Bij 22% van de verzuimende werknemers was het verzuim (deels) het gevolg van het werk