Concurrentie om personeel verhoogt kosten voor werkgevers

De strijd om personeel aan te trekken en te behouden dwingt werkgevers om alle registers open te trekken. Vooral financiële prikkels zijn populair, zoals aanbrengpremies of plaatsing in een hogere salarisschaal. Dat verhoogt de kosten voor werkgevers aanzienlijk. Verder proberen werkgevers mensen te binden met ontwikkelingsmogelijkheden en hybride werken, waarmee ze werk en privé beter kunnen combineren.
personeelsnet
24-04-2024 13:34