Instroom werkloosheidsuitkeringen naar aantal weken gewerkt, 2022 en 2023