Werkzame beroepsbevolking naar beroep en sector, 2022-2023