Kabinet werkt aan personeelstekort en financiering kinderopvang

Het personeelsverloop in de kinderopvang is erg groot en de wachttijden voor ouders blijven te lang. De minister van SZW neemt samen met de sector maatregelen om nieuwe medewerkers aan te trekken, huidige medewerkers te behouden en meer uren werken te stimuleren. Het kabinet gaat ook door met het voornemen om de kinderopvang voor de meeste ouders goedkoper te maken, waardoor meer werken lonender wordt. Daarbij is het de bedoeling om de vergoeding direct uit te keren aan de kinderopvangorganisatie. Dat moet ernstige ongelukken, zoals in de kinderopvangtoeslagaffaire, in de toekomst voorkomen.
personeelslog
08-04-2024 14:28