Bedrijfsartsen adviseren deze maatregelen voor gezond thuiswerken

Meeliften op de nieuwe golf van referral recruitment? Raadpleeg de specialisten van Search & Co!
 
De werk-privébalans komt geregeld aan de orde op het spreekuur van de bedrijfsarts. Want veel werknemers raken (tijdelijk) arbeidsongeschikt doordat zij zoveel ‘ballen in de lucht moeten houden’, zowel thuis als op het werk. Nu we vaker thuiswerken, en hybride werken de norm wordt, raken werk en privé nog meer verstrengeld dan voorheen. De vereniging van bedrijfsartsen (NVAB) heeft daarom de eigen richtlijn bijgewerkt waarmee zij werkgevers en werknemers adviseren om hun werk-privébalans te verbeteren. Hier vindt u een samenvatting van de belangrijkste maatregelen voor werkgevers, teams en individuele werknemers.
personeelslog
05-02-2024 15:14