management

776 nieuwsberichten gevonden
Millennials werven? Meer persoonlijke aandacht en minder werkdruk
3 maanden
Hoe kunnen organisaties, managers en medewerkers zodanig naar elkaar toegroeien dat ze meer van hun werk genieten? En hoe zit dat bij millennials in het bijzonder? In zijn boek ‘Happyholics’ gaat Itamar Sharon hier nader op in. 19 februari 2019Auteur: Peter RunhaarTopic: Werving & selectie
Uitbesteden van HR-taken: ‘Voorkom dat de teller gaat lopen’
3 maanden
Denkt u erover behalve de administratie ook de werving en selectie en het beloningssysteem uit te besteden? ‘Bezint eer ge begint’, is de tip die experts in het BNR-programma Werkverkenners geven over het outsourcen van HR-taken. ‘Zodra je afwijkt van standaard-afspraken gaat de teller lopen.’ ‘HR heeft het pand verlaten’ is de titel van de uitzending die Werkverkenners op 11 februari 2019 besteedde aan dit outsourcen. Volgens een onderzoek van de Amerikaanse International Data Company (IDC)...
Spookkandidaten? Gebruik deze tips voor betere werving en selectie
3 maanden
Wat doe je als organisatie verkeerd, wanneer een kersverse werknemer op de eerste werkdag niet op komt dagen? Of als een veelbelovende kandidaat tijdens het recruitmentproces al afhaakt? Een artikel over ‘spookkandidaten’ roept zoveel reacties op, dat je gerust kunt stellen dat de werving- en selectieprocedure bij veel bedrijven niet ideaal verloopt. Uit de honderden reacties selecteert Personeelsnet enkele tips die het verschil kunnen maken.
Join UNLEASH Expo in London for free
3 maanden
UNLEASH London, 19-20 March 2019 UNLEASH Conference...
WAB: wat te doen met het pensioen van de payroller?
3 maanden
Het kabinet wil niet dat payroll kan worden gebruikt als manier om te bezuinigen op arbeidsvoorwaarden en wil dit met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aanpakken. Een van de voorgestelde maatregelen, is dat een payroller recht krijgt op een adequate pensioenregeling die gelijkwaardig is aan die van zijn collega’s die in dienst zijn van de opdrachtgever.
Hoe ga je om met werkweigering?
3 maanden
Werkweigering kent vele verschijningsvormen. Hoe moet je daar als werkgever mee omgaan en wat te doen als werkweigering uitloopt op een arbeidsconflict?
5 veel gemaakte fouten bij het kiezen van een nieuwe arbodienst
3 maanden
Ben je je aan het oriënteren op een nieuwe arbodienst? Dit is best lastig. Want waar let je op? En hoe weet je zeker dat je de juiste arbodienst voor jouw organisatie kiest? Behalve dat het samenwerken met een arbodienst verplicht is, kan deze samenwerking je vooral veel opleveren. Maar dan moet je natuurlijk wel de juiste arbodienst kiezen. Leer daarom van de vijf meest gemaakte fouten kennen bij het kiezen van een arbodienst. Fout 1: Te snel een keuze maken Je hoopt en gaat er vanuit dat je...
'HR moet veel meer faciliteren en zich niet overal mee bemoeien'
3 maanden
Steeds meer verantwoordelijkheid voor HR-gerelateerde taken komt bij leidinggevenden en medewerkers zelf te liggen. Wat betekent dit voor de rol van HR zelf? En wat betekent dit concreet voor de HR-cyclus van functioneren en beoordelen?18 februari 2019Auteur: Peter RunhaarTopic: HR-afdeling
‘Vrouwelijke werknemers bovengemiddeld dupe van digitalisering‘
3 maanden
Het is geen verrassing dat de digitalisering een belangrijke factor is in het verdwijnen van banen in de bankensector. Maar wat je misschien niet direct ziet aankomen: vrouwelijke medewerkers worden hier harder door getroffen dan mannen. Rabobank heeft een analyse uitgevoerd op de vraag wat de impact is van digitalisering op de samenstelling van de populatie van medewerkers van de bank, vertelt Patricia Gielis, HR Director Center of Expertise. Die analyse leverde een verrassend inzicht op.18...
Video: HR Analytics en storytelling met data
3 maanden
Informatie in de vorm van verhalen wordt het beste verwerkt door onze hersenen. Het vertellen van verhalen is dan ook een logische stap om inzichten uit data over te brengen, zowel in woorden als in beeld. Hoe kun je dit principe effectief toepassen in het kader van HR Analytics? Hoe formuleer je een heldere boodschap, duidelijke structuur, spannende elementen en goede visualisaties? Tijdens een workshop op het 4e Nationaal HR Analytics Congres helpt Teun ter Welle je hiermee op weg.18 februari...
Automatisering kost wel banen, maar veel minder dan gedacht
3 maanden
De typiste, de baliemedewerker en de postbezorger. Het zijn beroepen die door automatisering verdwenen zijn, of over een aantal jaar misschien niet meer zullen bestaan. Maar wie vreest dat computers en robots alle banen overnemen, kan opgelucht ademhalen. Want in de praktijk blijkt vijf jaar na een groot automatiseringstraject, ‘slechts’ 8 procent van de werknemers verdwenen.
Zo bevordert HR de ontwikkeling van oudere medewerkers
3 maanden
HRM-afdelingen staan voor een flinke uitdaging. Hoe kun je faciliteren dat de oudere medewerker inzetbaar blijft?
Hoogste loonstijgingen in cao’s sinds 10 jaar
3 maanden
Het lukt vakbonden om hogere lonen af te dwingen in cao’s, zelfs de hoogste cao-loonstijgingen sinds 10 jaar. Juist nu de lonen flink stijgen, lijkt de Nederlandse economie wat af te koelen.
Arbeidsongeval treft sollicitant, heeft hij recht op doorbetaling van zijn salaris? [Rechtspraak]
3 maanden
Een sollicitant loopt als onderdeel van de sollicitatieprocedure een dagje mee in een bedrijf. Hem overkomt tijdens die dag een ernstig arbeidsongeval. De sollicitant vindt dat hij op de loonlijst hoort te staan en eist doorbetaling van zijn salaris, dan wel een vergoeding van gederfde inkomsten. Maar heeft hij daar ook recht op?
Herplaatsingsplicht werkgever bij ontslag verduidelijkt door Hoge Raad
3 maanden
Een expat die zonder functie terugkomt naar Nederland reageert op 15 interne functies, maar wijst 1 functie af. De werkgever mag van de kantonrechter en het hof de arbeidsovereenkomst beëindigen op de h-grond. De werknemer is het er niet mee eens en procedeert door tot aan de Hoge Raad. Wat eraan voorafging Een werknemer werkt sinds 1975 voor Shell, waarvan de laatste 12 jaar als expat voor verschillende vennootschappen van het bedrijf. In augustus 2015 komt hij – zonder functie – terug in...
Top 8 meditation apps to use at work
3 maanden
Today’s world and is extremely chaotic. People are swept into monotonous cycles that take their minds away from what’s truly important. They get lost in the sea of unimportant details, and they lose their overall life focus. Why is Meditation Important? Wake up, prepare for work, eat a quick and often unhealthy breakfast due to the lack of time, work, work, work, go home, take care of responsibilities and unpredicted complications, relax for fifty minutes, go to sleep, repeat. By analysing...
Van Ark wil boetes niet naleven Arbowet verhogen
3 maanden
De boetes voor het niet naleven van de Arbowet worden verhoogd. Zo gaat het ontbreken van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI...
Doorbreek taboe op burn-out: tips om vandaag mee te starten
3 maanden
Veel mensen weten niet om te gaan met het fenomeen burn-out. Er heerst anno 2019 bij heel veel organisaties nog een taboe op dit onderwerp. Men vindt het lastig om openlijk te communiceren over dit thema. Deze week sprak ik met een HR Manager van een grote organisatie. Ze vertelde me dat bijna alle leidinggevenden moeite hadden met contact leggen met een medewerker die thuis zit met een burn-out. Niet alleen leidinggevenden ervaren het als lastig, ook andere collega’s weten zich geen houding te...
Dit is de status van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)
3 maanden
De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) bevat een pakket aan maatregelen dat de verschillen tussen vaste banen en flexwerk moet verkleinen. Het wetsvoorstel voor deze nieuwe arbeidswet is nog in behandeling. In dit artikel leest u de laatste stand van zaken. 19 maart 2019 Voorbereidend onderzoek in de Eerste Kamer. 12 maart 2019 Deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel in de Eerste Kamer. 5 februari 2019 De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel. Een overzicht van aangenomen moties...
‘Wendbaarheid door flexibiliteit begint al bij werving en selectie’
3 maanden
Flexibiliteit is geen speeltje van HR en geen doel op zich. Het is een middel om organisaties wendbaar te maken op een manier die past bij goed werkgeverschap, zegt Hanneke Moonen, adviseur op het gebied van strategische personeelsplanning.
Werknemers uit de WGA: publiek en privaat zoeken samen naar succesformule
3 maanden
Wat werkt wel en wat werkt niet wanneer het erom gaat mensen met een WGA-uitkering weer in het arbeidsproces te krijgen? Private verzekeraar Achmea deed samen met het UWV onderzoek naar de succesfactoren.
Zelfsturing bij ABN AMRO: ‘Wij gingen in één dag terug van 278 naar 25 leidinggevenden’
3 maanden
Er zijn veel verhalen over zelfsturing en zelforganisatie bij kleine en middelgrote organisaties. Maar dat een onderdeel van een grote corporate ‘kantelt’ komt minder vaak voor. Klaas Ariaans maakte met ABN AMRO Personal Banking wél die omslag.Topic: Verandermanagement
De voordelen van dynamische medewerker-persona’s
3 maanden
Persona’s zijn een krachtig middel om de medewerker centraal te stellen en, steeds toetsend en kalibrerend, passende oplossingen te ontwikkelen voor een bepaalde medewerkersgroep. Het heeft het grote voordeel dat hiermee de medewerkers als het ware tot leven komen. Het geeft een mensbeeld van de medewerker-in-de-business. Dit stimuleert de creativiteit en zorgt voor focus. En dat leidt tot beter beleid en ondersteuning. Een case.Topic: HR Analytics
‘Noem het geen duurzame inzetbaarheid’
3 maanden
Duurzame inzetbaarheid is iets wat door HR vaak ‘erbij’ wordt gedaan. Terwijl het de kern van elk HR-beleid zou moeten zijn, zo vindt Jeroen Kluytmans, manager Employability bij DSM FIT. DSM maakt duurzame inzetbaarheid zelf duurzaam.
Leidinggevende heeft relatie met teamlid. Hoe ga je daar mee om?
3 maanden
Een van mijn medewerkers heeft mij laten weten dat zijn leidinggevende een relatie heeft met een lid van zijn team. Kan, mag en moet ik hier als HR iets mee doen? Speciaal voor Valentijnsdag plaatsen we de hele week artikelen en interviews over Liefdevol omgaan met medewerkers. Lees alle artikelen hier >>> De medewerkers laat weten dat zijn leidinggevende en collega samen soms uren weg zijn zonder dat iemand weet waar ze zijn. Ook vindt hij aan dat de leidinggevende zijn liefje bevoordeelt...
Overplaatsing om relatie in een team terecht?
3 maanden
Op een hogeschool ontstaat een relatie in een team, en uiteindelijk een huwelijk tussen twee teamleden. Na meer dan 10 jaar plaatst de hogeschool op advies van een extern bureau de echtgenote over. Lees hier hoe de rechter in een kort geding over deze zaak oordeelde. Wat eraan voorafging Een medewerkster werkt al meer dan twintig jaar in een team waar ze ook haar man heeft leren kennen. Het team varieert in omvang en bestaat meestal uit 16 tot 20 docenten. Vanaf 2015 is het team zelfsturend....
Arbeidsmarkt op zijn krapst, maar toch 3 miljoen flexwerkers
3 maanden
De afgelopen 15 jaar, is het aantal mensen met een flexbaan gegroeid naar bijna 2 miljoen. Daarnaast werkten in 2018 nog eens 1,1 miljoen mensen als zzp’er. Tegelijkertijd is de arbeidsmarkt nu zo krap, dat er 80 vacatures zijn voor elke 100 werklozen.
Divers personeelsbestand uitdaging voor HRM telecombedrijven
3 maanden
De markt van telecombedrijven zoals internetproviders en telecom- en mobiele telefoonaanbieders is sterk in beweging. Dat zorgt intern voor grote uitdagingen op het gebied van HRM, bijvoorbeeld om de juiste talenten te werven en binden. Het diverse personeelsbestand van telecombedrijven maakt dat extra complex.
Valentijnsspecial – Hoe houdt u de (arbeids)relatie goed?
3 maanden
Hoe houdt u als werkgever of leidinggevende de (arbeids)relatie met uw medewerkers goed? In deze whitepaper vindt u tips and tricks aan de hand van de bekende adviezen van Liefde is… Wie aan personeelszaken denkt, denkt vaak aan problemen zoals verbetertrajecten, targets die niet worden gehaald en zelfs ontslag. Dit zijn zaken die nu eenmaal horen bij personeelsbeleid. Maar feit is natuurlijk dat zorg, aandacht en een beetje liefde veel effectiever zijn, óók in arbeidsrelaties. Speciaal...
Contact met leidinggevende kan tijdsdruk mantelzorger verlichten
3 maanden
400.000 werkenden geven intensief hulp aan een zieke naaste. Zij ervaren meer tijdsdruk en zijn substantieel minder tevreden over hun leven dan mensen die geen of minder zware zorgtaken op zich hebben genomen. Contact met de leidinggevende en flexibel werk kunnen de stress verzachten.

Pagina's

Abonneren op management