Bezuinigingen coalitie: kortere WW, geen verhoging mimimumloon

De coalitiepartijen hebben bij het hoofdlijnenakkoord een financiële onderbouwing gegeven die pas later bekend werd. Daar staan opmerkelijke maatregelen in, zoals verkorting van de WW-duur naar 18 maanden, verhoging van de AWF-premie en een beperking van de compensatie transitievergoeding voor kleine ondernemers. Ook gaat het minimumloon niet extra omhoog en dus ook niet de AOW en sociale uitkeringen. Zoals eerder bekend krijgen sommige rijksambtenaren het zwaar: zij gaan in 2026 één jaar op de nullijn en bij de kerndepartementen in Den Haag moeten 25 duizend arbeidsplaatsen worden geschrapt.
personeelsnet
16-05-2024 12:41