Defensiepersoneel, instroom en uitstroom, 2018-2022