Data ten behoeve van arbeidsmarktmodel van de Politie, deel 1