arbo

466 nieuwsberichten gevonden
Handreiking COVID-19 van werkgevers en werknemer
1 maand
Het coronavirus zorgt ervoor dat werkgevers en werknemers extra maatregelen moeten nemen voor gezond en veilig werken. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland en vakcentrales FNV en CNV hebben gezamenlijk vanuit het SER-Arboplatform en de Stichting van de Arbeid een handreiking ontwikkeld om bedrijven daarbij te helpen. Bedrijven kunnen maatregelen uit de handreiking overnemen om het risico op besmetting met het coronavirus binnen hun bedrijven tegen te gaan. Handreiking:...
Yarden: ‘Arm om de schouder hoort bij ons werk’
1 maand
De medewerkers van Yarden mogen nabestaanden weer het catering-assortiment aanbieden. De uitvaartorganisatie is blij met deze versoepeling, vertelt HR-directeur Ton Broekhuis. ‘Samen even napraten is belangrijk voor een goede afronding van de plechtigheid.’ Welke gevolgen heeft de coronacrisis voor het personeelsbeleid in de uitvaartzorg? Ton Broekhuis Gedreven medewerkers heeft uitvaartorganisatie Yarden altijd al gehad. Dat blijkt steevast uit de medewerkerstevredenheidsonderzoeken...
Bereidheid tot volgen van opleiding binnen de zorgsector is groot
1 maand
Niet alleen applaudisseren voor de zorg, maar ook onderzoek laat zien dat de waardering groot is. Zo blijkt dat de meerderheid van de mensen die zegt op zoek te gaan naar een nieuwe baan bereid is tot het volgen van een zorgopleiding. Hoe kijken mensen naar werken in de zorgsector? Communicatieadviesbureau Wisse Kommunikatie en marktonderzoeksbureau DirectResearch deed hier onderzoek naar. Een belangrijke conclusie is dat ruim 58% van de respondenten bereid is om een kortlopende opleiding te...
Whitepaper: meest gestelde vragen over de zieke werknemer
1 maand
Welke berekeningswijze voor de transitievergoeding geldt wanneer je een contract dit jaar beëindigt? En geldt een nieuwe loondoorbetalingsplicht als een werknemer na een periode van volledig herstel weer opnieuw uitvalt? Lees in deze whitepaper de meest gestelde HR-vragen mét antwoorden over de zieke werknemer. Arbeidsrechtadvocaat Steffie Schepers gaf een webinar over de compensatieregeling transitievergoeding...
Live updates coronacrisis: NOW 2.0: de gewijzigde voorwaarden
1 maand
Op deze pagina vind je de belangrijkste updates die voor HR relevant zijn omtrent de coronacrisis. NOW 2.0: de gewijzigde voorwaarden 3 juni 2020 De nieuwe voorwaarden van de NOW worden nog nader uitgewerkt. We streven naar het volgende: De verplichting om geen ontslag aan te vragen blijft gehandhaafd, maar de korting op de subsidie wordt verlaagd van 150% naar 100%; Aan werkgevers wordt in NOW 2.0 de inspanningsverplichting opgelegd om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies...
HR in de zorg: aandachtspunten in tijden van corona
1 maand
De coronacrisis vraagt veel van de zorgsector. Naast alle medewerkers in de zorg is het werkproces van HR in de zorg ook flink veranderd. Want juist op deze sector rekende het volk het meest toen het coronavirus uitbrak. Voor HR is het zaak om de medewerkers gezond, fit en gemotiveerd te houden. Maar daar komen ook juridische aspecten bij kijken, als werkgeversaansprakelijkheid, verlof en overuren. Arbeidsjurist Floortje Plas-Velema neemt je daarin mee tijdens het XpertHR Zorg webinar op 11...
Meest gestelde vragen én antwoorden over arbeidsvoorwaarden
1 maand
Mag je nog voor de eerste werkdag de arbeidsovereenkomst opzeggen? En mag je de toezegging van urenuitbreiding terugdraaien als het slechter gaat met het bedrijf? Lees in deze whitepaper de meest gestelde HR-vragen mét antwoorden over arbeidsvoorwaarden. Arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen gaf een webinar over arbeidsvoorwaarden waar HR zich in tijden van corona nog meer mee bezighoudt. De meest gestelde vragen tijdens dit webinar zijn in deze whitepaper speciaal voor jou gebundeld!...
Werkgever trekt collectieve arbeidsvoorwaarde in na 20 jaar
1 maand
Opnieuw een zaak waarin een langlopende arbeidsvoorwaarde door de werkgever wordt ingetrokken. Dit keer kwalificeerde de rechter het als een collectieve arbeidsvoorwaarde. De werkgever moet de enige werknemer die bezwaar maakte wel compenseren. Wat eraan voorafging Een technicus en bezorger is sinds 1997 in dienst bij een elektronica- en witgoedbedrijf. Vanaf het begin neemt de werknemer oude apparaten mee naar huis om te repareren en daarna te verkopen. Hij doet dat met instemming en soms...
Bonus uitstellen of minder loon? ‘Let op drie voorwaarden’
1 maand
Mogen we de uitbetaling van de bonussen uit 2019 uitstellen tot na de coronacrisis? De vraag komt van een deelnemer aan het XpertHR College over het wijzigen van arbeidsvoorwaarden. Arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen geeft uitstel alleen een kans als de financiële problemen aantoonbaar groot zijn. ‘Een algemeen beroep op corona is niet zwaarwegend genoeg.’ Maarten van Gelderen Na een webinar over het vastleggen van arbeidsvoorwaarden besteedt arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen in...
Live updates coronacrisis: vergoeding van mondkapjes mag onbelast
1 maand
Op deze pagina vind je de belangrijkste updates die voor HR relevant zijn omtrent de coronacrisis.  Actieweek voor cultuursector voor meer overheidssteun 26 mei 2020 De cultuursector in Nederland organiseert tussen 30 mei en 5 juni een actieweek om aandacht te vragen voor de coronacrisis. Veel artiesten en andere zzp’ers in de sector dreigen hun werk te verliezen doordat de theaters al maanden dicht zijn en er geen uitzicht is op financiële verbetering. Vanuit de overheid komt nauwelijks...
Mag werkgever toestemming voor nevenwerkzaamheden intrekken?
1 maand
Een havenbedrijf trekt de toestemming voor nevenwerkzaamheden van een groep schippers in. Sommigen doen dat werk er al 25 jaar bij. Maar mag de werkgever die toestemming na al die tijd zomaar intrekken? Het hof weegt de belangen af. Wat eraan voorafging Een groep van 12 schippers werkt voor een havenbedrijf dat ook publieke, controlerende taken heeft. In hun functie zijn ze ook toezichthouder of boa, en controleren ze onder andere de watertaxi’s waar ze zelf al jarenlang...
‘Teamgevoel is bij ons museum belangrijker dan ooit’
1 maand
Stedelijk Museum Schiedam boft dat het vorig jaar de Museumprijs won. Daardoor was het bezoekersaantal zo gegroeid dat er meer geld in de kas kwam. Dat kon het museum goed gebruiken toen het dicht moest vanwege de coronacrisis. Zakelijk leider Nicole Theeuwes vertelt hoe medewerkers toch actief blijven. ‘We zetten hun kwaliteiten anders in.’ Nicole Theeuwes Maar liefst 100 duizend euro won het Stedelijk Museum Schiedam in 2019. Als meest publieksvriendelijke museum van Nederland kreeg het de...
Reorganisatie: juridische aandachtspunten en opkomende vragen
1 maand
Door de coronacrisis en de ten gevolge daarvan genomen overheidsmaatregelen zijn veel organisaties plotseling in zwaar weer terechtgekomen. Zo moeten zij hun organisatie noodgedwongen aanpassen. Bij een reorganisatie komt dan ook meer kijken dan alleen het herschikken van processen. Vaak vallen er ontslagen, worden teams hervormd en is er sprake van een cultuurverandering. Maar er zijn ook veel juridische aandachtspunten en opkomende vragen. Arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen neemt je...
Zo kun jij jouw talentvolle werknemers verder ontwikkelen
1 maand
Staat de ontwikkeling van medewerkers in uw organisatie hoog op de agenda? Zijn er goede opleidingsplannen en worden er regelmatig POP-gesprekken gevoerd? Maar lukt het nog niet om de professionaliteit van medewerkers en team naar een hoger niveau te tillen? En werf je daarom voor belangrijke functies daarom liever talentvolle medewerkers liever extern? De medewerker stimuleren om zichzelf te ontwikkelen “Michiel is en kei in zijn vak, maar hij raakt snel in de stress voor een deadline. Wat is...
Geldt ontslag op staande voet nog na afslaan vaststellingsovereenkomst?
1 maand
Een werkneemster krijgt op staande voet ontslag. Uit coulance krijgt ze de kans om binnen 4 dagen een vaststellingsovereenkomst te accepteren. Als ze die afwijst, is ze volgens de werkgever alsnog ontslagen. De werkneemster vindt dat het ontslag nu niet onverwijld is gegeven. Wat oordeelt de rechter? Wat eraan voorafging Een HR officer is in dienst bij een internationale logistieke ondernemer. Na twee voorvallen met het niet goed administreren van een voorschot en extra vakantie-uren van...
Verbod op nevenwerkzaamheden inbreuk op privacy?
1 maand
Een werkgever heeft liever niet dat zijn werknemers er een andere baan op na houden. De redenen hiervoor zijn divers, maar veelgehoord is dat een werkgever wil voorkomen dat werknemers ook bij concurrenten nevenwerkzaamheden hebben en – al dan niet daardoor – mogelijk niet beschikbaar of bereikbaar zijn op het moment dat de werkgever deze werknemers nodig heeft.  Om die redenen – en omdat in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in beginsel geen non-concurrentiebeding kan worden opgenomen...
Met z’n allen in de spagaat: voor welke oplossing kies je?
1 maand
Laten we er geen doekjes om winden. ‘Samen maken we Lidl’ is best een uitdaging tijdens de coronacrisis. HR-directeur Sophie Jasper deelt hun verhaal in een blog. Sophie Jaspers Een deel van onze medewerkers staat dagelijks in de frontlinie. Die doen hun werk in de buurt van klanten die misschien wel besmet zijn, die moeten toezien op een maximumaantal klanten in de winkel en die hebben te maken met klanten die zich niet aan de regels houden. Een ander deel houdt grotendeels vanuit huis de boel...
Live updates coronacrisis: Discussie omtrent afschaffing ‘ontslagboete’
1 maand
Hoe gaan organisaties om met de coronacrisis die voor de meeste organisaties voelbaar is? Op deze pagina vind je alle nieuws en praktijkupdates van wat andere bedrijven doen: vanaf 12 mei. Discussie omtrent afschaffing ‘ontslagboete’ 12 mei 2020 Minister Koolmees: ‘Werkgevers die gebruikmaken van loonkostensubsidie via de NOW-regeling mogen vanaf juni werknemers ontslaan. Dat kan nodig zijn om andere banen in het bedrijf te behouden. Bedrijven moeten kunnen herstructureren...
Whitepaper: Praktijkvragen over vakantiedagen en ziekte
1 maand
Over de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte bestaan veel misverstanden. In deze whitepaper lees je antwoorden op veel gestelde praktijkvragen over vakantiedagen en ziekte. Onder andere de volgende vragen komen aan bod: Waarom is het van belang voor werkgevers  om ziekteverzuim op een proactieve manier  te managen? Is de werkgever verplicht een arbo- en  verzuimbeleid te voeren? Hoe kunnen werkgevers ziekteverzuim  terugbrengen Download hier de whitepaper! Het bericht Whitepaper:...
Werkgever betaalt vergoeding door niet nakomen re-integratieverplichting
2 maanden
Een werkgever die teveel aanvulling bij ziekte uitbetaalt aan een werknemer, vordert dat bedrag van ruim 1600 euro in een keer terug. De werknemer stapt naar de rechter en wil het bedrag terug en eist schadevergoeding. Ondertussen heeft hij ontslag genomen. Wat eraan voorafging Een monteur wordt in januari 2016 arbeidsongeschikt. Vanaf december mag hij van de bedrijfsarts weer zijn eigen werk doen, met uitzondering van traplopen en werken op ladders. In januari 2017 krijgt hij griep en meldt...
Hoe privé is de mailbox van een zieke werknemer?
2 maanden
Mag de werkgever in de zakelijke mailbox van een zieke werknemer kijken? Nee, zegt tweederde van de deelnemers aan een XpertHR College over de zieke werknemer. Het goede antwoord is: ja, onder voorwaarden, vertelt advocaat Steffie Schepers. In het onlinecollege behandelt zij de verzuim-richtlijnen: wat moet, wat mag en wat kan? Vanwege de privacyregels mogen anderen niet zomaar in de mailbox van een zieke werknemer kijken. Toch kan er een zakelijke noodzaak zijn. Er staan bijvoorbeeld...
Heeft werkgever verzoek tot urenvermindering terecht afgewezen?
2 maanden
Een werkneemster wil na haar ouderschapsverlof 24 uur blijven werken, maar de werkgever gaat niet akkoord met deze structurele urenvermindering. De werkneemster stapt naar de rechter en het hof. Tussen deze twee rechtszaken in neemt ze op staande voet ontslag. Wat eraan voorafging Een werkneemster werkt 33,75 uur per week. In 2017 gaat ze met zwangerschapsverlof en aansluitend neemt ze drie maanden onbetaald verlof op. Tijdens haar ouderschapsverlof daarna werkt ze 24 uur per week. Ze wil graag...
XpertHR whitepaper: Wet Verbetering Poortwachter
2 maanden
Ziek, kort- of langdurend, arbeids(on)geschikt worden of zijn. Dit komt in tijden van een coronacrisis nog hoger op de HR-agenda. Maar is het een kwestie van ‘ermee dealen’ of van ‘effectief aanpakken’? Sinds de inwerkingtreding van de Wet (verbetering) Poortwachter hebben de werkgever, de werknemer en de arbodienst een meer actieve en duidelijke rol gekregen in het re-integratieproces. In deze whitepaper komt o.a. het volgende aan bod: Aandachtspunten tijdens het eerste en tweede ziektejaar...
‘Arbeidsvoorwaarden beperkt aanpasbaar in coronatijd’ 
2 maanden
Mag je in de proeftijd van een nieuwe werknemer de contractduur wijzigen vanwege corona? Of nog voor de eerste werkdag de arbeidsovereenkomst opzeggen? In het XpertHR College over arbeidsvoorwaarden gaat advocaat Maarten van Gelderen in op actuele vragen. ‘In coronatijd kan de lat minder hoog liggen, maar pas op.’ Over het begrip arbeidsvoorwaarden is in het Burgerlijk Wetboek geen definitie te vinden. Volgens arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen gaan veel conflicten en procedures over de...
Wanneer en hoe kan ik arbeidsvoorwaarden wijzigen?
2 maanden
Arbeidsvoorwaarden kunnen in de loop der jaren (stilzwijgend) veranderen en bij vele werkgevers is niet altijd tijd, zin of kennis om elke wijziging van arbeidsvoorwaarden schriftelijk vast te leggen. De inhoud van een arbeidscontract is (gelukkig) niet in beton gegoten. Maar in hoeverre kun je als werkgever bepaalde arbeidsvoorwaarden (eenzijdig) wijzigen? En onder welke voorwaarden? Veel arbeidsconflicten kun je namelijk voorkomen door een correcte toepassing van arbeidsvoorwaarden. Vergaar...
Welke beroepsgroepen kunnen het werk hervatten?
2 maanden
Nederlandse bedrijven mogen de komende maanden stap voor stap weer open. Het devies blijft om 1,5 meter afstand te houden en zo veel mogelijk thuis te werken, maar verscheidene beroepsgroepen kunnen hun werk binnenkort hervatten. Premier Rutte presenteerde woensdagavond een zogenaamde routekaart met daarin de geleidelijke afbouw van de coronamaatregelen. Hierin wordt ook uitgelegd welke bedrijven de komende tijd weer open kunnen en welke sectoren nog moeten wachten. Tijdens de persconferentie...
HR RELX: ‘Moeten we nog elke dag naar kantoor?’
2 maanden
Hoe gaan we de liften gebruiken? Hoeveel mensen kunnen tegelijk naar de kantine? Met zulke vragen is Sjoerd Cooijmans, HR-directeur van informatie- en data-analysebedrijf Elsevier RELX Nederland en Research Markets, al bezig. Hij is blij dat hij weer vooruit kan kijken nu de coronamaatregelen soepeler worden. ‘We zullen anders omgaan met zakenreizen.’ De Nederlandse vestigingen van RELX sloten de deuren meteen toen de coronacrisis begin maart uitbrak. Van de ruim 1400 medewerkers in het...
Overzicht NOW-aanvragen en toekenningen
2 maanden
91% van de NOW-aanvragen zijn toegekend door UWV in de maand april. Dit presenteert het uitvoeringsinstituut in een factsheet met alle aanvragen en betalingen van bedrijven die de subsidie hebben aangevraagd. Bedrijven die door de coronacrisis minstens 20% omzetverlies hebben, hebben de mogelijkheid om een vergoeding tot 90% van de loonkosten aan te vragen. Het UWV-loket opende op 6 april en liep storm. UWV publiceerde op 30 april een factsheet met de aanvragen en de betalingen van bedrijven...
Live updates coronacrisis: 4 wijzigingen in NOW-regeling
2 maanden
Hoe gaan organisaties om met de coronacrisis die voor de meeste organisaties voelbaar is? Op deze pagina vind je alle nieuws en praktijkupdates van wat andere bedrijven doen: vanaf 4 mei. Crisisberaad kabinet: mondkapjes, kappers en buitenterrassen 5 mei 2020 Het kabinet overlegt deze week over het verplicht dragen van een mondkapje als mensen reizen met het openbaar vervoer. Hiernaast wordt er nagedacht over de heropening van fysiotherapiepraktijken en kapperszaken. Tot slot hakken ze de...
Werknemer start zonder contract: toch arbeidsovereenkomst of niet?
2 maanden
Een werknemer start na een sollicitatiegesprek met werken voor zijn nieuwe werkgever, zonder dat er een contract is. Ze kunnen het niet eens worden over het salaris en de werkgever beëindigt de samenwerking. Bij de rechter vraagt de werknemer vraagt om vernietiging van de opzegging . Maar is er wel een arbeidsovereenkomst ontstaan? Wat eraan voorafging Een werknemer mag via een bemiddelingsbureau op gesprek bij een transportbedrijf. Na het gesprek op vrijdag 18 oktober mailt het bureau hem dat...

Pagina's

Abonneren op arbo