management

1110 nieuwsberichten gevonden
HR-analytics: veel boeiender dan intuïtie
3 weken
Hoe wordt HR een goede gesprekspartner voor de directie? Anno 2019 redt u het niet meer met goede adviezen. Die adviezen moeten zijn onderbouwd met harde data, met HR-analytics. Saai? Absoluut niet, want die data leveren een veel boeiender beeld dan onze intuïtie.
Burn-out een ziekte. Of toch niet?
4 weken
Is een burn-out nu wel of niet officieel een beroepsziekte? De nieuwe lijst met daarin 55.000 ziekten, symptomen en oorzaken van letsel die de wereldorganisatie WHO onlangs bekend maakte, zorgde voor grote verwarring. Een update.
Tips voor optimaal thuiswerken met (zeer) warm weer
4 weken
Zit je met de warme dagen niet op kantoor, maar ben je thuis aan het werk? Zorg dan ook voor een optimale werkplek. Zo kun je zelf een airco maken en ook met eten en drinken kun je rekening houden.25 juni 2019Topic: Arbeidsvoorwaarden
Employer branding: eerlijke reclame voor je bedrijf
4 weken
Hoe vind ik geschikte mensen die bij me willen werken? Anno 2019 is deze vraag niet gemakkelijk te beantwoorden. Maar één ding is duidelijk: je bent als bedrijf afhankelijk van de eerste indruk. En dus kun je maar beter werken aan je employer branding.
Schade maken, is betalen? Niet altijd
4 weken
Een accountmanager die een laptop laat vallen, de taxichauffeur die schade rijdt met de taxi of een bouwvakker die voor de zoveelste keer kapotte werkschoenen heeft. Op de werkvloer wordt soms schade veroorzaakt. Als dat één keer gebeurt, is dat meestal geen probleem. Ongelukken kunnen gebeuren. Als het vaak gebeurt, dan kan het een probleem worden. Als werkgever wilt u op enig moment weleens uw schade vergoed krijgen, maar dat is niet eenvoudig, legt advocaat Linda Jacobs hier uit....
Bijgewerkt schema AOW-leeftijden tot 2040
4 weken
Nu de Tweede Kamer brede steun heeft gegeven aan de langzamere stijging van de AOW-leeftijd, kunnen we ons gaan voorbereiden op de nieuwe data waarop werknemers met pensioen kunnen. In dit bijgewerkte schema, ziet u de nieuwe en huidige pensioenleeftijden tot 2040 en het verschil in maanden waarop de AOW ingaat.
Arme zzp’er komt niet in dienst, maar gaat minimaal 16 euro per uur verdienen
4 weken
Vanaf 2021 moet een zzp’er minimaal 16 euro per uur verdienen. Dit minimumtarief gaat gelden voor alle uren die een zzp’er aan een opdracht besteedt, zowel voor bedrijven als voor particulieren. Het tarief is exclusief directe kosten die een zzp’er voor een klus maakt. Kosten voor materiaal komen dus nog bovenop de 16 euro. In de tussentijd, wordt de handhaving van de huidige Wet DBA opnieuw uitgesteld.
Schadevergoeding na schenden NVP Sollicitatiecode [rechtspraak]
4 weken
De Universiteit van Leiden moet een sollicitant een schadevergoeding betalen omdat zij zich niet aan de regels van de NVP Sollicitatiecode heeft gehouden. Zonder dat de kandidaat dit wist, vroeg een lid van de beoordelingscommissie informatie op bij academici die niet als referent waren opgegeven.
75% vindt een betrokken baas belangrijk, net als collega’s om mee te lachen en te balen
4 weken
Voor werknemers gaat wrekplezier over kleine dingen: kunnen lachen (en balen) met je collega’s, complimenten krijgen of gezellig samen lunchen. Meer plezier is volgens twee derde ook belangrijker dan een hoger salaris of de inhoud van het werk. Ruim een kwart (27%) heeft het qua werkplezier echt goed getroffen, zij gaan élke dag met plezier naar hun werk. Opvallend hoog scoren de 55+ers: twee derde zegt dagelijks met plezier naar het werk te gaan. Gemiddeld scoort het werkplezier een 7+.24 juni...
Wat zijn de regels voor het geven van referenties?
4 weken
Wie informatie opvraagt over een sollicitant, moet zich daarbij aan regels houden. Dat geldt ook voor werkgevers die desgevraagd een boekje open doen over (ex)-werknemers. Wat zijn de regels voor referenten?
Wetboek van Werk 2025: heel nieuw wetboek arbeidsrecht
4 weken
De commissie Regulering van werk is onlangs met een discussienota gekomen. Tegelijk kwam een groep juristen met een zogeheten ‘Wetboek van Werk’. Ook zij hebben uitgangspunten uitgewerkt voor een toekomstbestendig arbeidsrecht.24 juni 2019Topic: Wet arbeidsmarkt in balans
Zzp’ers gaan vanaf 2021 minimaal 16 euro per uur verdienen
4 weken
Zzp’ers gaan vanaf 2021 minimaal 16 euro per uur verdienen. Het kabinet wil met dit minimumtarief tegengaan dat mensen werken voor een bedrag waar ze niet van kunnen rondkomen. De zzp’ers die meer dan 75 euro per uur verdienen, krijgen daarnaast de mogelijkheid om een zelfstandigenverklaring te gebruiken.24 juni 2019Topic: Wet DBA en zzp'ers
Summercourse ism Nyenrode
4 weken
De Summercourse is speciaal voor HR-professionals in korte tijd op actuele onderwerpen de diepte in willen te gaan. Na het succes van 2018 geven onze docenten u ook dit jaar de nieuwste trends en wetenschappelijke inzichten mee. U gaat concreet aan de slag en vertaalt dit naar uw eigen praktijk. 
4 vragen over werken bij warm weer
4 weken
Wat kun je als werkgever of HR doen om het je medewerkers zo aangenaam mogelijk te maken bij warm weer? Hierbij vier vragen én antwoorden. 1. Wie lopen er risico bij werken in warm weer? Extra last van warmte kunnen hebben: zwangeren, mensen met longaandoeningen (cara), mensen met hartaandoeningen en personen die medicijnen tegen hoge bloeddruk gebruiken kunnen extra last van warmte hebben. Bij warmte loopt het concentratievermogen terug waardoor ongevalskansen toenemen. Dit kan nadelig zijn in...
Interview: Universiteit wil vanuit organisatiebelang vrouwelijke sollicitanten
1 maand
De TU Eindhoven neemt anderhalf jaar lang alleen vrouwen aan bij vacatures voor vast wetenschappelijk personeel. Woordvoerder Ivo Jongsma: ‘Het gaat hier om positieve discriminatie. Denk als HR of recruiter echt aan het organisatiebelang.’  De Technische Universiteit Eindhoven wil dat minimaal de helft van al haar universitair docenten vrouw is. Zo staat Europese het toe om gericht personeel te werven onder ondervertegenwoordigde groepen. TU Eindhoven: ‘En daarom kunnen wij er voor een...
Welke wetten wijzigingen per 1 juli 2019?
1 maand
Per 1 juli of 1 januari treden doorgaans wetswijzigingen in werking. Per 1 juli 2019 zijn er slechts enkele wijzigingen relevant voor HR. Beide wijzigingen betreffen het minimumloon.  Met ingang van 1 juli 2019 wordt de leeftijdsgrens in de Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag verlaagd. Voor juli 2017 was de leeftijd waarop werknemers het volledige minimumloon gingen verdienen 23 jaar. Vanaf juli 2017 is die leeftijd verlaagd tot 22 en met ingang van 1 juli 2019 is de leeftijd nogmaals...
In wat voor land willen we werken?
1 maand
Met de discussienota In wat voor land willen we werken? wil de Commissie regulering van werk, onder leiding van voormalig lid van de Raad van State Hans Borstlap, een brede discussie uitlokken over de regels rond werk. Eind dit jaar komt de Commissie tot voorstellen voor een toekomstbestendig stelsel van regels in het arbeidsrecht, de sociale zekerheid en de fiscaliteit. Hieronder heeft AWVN drie punten uit de discussienota uitgelicht die relevant zijn voor werkgevers.
Uitbetalen overuren: urenregistratie werknemer leidend?
1 maand
Een medewerker in een slagerij vordert uitbetaling van ruim 1000 overuren. Hij heeft keurig een  urenregistratie bijgehouden in zijn agenda. De werkgever heeft geen uren geregistreerd en zegt dat de werknemer minder overuren heeft gemaakt. Hoeveel overuren moet de werkgever van de rechter uitbetalen? Wat eraan voorafging Een medewerker werkt sinds 1979 in een slagerij. Op zijn arbeidsovereenkomst is de cao voor het slagersbedrijf van toepassing. Vanaf juni 2012 heeft hij vanwege...
Leidinggeven is mensen in het licht zetten
1 maand
Leidinggeven is een competentie, een vak. Dat vak wordt beoefend door mensen die andere mensen zodanig beïnvloeden dat de organisatie en haar stakeholders er beter van worden.
Advies commissie Borstlap: sociale zekerheden voor álle werkenden
1 maand
Flexwerkers, zelfstandigen en werknemers moeten allemaal gelijke rechten krijgen. Dat adviseert de commissie Regulering van werk ofwel commissie Borstlap aan het kabinet.21 juni 2019Topic: Wet arbeidsmarkt in balans
Brede steun Tweede Kamer langzamere stijging AOW-leeftijd
1 maand
De Tweede Kamer heeft zojuist met een overgrote meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel temporisering verhoging van de AOW-leeftijd. De wetswijziging is nodig om de AOW-leeftijd de komende jaren minder snel te laten stijgen. 128 van de 150 Kamerleden hebben voor dit wetsvoorstel gestemd. Op korte termijn wordt het voorstel in de Eerste Kamer behandeld.20 juni 2019Topic: Duurzame inzetbaarheid
Internetconsultatie wetsvoorstel maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA
1 maand
De internetconsultatie met betrekking tot het wetsvoorstel maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA is gepubliceerd. Met het wetsvoorstel wordt voor werkgevers loondoorbetaling bij ziekte goedkoper door de financiële tegemoetkoming. Daarnaast wordt onzekerheid bij werkgevers weggenomen, omdat het medisch advies van de bedrijfsarts bij de toets op de re-integratie inspanningen leidend wordt.20 juni 2019Topic: Ziekteverzuim & re-integratie
Scheefgroei tussen werkenden aanpakken
1 maand
De scheefgroei tussen werknemers in vaste dienst en andere werkenden, zoals zelfstandigen (zzp’ers) en flexwerkers, is inmiddels zo groot dat maatregelen nodig zijn. Het is een sociale en economische kwestie geworden, vindt een commissie die zich over de arbeidsmarkt buigt.
Mogelijkheden voor gerichte arbeidsmigratie verruimen
1 maand
Tekorten op de arbeidsmarkt vragen om meer arbeidsmigranten, maar dan wel selectief en met oog voor het risico van een braindrain. Zo zou de salariseis voor kennismigranten gericht kunnen worden versoepeld. Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op het rapport Legale kanalen voor arbeidsmogrnaten van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ).
5 tips om vitaliteit van medewerkers te stimuleren
1 maand
Het aanbieden van vitaliteitsprogramma’s is een grote financiële investering en organisaties willen zeker zijn dat er door zoveel mogelijk medewerkers gebruik van wordt gemaakt. Organisaties kunnen in dat geval kiezen voor het verplichten van vitaliteitsprogramma’s, maar is dit een lust of juist een last voor organisaties en hun personeel? Hoe denken internationale organisaties hierover? Een aantal best practices. 20 juni 2019Topic: Duurzame inzetbaarheid
Mentale veerkracht vergroten van álle medewerkers
1 maand
“Veerkrachtige mensen kunnen beter omgaan en herstellen van belasting”, blijkt uit onderzoek van TNO. Voor HR is het dus zaak om aan de slag te gaan met het vergroten van de veerkracht van medewerkers. Sommige groepen medewerkers verdienen echter extra aandacht.
Dure training schrappen? Doe eerst een data-analyse
1 maand
Veel te duur, die vaardigheidstrainingen. Een leasemaatschappij wil ze schrappen als de verkoop terugloopt. Tot uit data-analyse blijkt dat de trainingen juist geld opleveren als ze anders worden ingezet. Rob van Dijk geeft dit voorbeeld tijdens het XpertHR College ‘Datagedreven werken in de praktijk’. Rob van Dijk In het webinar gaat de adviseur HR Analytics en -strategie van het bureau OrgVision een stap verder dan in zijn XpertHR College voor beginners. Geïllustreerd met praktijkvoorbeelden...
Pensioenakkoord: wat is de doorsneesystematiek en waarom wordt het afgeschaft?
1 maand
Een van de hoofdpunten van het pensioenakkoord is de afschaffing van de doorsneesystematiek. Wat is dat eigenlijk en waarom moeten we er vanaf?
Freelancen en zzp’en minst populair onder Nederlanders
1 maand
Nederlandse werknemers staan het minst open om te freelancen of om te werken als zelfstandige in vergelijking met het Europese gemiddelde. Waar bijna de helft (47%) van de Europeanen aangeeft niet geïnteresseerd te zijn in freelancen of zzp’en, geldt dit voor maar liefst 59% van de Nederlanders. Werknemers in Italië (32%), het Verenigd Koninkrijk en Polen (beide 38%) staan er een stuk positiever tegenover.

Pagina's

Abonneren op management