Opletpunten: zo geef je iedereen een gelijke kans om door te stromen

Ongelijke behandeling begint vaak al tijdens de werving en selectie van personeel. Maar (onbedoelde) discriminatie speelt ook een rol bij promotie- en doorstroomprocessen. Een oplossing is het objectiveren van deze processen. Dit voorkomt dat mensen die voldoen aan de 'norm' – zoals witte mannen zonder beperkingen – worden voorgetrokken bij promoties. In dit artikel vindt u opletpunten voor HR-adviseurs die het promotiebeleid van de organisatie willen objectiveren.
personeelsnet
11-07-2024 14:54