or

317 nieuwsberichten gevonden
Compensatie transitievergoeding definitief per 1 april 2020
2 maanden
Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers de compensatie van transitievergoeding aanvragen als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslagen vanaf 1 juli 2015. Voor reeds betaalde transitievergoedingen geldt: bewaar de gegevens goed. Dat staat in de Regeling compensatie transitievergoeding die deze week in de Staatscourant is gepubliceerd. De regeling moet de procedure rondom het aanvragen van deze compensatie verduidelijken. Aanvraag compensatie Werkgevers die op of na...
Hoe voert u goede ontwikkelgesprekken met medewerkers?
2 maanden
Het is niet makkelijk om juiste ontwikkelgesprekken te voeren met jouw medewerkers. Je wilt hen helpen, maar er zijn ook zeker doelen die behaald moeten worden. Hoe ga je hiermee om? Groei en ontwikkeling. In alle drukte van de dag vergeten we wel eens om hier echt even aandacht aan te besteden. En daar waar we heel lang aandacht besteedden aan dingen die niet goed gingen, is dat uitgangspunt de laatste jaren 180 graden gedraaid. We focussen ons nu meer op krachten in plaats van klachten. Maar...
De laatste der Mohikanen
2 maanden
Soms voel ik me zo’n beetje de laatste der Mohikanen. U misschien ook. Ik hecht namelijk aan het zorgvuldig omgaan met feiten. Kende u de term ‘de laatste der Mohikanen’ nog niet? Geeft niks. Google even, weer wat geleerd. Een feitje. We leven anno 2019 echter in een wereld waarin feiten steeds … Het bericht De laatste der Mohikanen verscheen eerst op ORnet.
Sociaal Plan verlopen?
2 maanden
Wanneer vallen nieuwe adviesaanvragen onder het sociaal plan dat gold tijdens de hoofdadviesaanvraag? ING vroeg in 2016 in een hoofdadviesaanvraag onder meer advies over de voorbereiding van het 'outsourcen' van activiteiten van Finance operations (GFS) naar de ING-locatie in Manilla. Daarbij … Het bericht Sociaal Plan verlopen? verscheen eerst op ORnet.
5 lessen van Johan Cruijff voor HR in 2019
2 maanden
‘Elk nadeel heeft zijn voordeel.’ Toen Johan Cruijff die uitdrukking introduceerde, ging het nog over voetbal. Inmiddels is het een universele uitdrukking dat op vrijwel elk aspect van ons leven van toepassing is. Mark Judd, Vice President of Product Strategy bij Workday, spits vijf lessen toe op de ontwikkelingen van de economie en arbeidsmarkt in 2019.  Mark Judd Nederland kent al zes jaar een gezonde economische groei. Dat is een groot voordeel voor organisaties, maar er is...
Onrust over avr Jumbo: 200 medewerkers vertrouwen or niet
2 maanden
Zeker 200 distributiemedewerkers van supermarktketen Jumbo zeggen geen vertrouwen meer te hebben in de ondernemingsraad Supply Chain en de centrale ondernemingsraad. Kern van de onvrede is de door Jumbo afgesloten arbeidsvoorwaardenregeling (avr) en de opstelling van de ondernemingsraden. De … Het bericht Onrust over avr Jumbo: 200 medewerkers vertrouwen or niet verscheen eerst op ORnet.
Differentiatie WW-premie in de WAB – Hoe zit dat precies?
2 maanden
In de Wet Arbeidsmarkt in Balans is voorgesteld om de financiering van de werkloosheidswet aan te passen. Niet de sector waarin wordt gewerkt, maar het soort contract (vast of flexibel) moet de hoogte van de WW-premie gaan bepalen. Dit voorstel is uitgewerkt in een ontwerpbesluit. WW-premiedifferentiatie De eerste zes maanden van WW-uitkeringen worden op dit moment gefinancierd via 67 verschillende sectorpremies. De Belastingdienst deelt elke werkgever in één van de sectoren in. Elke sector...
Slagen met je communicatiebeleid: tips voor de or
2 maanden
Ondernemingsraden vinden communicatie soms lastig. Bij de ene or speelt een gebrekkige communicatie met de achterban, bij de andere verloopt de communicatie met de bestuurder moeizaam. Met enkele hulpmiddelen kan de or de communicatie goed structureren. Door Wanne van den Bijllaardt Als je als … Het bericht Slagen met je communicatiebeleid: tips voor de or verscheen eerst op ORnet.
Armoede
2 maanden
In Venezuela heeft een of andere randdebiel zijn volk aan de rand van het bestaan gebracht. In een poging van de omringende landen om de ergste nood te lenigen, geeft die idioot aan zijn leger de opdracht om dat te verhinderen: er zijn immers geen tekorten! Een streekgenoot - net zo’n idioot - … Het bericht Armoede verscheen eerst op ORnet.
Gesprek opnemen en privacywet AVG
2 maanden
We krijgen de vraag om als ondernemingsraad in te stemmen met het opnemen van telefoongesprekken die customer service voert met klanten. Aangegeven wordt dat dit voor trainingsdoeleinden is. Hoe valt dit samen met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)? Het opnemen van … Het bericht Gesprek opnemen en privacywet AVG verscheen eerst op ORnet.
Payrollkrachten hebben recht op adequaat pensioen
2 maanden
Volgens de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) hebben payrollwerknemers recht op een ‘adequate’ pensioenregeling, als voor vergelijkbare werknemers van de inlener of in de betreffende sector een pensioenregeling geldt. Neemt de payrollwerknemer niet deel aan de pensioenregeling van de inlener, dan … Het bericht Payrollkrachten hebben recht op adequaat pensioen verscheen eerst op ORnet.
‘Or, voorkom dat implementatie Wnra haastklus wordt’
3 maanden
De meeste overheidswerkgevers zijn bezig met het implementeren van de regelgeving van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). De overgang van het ambtenarenrecht naar het civiele arbeidsrecht dit jaar vraagt van de ondernemingsraad inzicht over de eigen positie en taken - en een … Het bericht ‘Or, voorkom dat implementatie Wnra haastklus wordt’ verscheen eerst op ORnet.
Download: belangrijkste voorstellen uit de Wab
3 maanden
Wat zijn de belangrijkste voorstellen uit de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)?  Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil de tweedeling op de arbeidsmarkt aanpakken. De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) bevat een pakket aan maatregelen dat de verschillen tussen vast en flexwerk moet verkleinen. Hierdoor moet het voor werkgevers aantrekkelijker worden om mensen een vast contract aan te bieden, terwijl flexibel werk mogelijk blijft waar het werk dat vraagt. In deze...
Aan de or of aan de RvC?
3 maanden
Op de site van BNN/VARA las ik recent het bericht met de kop: GroenLinks: ‘Geef ondernemingsraad instemmingsrecht topsalarissen'. De partij wil dat de ondernemingsraad een veto mag uitspreken als het salaris van de bestuurder harder stijgt dan het cao-loon. Topbestuurder Ralph Hamers van ING kwam … Het bericht Aan de or of aan de RvC? verscheen eerst op ORnet.
Heeft de werkgever schadeplicht bij rechtsgeldig ontslag in proeftijd?
3 maanden
Een werkneemster die voor aanvang van de proeftijd wordt ontslagen, vraagt bij de rechter om een schadevergoeding van twaalf maandsalarissen. De werkgever heeft zich volgens haar niet als goed werkgever gedragen. Krijgt ze deze vergoeding? Wat eraan voorafging Een werkneemster wordt na een uitgebreide sollicitatieprocedure bij een organisatie aangenomen als teamleider. In het arbeidsvoorwaardengesprek zegt de nieuwe werkgever dat ze met een gerust hart haar oude baan kan opzeggen. De werkgever...
6 HR-lessen van ‘Beste werkgever van het jaar’ Shell
3 maanden
Multinational Shell is bekroond tot favoriete werkgever van Nederland in 2018. HR-directeur Marloes Michon vertelt wat er achter dit winnende beleid zit en geeft zes HR-lessen. Marloes Michon Door deze betiteling laat Shell volgens Marloes Michon zien dat de snel veranderende arbeidsmarkt top of mind blijft bij de organisatie. Daar speelt zij op in met een strategische employer branding, dat invloed heeft op de voorkeurspositie op de arbeidsmarkt. Zo wordt de multinational bijvoorbeeld ook...
Tikkende tijdbom: creatieve oplossingen voor personeelswerving
3 maanden
De aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt vraagt het uiterste van werkgevers om vacatures te vervullen. Alles wordt uit de kast gehaald om genoeg mensen te vinden. Of iemand over alle kwalificaties beschikt is steeds vaker van ondergeschikt belang. In sommige sectoren nemen werkgevers daarmee een fors risico. Kunnen we deze tikkende tijdbom nog onschadelijk maken? Marijn de Geus, CEO van Faculty of Skills, gaat hier dieper op in. Ongekwalificeerd Het tekort aan gekwalificeerde mensen komt met...
Ontbreken RI&E wordt harder bestraft
3 maanden
De verplichting uit de Arbowet om te beschikken over een Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) wordt nog altijd niet goed nageleefd. Voor staatssecretaris Van Ark van het ministerie van SZW is dat reden om de boetes voor het ontbreken van een RI&E te verhogen. Ze wil bedrijven ook beter … Het bericht Ontbreken RI&E wordt harder bestraft verscheen eerst op ORnet.
Glaasje op, baan kwijt?
3 maanden
Onder invloed verschijnen op het werk leidt niet direct tot het bestaan van een dringende reden voor een ontslag op staande voet. Een werknemer viel op een dag bij de fietsenstalling van zijn werkgever. Collega’s die waren toegesneld om hem te helpen, roken een alcohollucht rond hem. Naar … Het bericht Glaasje op, baan kwijt? verscheen eerst op ORnet.
Wnra: vakbonden en gemeenten eens over Cao Gemeenten
3 maanden
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en vakbonden hebben overeenstemming bereikt over afspraken voor de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Daarmee staat vast dat per 1 januari 2020 de Cao Gemeenten geldt en dat dan de CAR-UWO vervalt. Nu de inhoud van de Cao … Het bericht Wnra: vakbonden en gemeenten eens over Cao Gemeenten verscheen eerst op ORnet.
Ontslag op staande voet: een voorbeeld van hoe het niet moet
3 maanden
Een werkgever die niet blij is met een nieuwe medewerker met een vast contract, biedt hem eerst een ander contract aan en ontslaat hem vervolgens op staande voet. Een voorbeeld van hoe ontslag op staande voet niet moet. Wat eraan voorafging Een Manager Operations komt op 1 juli 2017 voor 40 uur per week in dienst bij een werkgever. Hij krijgt meteen een contract voor onbepaalde tijd. Maar de werkgever is niet tevreden en geeft op 25 augustus aan dat het huidige contract per 31 augustus zal...
Elbers blijft KLM-topman, maar krijgt Smith in RvC
3 maanden
Pieter Elbers kan aanblijven als topman van KLM. Het bestuur van moederbedrijf Air France-KLM bevestigde dinsdag akkoord te zijn met een nieuwe termijn voor Elbers. Wel neemt de hoogste baas van Air France-KLM, Ben Smith, zitting in de raad van commissarissen (RvC) van KLM. Smith kan in de RvC … Het bericht Elbers blijft KLM-topman, maar krijgt Smith in RvC verscheen eerst op ORnet.
Niet toegelaten tot de or vanwege vergaderdag
3 maanden
Een kandidaat wil zich aanmelden voor een or-lidmaatschap maar kan niet vergaderen op de vaste vergaderdag en -tijd en wordt daarom niet toegelaten tot de ondernemingsraad. Mag dat? De WOR biedt geen grondslag om een kandidaat te weigeren omdat hij op een bepaalde dag niet kan vergaderen. Het is … Het bericht Niet toegelaten tot de or vanwege vergaderdag verscheen eerst op ORnet.
‘Or moet instemmingsrecht krijgen op salaris bestuurders’
3 maanden
GroenLinks wil dat de ondernemingsraad instemmingsrecht krijgt op het salaris van bestuurders als dat salaris sneller stijgt dan het CAO-loon. De partij denkt dat de tijd ‘er rijp voor is’ en verwijst daarbij ook naar het pleidooi dat minister Hoekstra van Financiën onlangs hield voor het verkleinen … Het bericht ‘Or moet instemmingsrecht krijgen op salaris bestuurders’ verscheen eerst op ORnet.
Uitbesteden van HR-taken: ‘Voorkom dat de teller gaat lopen’
3 maanden
Denkt u erover behalve de administratie ook de werving en selectie en het beloningssysteem uit te besteden? ‘Bezint eer ge begint’, is de tip die experts in het BNR-programma Werkverkenners geven over het outsourcen van HR-taken. ‘Zodra je afwijkt van standaard-afspraken gaat de teller lopen.’ ‘HR heeft het pand verlaten’ is de titel van de uitzending die Werkverkenners op 11 februari 2019 besteedde aan dit outsourcen. Volgens een onderzoek van de Amerikaanse International Data Company (IDC)...
Zorgbestuurder Poels: ‘Or moet volwaardig meepraten over strategie’
3 maanden
Bestuurder Leon Poels van de Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) nam de ondernemingsraad van meet af aan mee bij strategische plannen. Onder meer voor zeggenschap over roosters en innovaties in de cliëntenzorg. 'Met alleen de WOR red je het niet.' Door Loek Kusiak 'Of het nu om de … Het bericht Zorgbestuurder Poels: ‘Or moet volwaardig meepraten over strategie’ verscheen eerst op ORnet.
5 veel gemaakte fouten bij het kiezen van een nieuwe arbodienst
3 maanden
Ben je je aan het oriënteren op een nieuwe arbodienst? Dit is best lastig. Want waar let je op? En hoe weet je zeker dat je de juiste arbodienst voor jouw organisatie kiest? Behalve dat het samenwerken met een arbodienst verplicht is, kan deze samenwerking je vooral veel opleveren. Maar dan moet je natuurlijk wel de juiste arbodienst kiezen. Leer daarom van de vijf meest gemaakte fouten kennen bij het kiezen van een arbodienst. Fout 1: Te snel een keuze maken Je hoopt en gaat er vanuit dat je...
De RI&E echt laten werken? Maak hem dynamisch
3 maanden
Vaak blijft de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) steken in arbobeleidsnota’s en lijvige rapporten. Herken je dat als ondernemingsraad? Toch biedt juist de RI&E de gelegenheid om goede arbeidsomstandigheden te creëren, mits je deze op een andere manier inzet: als een dynamische … Het bericht De RI&E echt laten werken? Maak hem dynamisch verscheen eerst op ORnet.
Herplaatsingsplicht werkgever bij ontslag verduidelijkt door Hoge Raad
3 maanden
Een expat die zonder functie terugkomt naar Nederland reageert op 15 interne functies, maar wijst 1 functie af. De werkgever mag van de kantonrechter en het hof de arbeidsovereenkomst beëindigen op de h-grond. De werknemer is het er niet mee eens en procedeert door tot aan de Hoge Raad. Wat eraan voorafging Een werknemer werkt sinds 1975 voor Shell, waarvan de laatste 12 jaar als expat voor verschillende vennootschappen van het bedrijf. In augustus 2015 komt hij – zonder functie – terug in...
Van Ark wil boetes niet naleven Arbowet verhogen
3 maanden
De boetes voor het niet naleven van de Arbowet worden verhoogd. Zo gaat het ontbreken van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI...

Pagina's

Abonneren op or