Voorbeeld van programmamanagement: ziekteverzuimpercentage omlaag krijgen