FNV: optreden tegen ongewenst gedrag, ook bij bedrijfsuitjes

Vakbond FNV roept op tot strengere regels om werknemers te beschermen tegen grensoverschrijdend gedrag. De vakbond stelt voor om de Arbowet aan te scherpen met een verplichte gedragscode, inclusief sancties en meldmogelijkheden. Daarnaast wil de vakbond dat seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens bedrijfsuitjes en zakenreizen expliciet strafbaar wordt gesteld in het strafrecht, ongeacht de locatie.
personeelsnet
01-07-2024 06:50