Jongeren die niet werken en geen onderwijs volgen (NEETs), 2021-2022