Detacheringsbranche kampt voor het eerst sinds jaren met omzetkrimp