Verminder intimidatie binnen je organisatie

Meeliften op de nieuwe golf van referral recruitment? Raadpleeg de specialisten van Search & Co!
 
Ruim 1,2 miljoen werkenden in Nederland hebben te maken met ongewenst gedrag op de werkvloer. Bij ongewenste omgangsvormen gaat het over de omgang, communicatie en wijze van leidinggeven. Dit kan zich uiten in vormen als pesten, agressie & geweld, discriminatie of (seksuele) intimidatie. Om meer grip op verzuim te krijgen, is het belangrijk dat je binnen jouw organisatie een sociaal veilig werkklimaat ontwikkelt, waarin ongewenste...
hr praktijk
06-02-2024 16:09