Huis voor Klokkenluiders: 50% meer vermoedens van misstanden gemeld in 2023

In 2023 namen 369 mensen, die een misstand op het werk vermoedden, contact op met het Huis voor Klokkenluiders voor advies. Dat is een toename van 50% ten opzichte van het jaar ervoor. Ook nam de complexiteit van de vermoede misstanden toe. De inwerkintreding van de Wet bescherming klokkenluiders en de media-aandacht voor misstanden speelden daarin [...] Het bericht Huis voor Klokkenluiders: 50% meer vermoedens van misstanden gemeld in 2023 verscheen eerst op Flexmarkt.
flexmarkt
14-05-2024 07:49