types die onze toekomst mede bepalen. Volgende keer misschien weer, maar nu even niet. … Het bericht Onze kinderen verscheen...
ornet or
OR verandertrajecten 1 week
De rol van de OR bij veranderingen Organisaties zijn aan het reorganiseren, herstructureren en fuseren... Soms sta je als OR-lid volledig achter de verandering en volg je moeiteloos de stappen die de bestuurder zet. Andere keren zie je het nut van de verandering minder en ben je kritisch op de … Het bericht OR verandertrajecten verscheen...
ornet or
Pensioenakkoord: de plannen en de reacties 1 week
Als de leden van FNV en CNV volgende week instemmen met het pensioenakkoord, dan kan de regeling voor de minder snel stijgende AOW-leeftijd mogelijk al per 1 januari 2020 ingaan. Het woensdag door minister Koolmees gepresenteerde pensioenakkoord is overwegend positief ontvangen. Een overzicht van de … Het bericht Pensioenakkoord: de...
ornet or
Bestuurder wil or geen financiële informatie geven 1 week
Onze bestuurder wil de ondernemingsraad geen financiële cijfers geven en heeft daar geen goede reden voor. Het jaarverslag moeten wij bij de Kamer van koophandel kopen. Hoe dit aan te pakken? Op grond van artikel 31 eerste lid WOR is de ondernemer verplicht desgevraagd aan de ondernemingsraad en … Het bericht Bestuurder wil or geen...
ornet or
Herplaatsing in functie met lager loon onterecht 1 week
Een werknemer, aanvankelijk docent en later adjunct-directeur van een school, wordt wegens disfunctioneren op non-actief gesteld en tegen een lager loon herplaatst. In een kort geding vordert hij wedertewerkstelling in zijn oude functie. De kantonrechter wijst dit verzoek af, omdat gelet op de … Het bericht Herplaatsing in functie met...
ornet or
Things to do before you die … 1 week
In mijn vrije tijd is wachten om iets te mogen doen of zien, een gruwel voor me. Toen mijn kinderen klein waren en een bezoek aan de Efteling onontkoombaar was, koos ik er - vanwege de verhalen over lange wachtrijen - voor om ze een dagje te laten spijbelen. Dat werkte: wachttijden van minder dan … Het bericht Things to do before you die...
ornet or
Or krijgt adviesrecht bij doorstart onderneming 1 week
Werknemers van een failliete onderneming moeten in het geval van een doorstart in principe onder dezelfde arbeidsvoorwaarden in dienst komen bij de nieuwe eigenaar. De ondernemingsraad krijgt adviesrecht over een voorgenomen doorstart. De rechter-commissaris die toestemming moet geven voor de … Het bericht Or krijgt adviesrecht bij...
ornet or
Ontwikkelbudget moet scholing een boost geven 1 week
In het kader van een Leven Lang Ontwikkelen wil het Kabinet scholing van werkenden en niet-werkenden beter stimuleren. Er komt een individueel STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie), waarmee jaarlijks tot 200.000 mensen een persoonlijk ontwikkelbudget kunnen krijgen van 1000 tot 2000 … Het bericht Ontwikkelbudget moet scholing een...
ornet or
Invloeden van slimme systemen beoordelen 1 week
Intelligente systemen en robots kunnen goede maar ook slechte invloeden hebben op ons werk. Veel van hun eigenschappen zien we nu al bij bestaande systemen. Hoe de ondernemingsraad de eigenschappen van die systemen in beeld kan krijgen en kan beoordelen. Door Erik Mulder De impact van robots … Het bericht Invloeden van slimme systemen...
ornet or
Ideaal: een m/v-competentiemix voor de or-voorzitter 1 week
Waarom zijn zo weinig vrouwen voorzitter van de ondernemingsraad? Shirley Mathoera sprak met dertig vrouwelijke or-voorzitters. In de praktijk stuiten velen nog altijd op weerstand. Daarvoor moet elke or aan de bak. Bijvoorbeeld door een m/v competentiemix op te stellen. Door Annet … Het bericht Ideaal: een m/v-competentiemix voor de or-...
ornet or
Wab aangenomen: de maatregelen op een rij 2 weken
De Eerste Kamer heeft dinsdag de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. Ook twee moties werden aanvaard. Daarin wordt de regering onder meer gevraagd voorstellen te doen voor nieuw beleid voor zzp’ers. De Wab kan zeer waarschijnlijk per 1 januari 2020 in werking treden. De nieuwe … Het bericht Wab aangenomen: de maatregelen op een...
ornet or
Brede steun voor AOW op 66 jaar 2 weken
Ruim twee derde van de Nederlanders vindt dat de AOW-leeftijd te snel stijgt, blijkt uit een onderzoek van Maurice de Hond. Mensen met een zwaar beroep zouden eerder met pensioen moeten kunnen gaan, vindt 87% van de ondervraagden. Vakbond CNV liet het onderzoek uitvoeren in het kader van de … Het bericht Brede steun voor AOW op 66 jaar...
ornet or
Wijziging WOR: gesprek over beloning 2 weken
Per 1 januari 2019 is de WOR gewijzigd. Grote ondernemingen moeten voortaan elk jaar een gesprek organiseren met de ondernemingsraad over de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen. In artikel 23 lid 2 WOR is een extra overlegrecht aan de or toegekend: de verplichting tot een jaarlijks gesprek … Het bericht Wijziging WOR: gesprek over...
ornet or
Preventiemedewerker én or-lid? 2 weken
Ik heb mij kandidaat gesteld als or-lid maar ik ben ook preventiemedewerker. Nu komen er vragen vanuit het management of ik beide kan doen. De Wet op de ondernemingsraden stelt een paar voorwaarden aan het verkiesbaar stellen, met name: iemand moet minimaal een jaar in de onderneming werkzaam … Het bericht Preventiemedewerker én or-lid?...
ornet or
Moet de or conflicten helpen oplossen? 2 weken
Soms krijgt de ondernemingsraad het verzoek om behulpzaam te zijn om onenigheid, of zelfs conflicten, te helpen oplossen. Wat is dan verstandig? Door Hans van den Hurk De ambtelijk secretaris mailde aan de vooravond van de training: ‘Nog een laatste verzoekje. Is het ook mogelijk om het … Het bericht Moet de or conflicten helpen oplossen...
ornet or
Het nieuwe ontslagrecht volgens de Wab 2 weken
Met de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) wijzigt het ontslagrecht per 1 januari 2020. Ontslag wordt sneller mogelijk door een nieuwe ontslaggrond, de regeling voor tijdelijke contracten verandert en er komen nieuwe regels voor oproepkrachten en de ontslagvergoeding. Door Norbert Laane De … Het bericht Het nieuwe ontslagrecht volgens de...
ornet or
Veel bedrijven worstelen nog met privacywet AVG 3 weken
Een jaar na de invoering van de Europese privacywetgeving AVG voldoen vooral veel midden- en kleinbedrijven nog altijd niet aan de regels. Het belang van bescherming van data staat ook niet meer hoog op de beleidsagenda’s, terwijl de Autoriteit Persoonsgegevens dit jaar juist steviger gaat inzetten … Het bericht Veel bedrijven worstelen...
ornet or
Vertrouwen versus wantrouwen 3 weken
Vertrouwen is binnen werkrelaties een belangrijke voorwaarde voor optimale samenwerking. Het begint met het kijken in de spiegel. Het vertrouwen in jezelf. Ben ik integer en heb ik de juiste intenties. Het gaat dan vooral om geloofwaardigheid. Maar ook, ben ik capabel en wil ik mezelf verbeteren. … Het bericht Vertrouwen versus...
ornet or
Verzuimverpleegkundige en privacy 3 weken
De directie wil een verzuimverpleegkundige aanstellen om het ziekteverzuim terug te dringen. Het gaat om frequent verzuim (vaker dan 2x per jaar ziek). Mag deze verzuimverpleegkundige advies uitbrengen aan de werkgever over het ziektebeeld? Zodra werknemers ziek worden, wisselen diverse partijen … Het bericht Verzuimverpleegkundige en...
ornet or
Adviestraject: ook aanvullende informatie telt mee 3 weken
Een medisch centrum kondigt aan de afdeling communicatie te willen reorganiseren. De ondernemingsraad brengt een negatief conceptadvies uit, omdat hij het plan onder andere niet concreet genoeg vindt en het niet voldoet aan toezeggingen. De bestuurder zegt open te staan voor een gesprek, waarbij … Het bericht Adviestraject: ook...
ornet or
Podcasts over jongeren en medezeggenschap 3 weken
Met een serie podcasts besteedt CNV Jongeren aandacht aan medezeggenschap in de zorg. Centrale vraag in de podcasts: waarom zijn jongeren in de zorg nauwelijks vertegenwoordigd in ondernemingsraden en wat kunnen we eraan doen? De vierdelige podcastserie ‘MZ Horen Zien Zeggen’ laat jonge … Het bericht Podcasts over jongeren en...
ornet or
Vernieuwing? Let op de kernwaarde van medezeggenschap 3 weken
De zoektocht naar vernieuwing levert de medezeggenschap vele positieve impulsen op. Maar het komt ook voor dat medewerkers wel meer kunnen meepraten, maar niet meer wezenlijke invloed hebben. Pas dus op dat je het kind niet met het badwater weggooit. Door Mathilde Dekker Alle begrip voor de … Het bericht Vernieuwing? Let op de kernwaarde...
ornet or
De ironie 3 weken
“De directie van vakbond FNV heeft haar reorganisatieplan ingetrokken en gaat opnieuw in gesprek met FNV Personeel, de vakbond binnen de bond. De eigen personeelsbond kwam vorige week in het verweer tegen plannen om zo’n 20 procent van de banen binnen de bond te schrappen. FNV Personeel stelde in … Het bericht De ironie verscheen eerst...
ornet or
Eerste Kamer steunt Wet arbeidsmarkt in balans 3 weken
De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) heeft de steun van een meerderheid van de Eerste Kamer. Dat bleek maandagavond na een lang debat over de wet. Ondanks kamerbreed geuite kritiek kan de wet vrijwel ongeschonden doorgang vinden. Wel moet minister Koolmees met aanvullend beleid komen om … Het bericht Eerste Kamer steunt Wet arbeidsmarkt...
ornet or
Met organisatieopstellingen inzicht krijgen in besluitvorming 3 weken
Als ambtelijk secretaris fungeer je als spin in het web van de medezeggenschap binnen jouw organisatie. Hoe zou het zijn als je een instrument had dat je helpt bij besluitvorming, teambuilding, krachtenveldanalyse en het bepalen van je eigen plek? De organisatieopstelling is zo’n instrument. Door … Het bericht Met organisatieopstellingen...
ornet or
Aantal flexbanen daalt voor het eerst in 10 jaar 3 weken
Voor het eerst in tien jaar tijd is het aantal flexbanen afgenomen. Onlangs werd ook duidelijk dat het aantal vaste banen flink is toegenomen. De cijfers voeden de twijfels over de noodzaak van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), die het vaste contract wil stimuleren door flexwerk duurder te … Het bericht Aantal flexbanen daalt voor het...
ornet or
Hoeveel vermogen heeft de ondernemingsraad? 1 maand
Soms zijn wetten heel erg duidelijk, lees je in één oogopslag wat je wel of niet moet of mag doen en snap je ook meteen wat dat inhoudt. Ik heb even geen voorbeeld bij de hand, maar ongetwijfeld zijn er van dit soort wetten. Soms zijn wetten wat ingewikkelder beschreven, maar snap je eigenlijk … Het bericht Hoeveel vermogen heeft de...
ornet or
Is advies or nodig bij naamswijziging? 1 maand
Is advies van de ondernemingsraad nodig als bedrijven binnen een groep van naam veranderen? Verder verandert er niets. In artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (adviesrecht) staan de onderwerpen opgesomd die de bestuurder aan de or dient voor te leggen voor advies. Het gaat onder andere … Het bericht Is advies or nodig bij...
ornet or
All-in loon: toelaatbaar, mits duidelijk afgesproken 1 maand
Mag een werkgever een loon inclusief vakantietoeslag en vakantiedagen overeenkomen met zijn werknemers? Volgens de rechtbank mocht dat hier wel. Normaliter betaalt een werkgever zijn werknemers eens per jaar vakantietoeslag, en betaalt hij het loon tijdens vakanties gewoon door. In de branche van … Het bericht All-in loon: toelaatbaar,...
ornet or
Verbazing: prijzen stijgen harder dan de lonen 1 maand
Terwijl de vraag naar arbeid maar blijft groeien en bedrijfswinsten de afgelopen jaren zijn toegenomen, blijft de loonontwikkeling achter. Inmiddels stijgen de prijzen harder dan de lonen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Centraal Planbureau (CPB) verbazen zich over de … Het bericht Verbazing: prijzen stijgen harder...
ornet or
Wab moet doorgaan ‘en dat legt een grote druk’ 1 maand
Minister Koolmees heeft haast met de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Ondanks stevige kritiek van fracties in de Eerste Kamer en verzoeken om uitstel legt Koolmees veel nadruk op ‘de urgentie’ om met de Wab snel knelpunten op de arbeidsmarkt aan te pakken. Hij erkent dat dat een grote druk zal … Het bericht Wab moet doorgaan ‘en dat...
ornet or
Mijn mond viel open 1 maand
In alle sectoren roepen de vakbonden, met de FNV zoals zo vaak voorop, alle werkenden op om het werk neer te leggen tijdens de pensioenactiedag woensdag 29 mei. Een landelijke stakingsdag in de sfeer van het legendarische “Willen jullie naar de Dam, dan gaan we naar de Dam!” zoals op 4 maart 1980 … Het bericht Mijn mond viel open...
ornet or
Medezeggenschap bij ING: iedereen krijgt een stem 1 maand
ING Nederland wil medezeggenschap een nieuwe invulling geven. Dit jaar komt er een medewerkersraad. Daarmee krijgt iedereen in de organisatie een stem. Bovendien wordt de agile werkwijze ook in de medezeggenschapsorganen doorgevoerd met als doel: meer betrokkenheid en efficiënter werken. Door … Het bericht Medezeggenschap bij ING:...
ornet or
‘We blijven in IJmuiden gewoon staal maken’ 1 maand
De ondernemingsraad van Tata Steel Nederland en vakbond FNV verwachten geen negatieve gevolgen nu de fusie tussen ThyssenKrupp en Tata Steel niet doorgaat. ThyssenKrupp, die al nooit blij was met het fusievoornemen, blies vorige week de fusie af toen duidelijk werd dat de Europese Commissie er niet … Het bericht ‘We blijven in IJmuiden...
ornet or
Leefschaamte 1 maand
U moet zich schamen! Heel erg schamen! Omdat u leeft! Ja, echt waar, iedereen moet zich schamen van de sinds enige tijd zeer actieve Groene Politie. Ik moet me schamen. We moeten ons allemaal heel erg schamen. Iedereen, elke dag. Want heel veel dingen mogen anno 2019 of binnenkort niet meer en … Het bericht Leefschaamte verscheen eerst...
ornet or
Medezeggenschap optimaliseren in wendbare organisaties 1 maand
In wendbare organisaties moeten medewerkers snel beslissingen kunnen nemen. Maar de structuur van medezeggenschap past niet altijd meer bij moderne organisaties. Daarom moeten we werken vanuit de bedoeling: medezeggenschap organiseren dichtbij de betrokken medewerkers. Door Ilja van den … Het bericht Medezeggenschap optimaliseren in...
ornet or
Fatsoen 1 maand
‘Gele hesjes weigeren Ruttes hand’, kopte de Volkskrant. Rita van Trots op Nederland fulmineerde ooit over het feit dat haar uitgestoken hand door een moslim werd geweigerd. Volgens haar behoort (behoorde?) het aanreiken van een hand en het aannemen ervan tot de Nederlandse cultuur. Dat er … Het bericht Fatsoen verscheen eerst op ORnet.
ornet or
Zelf arbeidsvoorwaarden overeenkomen 1 maand
Onze werkgever heeft een instemmingsverzoek aan de ondernemingsraad gevraagd vanwege nieuwe arbeidsvoorwaarden voor de bergingsploeg. De huidige cao is enkele jaren geleden eenzijdig opgezegd door de werkgever. Heeft de or de mogelijkheid hierop in te gaan? Als tussen werkgever en de … Het bericht Zelf arbeidsvoorwaarden overeenkomen...
ornet or
Goed betaalde bestuurder presteert beter 1 maand
Industriële bedrijven met een hogere kwaliteit van het topmanagement presteren beter dan gemiddeld. Er is een duidelijke samenhang tussen de overall-kwaliteit van het management en de arbeidsproductiviteit. Er is ook een verband met beloning: topmanagers die meer betaald krijgen, presteren … Het bericht Goed betaalde bestuurder presteert...
ornet or
Werkgevers investeren minder in scholing ouderen 1 maand
Werkgevers investeren minder in scholing van oudere werknemers. De bereidheid tot investeren in menselijk kapitaal neemt af vanaf de leeftijd van 45 jaar. Een probleem is ook dat áls ouderen trainingen krijgen aangeboden, deze vaak niet passen bij hun situatie. Dat staat in een onderzoeksrapport … Het bericht Werkgevers investeren minder...
ornet or
WET NORMALISERING RECHTSPOSITIE AMBTENAREN (WNRA) – DE ROL VAN DE ONDERNEMINGSRAAD 1 maand
Dit boek verschaft op vlotte en praktische wijze inzicht in de belangrijkste veranderingen en de gevolgen voor de praktijk. Onder andere bevat dit boek informatie over het nieuwe ambtenarenbegrip, het overgangsrecht, de implementatie, het arbeidsrecht en de veranderingen van de positie van de … Het bericht WET NORMALISERING RECHTSPOSITIE...
ornet or
Vakbond zet zich buitenspel door eigen beleid 1 maand
'Door de hoge looneis sluiten vakbonden en werkgevers aanzienlijk minder cao’s af'. Deze kop was recent te lezen in een artikel in Trouw. De reden voor de daling: de vakbonden blijven stug vasthouden aan hun looneis van maar liefst 5%. Een onrealistisch hoge looneis, waar nog geen enkele … Het bericht Vakbond zet zich buitenspel door...
ornet or

Pagina's

Kies een rubriek

Kies een bron