Loon stopzetten als werknemer niet meewerkt aan re-integratie?

Een langdurig zieke medewerker is verplicht om actief mee te werken aan zijn haar re-integratie op het werk. Tijdens werkuren moet de werknemer bereikbaar zijn voor de werkgever en de arbodienst. De werkgever kan de werknemer bijvoorbeeld naar de bedrijfsarts sturen of re-integratie-activiteiten laten verrichten. Het komt voor dat er misverstanden zijn, of dat de werknemer niet voldoende meewerkt aan de re-integratie. Dan heeft de werkgever, als uiterste middel, de optie om de betaling van het loon op te schorten of helemaal te stoppen voor een beperkte periode.
personeelsnet
22-05-2024 11:33