management

629 nieuwsberichten gevonden
Van Ark wil boetes niet naleven Arbowet verhogen
2 maanden
De boetes voor het niet naleven van de Arbowet worden verhoogd. Zo gaat het ontbreken van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI...
Doorbreek taboe op burn-out: tips om vandaag mee te starten
2 maanden
Veel mensen weten niet om te gaan met het fenomeen burn-out. Er heerst anno 2019 bij heel veel organisaties nog een taboe op dit onderwerp. Men vindt het lastig om openlijk te communiceren over dit thema. Deze week sprak ik met een HR Manager van een grote organisatie. Ze vertelde me dat bijna alle leidinggevenden moeite hadden met contact leggen met een medewerker die thuis zit met een burn-out. Niet alleen leidinggevenden ervaren het als lastig, ook andere collega’s weten zich geen houding te...
Dit is de status van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)
2 maanden
De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) bevat een pakket aan maatregelen dat de verschillen tussen vaste banen en flexwerk moet verkleinen. Het wetsvoorstel voor deze nieuwe arbeidswet is nog in behandeling. In dit artikel leest u de laatste stand van zaken. 19 maart 2019 Voorbereidend onderzoek in de Eerste Kamer. 12 maart 2019 Deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel in de Eerste Kamer. 5 februari 2019 De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel. Een overzicht van aangenomen moties...
‘Wendbaarheid door flexibiliteit begint al bij werving en selectie’
2 maanden
Flexibiliteit is geen speeltje van HR en geen doel op zich. Het is een middel om organisaties wendbaar te maken op een manier die past bij goed werkgeverschap, zegt Hanneke Moonen, adviseur op het gebied van strategische personeelsplanning.
Werknemers uit de WGA: publiek en privaat zoeken samen naar succesformule
2 maanden
Wat werkt wel en wat werkt niet wanneer het erom gaat mensen met een WGA-uitkering weer in het arbeidsproces te krijgen? Private verzekeraar Achmea deed samen met het UWV onderzoek naar de succesfactoren.
Zelfsturing bij ABN AMRO: ‘Wij gingen in één dag terug van 278 naar 25 leidinggevenden’
2 maanden
Er zijn veel verhalen over zelfsturing en zelforganisatie bij kleine en middelgrote organisaties. Maar dat een onderdeel van een grote corporate ‘kantelt’ komt minder vaak voor. Klaas Ariaans maakte met ABN AMRO Personal Banking wél die omslag.Topic: Verandermanagement
De voordelen van dynamische medewerker-persona’s
2 maanden
Persona’s zijn een krachtig middel om de medewerker centraal te stellen en, steeds toetsend en kalibrerend, passende oplossingen te ontwikkelen voor een bepaalde medewerkersgroep. Het heeft het grote voordeel dat hiermee de medewerkers als het ware tot leven komen. Het geeft een mensbeeld van de medewerker-in-de-business. Dit stimuleert de creativiteit en zorgt voor focus. En dat leidt tot beter beleid en ondersteuning. Een case.Topic: HR Analytics
‘Noem het geen duurzame inzetbaarheid’
2 maanden
Duurzame inzetbaarheid is iets wat door HR vaak ‘erbij’ wordt gedaan. Terwijl het de kern van elk HR-beleid zou moeten zijn, zo vindt Jeroen Kluytmans, manager Employability bij DSM FIT. DSM maakt duurzame inzetbaarheid zelf duurzaam.
Leidinggevende heeft relatie met teamlid. Hoe ga je daar mee om?
2 maanden
Een van mijn medewerkers heeft mij laten weten dat zijn leidinggevende een relatie heeft met een lid van zijn team. Kan, mag en moet ik hier als HR iets mee doen? Speciaal voor Valentijnsdag plaatsen we de hele week artikelen en interviews over Liefdevol omgaan met medewerkers. Lees alle artikelen hier >>> De medewerkers laat weten dat zijn leidinggevende en collega samen soms uren weg zijn zonder dat iemand weet waar ze zijn. Ook vindt hij aan dat de leidinggevende zijn liefje bevoordeelt...
Overplaatsing om relatie in een team terecht?
2 maanden
Op een hogeschool ontstaat een relatie in een team, en uiteindelijk een huwelijk tussen twee teamleden. Na meer dan 10 jaar plaatst de hogeschool op advies van een extern bureau de echtgenote over. Lees hier hoe de rechter in een kort geding over deze zaak oordeelde. Wat eraan voorafging Een medewerkster werkt al meer dan twintig jaar in een team waar ze ook haar man heeft leren kennen. Het team varieert in omvang en bestaat meestal uit 16 tot 20 docenten. Vanaf 2015 is het team zelfsturend....
Arbeidsmarkt op zijn krapst, maar toch 3 miljoen flexwerkers
2 maanden
De afgelopen 15 jaar, is het aantal mensen met een flexbaan gegroeid naar bijna 2 miljoen. Daarnaast werkten in 2018 nog eens 1,1 miljoen mensen als zzp’er. Tegelijkertijd is de arbeidsmarkt nu zo krap, dat er 80 vacatures zijn voor elke 100 werklozen.
Divers personeelsbestand uitdaging voor HRM telecombedrijven
2 maanden
De markt van telecombedrijven zoals internetproviders en telecom- en mobiele telefoonaanbieders is sterk in beweging. Dat zorgt intern voor grote uitdagingen op het gebied van HRM, bijvoorbeeld om de juiste talenten te werven en binden. Het diverse personeelsbestand van telecombedrijven maakt dat extra complex.
Valentijnsspecial – Hoe houdt u de (arbeids)relatie goed?
2 maanden
Hoe houdt u als werkgever of leidinggevende de (arbeids)relatie met uw medewerkers goed? In deze whitepaper vindt u tips and tricks aan de hand van de bekende adviezen van Liefde is… Wie aan personeelszaken denkt, denkt vaak aan problemen zoals verbetertrajecten, targets die niet worden gehaald en zelfs ontslag. Dit zijn zaken die nu eenmaal horen bij personeelsbeleid. Maar feit is natuurlijk dat zorg, aandacht en een beetje liefde veel effectiever zijn, óók in arbeidsrelaties. Speciaal...
Contact met leidinggevende kan tijdsdruk mantelzorger verlichten
2 maanden
400.000 werkenden geven intensief hulp aan een zieke naaste. Zij ervaren meer tijdsdruk en zijn substantieel minder tevreden over hun leven dan mensen die geen of minder zware zorgtaken op zich hebben genomen. Contact met de leidinggevende en flexibel werk kunnen de stress verzachten.
Download: Luister niet wat leiders zeggen, maar naar wat leiders doen
2 maanden
Organisatieadviseur Simon van der Veer deelt in deze whitepaper zijn visie op leiderschap met praktijkvoorbeelden. Ook geeft hij gesprekstips voor HR en leiders. Organisatieontwikkeling begint met de rol van leiders en in hoeverre zij congruent voorbeeldgedrag laten zien. Met dit advies zijn natuurlijk boeken vol geschreven, maar toch blijkt het lastig om dit in de praktijk te brengen. Goed voorbeeld doet goed volgen, maar slecht voorbeeld nog sterker. Daarom is het niet zo interessant wat...
Hoe maakt u een comeback na een tegenslag?
2 maanden
Faillissement, ontslag, het overlijden van een geliefde, een echtscheiding een ziekte of een burn-out: tegenslagen hebben we allemaal. Maar hoe maakt u een comeback? Psycholoog en stresscoach Agathe Hania biedt oplossingen. In het leven loopt iedereen tegen obstakels aan waar we allemaal anders op reageren. Zo is het voor velen moeilijk om na een tegenslag terug op de rails te komen. Oud-keeper Hans van Breukelen heeft zich na vele tegenslagen opnieuw teruggevonden. Daarom brengt hij het boek...
Limburgse omroep L1 ontmoedigt liefde op het werk
2 maanden
Een meldplicht hebben werknemers van L1, de regionale omroep van Limburg, niet. Maar ze moeten wel naar een andere werkplek of een nieuwe baan zoeken als ze een relatie hebben met een directe collega. HR heeft het initiatief genomen voor deze richtlijnen. ‘Ze geven duidelijkheid voor iedereen.’ Speciaal voor Valentijnsdag plaatsen we de hele week artikelen en interviews over relaties op de werkvloer en liefdevol omgaan met medewerkers. Lees alle artikelen hier >>> L1 heeft bijna...
Burn-out voorkomen: zeven tips
2 maanden
Heb jij jezelf ook voorgenomen om dit jaar minder stress te hebben? Dan bent je vast niet de enige. Werkstress is beroepsziekte nummer één in ons land, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Jaarlijks meldt 14% van de Nederlanders zich ziek vanwege een burn-out en zit gemiddeld maar liefst 242 dagen thuis. Dat kost […]
4 praktijkvoorbeelden waarin HR liefdevol te werk gaat
2 maanden
Het is bijna Valentijnsdag, een mooi moment om uw werknemers eens extra in het zonnetje te zetten. Om u op een idee te brengen hoe u dat kunt doen, maakten we een selectie met ideeën van HR-collega’s die eerder op XpertHR Actueel zijn gepubliceerd.  Speciaal voor Valentijnsdag plaatsen we de hele week artikelen en interviews over relaties op de werkvloer en liefdevol omgaan met medewerkers. Lees alle artikelen hier >>> Zorg voor verrassingen Hoe kunnen we onze medewerkers nog...
Hoe denkt HR over relaties op de werkvloer?
2 maanden
Een relatie op de werkvloer kan gewoon. Over deze stelling zijn de meningen van HR verdeeld, zo blijkt uit een poll op XpertHR Actueel. De helft van de stemmers is het eens met de stelling, de andere helft oneens. Speciaal voor Valentijnsdag plaatsen we de hele week artikelen en interviews over Liefdevol omgaan met medewerkers. Lees alle artikelen hier >>> Regelmatig verschijnen er in de media cijfers over het aantal relaties op de werkvloer. 20 procent van de relaties start op kantoor, zo...
Loondoorbetaling: Rechter steekt stokje voor ‘slapend dienstverband’
2 maanden
Om onder de ontslagvergoeding uit te komen hield een zorginstelling een terminaal zieke arts na twee jaar ziekteverlof nog ruim een jaar zonder salaris in dienst. De rechter veroordeelde de zorginstelling tot het ontslaan van de zieke arts en het uitbetalen van de ontslagvergoeding.12 februari 2019Topic: Ontslag
Top Employers zetten vaker technologie in bij uitvoering HR-beleid
2 maanden
De organisaties die voor 2019 zijn erkend als Top Employers zetten steeds vaker technologie in bij de uitvoering van hun HR-beleid, onder meer op het gebied van onboarding, e-learning en talent en performance management. Zo heeft 83% van de topwerkgevers hun loopbaanpaden digitaal beschreven en gebruikt 73% tools voor het identificeren van talent.12 februari 2019Topic: HR-afdeling
Omgaan met de overgang – handige tips voor HR en leidinggevenden
2 maanden
Van de 3,9 miljoen werkende vrouwen in Nederland zijn er naar schatting een miljoen in de overgang. Dat zijn aantallen om rekening mee te houden, want zo’n 80 procent van hen ontwikkelt overgangsklachten – meestal milde, soms ernstige. Die klachten kunnen maar al te makkelijk verward worden met bijvoorbeeld stress- of depressieklachten. Tijd voor meer voorlichting, voor leidinggevenden én voor de vrouwen zelf. Topic: Arbo
Strijd om talent: nog geen functie, maar wel alvast een contract
2 maanden
Personeelsplanners en recruiters leven in een nieuwe werkelijkheid, waarin ze op zoek gaan naar talenten die de organisatie pas over enige tijd nodig heeft. Ze werven niet meer voor een openstaande functie, maar selecteren nu op basis van toekomstige vaardigheden. Waardevolle talenten worden zelfs alvast in dienst genomen, zonder dat daar een concrete functie tegenover staat.
Vakbond eist duidelijkheid van minister over slapende dienstverbanden
2 maanden
Wie een werknemer na twee jaar ziekte overdraagt aan het UWV, is verplicht ook nog een transitievergoeding te betalen als de werknemer dan wordt ontslagen. Veel werkgevers zien daarom af van het ontslag en houden het dienstverband ‘slapend’. Er is een compensatieregeling waarmee werkgevers de transitievergoeding met terugwerkende kracht kunnen terugvragen, maar de voorwaarden zijn nog niet bekend. Vakbond CNV roept de minister van SZW op om nu snel duidelijkheid te geven.
Tweede Kamer wil calamiteitenregeling voor onwerkbaar weer
2 maanden
Wanneer het hard vriest, is het voor mensen in sommige beroepen onmogelijk om door te werken. Zij kunnen dan tijdelijk hun loon doorbetaald krijgen door het UWV. Maar met de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in balans, dreigt de calamiteitenregeling voor onwerkbaar weer te verdwijnen. De Tweede Kamer wil dat een regeling voor onwerkbaar weer blijft bestaan.
Ontslag van een bestuurder
2 maanden
In de wet is bepaald dat een bestuurder te allen tijde kan worden ontslagen door degenen die bevoegd zijn tot benoeming van de bestuurder. De algemene vergadering van aandeelhouders (of bij een zogenoemde grote of structuurvennootschap: de Raad van Commissarissen – RvC) is bevoegd tot benoeming van een bestuurder en dus ook tot ontslag.
Verhogen zelfbewustzijn: wat zijn de organisatievoordelen?
2 maanden
Uit onderzoek blijkt dat meer zelfbewustzijn leidt tot een verbetering in vertrouwen, besluitvorming, leiderschap en stressmanagement. Het MBTI®-instrument is een hulpmiddel dat zelfbewustzijn vergroot. Lees in dit rapport hier meer over.11 maart 2019Topic: Leiderschap & Management Development
Lagere regelgeving Wet arbeidsmarkt in balans gepubliceerd
2 maanden
Minister Koolmees van Sociale Zaken stuurt de lagere regelgeving aan de Tweede Kamer die is opgesteld dan wel is aangepast als gevolg van het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Het betreft (compensatie) transitievergoeding, het loonbegrip, oproepkrachten en de hoge en lage WW-premie.
Aantal latente baanzoekers neemt toe
2 maanden
De groep ‘niet baanzoekers’ wordt kleiner en het aantal latente baanzoekers neemt toe. Het wordt daarom belangrijker om wervingscampagnes op de latente doelgroep te richten. Om ze te verleiden is een andere strategie nodig, want latente baanzoekers bekijken niet iedere week jobboards zo meldt Intelligence Group (IG).11 februari 2019Topic: Werving & selectie

Pagina's

Abonneren op management