Arbeidskrapte blijft hoog, werkgevers geven vaker een vast contract