CNV: geen concurrentiebeding bij ontslag in proeftijd en faillisement

Vakbond CNV heeft grote bezwaren tegen een onderdeel van het wetsvoorstel dat de toepassing van het concurrentiebeding wijzigt. Want bij ontslag tijdens proeftijd, en bij faillissement van het bedrijf, blijft de werknemer volgens het wetsvoorstel gebonden aan het concurrentiebeding. Dat is ‘onnodig duperend’ voor duizenden werknemers, vindt de vakbond.
personeelslog
11-03-2024 13:25