Werkgevers tevreden over opleidingsbeleid. Uitvoering ondervindt echter problemen: opleidingsbudgetten onderbenut

Meeliften op de nieuwe golf van referral recruitment? Raadpleeg de specialisten van Search & Co!
 
Nederlandse werknemers laten gezamenlijk jaarlijks meer dan 1,5 miljard euro aan opleidingsbudget liggen. Werkgevers stellen volop opleidingsbudgetten beschikbaar, maar slechts 55 procent van het totaalbedrag wordt door werknemers benut. Dit blijkt uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN naar het opleidingsbeleid van Nederlandse werkgevers.
hr praktijk
30-01-2024 16:55