management

1219 nieuwsberichten gevonden
Zwangere sollicitant niet aannemen kost deze werkgever 37.000 euro
2 maanden
Een werkgever neemt een zwangere sollicitant niet aan omdat ze in verwachting is. Ze stapt naar de rechter en vordert een schadevergoeding van 37.000 euro. Een volledig jaarsalaris. Wat eraan voorafging Een vrouw werkt tot 1 april 2015 via het uitzendbureau in een ondersteuningsfunctie bij het Centraal Opvang Orgaan Asielzoekers (COA). Na afloop van deze periode stuurt ze een open sollicitatie voor de functie van Casemanager. In november en december heeft ze hiervoor sollicitatiegesprekken....
5 alternatieven voor het jaarlijkse beoordelingsgesprek
2 maanden
We leven in een nieuwe tijd, met nieuwe werkvormen. Deze vragen om een andere manier van aansturen van medewerkers. Het traditionele jaarlijkse beoordelings- en functioneringsgesprek past hier niet langer bij. Het beoordelingsgesprek is niet afgeschaft, maar organisaties kiezen wel vaker voor andere manieren van beoordelen.
‘Tijd wordt de belangrijkste arbeidsvoorwaarde in het ecosysteem van vakmensen’
2 maanden
ING transformeert van een klassieke naar een agile organisatie. “HR moet daar niet in afremmen, maar juist versnelling aanbrengen”, zegt Maarten van Beek, HR-directeur voor de Benelux. De pilot met het onbeperkt opnemen van vakantiedagen is een voorbeeld van die versnelling. Volgende week leest u bij PW het complete interview, maar nu alvast wat Van Beek vertelde over de proef met de ‘unlimited holidays’.
Inschakeling van uitzendkrachten: het fasensysteem
2 maanden
De 26-wekenperiode inzake uitzendwerk betreft een periode waarin voor hetzelfde uitzendbureau is gewerkt. Elke gewerkte week telt mee. Het maakt niet uit hoeveel dagen of uren de uitzendkracht in een week heeft gewerkt. Ook al werkt hij maar een dag of een uur in een betreffende week, dan telt deze week mee als gewerkte week.
Loopbaanadviseur meest gevraagd in 2019
2 maanden
In de Jobs of the Future index (JoF) van Cognizant worden de ontwikkelingen van vijftig banen in de VS onder de loep genomen. Er wordt onder meer gekeken naar welke banen in opkomst zijn, het snelst groeien of verdwijnen en welke bedrijfstakken de grootste veranderingen ondergaan.29 mei 2019Topic: Werving & selectie
Werken terwijl de meter loopt
2 maanden
Welk effect heeft urenverantwoording op de werkstress van medewerkers? Hoe ongezond zijn tijdschrijfsystemen en een cultuur waarin declarabiliteit centraal staat? Onderzoek toont hoe vervelend de koppeling tussen tijd en geld kan zijn.
Gebrek aan personeelsmanagementstrategie zorgt voor 35 procent meer verloop in de flexibele workforce
2 maanden
Nederlandse organisaties verwachten 35 procent van hun flexibele workforce te verliezen als ze geen personeelsmanagementstrategie implementeren. Onder de flexibele workforce vallen flexwerkers en medewerkers met onregelmatige of ploegendiensten. 29 mei 2019Topic: Strategisch HR
Terugblik HR Analytics Congres 2019: ‘Hier is de juiste mindset aanwezig’
2 maanden
Voorspellende algoritmes voor HR? Een select groepje Nederlandse organisaties past ze al langer toe. Maar hun aantal stijgt gestaag. Op het drukbezochte HR Analytics Congres 2019 deelden koplopers hun ervaringen. De reacties waren zowel kritisch als bewonderend.Topic: HR Analytics
Goed opdrachtgeverschap als managementmodel van de toekomst
2 maanden
De zoektocht naar goed opdrachtgeverschap met betrekking tot zp’ers heeft zijn waarde voor het doorontwikkelen van HR-beleid richting professionals met een vast dienstverband. Topic: Strategisch HR
‘Door de WAB moet HR aan de slag met een ander afwegingskader’
2 maanden
Dinsdag 28 mei stemde de Eerste Kamer in met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Dit betekent werk aan de winkel voor HR.
WAB: voorbeelden nieuwe berekening transitievergoeding
2 maanden
Het wetsvoorstel Wab (Wet arbeidsmarkt in balans) is door de Eerste Kamer. Met de nieuwe wetgeving wijzigt de berekeningsmethodiek van de transitievergoeding. De impact voor werknemers kan zeer groot zijn, afhankelijk van de duur van het dienstverband en de hoogte van het salaris. De transitievergoeding moet worden betaald als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd29 mei 2019Topic: Wet arbeidsmarkt in balans
Liefde als succesfactor
2 maanden
Kunst kan ontroeren en tot de verbeelding spreken, zoals mensen dat ook kunnen. Mensen zijn kunstwerken. Levende kunstwerken.
De inkomstenbelasting: dit verandert er
2 maanden
De Eerste Kamer ging eind december 2018 akkoord met het Belastingplan 2019 met een ambitieus pakket belastingmaatregelen voor burgers en bedrijven. Zo komt er vanaf 2021 een tweeschijven- in plaats van een vierschijvenstelsel. Wat verandert er nog meer? Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.
Je salaris in bitcoins. Goed voor je pensioen?
2 maanden
We maken ons zorgen om ons pensioenen. Die lijken alleen maar minder waard te worden. Wat nu als je zelf als werknemer je pensioen bij elkaar spaart met cryptocurrency? BTC Direct maakt dat als eerste organisatie in Nederland mogelijk voor haar medewerkers. Het betaalt het personeel uit in bitcoins. Na het eerste jaar hebben zij daar al een rendement op van 75 procent.
Werkgevers: WAB zet twee stappen vooruit en één terug
2 maanden
MKB-Nederland en VNO-NCW blijven de Wet Arbeidsmarkt in Balans een wet van plussen en minnen vinden. Met de noodzakelijke aanpassingen in het ontslagrecht en de ketenbepaling worden twee stappen vooruit gezet, maar tegelijk wordt een stap teruggezet door tijdelijk werk duurder te maken voor ondernemers die geen andere keus hebben, zoals recreatie- en horecabedrijven aldus de ondernemersorganisaties. Ze vinden het dan ook teleurstellend dat de Eerste Kamer met dat laatste heeft ingestemd.28 mei...
Goedkeuring WAB dwingt Koolmees tot snelheid nieuwe zzp-wetgeving en invoering minimum zzp-tarief
2 maanden
De Eerste Kamer heeft voor de Wet arbeidsmarkt in balans gestemd. Een wet die naast nieuwe afspraken voor werknemers met een vast contract ook nieuwe, en stringentere regels bevat over verschillende vormen van flexcontracten. Politieke ruimte voor uitstel vervanging Wet DBA lijkt met aannemen WAB te ontbreken.28 mei 2019Topic: Wet arbeidsmarkt in balans
Uitzonderingspositie voor gewetensbezwaarden in de WAB
2 maanden
Wie gewetensbezwaren heeft bij werkweigering mag niet worden ontslagen in combinatie met andere ontslaggronden. Een meerderheid van de Eerste Kamer heeft de regering daartoe opgeroepen.
Wat verandert er met de WAB?
2 maanden
De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is aangenomen door de Eerste Kamer. De wet bevat een aantal samenhangende maatregelen. Hieronder de belangrijkste: Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond. Nu moet de werkgever aan een van de acht ontslaggronden volledig voldoen. Deze nieuwe negende grond geeft de rechter de mogelijkheid omstandigheden te combineren. De werknemer kan maximaal een halve transitievergoeding extra krijgen (...
Eerste Kamer stemt in met nieuwe arbeidsmarktwet WAB
2 maanden
De Wet Arbeidsmarkt in Balans is op 28 mei 2019 aangenomen in de Eerste Kamer. Dit was de laatste horde die genomen moest worden voor de definitieve invoering van de nieuwe regels. De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) bevat een pakket aan maatregelen dat de verschillen tussen vast en flexwerk moet verkleinen. Hierdoor moet het voor werkgevers aantrekkelijker worden om mensen een vast contract aan te bieden, terwijl flexibel werk mogelijk blijft waar het werk dat vraagt. Wat verandert er met de...
Hoe bereikt u de top van uw vakgebied?
2 maanden
Wist u dat een arts met 6 jaar ervaring vaak iets beter presteert dan een arts met 20 jaar ervaring? We ontwikkelen ons vaak tot we goed genoeg zijn in ons werk. Dan bereiken we een plateau en houdt de professionele ontwikkeling in veel beroepen wel een beetje op. Maar hoe blijft u leren? Hoe anders is dat bij schaakgrootmeesters, toptennissers en professionele violisten? Het is ondenkbaar dat zij aan het begin van hun carrière stoppen met leren en ontwikkelen. Roger Federer zit in de laatste...
Draagt biohacking bij aan duurzame inzetbaarheid?
2 maanden
Stel je voor: een toekomst waarin we alles kunnen meten. Niet alleen IQ, ook Emotionele Quotient (EQ) en Spirituele Quotient (SQ). En misschien ook hoe gestrest u bent, wat uw hormoonhuishouding is, wat u heeft gegeten, hoe goed u heeft geslapen en hoeveel u heeft bewogen. Niet alleen tegen ziektes en burn-out, maar ook om te zorgen dat mensen optimaal kunnen blijven functioneren. Meten is weten, dus hoe meer we meten… hoe beter onze inzetbaarheid. Toch?
Talentmanagement
2 maanden
Hoe verzekert u de continuïteit van uw organisatie in tijden van onzekerheid en turbulente ontwikkelingen? Juist in een context waarin de houdbaarheid van vaardigheden en kennis van medewerkers steeds korter wordt, is het belangrijk om inzicht te krijgen in de talenten van medewerkers. Beschikken medewerkers over de talenten voor nu én de toekomst?
Zitten is echt heel slecht: tips voor fitter zitten op de werkplek
2 maanden
Nederlanders zitten gemiddeld bijna negen uur per dag. Lager opgeleiden zitten tijdens de werkweek gemiddeld bijna 8 uur per dag, terwijl hoger opgeleiden gemiddeld meer dan 10 uur zittend doorbrengen. Maar van veel zitten worden we te dik en eerder ziek, ook mensen die daarnaast veel sporten! Deze tips helpen om beter (en minder) te zitten op de werkplek.
Privacy in het personeelsdossier: wat mag ook al weer en wat niet?
2 maanden
We zijn nu een jaar verder sinds de invoering van de nieuwe Europese privacyregels in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Nog steeds kampen veel organisaties met problemen rond de uitvoering van de richtlijn. Hoe zat het ook al weer met wat je allemaal mag opslaan qua gegevens?
Een jaar eerder met pensioen door verlofsparen bij Royal Swinkels Family Brewers
2 maanden
In 2016 is binnen Royal Swinkels Family Brewers de generatieregeling geïntroduceerd, een gewaardeerde regeling waarbij medewerkers van 61 jaar of ouder de kans krijgen minder te werken, maar met grotendeels behoud van het netto besteedbaar inkomen. Hierdoor is het mogelijk langer door te werken. Vanaf nu hebben deelnemers de mogelijkheid om volledig te stoppen met werken op hun 65,5 – 66 jaar. Hiermee neemt de Lieshoutse brouwer een voorsprong op de markt en komt als eerste werkgever met deze...
IMK Opleidingen brochure 2019-2020
2 maanden
Een 'musthave' voor iedere HR-professional: de brochure 2019-2020 van IMK Opleidingen. Vraag hem hier vrijblijvend aan. Je krijgt hiermee een duidelijk beeld van de meerwaarde van het aanbod opleidingen, trainingen en incompany trajecten voor jouw organisatie.27 mei 2019Topic: Loopbaan & opleiding
Driekwart van de Nederlanders is bevriend met collega’s
2 maanden
Een groot deel van de Nederlandse werknemers heeft vriendschappen op de werkvloer. Maar liefst 64 procent zegt vriendschappelijke relaties te hebben met collega’s en persoonlijke dingen met hen te bespreken. 27 mei 2019Topic: Arbeidsrelaties
Dit is de top 3 met grootste irritaties op het werk
2 maanden
Nederlanders zijn over het algemeen best tevreden over hun werk, dat ze gemiddeld waarderen met een 7. Ze willen gezond blijven en goed presteren. Maar slecht functionerende collega’s, vormen de grootse irritatie.
Opmerkelijk: Jongeren bellen werkgever eerder op voor een baan
2 maanden
Vacaturesites, netwerken, open sollicitaties en social media zijn het populairst bij mensen die een baan zoeken. Werkzoekenden zorgen er bovendien ook vaker voor dat ze online zichtbaar zijn voor werkgevers en recruitmentbureaus. Verder blijken diverse leeftijdsgroepen op een verschillende manier te solliciteren.
Werkgever vraagt om ontbinding zonder dossieropbouw
2 maanden
Een werkgever krijgt klachten over het werk van een werknemer en wil het contract met deze werknemer al binnen het eerste half jaar beëindigen. Maar is vrijwel geen dossier. Maar één gesprek en geen verbeterplan. Ontbindt de rechter deze arbeidsovereenkomst? Wat eraan voorafging Een werknemer wordt door de werkgever benaderd voor een functie als betonmixer. Hij komt in juni 2018 in dienst op een salaris van 3.400 euro bruto per maand. Het is een klein bedrijf, naast de directeur werken er nog...

Pagina's

Abonneren op management