Drie kwart ondernemers probeert productiviteit te verhogen – vooral met technologie, minder met training

Drie kwart van de ondernemers geeft aan maatregelen te nemen om de productiviteit binnen hun bedrijf te verhogen. Meest genoemde maatregelen zijn investeringen in technologie en automatisering en het invoeren van efficiëntere processen. Trainingen voor medewerkers zijn het minst vaak genoemd als maatregel.
hr praktijk
27-05-2024 15:14