arbo

275 nieuwsberichten gevonden
Mag een werknemer zich ziek melden vanwege een kater?
8 maanden
Stel dat een werknemer zich ziek meldt en aangeeft dat hij een flinke kater heeft. Kunt u dan weigeren om het loon door te betalen? Piet is een groot fan van Ajax en volgt alle wedstrijden op de voet. Een spannende dag breekt aan als Ajax een belangrijke wedstrijd voetbalt. Hij gaat met vrienden de stad in om de wedstrijd te volgen. De volgende ochtend blijkt dat hij iets te diep in het glaasje heeft gekeken, want hij wordt flink ziek wakker. Piet besluit open en eerlijk te zijn en meldt zich...
Wat doet u in uw eerste 100 dagen als HR-directeur?
8 maanden
In de eerste 100 dagen van een nieuwe functie kun je de toon zetten. En die toon – zuiver of onzuiver – zal blijven naklinken in de rest van de periode dat je voor een organisatie werkt. Daarom de vraag: wat moet je eigenlijk doen in die eerste 100 dagen? De trend is overgewaaid uit Amerika. Daar worden Amerikaanse presidenten – sinds enkele decennia – beoordeeld op hun eerste 100 dagen. En wat daarvan blijkt hangen, speelt in de rest van de 4 of 8 jaar een belangrijke rol. Overigens moeten we...
De oproepovereenkomst in de WAB – Hoe zit dat precies?
8 maanden
In de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is voorgesteld om de definitie van de ‘oproepovereenkomst’ in de wet op te nemen. In de WAB een aantal voorstellen is gedaan die de positie van de oproepkracht moeten verbeteren. De voorgestelde definitie komt er op neer dat een oproepovereenkomst een overeenkomst is waarbij: de omvang van de arbeid niet is vastgelegd als één aantal uren per tijdseenheid van maximaal een maand of maximaal een jaar met een gelijkmatige spreiding over die tijdseenheid; de...
50% van de werkenden draait onbetaald overuren. In hoeverre mag dat?
8 maanden
Meer dan de helft van de werkenden draait wekelijks overuren, tot wel tien extra uren. Twintig procent van deze overwerkers krijgt daar niets voor terug. In hoeverre is dat toegestaan? Binnen de grote groep van overwerkers in Nederland loopt het aantal overuren per week erg uiteen. Zo werkt 27 procent van de werkenden wekelijks 2,5 uur over. 14 procent tikt vijf extra uren aan een zeven procent draait vijf tot tien overuren. Dit blijkt uit onderzoek van workforce-specialist Protime onder...
‘Recruiters richten zich te veel op toptalent’
8 maanden
Recruiters moeten meer oog krijgen voor kwetsbare groepen. Ze zijn nu vooral op zoek naar jonge toppers, merkt Rob Gründemann, oud-lector van Hogeschool Utrecht. Zijn suggestie voor HR: ‘Als werknemers een bonus krijgen voor het aandragen van schaars personeel, waarom dan ook niet voor een statushouder of een arbeidsgehandicapte?’    Rob Gründemann Laagopgeleide werknemers, ouderen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben altijd de interesse van socioloog Rob Gründemann gehad. Ruim...
Beginnend HR-adviseur: ‘Maak prioriteit van medewerkers met HR-vragen’
8 maanden
Zoals elke HR-professional ervaart, is het HR-takenpakket erg breed. Young HR professional Mickey Reedijk drukt de stempel en wilt zijn HR-collega’s aan het denken zetten: ‘Leg de prioriteit bij HR-vragen van medewerkers’.  Als beginnend HR-adviseur kreeg ik vanaf mijn eerst werkdag veel verantwoordelijkheid. In plaats van bijvoorbeeld mee te luisteren bij gesprekken, voer ik ze nu zelf. In plaats van te kijken hoe een ervaren HR-professional problemen oplost, is het nu aan...
Aanzegvergoeding betalen als het overduidelijk is dat contract eindigt?
8 maanden
Een werknemer wiens contract niet wordt verlengd, maakt bij de rechter aanspraak op een aanzegvergoeding. De werkgever meent dat de e-mail die hij stuurde een schriftelijke aanzegging was. Maar de rechter laat die e-mail buiten beschouwing. Lees hier waarom de rechter dat deed. Wat eraan voorafging Een medewerker krijgt mondeling te horen dat zijn jaarcontract niet wordt verlengd. Hij laat de werkgever via een e-mail weten dat hij wel graag zelf zijn medewerkers via een mail op de hoogte wil...
Compensatie transitievergoeding definitief per 1 april 2020
8 maanden
Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers de compensatie van transitievergoeding aanvragen als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslagen vanaf 1 juli 2015. Voor reeds betaalde transitievergoedingen geldt: bewaar de gegevens goed. Dat staat in de Regeling compensatie transitievergoeding die deze week in de Staatscourant is gepubliceerd. De regeling moet de procedure rondom het aanvragen van deze compensatie verduidelijken. Aanvraag compensatie Werkgevers die op of na...
Hoe voert u goede ontwikkelgesprekken met medewerkers?
8 maanden
Het is niet makkelijk om juiste ontwikkelgesprekken te voeren met jouw medewerkers. Je wilt hen helpen, maar er zijn ook zeker doelen die behaald moeten worden. Hoe ga je hiermee om? Groei en ontwikkeling. In alle drukte van de dag vergeten we wel eens om hier echt even aandacht aan te besteden. En daar waar we heel lang aandacht besteedden aan dingen die niet goed gingen, is dat uitgangspunt de laatste jaren 180 graden gedraaid. We focussen ons nu meer op krachten in plaats van klachten. Maar...
5 lessen van Johan Cruijff voor HR in 2019
8 maanden
‘Elk nadeel heeft zijn voordeel.’ Toen Johan Cruijff die uitdrukking introduceerde, ging het nog over voetbal. Inmiddels is het een universele uitdrukking dat op vrijwel elk aspect van ons leven van toepassing is. Mark Judd, Vice President of Product Strategy bij Workday, spits vijf lessen toe op de ontwikkelingen van de economie en arbeidsmarkt in 2019.  Mark Judd Nederland kent al zes jaar een gezonde economische groei. Dat is een groot voordeel voor organisaties, maar er is...
Differentiatie WW-premie in de WAB – Hoe zit dat precies?
8 maanden
In de Wet Arbeidsmarkt in Balans is voorgesteld om de financiering van de werkloosheidswet aan te passen. Niet de sector waarin wordt gewerkt, maar het soort contract (vast of flexibel) moet de hoogte van de WW-premie gaan bepalen. Dit voorstel is uitgewerkt in een ontwerpbesluit. WW-premiedifferentiatie De eerste zes maanden van WW-uitkeringen worden op dit moment gefinancierd via 67 verschillende sectorpremies. De Belastingdienst deelt elke werkgever in één van de sectoren in. Elke sector...
Download: belangrijkste voorstellen uit de Wab
8 maanden
Wat zijn de belangrijkste voorstellen uit de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)?  Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil de tweedeling op de arbeidsmarkt aanpakken. De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) bevat een pakket aan maatregelen dat de verschillen tussen vast en flexwerk moet verkleinen. Hierdoor moet het voor werkgevers aantrekkelijker worden om mensen een vast contract aan te bieden, terwijl flexibel werk mogelijk blijft waar het werk dat vraagt. In deze...
Heeft de werkgever schadeplicht bij rechtsgeldig ontslag in proeftijd?
8 maanden
Een werkneemster die voor aanvang van de proeftijd wordt ontslagen, vraagt bij de rechter om een schadevergoeding van twaalf maandsalarissen. De werkgever heeft zich volgens haar niet als goed werkgever gedragen. Krijgt ze deze vergoeding? Wat eraan voorafging Een werkneemster wordt na een uitgebreide sollicitatieprocedure bij een organisatie aangenomen als teamleider. In het arbeidsvoorwaardengesprek zegt de nieuwe werkgever dat ze met een gerust hart haar oude baan kan opzeggen. De werkgever...
6 HR-lessen van ‘Beste werkgever van het jaar’ Shell
9 maanden
Multinational Shell is bekroond tot favoriete werkgever van Nederland in 2018. HR-directeur Marloes Michon vertelt wat er achter dit winnende beleid zit en geeft zes HR-lessen. Marloes Michon Door deze betiteling laat Shell volgens Marloes Michon zien dat de snel veranderende arbeidsmarkt top of mind blijft bij de organisatie. Daar speelt zij op in met een strategische employer branding, dat invloed heeft op de voorkeurspositie op de arbeidsmarkt. Zo wordt de multinational bijvoorbeeld ook...
Tikkende tijdbom: creatieve oplossingen voor personeelswerving
9 maanden
De aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt vraagt het uiterste van werkgevers om vacatures te vervullen. Alles wordt uit de kast gehaald om genoeg mensen te vinden. Of iemand over alle kwalificaties beschikt is steeds vaker van ondergeschikt belang. In sommige sectoren nemen werkgevers daarmee een fors risico. Kunnen we deze tikkende tijdbom nog onschadelijk maken? Marijn de Geus, CEO van Faculty of Skills, gaat hier dieper op in. Ongekwalificeerd Het tekort aan gekwalificeerde mensen komt met...
Ontslag op staande voet: een voorbeeld van hoe het niet moet
9 maanden
Een werkgever die niet blij is met een nieuwe medewerker met een vast contract, biedt hem eerst een ander contract aan en ontslaat hem vervolgens op staande voet. Een voorbeeld van hoe ontslag op staande voet niet moet. Wat eraan voorafging Een Manager Operations komt op 1 juli 2017 voor 40 uur per week in dienst bij een werkgever. Hij krijgt meteen een contract voor onbepaalde tijd. Maar de werkgever is niet tevreden en geeft op 25 augustus aan dat het huidige contract per 31 augustus zal...
Uitbesteden van HR-taken: ‘Voorkom dat de teller gaat lopen’
9 maanden
Denkt u erover behalve de administratie ook de werving en selectie en het beloningssysteem uit te besteden? ‘Bezint eer ge begint’, is de tip die experts in het BNR-programma Werkverkenners geven over het outsourcen van HR-taken. ‘Zodra je afwijkt van standaard-afspraken gaat de teller lopen.’ ‘HR heeft het pand verlaten’ is de titel van de uitzending die Werkverkenners op 11 februari 2019 besteedde aan dit outsourcen. Volgens een onderzoek van de Amerikaanse International Data Company (IDC)...
5 veel gemaakte fouten bij het kiezen van een nieuwe arbodienst
9 maanden
Ben je je aan het oriënteren op een nieuwe arbodienst? Dit is best lastig. Want waar let je op? En hoe weet je zeker dat je de juiste arbodienst voor jouw organisatie kiest? Behalve dat het samenwerken met een arbodienst verplicht is, kan deze samenwerking je vooral veel opleveren. Maar dan moet je natuurlijk wel de juiste arbodienst kiezen. Leer daarom van de vijf meest gemaakte fouten kennen bij het kiezen van een arbodienst. Fout 1: Te snel een keuze maken Je hoopt en gaat er vanuit dat je...
Herplaatsingsplicht werkgever bij ontslag verduidelijkt door Hoge Raad
9 maanden
Een expat die zonder functie terugkomt naar Nederland reageert op 15 interne functies, maar wijst 1 functie af. De werkgever mag van de kantonrechter en het hof de arbeidsovereenkomst beëindigen op de h-grond. De werknemer is het er niet mee eens en procedeert door tot aan de Hoge Raad. Wat eraan voorafging Een werknemer werkt sinds 1975 voor Shell, waarvan de laatste 12 jaar als expat voor verschillende vennootschappen van het bedrijf. In augustus 2015 komt hij – zonder functie – terug in...
Van Ark wil boetes niet naleven Arbowet verhogen
9 maanden
De boetes voor het niet naleven van de Arbowet worden verhoogd. Zo gaat het ontbreken van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI...
Doorbreek taboe op burn-out: tips om vandaag mee te starten
9 maanden
Veel mensen weten niet om te gaan met het fenomeen burn-out. Er heerst anno 2019 bij heel veel organisaties nog een taboe op dit onderwerp. Men vindt het lastig om openlijk te communiceren over dit thema. Deze week sprak ik met een HR Manager van een grote organisatie. Ze vertelde me dat bijna alle leidinggevenden moeite hadden met contact leggen met een medewerker die thuis zit met een burn-out. Niet alleen leidinggevenden ervaren het als lastig, ook andere collega’s weten zich geen houding te...
Dit is de status van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)
9 maanden
De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) bevat een pakket aan maatregelen dat de verschillen tussen vaste banen en flexwerk moet verkleinen. Het wetsvoorstel voor deze nieuwe arbeidswet is nog in behandeling. In dit artikel leest u de laatste stand van zaken. 19 maart 2019 Voorbereidend onderzoek in de Eerste Kamer. 12 maart 2019 Deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel in de Eerste Kamer. 5 februari 2019 De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel. Een overzicht van aangenomen moties...
Leidinggevende heeft relatie met teamlid. Hoe ga je daar mee om?
9 maanden
Een van mijn medewerkers heeft mij laten weten dat zijn leidinggevende een relatie heeft met een lid van zijn team. Kan, mag en moet ik hier als HR iets mee doen? Speciaal voor Valentijnsdag plaatsen we de hele week artikelen en interviews over Liefdevol omgaan met medewerkers. Lees alle artikelen hier >>> De medewerkers laat weten dat zijn leidinggevende en collega samen soms uren weg zijn zonder dat iemand weet waar ze zijn. Ook vindt hij aan dat de leidinggevende zijn liefje bevoordeelt...
Overplaatsing om relatie in een team terecht?
9 maanden
Op een hogeschool ontstaat een relatie in een team, en uiteindelijk een huwelijk tussen twee teamleden. Na meer dan 10 jaar plaatst de hogeschool op advies van een extern bureau de echtgenote over. Lees hier hoe de rechter in een kort geding over deze zaak oordeelde. Wat eraan voorafging Een medewerkster werkt al meer dan twintig jaar in een team waar ze ook haar man heeft leren kennen. Het team varieert in omvang en bestaat meestal uit 16 tot 20 docenten. Vanaf 2015 is het team zelfsturend....
Valentijnsspecial – Hoe houdt u de (arbeids)relatie goed?
9 maanden
Hoe houdt u als werkgever of leidinggevende de (arbeids)relatie met uw medewerkers goed? In deze whitepaper vindt u tips and tricks aan de hand van de bekende adviezen van Liefde is… Wie aan personeelszaken denkt, denkt vaak aan problemen zoals verbetertrajecten, targets die niet worden gehaald en zelfs ontslag. Dit zijn zaken die nu eenmaal horen bij personeelsbeleid. Maar feit is natuurlijk dat zorg, aandacht en een beetje liefde veel effectiever zijn, óók in arbeidsrelaties. Speciaal...
Download: Luister niet wat leiders zeggen, maar naar wat leiders doen
9 maanden
Organisatieadviseur Simon van der Veer deelt in deze whitepaper zijn visie op leiderschap met praktijkvoorbeelden. Ook geeft hij gesprekstips voor HR en leiders. Organisatieontwikkeling begint met de rol van leiders en in hoeverre zij congruent voorbeeldgedrag laten zien. Met dit advies zijn natuurlijk boeken vol geschreven, maar toch blijkt het lastig om dit in de praktijk te brengen. Goed voorbeeld doet goed volgen, maar slecht voorbeeld nog sterker. Daarom is het niet zo interessant wat...
Hoe maakt u een comeback na een tegenslag?
9 maanden
Faillissement, ontslag, het overlijden van een geliefde, een echtscheiding een ziekte of een burn-out: tegenslagen hebben we allemaal. Maar hoe maakt u een comeback? Psycholoog en stresscoach Agathe Hania biedt oplossingen. In het leven loopt iedereen tegen obstakels aan waar we allemaal anders op reageren. Zo is het voor velen moeilijk om na een tegenslag terug op de rails te komen. Oud-keeper Hans van Breukelen heeft zich na vele tegenslagen opnieuw teruggevonden. Daarom brengt hij het boek...
Limburgse omroep L1 ontmoedigt liefde op het werk
9 maanden
Een meldplicht hebben werknemers van L1, de regionale omroep van Limburg, niet. Maar ze moeten wel naar een andere werkplek of een nieuwe baan zoeken als ze een relatie hebben met een directe collega. HR heeft het initiatief genomen voor deze richtlijnen. ‘Ze geven duidelijkheid voor iedereen.’ Speciaal voor Valentijnsdag plaatsen we de hele week artikelen en interviews over relaties op de werkvloer en liefdevol omgaan met medewerkers. Lees alle artikelen hier >>> L1 heeft bijna...
4 praktijkvoorbeelden waarin HR liefdevol te werk gaat
9 maanden
Het is bijna Valentijnsdag, een mooi moment om uw werknemers eens extra in het zonnetje te zetten. Om u op een idee te brengen hoe u dat kunt doen, maakten we een selectie met ideeën van HR-collega’s die eerder op XpertHR Actueel zijn gepubliceerd.  Speciaal voor Valentijnsdag plaatsen we de hele week artikelen en interviews over relaties op de werkvloer en liefdevol omgaan met medewerkers. Lees alle artikelen hier >>> Zorg voor verrassingen Hoe kunnen we onze medewerkers nog...
Hoe denkt HR over relaties op de werkvloer?
9 maanden
Een relatie op de werkvloer kan gewoon. Over deze stelling zijn de meningen van HR verdeeld, zo blijkt uit een poll op XpertHR Actueel. De helft van de stemmers is het eens met de stelling, de andere helft oneens. Speciaal voor Valentijnsdag plaatsen we de hele week artikelen en interviews over Liefdevol omgaan met medewerkers. Lees alle artikelen hier >>> Regelmatig verschijnen er in de media cijfers over het aantal relaties op de werkvloer. 20 procent van de relaties start op kantoor, zo...

Pagina's

Abonneren op arbo